Modificări

Salt la: navigare, căutare

Pavle (Stojcevic) al Serbiei

1.273 de octeți adăugați, 20 noiembrie 2013 11:39
ortografie
{{Traducere_EN}}[[Image:Patrijarh_Pavle.jpg|thumb|right|200px|Sanctitatea sa Pavle I, Arhiepiscop de Peć, Mitropolit de Belgrad şi Karlovci şi Patriarh al sârbilor]]His Holiness Patriarch Sanctitatea Sa '''Pavle (StojcevicStojčević) of de Serbia''' (in Serbianîn limba sârbă: Његова светост '''Павле''' по милости Бо-ијој православни Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки и Патријарх српски) is the current a fost [[patriarchpatriarh|patriarhul]] of the [[Church of SerbiaBiserica Ortodoxă Sârbă|Bisericii Ortodoxe a Serbiei]] din 1990 până la moartea sa, survenită la [[15 noiembrie]]2009, la vârsta de 95 de ani. His Holiness' full title is Titlul întreg al Sanctității Sale este: ''[[ArchbishopArhiepiscop]] of de Peć, [[MetropolitanMitropolit]] of Belgrade and de Belgrad şi Karlovci, and Patriarch of the Serbsşi Patriarh al sârbilor''.
== Early life Începuturi ==Pavle was born Patriarhul Pavlle s-a născut în [[September 11septembrie]], 1914, to ca fiu al lui Stefan and şi Ana Stojcevic Stojčević (Стефан и Ана Стојчевић), in the village of în satul Kučani, in the county of din regiunea Donji Miholjac, in în Slavonija. His A fost [[baptismbotez]]al name was at cu numele de Gojko (Гојко).
He graduated with high honors from the Fourth Male Gymnasium A absolvit cu rezultate foarte bune liceul (high schoolGimnaziul de Băieţi nr. 4 din Belgrad) in Belgrade în 1929. He also graduated from the A absolvit [[seminaryseminar]] in ul din Sarajevo in în 1935, аnd from the Orthodox Theological Faculty in Belgrade in şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Belgrad în 1940. He did postgraduate studies at the Orthodox Theological Faculty at the University of Athens from A făcut studii postuniversitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Atena din 1955 to până în 1957. During his stay in GreeceÎn timpul şederii în Grecia, he studied the a studiat [[New Noul Testament]] and developed an expertise in liturgicsşi a aprofundat [[liturgică|liturgica]], which resulted in the Patriarch becoming one of the most ceea ce face ca patriarhul să fie cel mai prolific liturgical writers in the Serbian Churchscriitor de liturgică din Biserica Serbiei. For his patient and prominent work in the field of theologyPrin răbdarea sa şi activitatea prolifică din domeniul teologiei, the Theological Faculty of the Serbian Orthodox Church awarded His Holiness an Honorary Doctorate of DivinityFacultatea de Teologie a Bisericii Ortodoxe Sârbe i-a decernat Prea Fericitului titlul de ''Doctor Honoris Causa'' în Teologie.
From Între anii 1944 to şi 1955, he was a fost [[monasticcălugăr]] of la Mănăstirea Rača Monastery performing different disciplines, îndeplinind diverse ascultări. During the În anul şcolar 1950/51 academic year, the then-pe atunci [[Hierodeaconarhidiacon]] Pavle was appointed ul Pavel a lecturer at the fost numit lector la Seminarul din Prizen Seminary, funcţie pe care a position which he retained until his election to the Patriarchal Thronepăstrat-o până la alegerea sa în scaunul patriarhal.
He was A fost [[tonsuretunderea în monahism|tuns]]d în monahism în 1948 şi în acelaşi an a monastic in 1948 and that same year he was fost [[ordainhirotonie|hirotonit]]ed a hierodeaconca ierodiacon. In În 1954, he was ordained a hieromonk and raised to the rank of [[protosingelos]]. He was elevated to the rank of fost hirotonit la ieromonah şi apoi ridicat la rangul de [[archimandriteprotosinghel]] in în 1957 by Bishop de către Episcopul Emilian of Slavonijade Slavonia. On În [[May 29mai]], 1957, the Holy Assembly of Bishops elected Archimandrite Pavle as Bishop of Sfânta Adunarea a Episcopilor l-a ales pe Arhimandritul Pavel ca Episcop de Raska-Prizen.
==Bishop of Episcop de Raska-Prizren==From that day to the presentDe atunci şi până în prezent, he has faithfully shared in the plight of his suffering peopleel a rămas credincios poporului său, luând parte la toate suferințele acestuia. Bishop Pavle wrote and warned of the present exodus of Serbs from Episcopul Pavel a scris şi a transmis avertizări cu privire la exodul sârbilor din Kosovo, the attacks of the Albanians on Serbian monasteriesdespre atacurile albanezilor asupra mănăstirilor sârbeşti, the rape of nunsdespre violarea călugăriţelor, and terrorizing of pedestriansterorizarea pelerinilor, the desecration of Serbian cemeteries and overall suffering of the Orthodox in profanarea cimitirelor sârbeşti şi în general despre suferinţele Ortodoxiei în Kosovo and in Metohijaşi Metohia. In În 1989, the then Bishop Pavle was personally beaten by several Albanian youths in episcopul Pavel din zilele acelea a fost bătut de câţiva tineri albanezi în Kosovo. The extent of his injuries required nearly three months of hospitalizationGravitatea rănilor sale a necesitat aproape trei luni de spitalizare. HoweverCu toate acestea, in the spirit of Christian forgivenessîn spiritul iertării creştine, he refused to press chargesel a refuzat ceară daune.
It is not without reason that Patriarch Pavle has been referred to as a Nu fără motiv i se spune Patriarhului Pavel "sfântul care umblă printre noi"saint who walks." The simplicity of his lifestyle and his personal humility have found favor by all of those who Austeritatea modului său de viaţă şi smerenia sa l-au făcut să fie iubit de toţi cei care îl cunosc pe aceste om plin de virtuţi. Fiecare episcop al Bisericii Ortodoxe Sârbe are familiar with this virtuous man. Each of the bishops of the Serbian Orthodox Church have an automobileun automobil, which they use to travel through their diocesespe care îl foloseşte în călătoriile din eparhia sa. The one exception has been Patriarch PavlePatriarhul Pavel este excepţia de la această regulă. When asked why he never obtained an automobileCând a fost întrebat de ce el nu a cerut încă un automobil, he repliedel a replicat : "I will not purchase one until every Albanian and Serbian household in Nu o să-mi cumpăr unul decât atunci când toate gospodăriile din Kosovo and şi Metohija has an automobilevor avea unul"."
His Holiness has published Sanctitatea Sa a publicat: ''Devich'', ''The Monastery of St. Mănăstirea Sfântului Joanikije of din Devich'' (1989), and şi ''Questions and Answers to the Church ReaderÎntrebări şi răspunsuri la Catehismul Bisericii'' (1988). For the past În ultimii 20 yearsde ani, he has been responsible for the column in the Glasnik of the Serbian Patriarchate known as Questions and Answersel a fost responsabil de coloana de "Întrebări şi răspunsuri" din publicaţia Patriarhiei Serbiei, dealing with răspunzând la întrebări legate de [[liturgics|liturgicalliturgică]] and şi [[sacramentSfintele Taine]]al questions. Through his efforts the Holy Synod published the new version of Ca urmare a eforturilor sale, Sfântul Sinod a publicat o versiune nouă a lucrării ''Srbljak'' in în 1968. He also coordinated the reproduction of liturgical studies De asemenea, el a coordonat republicarea studiilor liturgice ''Christian FeastsSărbători Creştine'' by de M. Skabalanovich, published originally in publicate pentru prima dată la Kiev in în 1915 in six volumesîn şase volume. The most monumental contribution of H. H. Patriarch Pavle was the translation of the New Cea mai importantă contribuţie a Prea Fericitului Patriarh Pavel a fost adusă la traducerea [[Noul Testament|Noului Testament published in ]] publicat în 1984 under his supervisionsub supravegherea sa. This was the first official Serbian translation of the New Aceasta este prima traducere oficială a Noului Testament approved by the Serbian Orthodox Churchîn limba sârbă aprobată de Biserica Ortodoxă Sârbă. If all Bishop Pavle's works were publishedDacă toate lucrările Episcopului Pavel ar fi publicate, there would be thousands of pages and many volumesar rezulta mii de pagini şi numeroase volume. Patriarch Pavle exemplifies simplicity in his lifestyle and is the embodiment of Patriarhul Pavel este un exemplu de modestie prin modul său de viaţă şi este personificarea [[humilitysmerenia|smereniei]] and personal holinessşi sfinţeniei, a most worthy helmsman to guide the cel mai capabil cârmaci pentru "Ship of the ChurchCorabia Bisericii" in these troubled timesîn aceste vremuri agitate.
== As patriarch Patriarhatul==In 1991În 1990, the Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church elected Bishop Pavle as the 54th Serbian Orthodox Patriarch Sfântă Adunare a Episcopilor Bisericii Ortodoxe Sârbe l-a ales pe Episcopul Pavel drept cel de-al 54-lea Patriarh Ortodox al Serbiei. Patriarch Pavle is also currently the oldest among all the patriarchsPatriarhul Pavel este în prezent cel mai vârstnic patriarh.
During his tenure as patriarchÎn timpul mandatului său, Pavle has healed the Pavel a vindecat [[schismschisma]] with the Free Serbian Orthodox Churchcu Biserica Ortodoxă Sârbă Liberă, now known as the New acum numită Noua Mitropolie de Gračanica Metropolitanate, and he has made efforts to heal the current schism in şi a făcut eforturi să repare schisma din Macedonia with socu aşa-called numita [[Macedonian Orthodox ChurchBiserica Ortodoxă a Macedoniei]], which is considered uncanonical by the care și-a proclamat autocefalia, însă este considerată necanonică de către majoritatea Bisericilor Ortodoxe, inclusiv de către [[Ecumenical PatriarchateBiserica Ortodoxă a Constantinopolului|Patriarhia Ecumenică]] and other Eastern Orthodox churches.
Patriarch Pavle continued building of Saint Patriarhul Pavel a continuat lucrările la Catedrala Sfântul Sava Temple, wich is almost finishedcare este aproape finalizată. Internal works will be proceded in future eight yearsLucrările din interior vor fi finalizate în următorii opt ani.
Three new seminaries have been establishedTrei noi seminarii au fost înfiinţate: in în Cetinje (1992), in în Kragujevac (2000), and şi Foča (2001). The Orthodox Theological Faculty was restored at Belgrade University in Facultatea de Teologie Ortodoxă a fost reînfiinţată la Universitatea din Belgrad în 2004. His Holiness is very Sanctitatea Sa este foarte popular among people and often refeared as walking saint in pressprintre oameni şi este adeseori numit în presă sub apelativul de "sfântul care umblă printre noi". Patriarhul Pavel a vizitat numeroase Biserici naţionale. Patriarhul Alexei al Rusiei, Patriarhul Bartolomeu I şi alţi numeroşi [[întâistătător]]i de Biserici Ortodoxe l-au vizitat pe Patriarhul Pavel şi Biserica Sârbă. Sanctitatea Sa a fost primul patriarh sârb care a vizitat America în 1992 şi Australia în 2004. Înaintea sa, Patriarhul Gherman vizitase SUA, dar acesta era episcop în acel moment. L-a vizitat şi pe Papa Ioan Paul al II-lea în 1991 şi a devenit astfel primul patriarh sârb care l-a vizitat pe Papă. În urma unor complicaţii privind sănătatea Patriarhului Pavle, acesta s-a retras în primăvara anului 2008 din scaun, toate atribuţiile sale fiind preluate de Sfântul Sinod al ierarhilor sârbi. Moare în ziua de [[duminică]], [[15 noiembrie]] 2009, la vârsta de 95 de ani, după o lungă spitalizare.
Patriarch Pavle visited several national churches. Patriarch Alexy of Russia, Patriarch Bartholomew I and several other Orthodox Church leaders had visted Patriarc Pavle and Church of Serbia. His Holiness was first Serbian Patriarch who wisited USA, 1992 and Australia 2004. Before him Patriarch German wisited USA but he was bishop at the moment. He visited Pope John Paul II 1991, and he was first Serbian Patriarch who met a Pope.
{{start box}}
{{successionsuccesiune|beforeînainte=Vladimir (Rajović)|titletitlu=Bishop of Episcop de Raska-Prizen|yearsani=1957-1991|afterdupă=Artemije (Radosavljević)}}{{successionsuccesiune|beforeînainte=[[German Gherman (Đorić) of Serbiaal Serbiei|German Gherman (Đorić)]]|titletitlu=[[List of Patriarchs of SerbiaLista Patriarhilor Serbiei|Patriarch of SerbiaPatriarh al Serbiei]]|yearsani=1990-present2008 (retras din funcţie); 2008-2009|afterdupă=—Irinej (Gavrilović)}}
{{end box}}
==Sursa==
*[[:en:Pavle_(Stojcevic)_of_Serbia]]
== Surse Legături externe==*[http://orthodoxresearchinstitute.org/resources/hierarchs/serbia/current.htm#pavle_patr Lista ierarhilor Bisericii Ortodoxe], pe pagina Institutului de Cercetări Ortodoxe;*[[w:Patriarch Pavle|''Patriarch Pavle'' pe Wikipedia]] (engleză)
* http[[Category://orthodoxwiki.org/Pavle_(Stojcevic)_of_SerbiaEpiscopi]][[Category:Patriarhi ai Serbiei]]
==External links==*[http://orthodoxresearchinstitute.org/resources/hierarchs/serbia/current.htm#pavle_patr Listing] at the Orthodox Research Institute*[[w:Patriarch Pavle|''Patriarch Pavle'' on Wikipedia]] [[Categoryen:EpiscopiPavel (Stojcevic) of Serbia]][[Categoryfr:Patriarhii SerbieiPaul (Stojcevic) de Serbie]]
5.288 de modificări

Meniu de navigare