Modificări

Salt la: navigare, căutare

Ioan Valahul

7 octeți șterși, 12 mai 2017 12:29
m
diacritice și leg. interne
|nastere=1644
|adormire=1662
|localizare= Ţara Țara Românească, Imperiul Otoman
|etnie= română
|tip= nou mucenic
|biserici=
|site=
}}[[Sfânt]]ul nou [[mucenic]] '''Ioan Valahul''' a trăit în Țara Românească, în vremea domnitorilor [[Matei Basarab]] și Mihail Radu (cunoscut și sub numele de Mihnea al III-lea). Suferă martiriul pentru nelepădarea de credința drept măritoare creștin ortodoxă în anul 1662, la data de [[12 mai]], atunci când se săvârșește și [[Prăznuire|pomenirea]] sa în calendarul bisericesc.
== Viața ==Acest sfânt mucenic era din Țara Românească, născut din părinți de bun neam și binecredincioși, pe la anul Domnului 1644, adică în vremea stăpânirii binecredinciosului domn [[SfântMatei Basarab]]ul nou [[mucenic]] '''Ioan Valahul''' . La câțiva ani după ce acesta s-a trăit în Ţara Româneascămutat la Domnul (+ 1654), a venit la domnie în vremea domnitorilor Matei Basarab şi această țară Mihail Radu (cunoscut şi sub numele de zis Mihnea al III-lea), care, ne mai putând prididi cu plata haraciului și a birurilor grele cerute de stăpânitorii turci, s-a răzvrătit împotriva acestora, plănuind să se unească cu voievozii țărilor creștine din jur și să scape țara sa de sub robia turcească. Suferă martiriul pentru nelepădarea Dar sultanul turcesc Mahomed al IV-lea a trimis atunci împotriva lui oaste mare de credinţa drept măritoare creştin ortodoxă turci și de tătari, care au biruit pe Mihnea și au făcut, ca și alte dăți, prăpăd și pustiire mare în anul 1662biata țară, arzând, prădând și omorând, iar la data ieșirea din țară au luat cu ei și o mare mulțime de [[12 mai]]robi dintre români, atunci când se săvârşeşte şi [[Prăznuire|pomenirea]] sa în calendarul bisericesctrecându-i peste Dunăre.
__TOC__Acestea se petreceau în toamna anului 1659. Iar între cei robiți atunci s-a aflat și un tânăr, cu numele de Ioan, care nu avea decât 15 ani. Părinții lui, cărora nu li se știe nici numele și nici locul unde au trăit, îl crescuseră cu grijă, în frica lui Dumnezeu, și în iubirea de țară și de credința strămoșească. Pe deasupra, era voinic și chipeș; frumusețea lui feciorelnică atrăgea privirile tuturor, încât, pe drumul către Istanbul, un oștean turc mai bogat l-a cumpărat cu gând spurcat, vrând să-l silească spre păcatul blestemat al sodomiei. Dar tânărul s-a împotrivit cu scârbire și în vălmășeala luptei cu spurcatul agarean, l-a răpus, încercând să fugă. Fiind prins, a fost legat din nou și dus la Istanbul, unde l-au dat femeii turcului ucis; aceasta l-a dus în fața vizirului să-l judece, și acolo tânărul a mărturisit fără înconjur adevărul. Vizirul l-a predat atunci femeii văduve, pentru ca ea să facă cu dânsul ce va voi.
 == Viaţa ==Acest sfânt mucenic a fost din Ţara Românească, născut din părinţi de bun neam şi binecredincioşi, pe la anul Domnului 1644, adică în vremea stăpânirii binecredinciosului domn Matei Basarab. La câţiva ani după ce acesta s-a mutat la Domnul (+ 1654), a venit la domnie în această ţară Mihail Radu (zis Mihnea al III-lea), care, ne mai putând prididi cu plata haraciului şi a birurilor grele cerute de stăpânitorii turci, s-a răzvrătit împotriva acestora, plănuind să se unească cu voievozii ţărilor creştine din jur şi să scape ţara sa de sub robia turcească. Dar sultanul turcesc Mahomed al IV-lea a trimis atunci împotriva lui oaste mare de turci şi de tătari, care au biruit pe Mihnea şi au făcut, ca şi alte dăţi, prăpăd şi pustiire mare în biata ţară, arzând, prădând şi omorând, iar la ieşirea din ţară au luat cu ei şi o mare mulţime de robi dintre români, trecându-i peste Dunăre. Acestea se petreceau în toamna anului 1659. Iar între cei robiţi atunci s-a aflat şi un tânăr, cu numele de Ioan, care nu avea decât 15 ani. Părinţii lui, cărora nu li se ştie nici numele şi nici locul unde au trăit, îl crescuseră cu grijă, în frica lui Dumnezeu, şi în iubirea de ţară şi de credinţa strămoşească. Pe deasupra, era voinic şi chipeş; frumuseţea lui feciorelnică atrăgea privirile tuturor, încât, pe drumul către Istanbul, un oştean turc mai bogat l-a cumpărat cu gând spurcat, vrând să-l silească spre păcatul blestemat al sodomiei. Dar tânărul s-a împotrivit cu scârbire şi în vălmăşeala luptei cu spurcatul agarean, l-a răpus, încercând să fugă. Fiind prins, a fost legat din nou şi dus la Istanbul, unde l-au dat femeii turcului ucis; aceasta l-a dus în faţa vizirului să-l judece, şi acolo tânărul a mărturisit fără înconjur adevărul. Vizirul l-a predat atunci femeii văduve, pentru ca ea să facă cu dânsul ce va voi. Stăpâna tânărului nu i-a luat capul, ci văzându-l voinic şi și bun de muncă l-a pus la început printre slugile sale; dar văzându-l preafrumos la înfăţişareînfățișare, s-a aprins de drăcească poftă pentru el, ca oarecând femeia lui Putifar din Egipt pentru [[Iosif (Vechiul Testament)|Iosif cel preafrumos]] şi înţeleptși înțelept. Dorindu-l cu înfocare, a încercat la început să-l ademenească cu tot felul de făgăduinţefăgăduințe, spunându-i că îl va lua de soţ soț dacă el s-ar lepăda de credinţa creştină şi credința creștină și s-ar face mahomedan. Dar el s-a împotrivit cu tărie uneltirilor acestei noi Dalile şi și a rămas nestrămutat în credinţa părinţilor credința părinților lui şi și în curăţia curăția trupească. Iar ea văzând că nimic nu izbuteşteizbutește, s-a înfuriat şi și l-a dat eparhului (mai-marelui cetăţiicetății), ca să-l pedepsească pentru uciderea soţului soțului ei. Acesta l-a azvârlit în temniţătemniță, supunându-l la înfricoşătoare înfricoșătoare chinuri; femeia venea zilnic la temniţătemniță, încercând necurmat să-l înduplece pe Ioan să-i facă voia, nădăjduind că ceea ce nu izbutiseră fărădelegile ei, vor face ameninţările şi amenințările și chinurile. Dar viteazul tânăr nu s-a lăsat biruit nici de grozăvia chinurilor, pe care le-a îndurat cu bărbăţie şi bărbăție și cu ajutor de sus, rămânând până la sfârşitsfârșit, ca un tare diamant, neclintit în credinţa creştinăcredința creștină.
== Martiriul ==
Văzând, aşadarașadar, femeia şi și prigonitorii că în zadar se ostenesc, au cerut vizirului să-l dea pe tânăr la moarte. Şi scoţânduscoțându-l din temniţătemniță, călăii l-au dus spre o margine a Istanbulului, la locul numit pe atunci Parmak-Kapi (adică Poarta Stâlpului), lângă Bezesténi (adică piaţa piața marelui bazar al neguţătorilorneguțătorilor); aici i-au pus gâtul în ştreang şi ștreang și l-au înălţat înălțat în spânzurătoare, omorându-l, în ziua de [[12 mai|12 ale lunii mai]], într-o vineri înainte de Înălţarea Înălțarea Domnului, din anul mântuirii 1662.
Aşa Așa a trecut către veşnicele locaşuri veșnicele locașuri tânărul mucenic român Ioan, în primăvara vieţii vieții sale, când avea numai 17 sau 18 ani. Trupul său feciorelnic va fi fost aruncat în apele Bosforului sau poate a fost îngropat de creştini creștini cucernici în vreun loc din jurul Istanbulului, unde numai Dumnezeu şi și sfântul însuşi ştieînsuși știe. Iar istoria scurtei dar pilduitoarei sale vieţi vieți a aşternutașternut-o în scris marele învăţat învățat grec Ioan Cariofil din Istanbul, care a trăit pe vremea sfântului, fiind martor al pătimirilor lui.
== Imnografie ==
[[Tropar]], [[glas]]ul al 4-lea:
:Astăzi duhovniceşte prăznuieşte duhovnicește prăznuiește Biserica dreptcredincioşilor dreptcredincioșilor români, şi și cu bucurie strigă: VeniţiVeniți, iubitorilor de mucenici, să prăznuim pomenirea cea de peste an a luptelor noului mucenic Ioan. Că acesta dintre noi cu voia lui Dumnezeu răsărind, în împărăteasca cetate a lui Constantin a înflorit minunat, aducând Stăpânului rod bogat şi și bineprimit, prin mucenicie. Iar acum se roagă neîncetat, în ceruri, să se mântuiască sufletele noastre.
[[Condac]], glasul al 4-lea:
:Arătatu-s-a nouă astăzi cel preaînfrumuseţat preaînfrumusețat cu curăţiacurăția, tânărul ostaş ostaș al Mântuitorului luminând pe toţi toți cei ce strigă: Bucură-te, Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos!
== Surse ==
== Legături externe ==
* [http://www.ortodoxia.md/component/content/article/28-acatiste/2539-acatistul-sfantului-ioan-valahul-noul-mucenic-12-mai Acatistul Sf. Mc. Ioan Valahul]
* [http://www.razbointrucuvant.ro/2008/05/12/sf-mucenic-ioan-valahul-sau-curatenia-marturisitoare/ Sf. Ioan Valahul sau curăţenia curățenia mărturisitoare]
[[Categorie:Sfinți]]
[[Categorie:Sfinți români]]
[[Categorie:Mucenici]]
12.407 modificări

Meniu de navigare