Modificări

Salt la: navigare, căutare

Hirotonie

89 de octeți șterși, 26 octombrie 2016 11:26
m
Actualizare link-uri. Corectare diacritice.
[[Image:Deacon ordination.jpg|thumb|350px|Hirotonirea unui [[preot]].]]
{{spiritualitate}}
'''Hirotonirea''' este [[Sfintele Taine|taina]] (sau Sfânta Taină a) PreoţieiPreoției. Cuvintele '''''cheirotonia''''' şi și '''''cheirothesia''''' vin din greacă şi și înseamnă amândouă "punerea mâinilor"„punerea mâinilor”. Componenţii Componenții [[ordinele mari|ordinelor mari]] ale [[cler]]ului—[[episcop]]ul, [[preot]]ul şi și [[diacon]]ul—sunt hirotoniţi hirotoniți în timpul [[Sfânta Liturghie|Sfintei Liturghii]] de către episcop, care de obicei este asistat de câţiva preoţicâțiva preoți. În concordanţă concordanță cu învăţăturile învățăturile ortodoxe, procesul hirotonirii începe cu comunitatea locală; dar episcopul singur, care acţionează acționează în numele bisericii universale, poate finaliza această acţiuneacțiune.
Acei care fac parte din [[ordinele mici]] ([[subdiacon]], [[citeţciteț]], şi și în unele tradiţiitradiții, [[cântăreţcantor]]ul) sunt făcuţi făcuți astfel prin '''''hirotesie''''', care şi și această înseamnă "punerea mâinilor"„punerea mâinilor”, dar este distinctă din punct de vedere tehnic de '''''hirotonire''''', care este folosită doar pentru ordinele mari. În conformitate cu ''DEC'', ''hirotesia'' nu este privită ca o Sfântă Taină a hirotonirii (p. 117).
''Hirotonia'' şi și ''hirotesia'', din punct de vedere formal sunt interschimbabile, dar în timp au primit sensuri diferite. În plus, episcopii sunt "consacraţi" „consacrați” mai degrabă decât "hirotoniţi"„hirotoniți”, dar o astfel de distincţie distincție nu era prezentă în biserica timpurie (''ODCC'', p. 1189)
==[[Ordinele mici]]==
===[[CântăreţCantor]]===
===[[CiteţCiteț]]===
În perioada de dinaintea tunderii candidatul trebuie să pregătească o sutană. În seara de dinaintea ceremoniei, candidatul trebuie să participe la [[Vecernie]] şi și după o cină uşoară ușoară începe să se pregătească pentru bucuria euharistiei. În acest timp, el trebuie să fie deranjat de alte persoane cât mai puţin şi puțin și să-şi și petreacă timpul în rugăciune şi și pregătindu-se pentru tundere. Candidaţii căsătoriţi Candidații căsătoriți trebuie să se abţină abțină de la relaţii relații conjugale în această perioadă. Ei trebuie să se spovedească, fie după vecernie, fie în timpul [[utrenie]]i din ziua tunderii.
În ziua tunderii, după Doxologia Mare, dar înaintea troparelor de dinaintea Sfintei Liturghii, candidatul este adus de asistentul episcopului în mijlocul [[amvon|soleei]], în faţa fața episcopului. El face trei mătănii în faţa fața Sfântului [[Altar]] şi și apoi se întoarce spre episcop şi și îngenunchează în faţa fața lui. Episcopul îşi își pune mâinile pe capul candidatului.
===[[Subdiacon|Subdiaconatul]]===
Subdiaconii sunt hirotoniţi hirotoniți în timpul Sfintei Liturghii imediat după "Binecuvântată „Binecuvântată este împărăţia Ta"împărăția Ta”, imediat ce tămâierea mare se încheie. După canoane, nimeni nu trebuie să se mai căsătorească după ce a devenit subdiacon, dar practica s-a schimbat peste tot astfel încât să permită subdiaconilor să se căsătorească după hirotonire.
==[[Ordinele mari]]==
===[[Diacon|Diaconia]]===
===[[Preot|PreoţiaPreoția]]===În timpul slujbei de hirotonire întru preoţiepreoție, un preot conduce candidatul care apoi îngenunchează şi îşi și își pune capul pe altar. Episcopul îşi își pune patrafirul şi și mâna dreaptă pe capul candidatului pentru a primi [[Sfântul DuhDuhul Sfânt|Duhul Sfânt]]. Întreaga comunitate prezentă la hirotonire şi mărturiseşte și mărturisește lucrarea [[Sfântul DuhDuhul Sfânt|Sfântului DuhDuhului Sfânt]] spunând la unison "Vrednic „Vrednic este!" (în greacă 'Axios'). Episcopul dă [[veşminteveșminte]]le sfinte proaspătului preot care apoi primeşte primește [[Euharistie|Sfânta ÎmpărtăşanieÎmpărtășanie]] şi și spune o [[Rugăciunea|rugăciune]] specială. Prin hirotonire, oameni care au fost aleşi aleși din rândul credincioşilor credincioșilor sunt deosebiţi deosebiți pentru slujbele bisericii. Timp îndelungat, un candidat la preoţie preoție va urma cursurile unui [[seminar]].
===[[Episcop|Episcopia]]===
Candidaţii Candidații la episcopie sunt hirotoniţi hirotoniți de alţi alți cel puţin puțin doi episcopi. [[VeşminteVeșminte]]le neliturgice ale episcopului includ: [[camilafcaPotcap]] şi ul și [[epanokameloukionCamilafca]] (voal) (care sunt prinse împreună şi și formează [[klobuk]] în tradiţia tradiția rusă), împreună cu [[mantia]], toate acestea fiind specifice [[monahism]]ului.
==ReferinţeReferințe==*''Blackwell Dictionary of Eastern Christianity (DEC)'', p. 117 – Dicţionarul Dicționarul Blackwell de creştinism creștinism răsăritean*''Oxford Dictionary of the Christian Church (ODCC), 3rd ed.'', pp. 1188-89 – Dicţionarul Dicționarul Oxford al Bisericii CreştineCreștine
==Legături externe==
*[http://www.goarch.org/en/chapel/liturgical_texts/ordination-priesthood-en.asp Sfintele Taine ale hirotonirii întru preoţie]*[http://oca.org/QA.asp?ID=156&SID=3 Cerinţele Cerințele pentru preoţiepreoție]
*[http://www.3saints.com/ordination.html Sfânta Taină a hirotonirii]
1.035 de modificări

Meniu de navigare