Modificări

Salt la: navigare, căutare

Poezia religioasă în epoca modernă și contemporană

9.269 de octeți adăugați, 28 noiembrie 2018 14:45
m
Poeți din Republica Moldova: corecturi
'''A doua jumătate a secolului al XX-lea este marcată de resurecția poeziei lirice, brutal întreruptă de evenimentele politice de la sfârșitul perioadei interbelice. În epoca modernă această categorie intră poeți și contemporană''', pe lângă creatorii anonimi, prozatori care își continuă activitatea, își fac apariția creatorii culți, care vor publica texte religioase versificate au fost refuzați sau opriți de la publicare de dictatura instalată în România după 23 august 1944. Aceștia s-au grupat inițial în calendare, revistejurul revistei „Tânărul scriitor”, almanahuri, cărți. Unele dintre ele vor intra apoi după 15 iulie 1958 în circuitul oraljurul revistei „Luceafărul”. Costache Conachi (1777-1849), Naum Râmniceanu (1764-1838), Vasile Alecsandri (1821-1890)După aceea, Mihai Eminescu (1850-1889)a apărut un număr impresionat de poeți, Alexandru Macedonski (1854-1920), George Coșbuc (1866-1918), Octavian Goga (1881-1938) etc. au creat precum și [[Poezia creștin ortodoxă|poeme religioase]]de reviste literare.
'''Costache Conachi''':==Perioada iulie 1965-iulie 1971 ==''Omule, slabă fiinţăÎn perioada iulie 1965 (Congresul al IX-lea al PCR) - 6 iulie 1971 (Tezele din iulie) viața culturală și activitatea literară din România cunosc o aparentă normalitate.Cenzura devine mai îngăduitoare.Hârtia nu intrase încă în regim de austeritate, iar corolarul va fi că se publică cantitativ mult.''<poem>„Omule, slabă fiinţă şi la patimi cu plecare Aceasta perioadă,Unde ţi-i înţelepciunea, unde ţi-i mintea va fi poate cea mare?..mai prolifică din perioada comunistă.De te 'nalţi şi sbori cu mintea ===Momentul 1965 și Dezghețul de la tronul DumnezeiriiBucurești===Momentul 1965 este numit de unii critici „explozia lirică”. Condițiile politice fac posibilă revenirea poeziei lirice autentice,De măsuri pămînt şi ceruri şi pătrunzi tainele firiidepășirea dogmatismului și schematismului, a poeziei programatice, Nu te îngânfatribunardă și lozincardă, că eşti ţărna pe care ce a marcat negativ deceniile anterioare. Se lansează o poartă vîntulnouă generație de poeți și scriitori...Ci te plângeMulți dintre ei vor scrie și poeme religioase: Ioan Alexandru (1941-2000), Nichita Stănescu, Cezar Ivănescu, că 'n patimi tu singur îţi sapi mormîntul![..Monica Pillat (1947-) etc.]”</poem>
'''Naum Râmniceanu''Cezar Ivănescu':''Rugăciune(6 august 1941, Bârlad, județul Vaslui — 24 aprilie 2008, București), poet, dramaturg, român.''<poem>„Dumnezeule prea sfinte Cel de toate le privești ; Adu-ți de mine aminte, Nu-n veci să mă pedepsești[...]”</poem>
''Rosarium (Stella Maris)'Mihai Eminescu''':''Rugăciune''<poem>„Crăiasă alegându-teÎngenunchem rugându-te,Înalță-ne, ne mântuieDin valul ce ne bântuie:Fii scut de întărireȘi zid de mântuire,Privirea-ți adoratăAsupră-ne coboară,O, maică prea curată,Și pururea fecioară, Marie![...]”</poem>
'''Alexandru Macedonski''':''Iertare''<poem>„Iertare! Sunt ca orice ommă rog ţie, Sfîntă Fecioară,îmi sînt mie prea grea povară,luminat de tine, străluceo,Mpoate un an-doi oi mai duce-am îndoit o,luminat de-a ta puteretine, lumină,ca să pot muri fără vină,Am râs luminat de sfintele misteretine, lumină,Ce sunt în fiecareinima de toţi mi-atom...Iertarei străină ! Sunt ca orice om[...]”</poem>
Texte de acelaşi autor: ''Rosarium (Bocet)'George Coșbuc';'':ROSARIUM (Agápe)''; ''Rosarium (?)''; ''Sutra X''; ''La paștiBaaad''<poem>„Și cât e de frumos în sat!Creștinii vin tăcuți din valeȘi doi de se-ntâlnesc în caleÎși zic: Hristos a înviat!Și râde-atâta sărbătoareDin chipul lor cel ars de soare[...]”</poem>
'''Octavian Goga''Ioan Alexandru':''Ruga mameieste pseudonimul lui Ion Șandor Janos (25 decembrie 1941, Topa Mică, județul Cluj - 16 septembrie 2000, Bonn, Germania) este poet, publicist, eseist și, după Revolutie, om politic român.''
<poem>„Preasfântă născătoare.„Oriunde plec Tu eşti mereu cu mineAzi roguUnde-aş fugi să nu pot fi ajunsSunt singur e noapte vin să iar ție,ruineCum rogu-mă deNelegiuri cu câte te-a pururiLa sfânta liturghieam străpuns[...]”</poem>
Octavian Goga compune și textele unor poezii Texte de acelaşi autor: ''Pantocrator la Borzeşti''; ''Epitaf''; ''Cina''; ''Iubirea''; ''Psalm''; ''Cina''; ''Pruncii mei''; ''Cerul şi pământul''; ''Izvorul''; ''Lumină lină'', ''Emaus''; ''Vestire pentru copii, intrate ulterior în circuitul folcloric.''; ''Maramureșulu''; ''Iov''; ''Miorița'';
'''Octavian GogaNichita Stănescu''':''Moș Crăciun cu plete dalbeRugăciunea''<poem>„Moș Crăciun cu plete albeMoș Crăciun cu plete dalbeA sosit de prin nămeți.Și aduce daruri multeLa fetițe și băiețiMoș Crăciun, Moș Crăciun[...]”</poem>
<poem>„Iartă-mă şi ajută-mă
şi spală-mi ochiul
şi întoarce-mă cu faţa
spre invizibilul răsărit din lucruri[...]”</poem>
==Perioada iulie 1971-22 decembrie 1989==Această perioadă se caracterizează printr-i degradare progresivă a vieții culturale și, în special celei spirituale. Sinistrele directive, numite ''Tezele din iulie'' vor duce la sufocarea poeziei spirituale, care era văzută ca manifestare a misticismului, a concepției retrograde și a decadentismului. În anul 1977 se desființează cenzura, care fusese înființată în anul 1949. Paradoxal, măsura va duce înăsprirea vigilenței în redacții și edituri. În secolul al XX-leageneral, revistele promovează amatorismul, poezia religioasă se îmbogățește prin împrumuturi publică poezie politică, schematică, patriotardă, fără valoare literară. Editurile reduc tirajul cărților pentru a face față bugetului de texte religioase venite din Apus, mai ales cu cântări din ciclul [[Crăciun]]uluiausteritate.
===Poezia deceniilor 8 și 9=======Șaptezeciștii și optzeciștii====Generaţiile de poeți din anii '70 și '80 au inovat mult poezia. Erau văzuți ca tineri rebeli, iconoclaști, neoavangardiști, hotărâți să spargă canoanele și să renunțe la clișee. Mihai Ursachi, Dan Verona, Nichita Danilov, Ion Stratan, Ion Bogdan Lefter s.a. În afară de aceștia, își continuă activitatea și poeți din generațiile anterioare. Alții, care s-au lansat acum, nu au aderat la programele literare din această perioadă, păstrând o linie tradiționalistă sau eclectică: Gabriel Iordan-Dorobanțu (1958-). În anii '80 apare în literatura română 'Ernst Anschütz''Postmodernismul literar':''O, brad frumos!''curent ce se continuă și azi.
<poem>„O'''''Mihai Ursachi''' (17 februarie 1941, brad frumosStrunga, o brad frumosjudețul Iași - 10 martie 2004, Cu cetina tot verde. Tu ești copacul credincios, Ce frunza nu Iași) a fost un poet și-o pierde, O, brad frumos, o brad frumos, Cu cetina tot verde[..traducător român.]”</poem>''
Eli, Eli...
==Momentul 1923 și emulația creatoare==<poem>„Noapte de veci pentru cel răstignit în el însuşi...
În anul 1923 ia ființă ''Oastea Domnului'', o mișcare religioasă ortodoxă cu impact puternic asupra vieții spirituale, în special a celei rurale. Inițial, mișcarea a fost tolerată Căci la picioarele sale nu au să plângăaducătoare de ierarhia ortodoxămir, apoi a căzut în disgrațieşi nici un apostol nu-i va vesti mântuirea. Deși apolitică, i se reproșa totuși tendința centrifugă, anarhia, influența cultelor neoprotestante. ''Oastea Domnului'' a contribuit la rivirimentul cântarilor religioase populare, la emulația creatoare, la descoperirea, lansarea și promovarea unei noi generații de poeți. Succesul sÎn pânză eternă pe dânsul nu-a datorat faptului ca l înfăşoarăşi nimeni n-au ars pentru el mirodeniişi smirnă.Părintele său îţi întoarce privirea în anul 1929nouricând el, dându-şi sufletul, mișcarea cumpără o tipografie și inființează o librărie cu desfacere proprieroagă iertare. De sub teascurile tipografiei vede lumina tiparului foaia ''Oastea Domnului'', unde tinerele talente puteau să publice poezii, cântări, eseuri, material care ar fi fost respins de revistele literare ale vremii. Cele mai bune texte se tipăreau în cărticele, bucurându-se de o largă circulație. Dintre poeții care s-au lansat acum, se remarcă [[Traian Dorz]], Ioan Marini etc. Poeții care sosesc mai târziu preiau ștafeta și continuă lucrarea lirică. [[Sergiu Grossu].] (pseudonim Simion Cubolta), va scrie și el poeme remarcabile.”</poem>
'''Traian Dorz''Dan Verona':''Ce liniștiți sunt pașii Tăi''<poem>„Ce liniștiți sunt pașii Tăi în mine când coboară și pe-a iubirii mii de căi ființa-mi înconjoară!...Ca mersul stelelor pe cer(1 iulie 1947, ca răsăritul luniiLuncani, ca luntrea gânduluijudețul Bacău) este un poet, năier, pe apa rugăciunii[prozator și traducător român...]”</poem>''
'''Ioan Marini''':''Coboară, Doamne, pacea''<poem>„Coboară, Doamne, pacea,Și harul Tău divin,Căci plină este lumea,De ură și venin[...]”</poem> '''Sergiu Grossu''':''Tu m-ai făcut''Înviere la Porțile Răsăritului
<poem>„Tu m„Hristos a înviat din morțiUluit să vadă câta rană pe ranăAre de vindecat la ruginitele porțiDin Europa Răsăriteană[...]”</poem> '' '''Ion Stratan''' (1 octombrie 1955, Izbiceni, Olt, România–19 octombrie 2005, Ploiești) este poet român. Membru al grupării Cenaclul de Luni. A fost găsit înjunghiat în apartamentul său, probabil s-a sinucis.'' ''Psalm real (XV)''<poem>„Fără putere, fală, voință sau un banStau singur cu mâncarea rămasă peste anStau singur iar în casa-mi de nedereticatNeridicat la masă și singur cu un patCa o lumină-n lampă, ca steaua fără ploziSunt fluturii doar îngeri și clipele IroziSunt singur fără Tine, Tu, Doamne, Tu, Iubire[...]”</poem> '''''[[Gabriel Iordan-Dorobanțu]]''' (28 noiembrie 1958, Giurgiu-) este poet român. A mai semnat cu pseudonimul literar Gavriil Stihatul. Scrie poeme de inspirație filocalică, precum și poeme închinate iubirii.'' ''Epitaf''<poem>„Dacă pelerin prin viaţă vei ajunge într-o searăsă treci prag de mănăstire către un tărâm creştin,să-ţi aduci, străine, aminte şi de mine întâia oarăşi, la Sfânta Liturghie, să mă pomeneşti puţin[...]”</poem> Texte de acelaşi autor: ''Drumeţ pe cărarea rugăciunii''; ''Poarta Raiului''; ''Mai cred copiii noştri într-ai făcut o minune?''; ''Stihuitorii lui Hristos''; ''Înviere la Dumnezeiasca Liturghie bizantină''; ''Noapte sfântă''; ''Sfânta dreptmăritoare''; ''Rugăciunea Prodromiţa, în stihuri''; ''Rugăciune către ingerul păzitor''; ''Ascultă cum cânta Biserica Vie !''; ''Rugăciune bisericească ce se spune la necazuri şi supărări, în stihuri''; ''Rugăciunea Sfântului Ciprian, în stihuri''; ==Poezia creștin ortodoxă după 22 Decembrie 1989==După 22 Decembrie 1989, poeții au fost liberi să scrie ce vor. Poeții interziși au putut sa publice, multe manuscrise de sertar au văzut lumina tiparului. Au apărut reviste și publicații noi, multe on-line. Cititorii din România au putut lua cunoștintă cu operele poeților din diaspora și ale poeților basarabeni. Poemele poeților închisorilor au fost, în sfârșit, tipărite. Au văzut lumina tiparului lucrările lui Traian Dorz, Nichifor Crainic, Radu Gyr ș.a. Au fost editate antologii de poezie religioasă româneasca sau din ţărânălirica internațională. ====Poeții nouăzeciști==== ŞiDeși poezia anilor '90 este marcată de un decadentism accentuat, un grup de creatori, precum Demostene Andronescu (1927-), Virgil Maxim, [[Savatie Baștovoi]](1976-), Marius Ianuș ș.a. creează o nouă direcție literara numită „Noul Tradiționalism”. Tot aici se încadrează și curentul „Fracturism”: Marius Ianuș. Savatie Baștovoi. ==Poeți de limbă română din afara granițelor== ===Poeți din Republica Moldova === '''Leonida Lari''' pe numele ei real Leonida Lari-Iorga (26 octombrie 1949, Bursuceni, RSS Moldovenească, URSS-11 decembrie 2011, Chișinău, Republica Moldova) este poetă, publicistă, scriitoare, activistă om politic și militantă pentru reunirea Basarabiei cu România.'' ''Rugă de seara''<poem>„Când seara pe vai se așterne un abur subțire,O clipa doar, Doamne, mai dăruie­-mi de fericire. Mai lasă­-n adânc mipe fruntea-­mi plecată, pe ziua fugară-ai turnat veşniciantârzie înca oleacă lumina de seara...Dar [...]”</poem> '''Grigore Vieru''' (14 februarie 1935, Pererîta, județul interbelic Hotin, Regatul României-18 ianuarie 2009, Chișinău) este un poet român din Republica Moldova. Personalitate marcantă. Militant pentru reunificarea Republicii Moldova și României. Membru corespondent al Academiei Române. Decorat post-mortem cu Ordinul Național „Steaua României” în minegrad de Mare Cruce. La Iași și la Bacău există câte o stradă care poartă numele Grigore Vieru.'' ''Reaprindeți candela''<poem>„Reaprindeti candela-n căscioareLângă busuiocul cel mereuDegerat la mâini și la picioare,Se întoarce-acasă Dumnezeu.[...]”</poem> Texte de acelaşi autor: ''Casa părintească'', ''Scrisoare din Basarabia'' '''Savatie Baștovoi''' (Ștefan Baștovoi) (4 august 1976, Chișinău), este un eseist, poet, romancier, teolog și scriitor ucrainean din Republica Moldova. A fost și moderator al unei emisiuni televizat. Ieromonah la Mănăstirea «Noul Neamț» Chițcani din cadrul Patriarhiei Ruse.''  ''Ivirea lui Dumnezeu ( X )''<poem>„Fericit cel ce a muritși a înviat.Ca a văzut moarteaprabușindu-o făptură păgânăse beată peste cerși spaima picurânddin stele ca și ceară[...]”</poem> ===Poeți de la Muntele Athos=== '''''[[Ioan Iacob Hozevitul]]''''' ''Prea Sfântă Maică și Fecioară''<poem>„Prea Sfântă Maică și FecioarăNădejdea sufletului meu,Tu ești a mea mijlocitoareZi şi noapte îşi cere simbriaLa milostivul Dumnezeu.[...]”</poem> Texte de acelaşi autor: ''Cugetări scurte''; ''Paza sufletului''; '' Popor martir''; ''Turma fără păstor'';
== Vezi și ==
* [[Poezia creștin ortodoxă]]
==Bibliografie==*George Cǎlinescu, ''Istoria literaturii române de la origini pînǎ în prezent'', Bucureşti Ed. Minerva 1988*Ion Buzaşi, ''Poezia religioasă românească'', Ed.Dacia, Cluj Napoca 2003, ISBN 978-973-126-087-7*Natalia Corlean (coordonator), ''Nu uita ca ești român! Cântece și poezii patriotice'', Ed. Agaton,ISBN 2013978-973 (-1981-42-0)*Prof. Silvestru Boatcă, Prof. George Șovu, ''De românească învățătură'', Antologie de literatura populară și cultă cu conținut religios, destinată elevilor și părinților, Editura Recif, București 1992*''Antologie de poezie religioasa românească pentru copii'', Carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura BASILICA a Patriarhiei Române, Bucureşti - 2014 ISBN 978-606-8495-77-4*Gavriil Stiharul, ''Poarta Raiului'', ePub, ISBN 9781312647374, *''Cuvinte de har, Rugăciuni din literatura universală'', Antologie, prezentare și prefață de Mihaela Voicu, Editura ARCB, București 1993*Nicoleta Popescu, Flory Preda, ''Poezii religioase pentru copii'', Editura Pescăruș, 2014, ISBN: 9786068379609*Mănastirea Diaconești, ''Poezii cu iz de filocalii'', Editura: Bonifaciu 2011, ISBN: 9789738857582*Ștefan Baștovoi, ''Elefantul promis'', Chișinău : Editura Arc 1996 , ISBN 9975-928-00-5 *Vieru, Grigore, ''Taina care mă apără'' , Editura Princeps, Iaşi 2008, ISBN 9789731783611*Margareta Spînu-Rusnac, Niculae Fabian, Ioan Mânăscurtă, Leonida Lari, Ianoş Ţurcanu, Arcadie Suceveanu, Liviu Victor Pandrea ''Lumină Lină. poezie religioasă'', Editura: Princeps 2006, ISBN: 978-9975-9660-2-3 == Legături externe == ====Lucrări, articole, antologii====  *[http://www.ortho-logia.com/Romanian/Articole/IoanAlexandru.htm IOAN ALEXANDRU - POET AL LOGOSULUI VIEȚII]*[https://yanush.wordpress.com/2012/03/16/de-la-fracturism-la-dumnezeu/ De la fracturism la Dumnezeu]*[https://oradereligie.wordpress.com/2008/06/08/imn-al-invierii/ Imn al învierii]*[http://www.agentiadecarte.ro/2016/11/dezbaterea-%E2%80%9Donirismul-estetic%E2%80%9D-%C8%99i-conferin%C8%9Ba-%E2%80%9Dgrupul-oniric-s-a-nascut-in-romania-lui-ceau%C8%99escu%E2%80%9D-la-institutul-de-istorie-%C8%99i-teorie-literara/ Grupul oniric s-a născut în România lui Ceaușescu]*[http://propovaduireaortodoxa.weebly.com/home/ips-bartolomeu-anania-versuri IPS Bartolomeu Anania - Versuri]*[http://presagalati.ro/poetul-si-scriitorul-crestin-traian-dorz-scurta-biografie/ Poetul şi scriitorul creştin TRAIAN DORZ- scurtă biografie]*[http://www.isanos.ro/ro/magdaisanos/opera.html Magda Isanos - Poezii]*[https://www.goodreads.com/book/show/23431932-poarta-raiului Gavriil Stiharul, Poarta Raiului]*[http://www.tiuk.reea.net/1/221.html ŞTEFAN BAŞTOVOI, Vol. Elefantul promis (Ed. Arc, Chişinău, 1996)]*[http://cartifrumoase.ro/carte/nu-uita-ca-esti-roman-cantece-si-poezii-patriotice--i34930 Nu uita că ești român! Cântece și-poezii patriotice]*[https://www.goodreads.com/book/show/23356010-poezia-acas-poe-i-contemporani-din-basarabia?from_search=true Poezia acasă. Poeţi contemporani din Basarabia]*[https://www.goodreads.com/book/show/22737162-inim-de-rom-n?from_search=true Inimă de român: Culegere de cântece româneşti]*[https://www.goodreads.com/book/show/6261564-cele-mai-frumoase-poezii?from_search=true Cele mai frumoase poezii de Grigore Vieru]*[https://www.goodreads.com/book/show/23356023-lumin-lin-poezie-religioas?ac=1&from_search=true Lumină Lină. poezie religioasă] ==== Reviste creștin ortodoxe ediții on-line și print apărute după 22 Decembrie 1989====*[http://www.radiotrinitas.ro/toate/revista-culturala-trinitas/ ''Revista culturală TRINITAS'']*[http://www.teologiesiviata.ro/continut/cum-public-un-studiu ''Teologie și Viață'']*[http://www.apostolia.eu/''Apostolia, Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale'']*[http://ziarullumina.ro/''Ziarul Lumina'']*[http://www.lumeacredintei.com/''Lumea Credinţei''] == Referințe critice ==
<references/>
 
{{Ciornă}}
[[Categorie:Literatură creștină]]
13.228 de modificări

Meniu de navigare