Modificări

Salt la: navigare, căutare

Eparhia de Washington și New York

220 de octeți adăugați, 19 septembrie 2017 10:07
fără descrierea modificării
{{Traducere EN}}
{{ortodoxiaînamerica}}
'''Eparhia de Washington și New York''' a fost reapariția sub un nou nume a [[Eparhia de New York și New Jersey (OCA)|Eparhiei de New York și New Jersey]], după ce ea a fost împărțită pentru a fi formată [[Eparhia de Washington (OCA)|Eparhia de Washington]] ca eparhie separată. Eparhia de Washington și New York s-a format când cele două [[eparhie|eparhii]] au fost reunite în 2005. Noua jurisdicție a fost dizolvată în 2009.
== Istoria ==
The history of the diocese as the Istoria eparhiei ca [[seescaun]] of the ruling al unui singur [[hierarchierarh]] of the Orthodox Church in din Biserica Ortodoxă din America begins with the efforts of the first missionary in începe cu eforturile primei misiuni din New York City. First presence of Orthodoxy in Prima apariție a ortodoxiei în New York City's can be traced to poate fi depistată în 1870, when Fr. când Părintele [[Nicholas Bjerring]], un convertit din Danemarca, a convert from Denmark, was directed by Metropolitan Isidore of fost trimis de mitropolitul Isidor de St. Petersburg to open the first Orthodox Church in să deschidă prima biserică ortodoxă în New York City. Services for the [[congregation]] were held in a Slujbele pentru adunare erau oficiate într-o [[chapelcapelă]] within Fr. dinăuntrul casei Părintelui Nicholas' house. In În 1885 the Russian government withdrew its support of the , guvernul rus și-a retras sprijinul pentru [[parishparohie]] due to the small membershipdin cauza numărului ei mic de membri.
The oldest parish within the diocese that still functions is SS Peter and Paul Church is Cea mai veche parohie din cadrul eparhiei care încă funcționează este Biserica Sfinții Petru și Pavel din Buffalo, NY (founded April, întemeiată în 1894). Among the early missionary priests to serve the parish were Fr. John Printre preoții misionari de la începuturi care slujeau parohia se numărau Părintele Ioan Nedzelnitsky, the Dean of Eastern StatesProtopop al Statelor Răsăritene, and Fr. și Părintele [[John Ioan Kochurov]] ([[GlorificationProslăvire|glorifiedproslăvit]] in în 1994 by the de [[Church of RussiaBiserica Rusiei|Russian Orthodox ChurchBiserica Ortodoxă Rusă]]). In În 1895, a second mission in început a doua misiune în New York City was established called The Russian Greek Orthodox Church of St, numită Biserica Ortodoxă Greco-Rusă Sf. NicholasNicolae, that began to flourish under the direction of its second pastorcare a început să înflorească sub conducerea celui de-al doilea păstor al ei, Fr. Părintele [[Alexander Hotovitzky]] (also recently de asemenea [[GlorificationProslăvire|glorifiedproslăvit]] by the Russian Orthodox Churchrecent de Biserica Ortodoxă Rusă).
[[Image:Ocadowany.png|thumb|Visual representation of the Diocese of Reprezentare vizuală a Eparhiei de Washington and și New York]]
===Episcopia ierarhicăScaunul ierarhic=== In 1901, Bp. episcopul [[Tikhon of MoscowTihon al Moscovei|TikhonTihon]] (later Patrmai târziu Patriarh și Sf. and St. TikhonTihon) laid the cornerstone for the Cathedral of Sta pus bazele Catedralei Sf. NicholasNicolae, which was completed in care a fost terminată în 1904, and from which he directed the Russian Mission in și de la care a dirijat Misiunea Rusă în America until he was called back to Russia in până a fost chemat înapoi în Rusia în 1907.
The [[cathedralCatedrală|Catedrala]] served the needs of Orthodox Christians in a servit nevoilor creștinilor ortodocși din New York and throughout the country until și din toată țara până în 1926. As În urma Revoluției Bolșevice din Rusia, catedrala a fost declarată proprietate legală a fallout of the Bolshevik Revolution in Russia, the cathedral was declared the legal property of American representatives of the "reprezentanților americani ai „[[Living ChurchBiserica Vie|Bisericii Vii]]". The head of the Russian MissionȘeful Misiunii Ruse, Metropolitan mitropolitul [[Platon (Rozhdestvensky) of de New York|Platon]] was restrained from further use of archdiocesan propertya fost împiedicat să folosească mai departe proprietatea arhipeiscopiei. Temporary facilities were used as the diocesan cathedral until Au fost folosite diverse clădiri pe post de catedrală eparhială până în 1943 when când a former Episcopalian church at fost achiziționată și renovată o fostă biserică episcopalianăla adresa: 59 East Second Street in lower , Manhattan was purchased and renovated. The new cathedral was dedicated to the Protection of the Most Holy TheotokosNoua catedrală a fost dedicată Acoperământului Maicii Domnului. Over the next În următorii 30 some yearsde ani, the cathedral on catedrala de pe 2nd Street served as the headquarters of the mission in a servit ca sediu al misiunii în America, housing offices of the chancery and related national organizations until the late 1960s when many of activities were moved to the oficii de păstrare a arhivelor și organizații naționale înrudite până la sfârșitul anilor 1960, când multe activități au fost mutate la proprietatea Syosset property. Until then the Până atunci catedrala de pe 2nd Street cathedral was used for convening meetings of the Metropolitan Councila fost folosită pentru întâlnirile convocate de la consiliul mitropolitan, the pentru [[Holy SynodSfântul Sinod]] of Bishops al Episcopilor (known until cunoscuți până la [[autocephalyautocefalie]] as the "Great Council of Bishops"ca „Marele Consiliu al Episcopilor”), and several și pentru mai multe [[All-American SoborSoborul Tuturor Americanilor|Soboare ale Tuturor Americanilor]]s. For many years most episcopal consecrations and ordinations to the Timp de mulți ani, majoritatea hirotonirilor episcopale și hirotonii în [[diaconatediaconat]] and și [[priestpreoție]]hood also took place in the lower au avut loc de asemenea în catedrala din Manhattan cathedral.
===Eparhia unui ierarh conducător===
Orthodoxy in [[Image:St Nicholas Wash DC1.jpg|thumb|left|200pxl|Catedrala Sfântul Nicolae, Washington, DC]]Ortodoxia în America began with the arrival from Russia of Orthodox missionaries at începe cu sosirea pe Insula Kodiak Island in din Rusia a [[misionar]]ilor ortodocși în 1794. The administrative center of the mission in America, with the eventual sale of Alaska to the United States in Ca urmare a vânzării Alaskăi către Statele Unite în 1867, moved from centrul administrativ al misiunii din America s-a mutat din Sitka to la San Francisco in în 1872. By the time that Bp. Tikhon arrived to administer the mission in 1898 and had made several extended pastoral journeys in North Atunci când Episcopul Tihon a sosit în 2898 să administreze misiunea și a făcut câteva călătorii pastorale de lungă durată în Americade Nord, it was obvious to him that the concentration of parishes and faithful was in the eastern United Statesa fost evident pentru el că parohiile și credincioșii ortodocși erau concentrați în estul Statelor Unite. He recommended that the official name of the mission be changed to the El a recomandat schimbarea numelui oficial al misiunii în "Diocese of the Aleutians and North AmericaEparhia Aleutinelor și Americii de Nord " and suggested that the diocesan și a propus ca [[seescaun]] be transferred to ul eparhial să fie mutat la New York. This occurred in Ceea ce s-a și întâmplat în 1905. From that time until Din acel moment până în 1980 the parishes in the , parohiile din aria geografică New York-New Jersey geographic area, and later those in the și mai târziu cele din zona Washington, DC area, were officially under the auspices of the ruling hierarch of what is now the Orthodox Church in America (s-au aflat oficial sub auspiciile ierarhului conducător a ceea ce astăzi este cunoscută sub numele de [[OCABiserica Ortodoxă din America]]).
The formal establishment of the Diocese of Înființarea oficială a Eparhiei de New York and și New Jersey occurred after the grant of autocephaly in 1970. As the diocese was the see of the ruling a avut loc după obținerea [[hierarchautocefalie]] of the missionI din 1970. Eparhia fiind scaunul episcopului în funcție al misiunii, and later of the autocephalous churchși ulterior al bisericii autocefale, it supported the national Church's administrationea găzduia și administrația națională a Bisericii. The La început, birourile administrative offices were located, first, in ale erau situate în New York City at the Holy Protection Cathedral and laterla Catedrala [[Acoperământul Maicii Domnului]], since about iar mai târziu, începând cu 1967, in în [[Chancery office of the Orthodox Church in Biroul Cancelariei Bisericii Ortodoxe din America|Oyster Bay Cove/Syosset, NY]]. The location of the national administration in the Diocese as well as the presence of Atât administrația națională a eparhiei cât și [[St. Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vladimir's Orthodox Theological Seminary (Crestwood, New York)|St. Seminarul Sfântul Vladimir's Seminary]] allowed the Diocese to benefit from the leadership of the Church in Americaau fost benefice pentru această eparhie.
At the 6th All-American CouncilLa Soborul VI al Tuturor Americanilor, [[Holy SynodSfântul Sinod]] of Bishops decided to form al episcopilor, a new Diocese of hotărât să înființeze o nouă Eparhie de Washington, DC by splitting off the Washington area of the dioceseprin separarea zonei Washinton din vechea eparhie. The new diocese in the nation's capital city began functioning in Noua eparhie din capatală țării a început să funcționeze în 1981 as the see of the ca scaun al [[PrimatePrimat]] of the Orthodox Church in ului Bisericii Ortodoxe din America. HoweverTotuși, the national birourile administrative offices remained at naționale au rămas la Syosset, within the Diocese of în cadrul Eparhiei de New York and și New Jersey.
In În 1981, the Diocese of Eparhia de New York and și New Jersey became one of the local dioceses under its own hierarcha devenit una din eparhiile locale cu episcop propriu, Bp. Ep [[Peter (L'Huillier) of de New York|Peter]] with his see at the Holy Protection Cathedralcu scaunul la Catedrala Acoperământul Maicii Domnului. [[Image:St Nicholas Wash DC1.jpg|thumb|left|200pxl|St. Nicholas Cathedral, Eparhia de Washington, DC]]The formation of the Diocese of Washington included the areas of the Capital proper a fost formată din zona capitalei (District of Districtul Columbia), Maryland, southern sudul Delaware, and northern Virginiași nordul Virginiei. The [[St. Nicholas Cathedral Catedrala Sfântul Nicolae (Washington, D.C.)|St. Nicholas CathedralCatedrala Sfântul Nicolae]] in din Washington was the see for the Metropolitana devenit scaun mitropolitan. At its inception the new diocese included only a few parishesLa începuturi, noua eparhie conținea doar câteva parohii, those in the acelea din zonele metropolitane Baltimore and și Washington metropolitan areas. During the following two decades after formation of the diocese De-a lungul următoarelor două decade după înființarea eparhiei, au fost înființate noi parohii pe măsură ce populația eparhiei a number of new parishes formed as the population of the diocese increasedcrescut.
In În 2005, after the după alegerea în 2002 election of a lui [[Herman (Swaiko) of de Washington and și New York|MetrMitr. Herman]] as the ruling hierarch of the ca ierarh conducătoral OCA and with the retirement of Abpși ca urmare a retragerii Arh. PeterPetru, the Holy Synod of the OCA remerged the dioceses of Sfântul Sinod a recomasat eparhiile de New York and și New Jersey and și cea de Washington as the Diocese of sub numele de Eparhia de Washington and și New York. St. Nicholas Cathedral in Catedrala Sfântul Nicolae din Washington was designated the see of the ruling hierarcha fost desemnată scaun episcopal.
With the retirement of Metropolitan La pensionarea Mitropolitului Herman, in September of în septembrie 2008, the ''[[locum tenens]]'' of the diocese became Archbishop al eparhiei a devenit Arh. [[Dmitri (Royster) of de Dallas|Dmitri (Royster)]], assisted by Archbishop asistat de Arh. [[Seraphim Serafim (Storheim) of de Ottawa|Seraphim Serafim (Storheim)]] as ca administrator. In November of În noiembrie 2008, His GraceSfinția Sa, Bishop Ep. [[Jonah Iona (Paffhausen) of de Washington and și New York|Jonah of Iona de Fort Worth]] was elected a fost ales ''Archbishop of Arhiepiscop de Washington and și New York and Metropolitan of All America and și Mitropolit al Întregii Americi și Canada'' at the la [[All-American_CouncilSoborul Tuturor Americanilor#Fifteenth_AllSoborul XIV al Tuturor Americanilor|cel de-American_Council|15th Allal 15-American Council of the Orthodox Church in lea Sinod al Bisericii Ortodoe din America]].
In În 2009, the Holy Synod of the Sfântul Sinod al OCA a re-established the seperate dioceses of separat eparhiile în cea de Washington and și cea de of New York and și New Jersey, restoring the diocesan make-up as it was from restaurând situația eparhială dintre 1981-și 2005.
===Eparhia===
The diocese included four În 2008, eparhia conținea patru [[Deanery|deaneriesprotopopiat]] with e formate din [[Parishparohie|parishesparohii]] in the states of din statele New York, New Jersey, Delaware, Maryland, the District of Districtul Columbia, and și Virginia in 2008:
*Protopopiatul Washington DC Deanery
**Delaware: 1
**Maryland: 4
**Virginia: 5
*Protopopiatul New Jersey Deanery
**New Jersey: 23
**New York: 4
*Protopopiatul New York City Deanery
**New York: 13
*Protopopiatul New York State Deanery
**New York: 14
(NoteNotă: the state of statul Delaware also includes conține, de asemenea, o parohie a parish of the [[Diocese of Eastern Eparhia Pennsylvania Răsăriteană (OCA)|Diocese of Eastern Eparhia PARăsăriteană]], the state of statul Maryland has conține o parohie a parish of the [[Romanian Orthodox Episcopate of America Episcopatul Ortodox Român al Americii (OCA)|Romanian Episcopate Episcopatul Român (OCA)]], the District of Districtul Columbia includes two parishes of the include două parohii ale [[Bulgarian Diocese Eparhia Bulgară (OCA)]], and the state of iar statul Virginia includes five parishes of the include cinci parohii ale [[Diocese of the South Eparhia de Sud (OCA)|Diocese of the SouthEparhiei Sudului]] and two parishes of the Diocese of the Romanian Episcopate și două parohii ale Eparhiei Episcopatului Român (OCA).)
==Legături externe==
*[http://dcnyoca.org/ Official Website for the OCA's Diocese of Washington and New York]
*[http://www.oca.org/DIRlists.parish.diocese.asp?diocese=OCA-WA&x=31&y=15&SID=9&CLASS=P&TYPE=DIOCESE Diocese of Washington and New York] (Parishes listed on [[OCA]] website)
 
[[Categorie:Eparhii|Washington and New York]]
[[Categorie:Articole de calitate]]
[[Categorie:Ortodoxia în America]]
[[en:Diocese of Washington and New York (OCA)]]
Birocrați, interwiki, renameuser, Administratori
15.909 modificări

Meniu de navigare