Modificări

Salt la: navigare, căutare

Sava cel Nou

6 octeți adăugați, 23 decembrie 2017 08:41
m
diacritice noi (cu virgulă)
[[ImageFișier:Saint Savvas- Icon from his church.jpg|frame|right|Icoana sfântului la intrarea în biserica sa din Kalimnos]][[ImageFișier:St-Savas-the-New-icon.jpg|frame|right|Prima icoană a Sf. Sava]][[Sfânt]]ul '''Sava cel Nou''' (1862-1948), este sfântul patron al insulei Kalimnos din Grecia, unde a trăit în ultimii 20 de ani ai vieţii vieții sale, ca [[preot]] şi și părinte spiritual al maicilor de la Mănăstirea Tuturor SfinţilorSfinților. A fost un mare [[ascet]], [[duhovnic]], [[imnograf]] şi și făcător de minuni. Este unul dintre cei mai recenţi recenți [[sfinţisfinți]] greci.
Ziua de prăznuire variază în funcţie funcție de tradiţia tradiția locală; astfel este prăznuit pe [[5 decembrie]] împreună cu Sf. [[Sava cel SfinţitSfințit]] sau în a cincea [[duminică]] din [[Postul mare|Sfântul şi și Marele Post]].
== Viaţa Viața ==
Sfântul Sava s-a născut în anul 1862 în provincia Tracia de Est din Grecia fiind botezat cu numele de Vasile. Din fragedă vârsta a simţit simțit chemarea spre viaţa viața monastică, iar mai târziu s-a închinoviat la Schitul Sfânta Ana din [[Muntele Athos]]. Odată cu [[ascultare|ascultările]] rânduite lui a învăţat învățat [[iconografie|iconografia]] şi și [[muzica bizantină]].
Câțiva ani mai târziu, după un pelerinaj la Locurile Sfinte, decide să se stabilească în [[Ţara Sfântă]]. Astfel intră în vestita Mânăstire Sfântul [[Gheorghe Hozevitul]] din pustiul Hozeva, [[Palestina]]. După o perioadă de noviciat este tuns în monahism cu numele de Sava.
În 1902 Sfântul Sava este hirotonit [[diacon]] iar un an mai târziu este hirotonit [[preot]].
[[ImageFișier:St-Savas-the-New.jpg|frame|left|Sf. Sava cel Nou din Kalimnos]]A vieţuit viețuit aproape 10 ani în pustiul din Valea Iordanului, unde a dus o viaţa viața austeră, prin [[post]] şi și rugăciune, ocupându-se şi și de pictura icoanelor. Locuinţa Locuința sa era formată din două [[Chilie|chilii]], săpate în stâncă, la care se urca pe o scară făcută din frânghii. Această izolare era necesara pentru [[trezvie]], rugăciune şi și progres spiritual.
Datorită problemelor de sănătate şi și a situaţiei situației socio-politice tensionate din Palestina anului 1919, care făcea viaţa viața nesigură, sfântul se întoarce în Grecia, unde caută un loc potrivit pentru continuarea vieţii vieții sale monastice. Călătoreşte Călătorește timp de trei ani prin toată Grecia, dar fără rezultat. Rugăciunile îi sunt ascultate, când, un alt mare sfânt, [[Nectarie din Eghina]], îl cheamă la Mânăstirea Preasfânta Treime, ca să fie [[duhovnic]], [[preot]] şi și îndrumător maicilor din mânăstirea clădită de el.
Aici a învăţat învățat maicile [[iconografie|iconografia]] şi și [[muzica bizantină]]. Sfântul Sava a stat în mânăstirea din Eghina timp de 6 ani, până în anul 1925. În acest timp, la această mânăstire, s-a întâmplat unul dintre lucrurile cele mai semnificative ale vieţii vieții sale, datorită îndrumătorului său spiritual, Sfântul [[Nectarie din Eghina]]. Sfântul Nectarie era la apogeul vieţii vieții sale duhovniceştiduhovnicești. Sfântul Sava a avut ocazia să se confeseze şi și să primească sfat de la acest mare [[sfânt]] al al secolului XX. L-a avut ca [[părinte duhovnicesc]], model în [[virtuţivirtuți|virtute]], [[smerenia|smerenie]], [[blândeţeablândețea|blândeţeblândețe]] şi și [[fapte bune]], îndrumându-l spre tot lucrul bun, folositor şi și mântuitor de [[suflet]].
De fapt Sfântul Sava a pictat prima [[icoană]] a Sfântului Nectarie. Într-o zi, după adormirea Sfântului Nectarie, Sfântul Sava a spus [[stareţstareț]]ei să nu lase pe nimeni să îl deranjeze timp de 40 de zile, în care va rămâne închis în [[chilie|chilia]] sa. După 40 de zile a ieşit ieșit din chilie, purtând în mână o [[icoană]] a Sfântului Nectarie şi și a cerut [[stareţstareț]]ei să o pună în [[biserică]] pentru a fi venerată. [[StareţStareț]]a a fost surprinsă de această cerere, deoarece Sfântul Nectarie nu fusese încă canonizat şi și s-a temut să o aşeze așeze în biserică. Dar Sfântul, blând şi și smerit, a insistat spunându-i poruncitor: "Trebuie să faci [[ascultare]], ia icoana şi și pune-o în [[iconostas]] si nu te împotrivi Voinţei Voinței lui Dumnezeu". El ştia știa de sfinţenia sfințenia Sfântului Nectarie.
După adormirea Sfântului Nectarie, tot mai mulţi mulți pelerini veneau la mânăstire sa, închinându-se la mormântul său, datorită reputaţiei reputației Sfântului ca [[făcător de minuni]]. Aceasta perturba însă viaţa viața de linişte liniște pe care Sfântul Sava o iubea, şi și pleacă, din nou, să caute un loc liniştit liniștit pentru viaţa viața monastică.
Astfel se retrage în insula Kalimnos, unde îşi își petrece ultimii ani din viaţăviață, ca [[preot]] şi și [[părinte duhovnicesc]] al Mânăstirii Tuturor SfinţilorSfinților. Ca [[duhovnic]], el îmbina îngăduinţa îngăduința cu severitatea. Era îngăduitor cu anumite [[păcat]]e şi și sever cu altele. A rămas un arzător [[ascet]] până la sfârşitul vieţii sfârșitul vieții sale, practicând forme extreme de auto-izolare cu abţineri abțineri de la apă, mâncare şi și somn. Ţinea [[post]]uri foarte ascetice. Sfântul Sava devenise exemplul autentic de [[virtuţivirtuți|virtute]] pentru toţi toți care veneau în contact cu el.
Mulţi simţeau Mulți simțeau o mireasmă în prezenţa prezența lui, iar alţii alții îl vedeau cum, stând în picioare la rugăciune, se ridica la câţiva câțiva centimetri deasupra solului.
Spre sfârşitul vieţii sfârșitul vieții sale Sfântul Sava practica o rugăciune intensă şi și o sfântă [[pocăinţăpocăință]].
În ultimele trei zile ale sfintei sale vieţivieți, nu a primit pe nimeni, dar a dat un ultim sfat, îndemnând la [[iubirea|dragoste]] şi și supunere în Hristos. Când era pe punctul de a-şi și da ultima răsuflare, deodată, a prins putere, şiși-a împreunat mâinile şi și a bătut din palme în mod repetat, spunând ultimele sale, sfinte cuvinte : "Domnul! Domnul! Domnul!". A plecat la Domnul în anul 1948 în ajunul Buneivestiri. Una dintre călugăriţe călugărițe a văzut sufletul Sfântului înălţânduînălțându-se pe un nor de aur spre Rai.
Zece ani mai târziu mormântul sfântului a fost deschis, după obiceiul grecesc şi și o mireasmă cerească, divină ieşea ieșea din [[mormânt]]ul său. La acest lucru au fost mulţi mulți martori inclusiv [[episcop]]ul local. Aceasta a fost văzută ca pe un testament pentru canonizarea acestui Sfânt. De atunci multe miracole şi și vindecări i-au fost atribuite Sfântului Sava cel Nou din Kalimnos.
==Ciclul iconografic al vieții sfântului==
<small><gallery>
Image:St Nectarios- Kimisi-close-up.jpg|Sf. Sava a fost singurul cleric care a slujit la înmormântarea Sf. [[Nectarie din Eghina|Nectarie]].
Image:Saint Savvas- miracle in church.jpg|De multe ori, Sf. Sava a fost văzut ridicându-se în aer în timp ce liturghisea. Aici reprezentat cu Hristos ca Jertfă aşezată așezată pe masa altarului.Image:Saint Savvas -teaching Nuns.jpg|Sf. Sava a fost şi și un mare propovăduitor al Ortodoxiei: a predat teologia, iconografia şi și cântarea bizantină.Image:Saint Savvas Confessing.jpg|Sf. Sava a fost şi și un duhovnic cu darul deosebirii, fiind când îngăduitor, când sever, în funcţie funcție de cel care se afla înaintea sa.Image:Saint Savvas giving child.jpg|Sf. Sava este cinstit îndeosebi ca dăruitor de prunci familiilor care nu reuşesc reușesc să aibă copii.
Image:Saint Savvas Miracle at sea.jpg|Doar la pomenirea numelui său, Sf. Sava a salvat multe vase lovite de furtună.
Image:Saint Savvas miracle for Bishop.jpg|Sf. Sava îl vindecă de cancer pe monahul Pantelimon Lampadarios (ulterior devenit episcop în Alexandria). Este binecunoscut şi și ca vindecător de cancer.
Image:Saint Savvas kimisi-2.jpg|Adormirea Sf. Sava din Kalimnos pe [[7 aprilie]] 1948 ([[25 martie]], de Bunavestire, după [[calendarul iulian|vechiul calendar]]).
</gallery></small>
*Photographs courtesy of Savas Pizanias and Constantine Vellis Cutie-Pie Photography - NSW Australia contact - info@cutiepiephoto.com.au
[[Categorie:SfinţiSfinți]][[Categorie:Sfinţi Sfinți greci]]
[[Categorie:Iconografi]]
[[Categorie:Cuvioși]]
12.150 de modificări

Meniu de navigare