Modificări

Salt la: navigare, căutare

Prooroc

55 de octeți adăugați, 29 martie 2014 16:47
m
Actualizare link-uri. Corectare diacritice.
'''Proorocii''' sau '''profeţiiprofeții''' sunt personaje din [[BibliaSfânta Scriptură|Biblie]] (dar nu exclusiv) care, sub însuflarea Sfântului Duh au prezis evenimente care au avut loc, au loc şi și vor avea loc în viitor. Venirea pe lume a lui [[Iisus Hristos]] a fost prezisă de către proorocii din [[Vechiul Testament]]. În general, se consideră ca primul dintre profeţi profeți a fost [[Avraam]], iar ultimul a fost [[Ioan Botezătorul]].
==Profeţiile Profețiile din Vechiul Testament==Cuvântul ''profet'' provine din limba greacă, din cuvântul προφήτης şi și se referă la interpret sau purtător de cuvânt al unei zeităţi zeități care "vorbeşte înainte"„vorbește înainte”. În ebraică, totuşitotuși, profet este tradus de obicei prin ''nevi'', care mai degrabă înseamnă "dezvăluitor"„dezvăluitor”. Vocaţia Vocația unui ''nevi'' este descrisă în [[Cartea Deuteronomului|Deuteronom ]] 18:18, unde Domnul spune: "voi „Voi pune cuvintele mele în gura sa şi și va spune tuturor ceea ce îi cer." Astfel, ''nevi'' este considerat ca fiind "gura" „gura” Domnului. Rădăcina nun-bet-alef (''navi'') se bazează pe rădăcina din două litere ''nun-bet'' care sugerează adâncime sau deschidere, probabil în relaţia relația cu Dumnezeu.
Câţiva Câțiva din profeţii profeții [[Vechiul Testament|Vechiului Testament]] sunt: [[Avraam]], [[Dreapta Sara|Sara]], [[Moise]], [[Isaia]], [[David]], [[Solomon]], [[Ilie Tesviteanul|Ilie]] şi și [[Iov cel Îndelung Răbdător|Iov]]. De asemenea, şaisprezece cărţi șaisprezece cărți din Vechiul Testament sunt denumite după numele [[profet|profeţilor]]profeților, cu toate că acestea nu sunt în mod obligatoriu scrise de ei. În mod tradiţional tradițional ei se împart în două categorii: „mari” şi și „mici”.
===Profeţii Profeții mari===
* [[Cartea lui Isaia|Isaia]]
* [[Cartea lui Ieremia|Ieremia]] inclusiv cartea lui [[Baruh]] şi și [[Scrisoarea lui Ieremia]]
* [[Cartea lui Iezechiel|Iezechiel]]
* [[Cartea lui Daniel|Daniel]]
===Profeţii Profeții mici===Cărţile Cărțile celor numiţi numiți cei 12 „profeţi „profeți mici”':
* [[Cartea lui Osea|Osea]]
* [[Cartea lui Ioil|Ioil]]
* [[Cartea lui Maleahi|Maleahi]]
==Sfârşitul profeţiilorSfârșitul profețiilor==
Ortodoxia mărturiseşte mărturisește că Ioan Botezătorul (cunoscut şi și ca Ioan Înaintemergătorul) a fost ultimul profet, acest lucru alăturând perioada profeţiilor profețiilor din Vechiul Testament cu [[Iisus Hristos]], care a propovăduit realizarea împlinirii legii.
Unele secte protestante (şi și deci eretice) susţin susțin profeţiile profețiile continuă până în zilele noastre, inclusiv Penticostalii şi și Quakerii. Făcând aceasta, deseori ei diminuează rolul [[Sfânta Tradiție|Sfintei Tradiţii Tradiții]] prin supraaccentuarea noilor "revelaţii"„revelații”. [[Mormonism|Mormonii]] cred că preşedintele "bisericii" președintele „bisericii” lor este un profet. O erezie creştină creștină timpurie centrată în jurul ideii continuării profeţiilor profețiilor este [[Montanism]]ul, al cărei reprezentant de seamă a fost [[TertullianTertulian]].
Aceasta, totuşitotuși, nu înseamnă că profeţiile profețiile au încetat în biserică; sunt mulţi sfinţi mulți sfinți sau alţi ortodocşi alți ortodocși care au visuri profetice sau viziuni. Cu toate acestea termenul însuşi însuși de "profet"„profet”, este rezervat pentru persoanele Vechiului Testament.
==Despre autenticitatea profeţilor şi profeților și despre falşii profeţifalșii profeți==
În concordanţă concordanță cu Deuteronom 18:21-22, trebuie să judecăm profeţiile profețiile prin prisma împlinirii lor. Mai mult, în [[Noul Testament]], Hristos avertizează împotriva falşilor profeţi şi falșilor profeți și spune că fiecare trebuie să judece profetul după roadele sale. Din ([[Evanghelia după Matei|Matei]] 7)::''FeriţiFeriți-vă de proorocii mincinoşimincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.'':''După roadele lor îi veţi cunoaşteveți cunoaște. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?'':''Aşa Așa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.''
:''Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.''
:''Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi și se aruncă în foc.'':''De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşteveți cunoaște.''
Sfinţii [[Sfinți]]i [[Apostolul Petru|Petru]] şi și [[Apostolul Pavel|Pavel]] întăresc avertizarea împotriva „falşilor profeţi” „falșilor profeți” (deci [[eretic]]i) în repetate rânduri în epistolele lor (a se vedea [[A doua epistolă soborniceasca sobornicească a Sfântului Apostol Petru|2 Petru]] şi și [[Faptele Apostolilor]] 20:28).
1.053 de modificări

Meniu de navigare