Modificări

Salt la: navigare, căutare

Marcu Ascetul

2.821 de octeți adăugați, 20 martie 2014 23:29
Scrieri
== Scrieri ==
Marc Ascetul a scris mai multe lucrări, dintre care patru au fost publicate în [[Filocalia]] sfântului [[Nicodim Aghioritul]]:
* ''Despre legea duhovnicească, în 200 de capete''- "(...) vrea să explice cum se înţelege şi cum trebuie împlinită legea duhovnicească de care vorbeşte Ap. Pavel (Rom. 7, 14). Această ''lege duhovnicească'' cuprinde idealul desăvârşirii morale şi diferitele capete înfăţişează tot cercul datoriilor morale ale omului."<ref>Dumitru Stăniloae, Filocalia, vol. 1.</ref>* ''Despre cei ce cred că se îndreptează din fapte''sau ''Despre aceia care socotesc că se îndreptăţesc din fapte'' - „După cum arată cuvintele de la sfârşit şi o traducere siriacă, această scriere a fost la început una cu cea de mai înainte.”<ref>Dumitru Stăniloae, Filocalia, vol. 1.</ref>* ''Despre Botez'', sau mai precis: „Răspuns celor ce se îndoiesc despre dumnezeiescul botez” - „Este o înfăţişare a efectelor botezului, în forma unui dialog. E dezbătută întrebarea dacă botezul şterge cu totul păcatul, sau mai lasă ceva din el, care trebuie şters prin silinţe proprii. Botezul, declară Marcu Ascetul, are un efect desăvârşit, întrucât el nu numai şterge păcatul, ci şi împărtăşeşte pe Duhul Sfânt. Cel ce zice: „Văd altă lege în mădularele mele, care se împotriveşte legii duhului meu” (Rom. 7, 23), nu e cel botezat, ci cel nebotezat încă. Dar lupta e necesară necontenit şi după aceea. Căci harul primit la botez nu-l face pe om neschimbăcios. Acest har e numai puterea dată omului de a rămânea ferit de păcat. Dacă el nu pune în lucrare această putere, prin păzirea poruncilor, cade iarăşi în păcat, dar nu în al lui Adam, ci în al său propriu: „Nu spunem că tot omul, care a fost botezat şi a primit harul, este după aceea neschimbabil şi nu mai are lipsă de pocăinţă, ci că de la botez, prin darul lui Hristos, ni s’a dăruit harul deplin al lui Dumnezeu spre Împlinirea tuturor poruncilor. Deci orice om, care l-a primit în chip tainic şi nu împlineşte poruncile, în măsura lipsei pe care n’o împlineşte e biruit de păcat, care nu este al lui Adam, ci al celui neglijent, întrucât, luând puterea de a lucra,nu împlineşte lucrul.” <ref>Dumitru Stăniloae, Filocalia, vol. 1.</ref>* ''Epistola către Nicolae monahul''sau ''Sfaturi folositoare de suflet către Nicolae'' - Este o epistolă prin care Marcu răspunde la o scrisoare a ascetului Nicolae din Ancyra, un tânăr prieten al său, după ce el s’a retras din Ancira în pustie şi nu-i mai poate da sfaturi cu grai viu ca mai înainte. Ca cel mai bun mijloc pentru a-şi stăpâni patimile îi recomandă gândul statornic la binefacerile lui Dumnezeu, dintre cari cea mai mare este întruparea şi suferinţele purtate de Hristos pentru noi. Cele trei rele cari ameninţă necontenit sufletul sunt: uitarea, lenea şi neştiinţa. Împotriva lor trebuie să se lupte cu: amintirea binefacerilor lui Dumnezeu, râvna şi cunoştinţa luminată.”<ref>Dumitru Stăniloae, Filocalia, vol. 1. </ref>
Aceste patru scrieri ale sfântului Marcu au fost traduse în limba română de părintele [[Dumitru Stăniloae]], și publicate în ''Filocalia românească'', vol.1.
Birocrați, interwiki, renameuser, Administratori
16.550 de modificări

Meniu de navigare