Modificări

Salt la: navigare, căutare

Mănăstirea Peșterilor din Kiev (Ucraina)

1.932 de octeți adăugați, 28 septembrie 2018 08:53
m
Corectare diacritice. Actualizare link-uri.
[[Imagine:Kyiv-PecherskLavra.jpg|right|thumb|250px|Lavra Pecerska]]'''Lavra Peşterilor Peșterilor din Kiev''' (în ucraineană: Києво-Печерська лавра; în rusă: Киево-Печерская Лавра) este o [[mănăstire]] ortodoxă importantă situată în Kiev, Ucraina, cunoscută şi și sub numele de '''Mănăstirea peşterilor Peșterilor Kievului'''. Fondată în vremea Rusiei Kievene (1051 d.Hr.), [[mănăstire]]a a rămas un centru major de al [[creştinism creștinism ortodox|creștinismului ortodox]] în din lumea slavă. În plus, mănăstirea este sediul scaunului reședința [[Mitropolit]]ului [[Vladimir Onufrie (SabodanBerezovski) din de Kiev]], [[întâistătător]]ul [[Biserica Ortodoxă a Ucrainei|Bisericii din UcrainaUcrainei]] (UOC-MP[[Biserica Ortodoxă Rusă|Patriarhia Moscovei]]).
==Istoric==
[[File:05-Pecherska-Gate-to-the-NearCaves.jpg|thumb|right|200px|Peșterile Sf. Antonie (Peșterile de Aproape)]][[Cuvios]]ul [[Antonie al Peşterilor Peșterilor Kievului|Antonie]] este considerat fondatorul mănăstirii , pentru că s-a stabilit într-una din peşterile peșterile care acum este componentă parte a a Peşterilor de Departe Peșterilor din Depărtare (cunoscute şi și ca Peşterile Peșterile lui Teodosie). Acestea s-au întâmplat, cel mai probabil, în anul 1051, care este considerată data fondării mănăstirii. Când comunitatea a ajuns la doisprezece [[călugăr]]i, au fost excavate săpate în stâncă noi [[Chilie|chilii]]. Printre cei care, în primii ani, i s-au alăturat lui Antonie se găseau şi s-au aflat și Sf. [[Teodosie al Peşterilor Peșterilor Kievului|Teodosie]] şi și Cuviosul Valaam. În 1057, Antonie, care dorea o viaţă viață de [[Schimonah|schimnic]], l-a numit pe Valaam [[egumen]] ([[stareţstareț]]) şi și s-a retras din comunitate într-o peşteră peșteră dintr-un deal care acum este parte a Peşterilor Peșterilor de Aproape (numite şi Peşterile și Peșterile lui Antonie).
În vremurile de început, când Teodosie era stareţ stareț (1062-10741062–1074), a fost construită o clădire din lemn peste Peşterile deasupra Peșterile de Departe , iar fraţiifrații, al căror număr se apropia de o sută, s-au mutat afară din peşteripeșteri. Pe măsură ce mănăstirea creşteacreștea, a apărut necesitatea unei noi reguli mănăstireştimănăstirești. Teodosie a hotărât să folosească regula [[Mănăstirea Studion|Mănăstirii Studion]] din Constantinopol ca model pentru regulile rânduiala mănăstirii Peşterilor şi Peșterilor și a trimis un [[călugăr]] la Constantipol Constantinopol ca să aducă o copiea acesteia. În acest timp, [[Mitropolit]]ul George Gheorghe a ajuns la Kiev împreună cu un călugăr din Mănăstirea Studion , care i-a dat o copie a regulii monahale a acesteia. Regula Mănăstirii Peşterilor Peșterilor a fost apoi schiţat schițată după aceste două copii.
[[File:02-Pecherska-Dormition-Cathedral-1.jpg|thumb|right|200px|Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, Lavra Pecerska]]Mănăstirea a fost cu generozitate sprijinită de prinţii şi prinții și boierii din Kiev, care au donat nu doar bani, ci şi și pământ şi și clădiri. În plus, mulţi mulți oameni educaţi educați din zona înconjurătoare au devenit călugări la această mănăstire, făcând-o să devină cel mai mare centru religios şi și cultural din Rusia Kieveană. Dintre aceşti acești [[călugăr]]i, doisprezece au devenit [[episcop]]i de-a lungul secolelor XII şi și XIII.
[[File:04-Pecherska-Church-of-the-FarCaves.jpg|thumb|right|200px|Intrarea în Peșterile Sf. Teodosie (Peșterile de Departe)]]La mijlocul anilor 1070, centrul mănăstirii a început să se mute în zona cunoscută în prezent ca Lavra de Sus , unde se găseşte şi găsește și [[Catedrală|Catedrala]] Adormirii Maicii Domnului. Cu timpul, Peşterile Peșterile de Departe şi și de Aproape au devenit locuri de izolare şi retragere și de înmormântare pentru [[Frate de mănăstirecălugăr|fraţii frații]] din mănăstire]]. În 1073, Antonie a fost primul înmormântat în Peşterile Peșterile de Aproape , urmat în 1074 de Teodosie , care a fost înmormântat în Peşterile Peșterile de Departe. Potrivit tradiției, atât Sf. Antonie cât și Sf. Teodosie și-au cunoscut dinainte sfârșitul și s-au retras în peșteri, care s-au închis în urma lor, moaștele celor doi sfinți nefiind niciodată găsite, în ciuda strădaniilor monahilor.
În anii următori, mănăstirea a fost atacată de câteva ori. Raidurile Raiduri importante au fost cele lansate în 1096, al cumanilorde cumani, în 1169 al lui de Andrei Bogoliubsky Bogoliubov (Iubitorul de Dumnezeu) din Vladimir-Suzdal, şi și în 1203 al Prinţului Riuik RostislavichPrințului Riurik Rostislavici. În 1240, hoardele invadatoare ale tătarilor, conduşi conduși de Baty-Khanhanul Batu, au tăbărât la Kievinvadat Kievul, distrugând oraşul şi orașul și mănăstirea. În timpul ocupaţiei tătarilorocupației tătare, călugării s-au mutat în peşteri şi peșteri și au rămas acolo pentru mai mult timp. După fiecare raid , bisericile şi și clădirile erau au fost reconstruite , iar sistemul de peşteri şi peșteri și catacombe lărgit. În 1470, mănăstirea a fost reconstruită de către Prinţul Semen OlelkovichPrințul Simeon Olelkovici, ca să fie iarăşi dar a fost iarăși distrusă de tătari în 1482.
Din această perioadă şi și până la sfârşitul sfârșitul secolului al XVI-lea s-au păstrat puţine puține documente şi înregistrări și mărturii istorice deoarece , întrucât acestea erau au fost distruse cu fiecare raid suferit. Începând cu secolul al XVI-lea, ne sunt furnizate s-au păstrat descrieri ale peşterilor şi vieţii peșterilor și vieții monahale practicate atunci în mănăstire făcute de către călători prin acele locuri. Aceste istorisiri menţionau menționau lungimea peşterilorpeșterilor, ale căror intrări semănau cu intrările în mină şiși, de asemenea, amintesc de săvârşirea săvârșirea [[Sfânta Liturghie|Sfintei Liturghii ]] în fiecare sâmbătă în cele două biserici subterane. Spre sfârşitul sfârșitul secolului al XVI-lea, mănăstirea şiși-a revenit încă o dată. În acest moment a primit statutul de [[stavropighie]] de la a [[Biserica Ortodoxă a Constantinopolului|Patriarhia Constantinopolului]]. Acest lucru a scos mănăstirea de sub controlul mitropolitului de Kiev. În plus, mănăstirea a primit statutul de [[lavră]].
După [[Unirea de la Brest-Litovsk]] din 1596, aceia care au sprijinit unirea şi și au devenit greco-catolici au încercat să preia controlul lavrei, dar ortodocşii ortodocșii au câştigat şi câștigat și au păstrat controlul. Tiparniţa Tiparnița Mănăstirii Peşterilor Peșterilor Kievului, primul tipar din Rusia, a fost înfiinţată înființată în mănăstire în 1615 de către [[Arhimandrit]]ul Yelisei PletenentskyElisei Pletenențki. Ulterior, mănăstirea a fost restaurată şi și mărită de către [[Arhimandrit]]ul [[Petru Movilă]], devenit apoi mitropolit, care în 1631 a înfiinţat şcoala înființat școala Mănăstirii KievKievo-PecherskPecerska, cu o programă de inspiraţie "inspirație occidentală". În 1632, această şcoală școală a fost combinată cu Şcoala Comunităţii Școala Comunității Epifaniei din Kiev într-un singur colegiu care mai târziu a devenit Academia Teologică Kieveană "Petru Movilă". În 1688, Lavra a fost trecută în subordinea directă a Patriarhiei Moscovei, dar şiși-a păstrat statutul de stavropighie.
Un incendiu major a avut loc în 1718 cu un impact devastator asupra mănăstirii. Biserica principală şi și tipografia au fost distruse, o dată cu biblioteca şi și arhivele. Reparaţiile Reparațiile ulterioare au durat zece ani. În 1720, guvernarea guvernul lui Petru I a interzis publicarea de cărţi cărți noi şi și a impus cenzura sinodală pentru orice publicaţie publicație a mănăstirii. Acest lucru a redus semnificativ influenţa influența culturală a mănăstirii.
În această perioadă, lavra era foarte mare şi acumulare și acumulase numeroase bogăţiibogății. Inima Centrul mănăstirii era formată de format din cele două labirinturi de peşteripeșteri, chilii, [[catacombe]], din care derivă şi și numele mănăstirii şi și în care au trăit şi și au fost înmormântaţi înmormântați călugării. Dar lavra s-a extins mult mai mult. Avea în proprietate trei oraşeorașe, şapte orăşeleșapte orășele, aproximativ 200 de sate şi și cătune şi și aproape 70.000 de şerbișerbi. De asemenea, stăpânea unsprezece cărămidării, şase șase turnătorii de fier, peste 150 de distilerii, peste 150 de mori de făină şi și aproape 200 de cârciumi. Toate acestea au fost naţionalizate naționalizate de guvernul rus în 1786 şi au , ceea ce a făcut mănăstirea dependentă de stat.
În aceeaşi aceeași perioadă, guvernul a schimbat organizarea mănăstirii , abolind tradiţia tradiția alegerii sfatul Sfatului bătrânilor, corpul care conducea mănăstirea. Din acest moment, mitropolitul de Kiev alegea sfatul desemnează personal membrii Sfatului bătrânilor. În plus, mitropolitul devenea şi și [[arhimandrit]]ul mănăstirii , cu reşedinţa reședința în interiorul mănăstirii. Începând cu secolul al XVIII-lea, a început [[rusificare]]a rusificarea mănăstirii.
[[File:01-Pecherska-Bell-Tower.jpg|thumb|right|150px|Clopotnița mare a Lavrei de Sus]]La începutul secolul secolului XX, înainte ca bolşevicii bolșevicii să preia puterea, Lavra Adormirii din KievKievo-Pechersk a fost sediul a Pecerska adăpostea peste o mie de călugări. Era una dintre cele mai faimoase centre de viaţă religioasă ale vieții monahale din lumea ortodoxă, vizitată în fiecare an de sute de mii de credincioşicredincioși. Mănăstirea era renumită pentru moaştele [[moaște]]le multor sfinţi călugări care au fost sanctificaţi sfinți monahi canonizați de mitropolitul Petru Movilă în 1643. Toate acestea s-au schimbat după revoluţia bolşevică de la sfârşitul anului 1917.
Toate acestea s-au schimbat după revoluția bolșevică de la sfârșitul anului 1917. Primele schimbări aduse de autorităţile autoritățile sovietice au avut loc în 1921. IniţialInițial, autorităţile autoritățile au confiscat [[moaşte]]le şi moaștele sfinților și obiectele artistice şi istorice care aparţineau și cu valoare istorică ce aparțineau mănăstirii. Clădirile au primit destinaţii destinații comerciale sau laice. Multe Mai multe monumente aparţinând aparținând mănăstirii au format un muzeu, Muzeul Lavrei de Viaţă şi Slujbă Viață și Slujire Religioasăal Lavrei, care includea şi colecţii și colecții din alte muzee ale Kievuluidin Kiev. După închiderea completă a mănăstirii din în 1926, guvernul sovietic a transformat-o într-un muzeu -depozit, componentă al Muzeului Tuturor UcrainenilorÎntregii Ucraine, care era constituit din mai multe muzee care puneau accentul pe propaganda anti-religioasă şi și care cuprindeau arhive, biblioteci şi și ateliere. Această asociaţie de muzee a fost , colecția fiind închisă în 1934 şi colecţiile , când colecțiile au fost transferate noilor către noile muzee din Kiev. Toate [[clopot]]ele mănăstirii au fost îndepărtate înlăturare de oficialităţile oficialitățile sovietice în 1931-19321931–1932.
[[File:02-Pecherska-Dormition-Cathedral-2.jpg|thumb|right|200px|Catedrala Adormirii Maicii Domnului. Doar fragmente ale bisericii vechi s-au păstrat, biserica fiind reconstruită]]În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial , armata sovietică , în fața avansului trupelor naziste, a minat Catedrala Sfintei Adormiri înaintea trupelor naziste. Explozivii au Explozibilul a fost apoi detonaţi detonat după ce naziştii naziștii au ocupat Kievul în [[3 noiembrie]] 1941, deteriorând grav catedrala. Clopotnița mare a mănăstirii, cea mai înaltă clădire din Kiev la acea vreme, a fost și ea afectată de suflul exploziei. După război, clădirile Lavrei au fost restaurate şi numite Moştenirea și redenumite Rezervația Cultural Istorică a Peşterilor Peșterilor Kievului, care adăposteau adăpostind câteva muzee şi instituţiiși instituții. De asemenea, o mănăstire a fost permisă până în 1961 redeschiderea aici a unei mănăstiri cu aproape o sută de călugări a fost admisă până în 1961.
Prin anii 1980 , ateismul a început să slăbească , iar guvernul sovietic a transferat în 1988 zona Lavrei Inferioare împreună cu Peşterile Peșterile de Departe în posesia Exarhatului Ucrainean al Bisericii Rusiei , cu ocazia comemorării a o mie de ani de la [[Botezul ruşilorrușilor]]. Odată cu înapoierea Lavrei la BisericăLavra de Jos a fost restituită Bisericii Ortodoxe, viaţa iar viața monastică şi și spirituală a renăscut încet-încettreptat. Călugări tineri s-au adăugat călugărilor monahilor bătrâni care s-au reîntors în Lavră, ciclul slujbelor a fost reluat, iar întâia îndatorire a călugărilor, rugăciunea neîncetată, a reînceput. Lavra de Sus, cu Catedrala Adormirii Maicii Domnului a rămas în proprietatea statului și funcționează în continuare ca muzeu, în afara orelor în care în biserică au loc slujbe, mănăstirea având bisericile de aici doar în folosință.
==Bisericile Lavrei==
Catedrala Adormirea Prea Sfintei Născătoare de este locul principal de rugăciune al mănăstirii. Alte , la care se adaugă mai multe alte biserici sunt următoarele:[[File:03-Pecherska-StsAnthony-and-Theodosius-Trapeza-Church.jpg|thumb|right|200px|Biserica Cuvioșilor Antonie și Teodosie (Biserica trapezei)]]::Biserica Naşterii Mântuitorului Nașterii Domnului (o biserică subterană din Peşterile Peșterile de Departe)::Biserica Naşterii Nașterii Maicii Domnului::Biserica Întrării Intrării în Biserică a Maicii Domnului (o biserică subterană din Peşterile Peșterile de Aproape)::Biserica Buneivestiri (o biserică subterană din Peşterile Peșterile de Departe)
::Biserica Sfintei Treimi
::Biserica Înălţării Înălțării Sfintei Cruci, construită între 1700 - 17041700–1704
::Biserica Zămislirii Sfintei Ana
::Biserica Tuturor SfinţilorSfinților::Biserica Venerabililor Părinţi Cuvioșilor Părinți Antonie şi și Teodosie::Biserica Soborului Sfinţilor din PecherskSfinților de la Pecerska::Biserica Soborului Tuturor SfinţilorSfinților
==AdministraţieAdministrare==[[File:06-Pecherska-Kiev-Theological-Academy.jpg|thumb|right|200px|Academia Teologică din Kiev]]*Prea Fericitul Preafericitul Vladimir, Mitropolit al Kievului şi și Întregii Ucraine este a fost arhimandrit şi stareţ și stareț al Lavrei din 1992 când a devenit Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, până la moartea sa (2014) și este îngropat lângă paraclisul universitar. *Eminenţa Sa Înaltpreasfințitul Pavel, Arhiepiscop de Vişgorod şi Vișgorod și Vicar al Mitropoliei Kievului His Eminence Pavel, Archbishop of Vyshgorod and Vicar of Kiev Metropolia, a devenit superiorul Lavrei din 1994.
De asemenea, Lavra este sediul [[Academia şi și Seminarul Teologic din Kiev|Academiei Teologice din Kiev]] care şiși-a reînceput activitatea în 1989.
==Legături externe==
*ua: [http://www.lavra.kiev.ua/en/index.php Site-ul oficial al Lavrei Adormirii KievKievo-PecherskPecerska]*en: [http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?AddButton=pages\K\Y\KyivanCaveMonastery.htm Enciclopedia Ucrainei]*en: [[Wikipedia:Kiev Pechersk Lavra]]
[[Categorie:Mănăstiri]]
[[Categorie:Mănăstiri din Ortodoxia în Rusia]]
[[Categorie:Mănăstiri din Ucraina]]
[[en:Monastery of the Kiev Caves]]
[[fr:Laure des Grottes de Kiev]]
1.031 de modificări

Meniu de navigare