Modificări

Salt la: navigare, căutare

OrthodoxWiki:Manual de stil (Punctul de vedere)

500 de octeți adăugați, 29 ianuarie 2007 18:50
fără descrierea modificării
{{policypolitica}}{{În curs}}
{{shortcut|NPOV}}
{{shortcut|NPOV}}A key Un concept in the way cheie al funcționării OrthodoxWiki functions is what we call este "neutral point of viewpunctul de vedere neutru" (neutralitatea)," or "N.P.O.V." This concept is borrowed from împrumutat de pe Wikipedia, but has been adapted to fit our Orthodox community and confession of faithși adaptat pentru a-l face conform comunității și mărturisirii noastre de credință ortodoxe.
'''OrthodoxWiki''' purposes to present the Orthodox Christian viewpoint throughout the își propune să promoveze pe întregul siteo perspectivă creștin-ortodoxă. Articles on Pe cât posibil, articolele de pe '''OrthodoxWiki''' will be, so far as is reasonably possible, worded from a vor fi formulate dintr-o perspectivă '''neutral point of viewneutră''' (NPOV). That isAceasta înseamnă că disputele între diferitele grupări creștin-ortodoxe vor fi definite și descrise, disputes between Orthodox Christian groups will be characterized and described rather than entered intodar nu se va intra în polemici. Continue reading for further clarificationA se citi mai jos pentru clarificări. (Also see A se vedea și [[Wikipedia:NPOV]] for pentru versiunea Wikipedia's version of the NPOV policya conceptului de neutralitate, which is largely compatible with în general compatibilă cu politica '''OrthodoxWiki''' policy).)
FurtherÎn plus, for în scopuri administrative purposes, pe '''OrthodoxWikise va păstra ''' is governed by what is called the '''''Mainstream Chalcedonian Biaspreferința calcedoniană predominanntă''''' (MCBPCP). By ''ChalcedonianCalcedoniene'' we refer to those churches of the sunt considerate acele Biserici care se definesc ca ortodoxe care respectă deciziile [[Orthodox Church]Sinodul IV Ecumenic|Sinodului al IV-lea Ecumenic] who hold to the decrees of the [[Fourth Ecumenical Council]] at Chalcedon de la Calcedon (A451 d.DHr. 451). By Cuvântul ''Mainstreampredominantă'' we refer to those "official" churches comprised of the fourteen or fifteen trimite la acele 14-15 Biserici [[autocephalyautocefalie|autocephalousautocefale]] and the sau [[autonomyautonomie|autonomous]] churches generally recognized as the "mainstream" of the [[Orthodox Church]autonome]—for those of us in North America, this will be all [[SCOBA]] jurisdictions and those with whom they're in communioncanonice și toate jurisdicțiile aflate în comuniune cu acestea.
===What the Bias MeansCe înseamnă preferința OrthodoxWiki?===The main places that the bias will apply will be in terms of namingPrincipalul aspect sub care se regăsește această preferință calcedoniană predominantă (PCP) va fi cel al numelor. Naming is of course important, and the names by which we call things indicate what we believe about themNumele sunt importante: numele pe care le dăm unor lucruri arată ce credem despre ele. As is După cum este evident to anyone who knows anything of pentru oricine cunoaște cât de cât [[Church HistoryIstoria Bisericii]], names are a potentially inflammatory topicnumele pot da naștere la controverse. What might be termed De aceea, în ceea ce privește ''namespacedenumirea'' will be given priority in terms of the MCBarticolelor, se aplică principiul PCP. SoAstfel, for instance, an article called '''un articol despre [[Church of AlexandriaBiserica Ortodoxă Română]]''' will refer to the Chalcedonian body by that namese va referi la jurisdicția principală de aici, organizată ca Patriarhie, respectând calendarul îndreptat, whereas one called '''iar nu jurisdicției pe stil vechi care nu se află în comuniune cu aceasta (un articol numit [[Church of Alexandria Biserica Ortodoxă Română (CopticStil Vechi)]]''' will refer to the non-Chalcedonian body by that nameo va putea indica pe cea din urmă). It applies similarly with regard to parallel hierarchies along other disputational linesAcelași principiu se aplică și disputelor jurisdicționale; astfel, so the official chuch in Greece will have its article named '''un articol despre Biserica oficială din Grecia se va numi [[Church of GreeceBiserica Ortodoxă a Greciei]], iar nu ''' and not '''Church of Greece Biserica Ortodoxă a Greciei (State ChurchBiserica de Stat)''' (which is how some groups might refer to it), cum ar putea-o numi unele grupări.  În plus, PCP se aplică și la conținutul articolelor, astfel că articolele în care există referințe la aceste Biserici "calcedoniene predominante", referința nu poate include afirmația că aceste Biserici ar fi eretice, schismatice etc.
Additionally, the MCB is in effect in terms of the content in articles, so articles on MC churches will not include content indicating in direct factual terms that they are heretics, schismatics, etc.
Further, articles on [[:Category:Non-Orthodox|Non-Orthodox Christian]] religious groups, while necessarily including some general description of those groups, should have as their primary content the relationship and history of that group in relation to the [[Orthodox Church]]. For the encyclopedic purposes of '''OrthodoxWiki''', Non-Chalcedonian and non-Mainstream churches which identify themselves as Orthodox and are not "self-starters" (i.e., taking the name ''Orthodox'' to themselves without any historic origin in the Orthodox Church) will be considered to be Orthodox in terms of categorization and article content—that is, they do not have to be included in [[:Category:Non-Orthodox]] or focus their article content primarily on their relationship to the Mainstream Chalcedonian churches (though of course that should be covered).
[[Episcopi vagantes|Vagante]] groups with no history of being within the Mainstream, Chalcedonian Orthodox Church or any substantial history of interaction with it (thus affecting its history), while occasionally being mentioned on '''OrthodoxWiki''', will not have articles dedicated to them.
===What the Bias Does Not MeanCe nu înseamnă PCP===The MCB does PCP '''not''' mean that non-mainstream or non-Chalcedonian persons or groups are unwelcome to write or edit articles on nu'''înseamnă că persoanele sau grupările necalcedoniene sau din alte jurisdicții decât cele definite aici drept "predominante" nu sunt binevenite să scrie sau să editeze articole pe OrthodoxWiki'''. It also does not mean that such groups or their members will be the subject of polemic in encyclopedic articlesDe asemeni, aceasta nu înseamnă că astfel de grupări sau persoane vor face obiectul unor articole de tip enciclopedic polemice, though some nondeși vor putea exista astfel de polemici în articolele care nu sunt propriu-encyclopedic articles may include polemic from any point of view zis enciclopedice, ''if it is appropriately labelled regarding its own biasesatâta timp cât participanții la polemică își definesc corect propriile preferințe''. SoAstfel, instead of saying în locul afirmației "the Church of Greece has fallen into heresyBiserica Greciei a căzut în erezie, schism and is entirely uncanonicalschismă și completă ne-canonicitate",cineva ar putea scrie: " we might sayGruparea X consideră că Biserica Greciei e eretică, schismatică și necanonică"the Church of Greece is regarded as heretical. Cel mai bun lucru pe care îl putem face cu privire la orice dispută, schismatic and uncanonical by Group Xindiferent de care parte a ei ne aflăm, este să ''definim'' disputa în termenii principalilor actori ai disputei, mai degrabă decât să transferăm aceste dispute pe OrthodoxWiki. Aceasta înseamnă că, pe cât e omenește posibil, trebuie să încercăm să formulăm articolele dintr-o perspectivă neutră. PCP nu formulează nici un fel de judecată asupra unor grupări sau persoane. Este un simplu ''protocol'' care să asigure buna funcționare a proiectului '''OrthodoxWiki'''."
The best thing on '''OrthodoxWiki''' we can do with regard to any dispute, no matter what side we're on, is to ''characterize'' the dispute in the terms of the major disputants, rather than entering into that dispute and bringing the conflict here. That is, so far as we can, we try to word our articles from a neutral point of view (NPOV).===De ce avem nevoie de PCP?===
The MCB is not a judgment on any group or personsPentru motive administrative, între altele. It's simply ''OrthodoxWiki''' este deținut și operat de un preot al [[Orthodox Church in America]], o Biserică Ortodoxă calcedoniană care aparține grupului de Biserici amintite. De asemeni, având în vedere cele afirmate mai sus, vedem că trebuie să existe o convenție de redactare a protocol for the conținutului, pentru a nu lăsa loc unor "bătălii" privind denumirile și redenumirea de articolelor, făcând din '''OrthodoxWiki''' un câmp de luptă. Aceasta deoarece '''OrthodoxWiki''' projecteste, până la urmă, editabil de oricine deține un computer și o conexiune la Internet.
===Why Have the Bias?===
It's for administrative reasons as much as anything else. '''OrthodoxWiki''' is owned and operated by a priest of the [[Orthodox Church in America]], a mainstream Chalcedonian church. Also, if we think carefully, we realize that there must be some sort of bias regarding the issues outlined above, or else we'd have the potential for perpetual renaming and revision wars, all in one massive conflict. '''OrthodoxWiki''' is, after all, editable by anyone with an Internet connection.
Additionally, the administration feels that the bias is warranted along what might be termed "definitional usage" lines—that is, the rest of the world, when looking for information about Orthodoxy, tends to think definitionally in MCB terms. That is, it would probably look for an article on the [[Church of Russia]] (i.e., the Moscow Patriarchate) rather than one on the so-called [[Suzdalites]] when searching for "Russian Orthodoxy." Thus, the MCB helps prevent confusion.
6.119 modificări

Meniu de navigare