Modificări

Salt la: navigare, căutare

OrthodoxWiki:Manual de stil (Punctul de vedere)

772 de octeți adăugați, 30 august 2014 17:28
fără descrierea modificării
{{policypolitica}}
Un concept cheie al funcționării OrthodoxWiki este "punctul de vedere neutru" (neutralitatea - PDVN), concept împrumutat de pe Wikipedia și adaptat pentru a-l face conform comunității și mărturisirii noastre de credință ortodoxe.
{{shortcut|NPOV}}A key concept in the way '''OrthodoxWiki functions is what we call "neutral point of view''' își propune să promoveze pe întregul site o perspectivă creștin-ortodoxă. Pe cât posibil," or "Narticolele de pe '''OrthodoxWiki''' vor fi formulate dintr-o perspectivă '''neutră'''.PAceasta înseamnă că disputele între diferitele grupări creștin-ortodoxe vor fi definite și descrise, dar nu se va intra în polemici.OA se citi mai jos pentru clarificări.V." This concept is borrowed from (A se vedea și [[Wikipedia:NPOV]] pentru versiunea Wikipediaa conceptului de neutralitate, but has been adapted to fit our Orthodox community and confession of faithîn general compatibilă cu politica '''OrthodoxWiki''').
În plus, în scopuri administrative, pe '''OrthodoxWiki''' purposes to present the Orthodox Christian viewpoint throughout the site. Articles on se va păstra '''OrthodoxWiki''' will be, so far as is reasonably possible, worded from a 'preferința calcedoniană predominantă''neutral point of view''' (NPOVPCP). That is, disputes between Orthodox Christian groups will be characterized and described rather than entered into. Continue reading for further clarification. (Also see ''Calcedoniene'' sunt considerate acele Biserici care se definesc ca ortodoxe care respectă deciziile [[Wikipedia:NPOVSinodul IV Ecumenic|Sinodului al IV-lea Ecumenic]] for Wikipediade la Calcedon (451 d.Hr.). Cuvântul 's version of the NPOV policy, which is largely compatible with 'predominantă''OrthodoxWiki''' policytrimite la acele 14-15 Biserici [[autocefalie|autocefale]] sau [[autonomie|autonome]] canonice și toate jurisdicțiile aflate în comuniune cu acestea.)
Further, for administrative purposes, '''===Ce înseamnă preferința OrthodoxWiki''' is governed by what is called the '''''Mainstream Chalcedonian Bias''''' (MCB). By ''Chalcedonian'' we refer to those churches of the [[Orthodox Church]] who hold to the decrees of the [[Fourth Ecumenical Council]] at Chalcedon (A.D. 451). By ''Mainstream'' we refer to those "official" churches comprised of the fourteen or fifteen [[autocephaly|autocephalous]] and the [[autonomy|autonomous]] churches generally recognized as the "mainstream" of the [[Orthodox Church]]—for those of us in North America, this will be all [[SCOBA]] jurisdictions and those with whom they're in communion.?===
===What the Bias Means===The main places that the bias will apply will be in terms of namingPrincipalul aspect sub care se regăsește această preferință calcedoniană predominantă (PCP) va fi cel al numelor. Naming is of course important, and the names by which we call things indicate what we believe about themNumele sunt importante: numele pe care le dăm unor lucruri arată ce credem despre ele. As is După cum este evident to anyone who knows anything of pentru oricine cunoaște cât de cât [[Church HistoryIstoria Bisericii]], names are a potentially inflammatory topicnumele pot da naștere la controverse. What might be termed De aceea, în ceea ce privește ''namespacedenumirea'' will be given priority in terms of the MCBarticolelor, se aplică principiul PCP. SoAstfel, for instance, an article called '''un articol despre [[Church of AlexandriaBiserica Ortodoxă Română]]''' will refer to the Chalcedonian body by that namese va referi la jurisdicția principală de aici, organizată ca Patriarhie, respectând calendarul îndreptat, whereas one called '''iar nu jurisdicției pe stil vechi care nu se află în comuniune cu aceasta (un articol numit [[Church of Alexandria Biserica Ortodoxă Română (CopticStil Vechi)]]''' will refer to the non-Chalcedonian body by that nameo va putea indica pe cea din urmă). It applies similarly with regard to parallel hierarchies along other disputational linesAcelași principiu se aplică și disputelor jurisdicționale; astfel, so the official chuch in Greece will have its article named '''un articol despre Biserica oficială din Grecia se va numi [[Church of GreeceBiserica Ortodoxă a Greciei]], iar nu ''' and not '''Church of Greece Biserica Ortodoxă a Greciei (State ChurchBiserica de Stat)''' (which is how some groups might refer to it), cum ar putea-o numi unele grupări.
AdditionallyÎn plus, the MCB is in effect in terms of the content in articlesPCP se aplică și la conținutul articolelor, so articles on MC churches will not astfel că articolele în care există referințe la aceste Biserici "calcedoniene predominante", referința nu poate include content indicating in direct factual terms that they are heretics, schismaticsafirmația că aceste Biserici ar fi eretice, schismatice etc.
Further, articles on În ceea ce privește articolele care se referă la diferitele [[:CategoryCategorie:Non-OrthodoxMișcări, curente, grupări neortodoxe|Non-Orthodox Christianmișcări, curente sau grupări religioase neortodoxe]] religious groups, while necessarily including some general description of those groupsdeși trebuie să cuprindă o descriere a acestora, should have as their primary content the relationship and history of that group in relation to the [[Orthodox Church]]vor include în primul rând informații cu privire la relațiile acestora cu Biserica Ortodoxă sau modul în care aceasta se raportează la ele. For the encyclopedic purposes of Pentru scopurile enciclopediei '''OrthodoxWiki''', Non-Chalcedonian and nonnecalcedonienii și jurisdicțiile care nu se află în comuniune cu Bisericile "predominante" (cu excepția grupărilor care și-Mainstream churches which identify themselves as Orthodox and are not au asumat denumirea de "self-startersortodoxe" (i.e.fără nici o bază istorică, taking the name ''Orthodox'' to themselves without any historic origin in the Orthodox Churchpe cont propriu) will be considered to be Orthodox in terms of categorization and article content—that is, they do not have to be included in nu este necesar să fie incluse în [[:CategoryCategorie:Non-OrthodoxMișcări, curente, grupări neortodoxe]] or focus their article content primarily on their relationship to the Mainstream Chalcedonian churches ; nici articolele cu privire la acestea nu se vor concentra obligatoriu asupra relațiilor acestora cu Bisericile "calcedoniene predominante" (though of course that should be covereddeși evident acest aspect va trebui tratat).
Asupra [[Episcopi vagantesGrupări ortodoxe independente|Vagantegrupărilor ortodoxe independente]] groups with no history of being within the Mainstream, Chalcedonian Orthodox Church or any substantial history of interaction with it care nu au ținut niciodată de Bisericile Ortodoxe calcedoniene predominante sau care nu au avut interacțiuni consistente cu acestea (thus affecting its historyși neafectând astfel în mod semnificativ istoria acestora)nu vor exista articole separate, while occasionally being mentioned on deși ele pot fi menționate ocazional pe '''OrthodoxWiki''', will not have articles dedicated to them.
===What the Bias Does Not MeanCe nu înseamnă PCP===The MCB does '''not''' mean that non-mainstream or non-Chalcedonian persons or groups are unwelcome to write or edit articles on '''OrthodoxWiki'''. It also does not mean that such groups or their members will be the subject of polemic in encyclopedic articles, though some non-encyclopedic articles may include polemic from any point of view ''if it is appropriately labelled regarding its own biases''. So, instead of saying "the Church of Greece has fallen into heresy, schism and is entirely uncanonical," we might say, "the Church of Greece is regarded as heretical, schismatic and uncanonical by Group X."
The best thing on PCP '''OrthodoxWikinu''' we can do with regard to any disputeînseamnă că persoanele sau grupările necalcedoniene sau din alte jurisdicții decât cele definite aici drept „predominante” nu sunt binevenite să scrie sau să editeze articole pe OrthodoxWiki. De asemeni, no matter what side we're onaceasta nu înseamnă că astfel de grupări sau persoane vor face obiectul unor articole de tip enciclopedic polemice, deși vor putea exista astfel de polemici în articolele care nu sunt propriu-zis enciclopedice, is to ''characterizeatâta timp cât participanții la polemică își definesc corect propriile preferințe'' the dispute in the terms of the major disputants. Astfel, rather than entering into that dispute and bringing the conflict here. That isîn locul afirmației „Biserica Greciei a căzut în erezie, schismă și completă ne-canonicitate”, so far as we cancineva ar putea scrie: ”Gruparea X consideră că Biserica Greciei e eretică, we try to word our articles from a neutral point of view (NPOV)schismatică și necanonică.
The MCB is not Cel mai bun lucru pe care îl putem face cu privire la orice dispută, indiferent de care parte a judgment on any group or persons. Itei ne aflăm, este să 's simply a protocol for the 'definim''disputa în termenii principalilor actori ai disputei, mai degrabă decât să transferăm aceste dispute pe OrthodoxWiki''' project. Aceasta înseamnă că, pe cât e omenește posibil, trebuie să încercăm să formulăm articolele dintr-o perspectivă neutră.
===Why Have the Bias?===It's for administrative reasons as much as anything elsePCP nu formulează nici un fel de judecată asupra unor grupări sau persoane. ''Este un simplu 'OrthodoxWiki'protocol'' is owned and operated by a priest of the [[Orthodox Church in America]], care să asigure buna funcționare a mainstream Chalcedonian church. Also, if we think carefully, we realize that there must be some sort of bias regarding the issues outlined above, or else we'd have the potential for perpetual renaming and revision wars, all in one massive conflict. proiectului '''OrthodoxWiki''' is, after all, editable by anyone with an Internet connection.
Additionally, the administration feels that the bias is warranted along what might be termed "definitional usage" lines—that is, the rest of the world, when looking for information about Orthodoxy, tends to think definitionally in MCB terms. That is, it would probably look for an article on the [[Church of Russia]] (i.e., the Moscow Patriarchate) rather than one on the so-called [[Suzdalites]] when searching for "Russian Orthodoxy." Thus, the MCB helps prevent confusion.===De ce avem nevoie de PCP?===
Of coursePentru motive administrative, the MCB cannot prevent all confusion or conflict, but we hope that it will helpîntre altele. Where extra attention needs to be paid'''OrthodoxWiki''' este deținut și operat de un preot al [[OCA|Orthodox Church in America]], extra o Biserică Ortodoxă calcedoniană care will be taken when the time comesaparține grupului de Biserici amintite. We ask you thatDe asemeni, având în vedere cele afirmate mai sus, vedem că trebuie să existe o convenție de redactare a conținutului, pentru a nu lăsa loc unor "bătălii" privind denumirile și redenumirea de articolelor, while we are certainly trying to be făcând din '''OrthodoxWiki'''Orthodoxun câmp de luptă. Aceasta deoarece '', we take special care also to be 'OrthodoxWiki'Christian''este, până la urmă, editabil de către orice persoană care deține un computer cu conexiune la Internet.
==Personal and Community pages==Personal opinions may be expressed on În plus, administratorii consideră că această politică ține cont și de "Usercutuma de utilizare a termenilor" and "User_Talk" pagesexistentă. Mai precis, which are not subject to NPOV. It is understood that these pages may represent the personal views of their authors. All conversation should be kept civilcând restul lumii caută informații despre Ortodoxie, howevergândește automat în termenii PCP. AlsoCeea ce înseamnă că atunci când cineva caută un articol asupra [[Biserica Ortodoxă Rusă|Bisericii Ortodoxe Ruse]] se gândește la Patriarhia Moscovei, not everything is allowed on personal pagesiar nu la așa-numiții "Vechii Ortodocși". For exampleAstfel, anything that is clearly unorthodox will be removed or edited. Final say in all these matters rests with the administrator(s)PCP ajută la prevenirea confuziilor.
Although user pages may be editedDesigur, OrthodoxWiki administration does notPCP nu poate preveni toate formele de confuzie și toate conflictele, of coursedar sperăm că această regulă va fi de folos. Acolo unde e nevoie de atenție sporită, lucrurile vor fi tratate cu multă prudență, have the right to change users own words in such a way as to misrepresent what they are saying about themselvesla vremea lor. Ceea ce așteptăm de la dvs. We may edit or even censoreste ca, but we wonștiind că toți încercăm să fim ortodocși, să avem mare grijă să fim cu toții ''creștini''t twist.
Community pages tend to represent what we might call the ==Paginile personale și paginile comunității==Opiniile personale pot fi exprimate pe paginile de utilizator și pe paginile de tip "Community Point of ViewDiscuție_utilizator", care nu sunt ținute să respecte PCP. Toate discuțiile vor trebui să păstreze o minimă politețe. De asemeni," a mentality which has developed through interaction with the various personalities and circumstances of the OrthodoxWiki communitynu este permis să scrieți absolut orice pe paginile personale. OftenAstfel, it will be the voice of practical wisdom that comes from involvement in this kind of wiki projecttoate afirmațiile clar neortodoxe vor fi eliminate sau editate. Administratorii au ultimul cuvânt în aceste chestiuni.
ThusDeși paginile de utilizator pot fi editate, administratorii OrthodoxWiki may be envision as a grouping of spaces''nu'' pot schimba conținutul mesajelor utilizatorilor astfel încât să schimbe sensul celor pe care aceștia le afirmă despre ei înșiși. Putem edita sau cenzura unele lucruri, some personal, some community-oriented, and some more documentary, of a public characterdar nu le vom schimba sensul.
==See also==*[[Paginile comunității tind să reprezinte "punctul de vedere al comunității", o perspectivă care s-a dezvoltat prin interacțiunea diferitelor personalități și circumstanțe care se vor fi regăsit pe OrthodoxWiki:Style Manual]]*[[Wikipedia:Neutral_point_of_view]]*[[meta:Neutral point of view]]*[[meta:Community_point_of_view]]*[[meta:Community_point_of_view]]. Adesea, acesta se va dovedi a fi glasul înțelepciunii practice care provine din implicarea în acest fel de proiecte wiki.
Astfel, OrthodoxWiki poate fi înțeles ca o grupare de spații, unele personale, unele comunitare și unele documentare, cu caracter public.
==A se vedea și==*[[CategoryOrthodoxWiki:Manual de stil]]  [[Categorie:Manual de stil]] [[en:OrthodoxWiki:Style Manual(Point of View)]][[fr:OrthodoxWiki:Manuel de style (point de vue)]]
2.314 modificări

Meniu de navigare