Modificări

Salt la: navigare, căutare

Cruce pectorală

59 de octeți adăugați, 19 septembrie 2018 07:01
m
Corectare diacritice. Actualizare link-uri.
[[ImageImagine:BishopJOSEPH.jpg|thumb|right|200px|PS Episcop Iosif de Los Angeles purtând un engolpion şi și o cruce pectorală]]
'''Crucea pectorală''' este unul din însemnele distinctive ale episcopului (alături de [[engolpion]]) şiși, în unele tradiţiitradiții, a preotului. Este purtată atât la slujbe cât şi și în afara acestora. Poate fi făcută din materiale preţioase prețioase sau mai modeste, simple sau împodobite cu pietre (semi)preţioase prețioase sau cu decoraţiuni decorațiuni în email. Când îmbracă crucea pectorală, purtătorul acesteia îşi își face mai întâi [[semnul crucii]] şi și o sărută în semn de respect.
==Atribut al episcopului==
Crucea pectorală este în primul rând atributul episcopului în întreaga Biserică Ortodoxă universală. Astfel, în Biserica Ortodoxă Română, au dreptul să poarte cruce pectorală Patriarhul (care o poartă împreună cu două engolpioane) şi toţi și toți arhiepiscopii şi și episcopii, episcopii-vicari şi și arhiereii-vicari.
==Atribut al preotului - tradiţii – tradiții diferite==[[ImageImagine:JosiahTrenham.jpeg|thumb|right|200px|Preot purtând o cruce pectorală]]
În diferitele tradiţii tradiții ale Bisericii Ortodoxe (greacă, slavă şi și românească) există obiceiuri diferite cu privire la purtarea crucii pectorale de către preoţipreoți.
Astfel, în Ortodoxia de tradiţie tradiție slavă, în general, crucea pectorală este însemnul distinctiv al [[preot]]ului. Majoritatea preoților (în special din tradiția rusească) poartă o cruce simplă, de culoare argintie (cel mai adesea dintr-un aliaj de cupru și cositor).
În Biserica Ortodoxă Rusă îndeosebi, care are un ceremonial mai elaborat decât altele, se face distincţia distincția între diferitele tipuri şi și materii din care este făcută crucea pectorală pe care o va purta preotul. Astfel, crucea de argint este acordată la [[hirotonie]] tuturor preoţilorpreoților, potrivit unei tradiţii tradiții din vremea ţarului țarului Nicolae al II-lea al Rusiei. Crucea de aur simplă se acordă de drept stareţilor şi arhipresbiterilor stareților și arhi-presbiterilor <ref>Rang aproximativ similar cu cel de protopop, cu precizarea că Biserica Rusă distinge între arhipresbiter şi protopresbiterarhi-presbiter și proto-presbiter, cel din urmă fiind superior în rang primului. </ref> sau ca o distincţie distincție acordată pentru servicii deosebite. Crucea deaur de aur împodobită cu pietre preţioase şi prețioase și/ sau cu decoraţiuni decorațiuni în email, similară cu cea purtată de episcopi, o poartă de drept [[arhimandrit|arhimandriţiiarhimandriții]] şi protopresbiteriiși proto-presbiterii, iar alţi preoţi alți preoți o pot primi ca pe o distincţie distincție specială. Cea mai înaltă distincție care poate fi acordată unui preot este dreptul de a purta și o a doua cruce pectorală.
În practica grecească şi și românească, nu toţi preoţii toți preoții poartă crucea pectorală. Astfel, în tradiţia tradiția greacă, crucea pectorală se acordă doar atunci când preotul este înălțat la rangul de [[iconom (preot)|iconom]]; nu se face distincție între diferitele tipuri de cruce purtate.
În practica românească, dreptul de a purta cruce pectorală se acordă preoţilor preoților odată cu [[distincţii preoţeştiDistincții bisericești|rangul]] de [[iconom stavrofor (preot)|iconom stavrofor]] (pe viaţăviață) sau pentru pentru a semnifica funcţia funcția administrativă a acestora. AsfelAstfel, pe durata cât ocupă funcţiafuncția, poartă cruce pectorală [[protopop]]ii, precum şi toţi și toți vicarii administrativi (eparhiali şi și patriarhali), inspectorii şi consilieriii și consilierii eparhiali (patriarhali) cu funcţii funcții de conducere. Crucea pectorală purtată de preot este mai puţin puțin elaborată şi și mai puţin puțin împodobită decât cea a episcopului, dar nu se face distincţia distincția între diferitele tipuri de cruci purtate de preoţii înşişipreoții înșiși.
==Diaconi, monahi şi și monahii==În Biserica Ortodoxă Română, în mod excepţionalexcepțional, pentru activitate îndelungată şi și deosebită, dreptul de a purta cruce pectorală se poate acorda şi și [[diacon]]ilor din clerul de mir, odată cu ridicarea la rangul de [[Diacon|arhidiacon]].
În practica românească, mai pot primi dreptul de a purta cruce pectorală şi stareţele și starețele de la mănăstiri, ca distincţie distincție specială. În tradiţia tradiția rusă, stareţele starețele poartă de drept crucea simplă de aur. În Biserica rusă, se mai poate acorda ca distincţie distincție onorifică dreptul de a purta crucea pectorală şi și unor monahii care nu sunt stareţe starețe (dar nu şi și monahilor care nu sunt clerici).
==Note==
<references/>
==Articole înruditeA se vedea și==
*[[VeşminteVeșminte]]*[[Distincții bisericești]]*[[Obiecte liturgice]]
==Surse==
*en: [[:en:Pectoral cross|OrthodoxWiki:Pectoral cross]]*[http://www.patriarhia.ro/_uploadimages/documente/statutul_bor.pdf Statutul de organizare şi funcţionare al pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române]
[[Categorie:Obiecte liturgice]]
[[Categorie:VeşminteVeșminte]]
[[en:Pectoral cross]]
1.035 de modificări

Meniu de navigare