Modificări

Salt la: navigare, căutare

Istoria Bisericii – perioada Noului Testament (cronologie)

84 de octeți șterși, 30 aprilie 2013 16:24
m
Actualizare link-uri. Corectare diacritice.
{{IstoriaBisericii-cronologie}}
'''Istoria Bisericii''' este o parte importantă a credinţei creştine credinței creștine ortodoxe. Creştinii ortodocşi Creștinii ortodocși se definesc în mod deosebit prin continuitatea lor cu cei care au trăit înaintea lor, aceia care au fost primii care au primit şi și propovăduit adevărul lui [[Iisus Hristos]] lumii, cu aceia care au ajutat la formularea şi și exprimarea formulelor şi și cultului de credinţăcredință, şi și cu aceia care au continuat să urmeze neschimbata, dar totuşi totuși tot timpul dinamică, [[Sfânta TradiţieTradiție]] a [[Biserica Ortodoxă|Bisericii Ortodoxe]].
{{CreştinismOrtodox}}
==Perioada Noului Testament - cronologie ==
*46 î.Hr. Iulius Caesar instituie [[Calendarul Iulianiulian]].
*27 î.Hr.-180 d.Hr. [[Pax Romana]].
*20 î.Hr. Irod cel Mare începe o renovare şi și mărire importantă a celui de-[[Templul din Ierusalim|al doilea templu]]; principalele conflicte interne între iudei în timpul perioadei târzii a celui de-al doilea templu (cc. 168 î.Hr.-70 d.Hr.) au avut loc între [[farisei]] şi și [[saduchei]], la fel ca şi și între [[esenieni]] şi și [[zeloţizeloți]]. *cc.4 î.Hr. '''[[Naşterea DomnuluiCrăciun|Naşterea Nașterea lui Hristos]] în Betleem'''; Omorârea celor 14,000 de [[Sfinţii Sfinții 14 000 de Prunci ucişi uciși de Irod|Sfinţi Sfinți prunci]] la Betleem şi și în împrejurimi.*1 Este scrisă ''Înălţarea Înălțarea lui Moise'', o apocrifă iudaică. *6 [[Recensământul lui Quirinius]]; Provincia [[Iudeea]], cu capitala la Cezareea, este creată sub administrare romană directă, incluzând [[Samaria]], Iudeea şi și Idumeea.
*18-37 [[Caiafa]] devine Mare Preot al evreilor.
*ca.25-26 Moartea [[Dreptul Iosif|Dreptului Iosif]]. *26-36 [[w:Pilat din Pont|Pilat din Pont]] este numit prefect roman al provinciei Iudeea.*ca.28 [[Ioan Botezătorul|Ioan Botezătorul]] începe propovăduirea în cel de-al "''15-lea an al lui Tiberius" '' (Luca 3:1-2), predincând ''"Pocăiţi„Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăţia Cerurilor"Împărăția Cerurilor”'' (Matei 3:1-2), [[Epifania|botează pe Hristos în Iordan]] (Marcu 1:4-11), este arestat şi și decapitat de [[Irod AntipaAntipas]], tetrarhul Galileii.*cc.28-30 Trei ani de propovăduire ai lui [[Iisus Hristos]], incluzând: [[w:Ispitirea lui Hristos|Ispita]]; Numirea celor doisprezece [[ApostoliApostol]]i; [[Predica de pe Munte]]; săvârşirea săvârșirea minunilor; [[Alungarea lui Iisus|Alungarea]]; [[Schimbarea la FaţăFață]]; [[Duminica FloriilorIntrarea Domnului în Ierusalim|intrarea cu slavăîn Ierusalim]] în Ierusalim; scoaterea negustorilor din Templu; Blestemarea smochinului neroditor; Darea poruncii celei mari; Ungerea; [[Cina cea de Taină|Cina cea de Taină]]; Arestarea; [[w:Judecata lui Iisus în faţa Sinedriului|Judecata lui Iisusfața Sinedrinului]]; Înaintea lui Pilat; [[Patimile Domnului|Patimile]]; [[Răstignirea]] din [[Săptămâna Patimilor#Vinerea Mare|Vinerea Mare]]; Înmormântarea de către [[farisei]]i [[Iosif din Arimateea]] şi și [[Dreptul Nicodim|Nicodim]], membru al SinedriuluiSinedrinului; [[w:Pogorârea la iad|Pogorârea la iad]]; [[Învierea Domnului|Învierea]] în [[PaştileÎnvierea Domnului|Duminica PaştilorPaștilor]]; Arătarea către mai mulţi mulți ucenici în următoarele patruzeci de zile; [[Botez#Trimiterea Apostolilor|Trimiterea Apostolilor]] (Matei. 28:16-20); şi și [[Înălţarea Înălțarea Domnului|ÎnălţareaÎnălțarea]].*cc. 36 Martiriul [[Apostolul Ştefan Ștefan (Întâiul-mucenic)|Sfântului ŞtefanȘtefan]], primul [[diacon şi ]] și [[mucenic]].
*36 Convertirea lui [[Apostolul Pavel|Saul]] pe drumul către Damasc.
==Note==
*Unele dintre aceste date sunt în mod necesar un pic ambigue, deoarece informaţiile informațiile din anumite perioade sunt dificil de pus laolaltă cu acurateţeacuratețe.*Împărţirea Împărțirea istoriei Bisericii în epoci separate aşa așa cum este făcută aici este puţin puțin arbitrară, dar am încercat să grupăm evenimentele pe baza curenteleor majore ale istoriei.*Această cronologie este, în mod necesar, părtinitoare față de istoria [[Biserica Ortodoxă|Bisericii Ortodoxe]], cu toate că un anumit număr de evenimente neortodoxe sunt menţionate menționate datorită importanţei importanței lor în istorie pentru Ortodoxie.
==Vezi şiA se vedea și==
*[[Noul Testament]]
*[[Ortodoxia în America (cronologie)]]
*[[Ortodoxia în Australia (cronologie)]]
*[[Ortodoxia înn în China (cronologie)]]
*[[Ortodoxia în Grecia (cronologie)]]
*[[Ortodoxia în Noua Zeelandă (cronologie)]]
*[[Ortodoxia în Japonia (cronologie)]]
*[[Relaţiile Relațiile dintre Biserica Ortodoxă şi și Romano-Catolicism (cronologie)]]
==Lucrări publicate==
Urmatoarele sunt scrieri publicate ce oferă o vedere de ansamblu a Istoriei Bisericii:
'''Dintr-o perspectivă ortodoxă'''
* [[Alexander Schmemann|Schmemann, Alexander]]. ''The Historical Road of Eastern Orthodoxy''.
* [[Kallistos (Ware) of Diokleia|Ware, Timothy]]. ''The Orthodox Church: New Edition''. (ISBN 0140146563)
==Legături externe==
*en: [http://saintignatiuschurch.org/timeline.html O cronologie a istoriei Bisericii] furnizată de [http://saintignatiuschurch.org/ Sfântul Ignatie din Biserica Creştină Creștină Ortodoxă Antiohiană]
*en: Istoria creştinismului creștinismului ortodox (QuickTime movies)** [http://realserver.goarch.org/en/gotelecom/history_pt1-DSL.mov Partea I: Începuturi] – Călătoria începe cu fondarea bisericii, răspândirea creştinismului creștinismului de către Apostoli, Evangheliile şi și instituirea Tainelor** [http://realserver.goarch.org/en/gotelecom/history_pt2-DSL.mov Partea a II-a: BizanţulBizanțul] – După consolidarea bisericii, călătoria continuă prin epoca crezului de la Niceea, Scrierile Patristice, Sfânta Liturghie şi și icoane. În timpul aceleiaşi aceleiași perioade, totuşitotuși, este descrisă separarea dintre est şi și vest care duce la o ruptură în creştere creștere în domeniul dogmei, obiceiurilor bisericii, credinţeicredinței, politicii şi și culturii** [http://realserver.goarch.org/en/gotelecom/history_pt3-DSL.mov Partea a III-a: Un tezaur ascuns] – Biserica devine singura instituţie instituție percepută de greci ca păstrătoarea identităţii identității lor naţionale naționale de-a lungul a 400 de ani de ocupaţie ocupație turcă. La sfârşitul sfârșitul secolului 19al XIX-lea, se naşte naște o comunitate ortodoxă mondială şi și Biserica îşi măreşte influenţa își mărește influența asupra unor aspecte sociale majore şi și filantropice.
*[http://www.archons.org/patriarchate/ Cronologia istoriei Patriarhiei Ecumenice]. Ordinul Sf. Ap. Andrei. Arhonţii Arhonții Patriarhiei Ecumenice.''(Prezentare video de tip Pop-up, pe secţiunisecțiuni)''
EN: '''Wikipedia:'''
*[[w:New Covenant|New Covenant]].
1.031 de modificări

Meniu de navigare