Modificări

Salt la: navigare, căutare

Monahism

940 de octeți adăugați, 10 ianuarie 2007 23:36
fără descrierea modificării
{{În curs}}
{{Traducere EN}}
[[Image:Panteleimon_Monastery.jpg|right|thumb|350px|Mănăstirea Sfântul Patelimon, [[Muntele Athos]]]]
'''Monahismul''' (din termenul grec: ''μοναχος''— care înseamnă persoană singură/însingurată) este vechea practică a creștinilor de a părăsi lumea pentru a se închina trup și suflet unei vieți conforme cu [[Evanghelia]], urmărind unirea cu [[Iisus Hristos]].
Scopul monahismului este [[îndumnezeirea]] omului (în greacă, theosis), lucrare la care sunt chemați toți creștinii. This ideal is expressed everywhere that the things of God are sought above all other thingsCăutarea voii lui Dumnezeu mai presus de orice altceva este o idee care apare peste tot în scrierile ortodoxe, as seen for example in the ca de exemplu în ''[[PhilokaliaFilocalia]]'', a book of monastic writingso carte care cuprinde scrieri ale monahilor. In other wordsCu alte cuvinte, un monah (călugăr) sau o monahie (călugăriță, maică) este o persoană care a monk or nun is a person who has vowed to follow not only the commandments of the Churchjurat să urmeze nu numai poruncile Bisericii, but also the counsels ci și sfaturile evanghelice (i.e."voturile" sau jurămintele monahale ale sărăciei, vows of poverty, chastitycastității/curăției, stability, and obediencestatorniciei și ascultării). The words of Jesus which are the cornerstone for this ideal are Cuvintele lui Hristos pe care se bazează acest fel de viață sunt: "Fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru desăvârșit este"be ye perfect as your heavenly Father is perfect."
ThusAstfel, monks practice monahii sunt [[hesychasmisihasm|isihaști]], the spiritual struggle of angajați în lupta duhovnicească pe calea [[catharsisdespătimire|purificationdespătimirii]] (καθαρσις), [[theoriacontemplație|illuminationcontemplației]] (θεωρια) and și [[îndumnezeire| îndumnezeirii]] sau [[theosisîndumnezeire|divinizationunirii cu Dumnezeu]] (θεωσις) in , prin [[prayerrugăciune]], the [[sacramentSfintele Taine]] și [[ascultare]]s and obedience.
==Precursors of the Christian Precursori ai idealului monastic idealcreștin==The ancient models of the modern Christian monastic ideal are the [[Nazarite]]s and the [[prophet]]s of Israel. A Nazarite was a person voluntarily separated to the Lord, under a special vow.
: Speak unto the children of Modelele din vechime ale idealului monastic creștin sunt [[nazireu|nazireii]] și [[prooroc|profeții]] lui Israel. Un nazireu era o persoană care urma un fel de viață distinct, and say unto thempentru Dumnezeu, When either man or woman shall separate themselves to vow a vow of ca urmare a Nazarite, to separate themselves unto the LORD: He shall separate himself from wine and strong drink, and shall drink no vinegar of wine, or vinegar of strong drink, neither shall he drink any liquor of grapes, nor eat moist grapes, or dried. All the days of his separation shall he eat nothing that is made of the vine tree, from the kernels even to the husk. All the days of the vow of his separation there shall no razor come upon his head: until the days be fulfilled, in the which he separateth himself unto the LORD, he shall be holy, and shall let the locks of the hair of his head grow. All the days that he separateth himself unto the LORD he shall come at no dead body. He shall not make himself unclean for his father, or for his mother, for his brother, or for his sister, when they die: because the consecration of his God is upon his headunui jurământ special. ([[Numbers]] 6:2-8)
[[Image:Wadi Qelt "Vorbeşte fiilor lui Israel şi zi către ei: Dacă bărbat sau femeie va hotărî să dea făgăduinţă de nazireu, ca să se afierosească nazireu Domnului, să se ferească de vin şi de sicheră; oţet de vin şi oţet de sicheră să nu bea şi nimic din cele făcute din struguri să nu bea; nici struguri proaspeţi sau uscaţi să nu mănânce.jpg|left|thumb|350px|Monastery of StÎn toate zilele, cât va fi nazireu, să nu mănânce, nici să bea vreo băutură făcută din struguri, de la sâmbure până la pielită. [[George the Chozebite]]În toate zilele făgăduinţei sale de nazireu să nu treacă brici pe capul său; până la împlinirea zilelor, Wadi Qelt<br>(On the road from Jerusalem to Jericho)]]The prophets of [[Israel]] were set apart to the Lord for the sake of câte a message of [[repentance]]. Some of them lived under extreme conditionsafierosit Domnului, voluntarily separated or forced into seclusion because of the burden of their messageeste sfânt şi trebuie să crească părul pe capul lui. Other prophets were members of communitiesÎn toate zilele, schools mentioned occasionally in the Scriptures but about which there is much speculation and little known. The prepentru care s-Abrahamic prophetsa afierosit pe sine să fie nazireul Domnului, să nu se apropie de trup mort: Când va muri tatăl său, [[Enoch]] and [[Melchizedek]]sau mama sa, sau fratele său, sau sora sa, să nu se spurce prin atingerea de ei, and especially the Jewish prophets [[Elijah]] and his disciple [[Elisha]] are important to Christian monastic traditionpentru că afierosirea lui Dumnezeu este pe capul lui. The most frequently cited "role-model" for the life of a hermit separated to the LordÎn toate zilele cât va fi nazireu, in whom the Nazarite and the prophet are believed to be combined in one person, is este sfântul Domnului. ([[John the BaptistNumeri]]. John also had disciples who stayed with him and6, as may be supposed, were taught by him and lived in a manner similar to his own:2-8)
[[Image: In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea, And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at handWadi Qelt. For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey. Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan, And were baptized of him in Jordan, confessing their sinsjpg|left|thumb|350px|Mănăstirea Sf. ([[Gospel of Matthew|MatthewGheorghe Hozevitul]] 3:1-6, Wadi Qelt<br>(Pe drumul de la Ierusalim la Ierihon)]]
The female role models for monasticism are the Profeții (proorocii) lui [[Israel]] erau închinați Domnului ca semn de [[pocăință]]. Unii din ei trăiau în condiții foarte grele, despărțindu-se ei înșiși sau fiind siliți să se despartă de oameni din pricina poverii mesajului pe care îl purtau. Alți prooroci trăiau ca membri ai comunităților, ai unor școli amintite de câteva ori în Scriptură dar despre care s-au făcut multe speculații, dar despre care se știe în realitate foarte puțin. Proorocii dinainte de Avraam, [[Enoh]] și [[TheotokosMelchisedec]] and the four virgin daughters of the , iar dintre profeții evrei în special [[Apostle Philip Ilie]] și ucenicul acestuia, [[Elisei]] sunt importanți pentru tradiția monastică creștină. Cel mai frecvent citat ca "model" al vieții monastice (of the Twelveși în special pustnicești), închinat Domnului este Sfântul [[Ioan Botezătorul]], mazireu și prooroc în același timp. Și Ioan a avut ucenici care stăteau împreună cu el și pe care se presupune că îi învăța să adopte un mod de viață asemănător cu al său:
: And when we had finished our course from Tyre În zilele acelea, we came to Ptolemaisa venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii, and saluted the brethrenspunând: Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: "Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, and abode with them one daydrepte faceţi cărările Lui". And the next day we that were of Paul's company departedIar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, and came unto Caesarea: and we entered into the house of Philip the evangelistşi cingătoare de piele împrejurul mijlocului, which was one of the seven; and abode with himiar hrana era lăcuste şi miere sălbatică. Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeea şi toată împrejurimea Iordanului. And the same man had four daughtersŞi erau botezaţi de către el în râul Iordan, virgins, which did prophesymărturisindu-şi păcatele. ([[Acts of the ApostlesEvanghelia după Matei|ActsMatei]] 21:73,1-96)
Modelele feminine ale monahismului sunt Maica Domnului și cele patru fecioare, fiicele Sfântului [[Filip Diaconul|Diacon Filip]] (din cei șapte) : : Iar noi, sfârşind călătoria noastră pe apă, de la Tir am venit la Ptolemaida şi, îmbrăţişând pe fraţi, am rămas la ei o zi. Iar a doua zi, ieşind, am venit la Cezareea. Şi intrând în casa lui Filip binevestitorul, care era dintre cei şapte (diaconi), am rămas la el. Şi acesta avea patru fiice, fecioare, care prooroceau. ([[Faptele Apostolilor|Fapte]] 21,7-9) [[Image:Romanian_hieromonk.jpg|right|thumb|250px|Această imagine de la o mănăstire din România îl arată pe stareț|starețul sau egumen|egumenul acesteia, așezat în jilțul care îi indică statutul. El poartă însemnele funcțieiși epitrahil|epitrahilul care amintește faptul că este preot, ieromonah. Idealul monahal se bazează și pe modelul Sfântului [[Apostolul Pavel|Apostol Pavel]], despre care se crede că nu s-a căsătorit și care, pentru a se întreține, făcea corturi This image from a monastery in Rumania shows the [[abbot]] (or [[igumen]]) seated in the chair reserved for his status. He is holding the staff of his office and wearing the [[epitrachelion]] that symbolizes his priesthood as a [[hieromonk]].]]
The monastic ideal is also modeled upon the [[Apostle Paul]], who is believed to have been [[celibacy|celibate]], and a tentmaker:
6.119 modificări

Meniu de navigare