Modificări

Salt la: navigare, căutare

Duhovnic

126 de octeți adăugați, 10 aprilie 2019 09:20
m
Corectare diaritice. Actualizare link-uri.
'''Duhovnicul''' (din [[Limba slavonă|slavonescul ]] ''duhoviniku'') este [[preot]]ul care primeşte primește de la [[episcop]], printr-o [[hirotesie]], puterea şi și permisiunea de a săvârşi săvârși [[Spovedania|Taina spovedaniei]] şi și de a îndruma pe credincioşii credincioșii [[parohie]]i sale. El devine astfel părinte duhovnicesc sau părinte spiritual al credincioşilorcredincioșilor, al turmei încredinţate încredințate lui.
==Duhovnic, avva, părinte duhovnicesc==
În Biserica veche termenul trebuie identificat cu cel de [[avva]], părinte duhovnicesc, chiar dacă atunci nu era vorba întotdeauna de un preot, ci adesea de un [[Călugăr|monah]] iscusit şi și încercat în lupta duhovnicească. În [[Patericul egiptean]] se relatează următoarele: "Spunea „Spunea avva Iosif, că şezând șezând cu avva Pimen, a numit avvă pe Agaton. Şi Și i-am zis lui: tânăr este, pentru ce îl numeşti numești pe el avvă? Şi Și mi-a zis avva Pimen: gura lui l-a făcut pe el să se numească avvă." (Pimen 61) - adică înţelepciunea înțelepciunea care ieşea ieșea din gura lui.
Această înţelegere înțelegere a fost păstrată până astăzi, când monahi simpli, ca părintele [[Paisie Aghioritul]], erau consideraţi considerați mari părinţi duhovniceşti şi părinți duhovnicești și îndrumători de [[suflet]]e de către toată lumea.
==Mărturii contemporane==
===Părintele [[Teofil (Părăian )]] despre ce este duhovnicul===Domnul nostru [[Iisus Hristos]] a dat puterea legării şi și dezlegării [[păcat]]elor după Sfânta Sa [[Înviere]], chiar în ziua Învierii Sale, zicând către [[ucenic]]ii Săi: "Luaţi „Luați Duh Sfânt! Cărora veţi veți ierta păcatele, vor fi iertate, şi și cărora le veţi ţineveți ține, vor fi ţinute" ținute.” ([[Evanghelia după Ioan|Ioan]] 20, 22-2322–23). Prin aceasta a împlinit Domnul Hristos o făgăduinţã făgăduință pe care a dat-o mai întâi Sfântului Apostol Petru, când i-a zis: "Şi„Și-ţi ți voi da cheile [[Împărăţia Împărăția lui Dumnezeu|împărăţiei împărăției Cerurilor]], şi și oricâte vei lega pe pământ vor fi legate şi și în cer şi și oricâte vei dezlega pe pământ vor fi dezlegate şi și în cer" cer” (Mt. Matei 16, 19). Apoi, tot în Sfânta [[Evanghelia după Matei|Evanghelie de la Matei]] avem o făgăduinţă făgăduință dată de Domnul Hristos ucenicilor Săi, când le-a zis la fel: "Oricâte veţi „Oricâte veți lega pe pământ vor fi legate şi și în cer şi și oricâte veţi veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate şi și în cer" .” (Mt. Matei 18, 18), iar făgăduinţa făgăduința aceasta a împlinit-o în ziua Învierii Sale. Deci, în lumea aceasta există oameni pe care Domnul Hristos i-a rânduit să fie iertători de păcate. Pentru a primi cineva iertarea păcatelor trebuie să meargă la oamenii lui Dumnezeu, hotărâți pentru iertarea păcatelor. Iar ca să poată primi iertarea păcatelor, în condiţiile condițiile în care merg la duhovnic, trebuie să-şi și mărturisească păcatele, să se mărturisească în primul rând pe ei înşişi înșiși ca păcătoşipăcătoși, să-şi și recunoască partea de vină, în aceasta făcând o dovadă că recunosc că au greşit greșit înaintea lui Dumnezeu şi și că sunt vinovaţi vinovați înaintea lui Dumnezeu şi și că doresc să fie iertaţi iertați de păcatele pe care le-au făcut. Preotul care primeşte primește mărturisiri de păcate şi și care are puterea iertării pãcatelor păcatelor se numeşte numește preot duhovnic; se numeşte numește duhovnic, spre deosebire de preotul care nu este duhovnic şi și care n-are această calitate de a asculta spovedanii şi și de a da iertare de păcate. Duhovnicia nu se dă o dată cu [[Hirotonie|hirotonia]], ci se dă printr-o rânduială numită [[Hirotesie|hirotesia]] de duhovnic. Preotul primeşte primește puterea iertării păcatelor şi primeşte și primește calitatea de ascultător de mărturisiri. Acesta este duhovnicul din punctul de vedere al dreptului bisericesc şi și din punctul de vedere al situaţiei situației lui faţă față de cei care nu au această situaţiesituație, chiar preoţi preoți fiind.
===Părintele Teofil (Părăian ) despre ce înseamnă să fii ucenic===Să fii ucenic înseamnă să te laşi lași îndrumat şi și modelat. Asta-i situaţia situația de ucenic: să te pleci cu mintea, să nu ştii știi tu mai multe decât cel care te îndrumează. Să faci ceea ce a zis Domnul Hristos: să mergi pe urmele Lui, să-l urmezi pe cel care te îndrumează. Sfântul [[Apostolul Petru|Apostol Petru]], de pildă, la Pescuirea Minunată, a zis către Domnul Hristos: „Toată noaptea ne-am trudit şi și n-am prins nimic, dar pentru cuvântul Tău arunc mreaja în mare şi și pentru că zici Tu" .” ([[Evanghelia după Luca|Luca]] 5, 5). Asta înseamnă să fii ucenic. De aceea a putut fi Sfântul Apostol Petru ucenic, pentru că s-a plecat cu mintea. Părintele [[Arsenie (Boca)]] zicea că noi avem mintea care discută cu Dumnezeu, în loc să se supună fără discuţiediscuție. O astfel de minte avea Sfântul Apostol Petru la Cina cea de Taină, când a zis: „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?" şi ” și a auzit de la Domnul Hristos: „Ceea ce fac Eu acum tu nu înţelegiînțelegi, dar mai târziu vei înţelege" înțelege.” (In. Ioan 13, 6-76–7). S-a împotrivit mai departe şi și atunci a zis Domnul Hristos: „Dacă nu te voi spăla, nu ai parte de Mine" .” (In. Ioan 13, 8). De unde înţelegem înțelegem că ucenicia este plecare de minte. Dacă nu te pleci cu mintea, dacă ştii știi tu mai bine, dacă ai tu opinii care te scot de sub ascultarea faţă față de duhovnic, în cazul acesta sau duhovnicul nu-i duhovnic, sau ucenicul nu-i ucenic. Sau amândouă.
===Părintele [[Rafail (Noica )]] despre cum se merge la duhovnic===Noi nu ne ducem la duhovnic aşa așa cum merg învăţaţii şi înţelepţii învățații și înțelepții lumii acesteia la un om mai înţeleptînțelept, la un om mai cu experienţă experiență ca să facem ucenicie. O spune deja [[prooroc]]ia din [[Vechiul Testament]] că vor fi învăţaţi învățați de [[Sfânta Treime|Dumnezeu]]. Şi aşaȘi așa, în Noul Testament al Domnului, trebuie sa învăţăm învățăm să ne lăsăm învăţaţi învățați de Dumnezeu ÎnsuşiÎnsuși. Cum s-aud eu glasul lui Dumnezeu? Eu pot să-I spun lui Dumnezeu mii de lucruri, dar în învălmăşeala învălmășeala gândurilor ce-mi vin în minte, de unde ştiu știu care este de la Dumnezeu sau dacă măcar unul este de la Dumnezeu?
Duhovnicia trebuie înţeleasă şi înțeleasă și făcută aşaașa: te duci la duhovnic cu un gând ori ca să te spovedeştispovedești, ori să întrebi ceva duhovnicesc. Nu întrebi despre lucrurile de toate zilele, ca de exemplu să speli pe jos, în loc să mături în chilie, căci nu e important din punct de vedere duhovnicesc. Acestea sunt numai un exerciţiuexercițiu, o disciplină necesară pentru a învăţa învăța ascultarea adevărată. Şi aşa Și așa începe ascultarea adevărată. Ceri Domnului «Doamne„Doamne, spune-mi ce trebuie să fac în viaţa viața mea. Mă văd păcătos, dar de unde să încep? Spune-i părintelui meu cuvânt pentru mântuirea mea!» Şi faceţi ” Și faceți asta în duhul Părinţilor Părinților din Pateric, care se duceau la un bătrân şi și cereau un cuvânt de mântuire. Căutau ascultare, căutau cuvânt de la Dumnezeu. Uneori poate nici nu aveau ce să-l întrebe. Îi cereau numai un cuvânt, fără să spună despre ce. Dar cel care se ducea la avva, se ducea cu rugăciune către Dumnezeu: «Doamne„Doamne, Tu spune-mi un cuvânt»cuvânt”.
Şi Și avva sau duhovnicul, nu ca un filosof care a învăţat învățat multe lucruri şi și este foarte înţelept înțelept omenește, căuta, la rându-i, cu rugăciune către Dumnezeu: «Doamne„Doamne, dă-mi un cuvânt pentru poporul Tău. Nu mă lăsa în deschiderea gurii mele să smintesc pe fratele meu. Nu mă lăsa să spun un cuvânt care nu este de folos sau, mai groaznic, unul care să dăuneze mântuirii sufletului celui care vine către mine în numele Tău.» Şi ” Și caută nu atât în minte, ci în inimă să găsească un cuvânt pe care îl simte inima lui că este ziditor.
Fac aici o mică paranteză ca să spun un cuvânt al Sfântului [[Serafim de din Sarov]], care cunoştea cunoștea cu duhul nu numai viaţa viața ta, ceea ce se întâmpla în familie, în viaţa viața prietenilor, ci şi și ce aveau să facă ceilalţiceilalți. Şi Și un om, uimit, îl întreba pe Sfântul Serafim: «Părinte „Părinte bun, cum ştii știi toate lucrurile din viaţa viața mea şi și pe toţi toți oamenii aceştia aceștia pe nume?» Şi ” Și el i-a răspuns :«Eu „Eu nu ştiu știu nimic; eu doar mă rog la Dumnezeu. Dumnezeu este Cel Care ştiecare știe, iar eu, rugându-mă, îţi îți spun primul gând, primul cuvânt care vine în inima mea şi și care ştiu știu că este de la Dumnezeu»Dumnezeu”.
Deci, eu nu ştiu știu ce să fac, părintele meu nu ştie știe ce să fac, dar eu lui Dumnezeu îi cer şi și părintele Îi cere, de asemenea, lui Dumnezeu. Şi Și atunci se întâmplă taina aceasta - şi – și aceasta este ascultarea - că, îndreptându-ne către Dumnezeu, prin părintele duhovnic, cum spunea Părintele Sofronie, facem din duhovnicul nostru un prooroc. Poate că este deja prooroc, poate că nu, dar ascultarea mea îl face pe părintele meu prooroc. Într-un fel, dacă starea mea de ascultare este adevărată, aceasta îl naşte naște pe părintele duhovnicesc. Eu însumi îl nasc pe părintele meu duhovnicesc. Aşa Așa sunt lucrurile la Dumnezeu; de multe ori de-a-ndărătelea!
Zic asta şi și ca să nu vă smintiţismintiți, căci vă poate ispiti cel rău şi aşași așa: dar dacă părintele meu n-o să ştie știe asta? Dar dacă nu ştiu știu ce sau nu ştiu știu cum? Nu vă smintiţi smintiți de aceasta. NaşteţiNașteți-vă părintele duhovnicesc prin rugăciune! Căutaţi Căutați de la Dumnezeu! Cereţi Cereți Domnului: «Doamne„Doamne, pune în Sfinţia Sfinția Sa cuvântul potrivit!» Şi smeriţi” Și smeriți-vă înaintea părintelui, în numele Domnului şi și părintele, prin rugăciune, va găsi un cuvânt pe care nu îl ştie știe nici el cum este, cum spunea şi și Sfântul Serafim de din Sarov, dar el, în rugăciunea sa, crede şi nădăjduieşte și nădăjduiește că Dumnezeu nu vă va lăsa înşelaţiînșelați, nu vă va lăsa pe drumuri.
Şi Și acum încă un lucru. Înţelesesem Înțelesesem că nu trebuie să discuţi discuți cu părintele tău sfatul ce ţiți-l dă, că primul lucru pe care ţiți-l spune, pe acela să-l faci. Încercam, dar voind să-l fac mai bine, îl întrebam. «Părinte„Părinte, cum înţelegi înțelegi asta, cum trebuie făcut?» Şi simţeam ” Și simțeam că se sfarmă totul. Şi Și câteodată părintele se mâhnea de mine şi și îmi ziceam: «Dar „Dar ce-am făcut rău, Doamne? Eu voiam să fac mai bine. Dar cum să înţeleg înțeleg cuvântul? Cum să fac, dacă nu-l înţeleg înțeleg mai bine?». Şi Și nu pricepeam atunci că nu este vorba numai să înţeleg înțeleg mai bine, căci nu mă duceam la un filosof, la un om mai deştept deștept ca mine, mai cu experienţăexperiență, mai bătrân, ci mă duceam la Dumnezeu. Şi Și că Dumnezeu îmi dă prin gura lui un cuvânt, poate tainic, poate de neînţelesneînțeles, dar acela e cuvântul pentru mine de la Dumnezeu, nu-i cuvântul duhovnicului.
Nu căuta lămuriri de la duhovnic - şi – și asta nu poate fi înţeles înțeles nici ca argument că nu vrei să faci voia ta. Nu-i numai asta. Este firul acela, foarte delicat, mai delicat decât firul de păianjen, dintre tine şi și Dumnezeu, pe care nu trebuie să-l rupi, să-l întrerupi cu nimic. Fă o metanie şi și spune-i părintelui: «Binecuvintează„Binecuvintează, Părinte!» Ţi” Ți-e teamă că n-o să înţelegiînțelegi? Cere rugăciunile părintelui. Cere tot ce vrei, dar nu cere de la început prea multe explicaţiiexplicații. Acesta este cuvântul pe care împlinindu-l, îl vei înţelegeînțelege. Pentru că toată viaţa creştinească viața creștinească este făptuire, nu filosofie. Aceasta este filosofia vieţii creştineştivieții creștinești. Deci, părintele nu-ţi ți va putea explica cuvântul pentru că nu-i vine de la el şi și el însuşi însuși poate nu-l înţelegeînțelege. Dumnezeu îl înţelege şi înțelege și tu, cu rugăciunile părintelui, îl vei înţelegeînțelege, iar dacă nu poţi poți să-l înţelegiînțelegi, mai târziu poţi poți să întrebi. Dar mai întâi încearcă să-l împlineştiîmplinești.
Cuvântul lui Dumnezeu este puterea care a creat cerurile şi și pământul. Cuvântul lui Dumnezeu este energia care creează şi și te creează. Te face pe tine. Sigur că nu îl vei înţelege înțelege acum, că îl vei înţelege înțelege când te va face ceea ce Dumnezeu vrea să te facă. Păstrarea cuvântului se aseamănă cu pământul care-şi ţine sămânţa și ține sămânța ca să nu i-o fure pasărea. Păstrarea cuvântului este păstrarea unei energii tainice în inima ta, în sufletul tău, energie care te va lumina, cum spune Sfântul Ioan în Evanghelie că «viaţa „viața era lumina oamenilor»oamenilor”. Vieţuind Viețuind după Cuvântul lui Dumnezeu Cel dintru început, că acesta este cuvântul pe care îl primeştiprimești, El te va învia şi și te va lumina.
==Legături externe==
*[http://www.nistea.com/teofil_duhovnic.html Părintele Teofil Duhovnicul] - , de Ieromonah Serafim Gheorghe Pătrunjel*[http://www.sfaturiortodoxe.ro/pcleopa/3spovedania.htm Sfânta Spovedanie] - , Părintele Cleopa*[http://www.nistea.com/intrebari-raspunsuri-ortodoxie.htm#spovedanie Despre spovedanie] - , întrebări şi și răspunsuri cu Pr. Iulian Nistea
[[Categorie:Spiritualitate]]
1.031 de modificări

Meniu de navigare