Modificări

Salt la: navigare, căutare

Fericirile

101 octeți adăugați, 18 septembrie 2014 17:17
m
+cat
'''Fericirile''' sunt o serie de binecuvântări pronunţate pronunțate de Domnul [[Iisus Hristos]] în [[Evanghelia după Matei]] 5:1-12. Se numesc "''fericiri" '' pentru că fiecare din ele începe cu cuvântul "Fericiţi''Fericiți...".''
==Uzul liturgic==
{{Imnografie}}
Fericirile sunt cuprinse în [[Sfânta Liturghie]] ortodoxă în riturile slav şi și românesc.<ref>În tradiţia tradiția bizantină, cel de-al treilea antifon constă de de obicei din [[tropar]]ul zilei combinat cu versuri din psalmi, în timp ce în tradiţia tradiția slavă şi și românească, cel de-al treilea antifon provine din [[Fericirile|Fericiri]].</ref>, în practica monastică bizantină, în [[ObedniţăObednița|Obedniță]] şi și în alte slujbe. În contextul Sfintei Liturghii, ele alcătuiesc [[antifon]]ul al treilea. În timpul cântării celui de-al treilea antifon se face [[Vohodul micMic]].
Fericirile din Sfânta Liturghie încep cu o frază luată din [[Evanghelia după Luca]] 23,42:
:'' Întru Împărăţia Împărăția Ta când vei veni, pomeneştepomenește-ne pe noi, Doamne.
Şi Și continuă: :''Fericiţi Fericiți cei săraci cu duhul, că a acelora este Împărăţia Împărăția Cerurilor.'' :''Fericiţi Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.'' :''Fericiţi Fericiți cei blânzi, că aceia vor moşteni moșteni pământul.'' :''Fericiţi Fericiți cei ce flămânzesc şi și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.'' :''Fericiţi Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui.'' :''Fericiţi Fericiți cei curaţi curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu.'' :''Fericiţi Fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.'' :''Fericiţi Fericiți cei prigoniţi prigoniți pentru dreptate, ca a lor este împărăţia cerurilorÎmpărăția Cerurilor.'' :''Fericiţi veţi Fericiți veți fi voi când va vor ocărî şi și vă vor prigoni şi și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind mințind din pricina Mea. BucuraţiBucurați-vă şi și veseliţiveseliți, că plata voastră multă este în ceruri.'' ([[Evanghelia după Matei|Matei]] 5:2-12; Cf. [[Evanghelia după Luca|Luca]] 6:20-26)
Se încheie cu:
:''Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh, şi și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor, amin.''
În Sfânta Liturghie există diferite [[tropar]]e ce se citesc între aceste versete, în funcţie funcție de rânduiala din Tipic<ref>A se vedea textele de la http://www.saintjonah.org/lit/ pentru exemple concrete(în engleză).</ref>. Aceste tropare pot fi citite la obedniţă Obedniță când tipicul prevede că aceasta se face în locul LiturghieiSf. Liturghii.
Când rânduiala tipiconală nu prevede nici Liturghie nici ObedniţăObedniță, atunci Fericirile se reduc la următoarele versuri:
:''PomeneştePomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni întru Împărăţia Împărăția Ta.:''PomeneştePomenește-ne pe noi, Stăpâne, când vei veni întru Împărăţia Împărăția Ta.:''PomeneştePomenește-ne pe noi, Unule Sfinte, când vei veni întru Împărăţia Împărăția Ta.
==ÎnvăţăturiÎnvățături==După cum învaţă ne învață Biserica, Fericirile prezintă în modul cel mai sintetic viaţa viața duhovnicească a omului. Ele sunt o introducere la învăţăturile învățăturile Mântuitorului Hristos. În Liturghia Ortodoxă Fericirile sunt cântate la ieşirea ieșirea cu Sfânta Evanghelie, când aceasta este adusă înaintea credincioşilor credincioșilor ca fiind cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu. Şi Și Sfânta Evanghelie şi și Biserica învaţă ne învață că nu se pot cuprinde tainele lui Hristos şi și că nu se poate intra în Împărăţia Împărăția lui Dumnezeu decât urmând învăţăturile învățăturile Mântuitorului din textul Fericirilor.
După rugăciunea de a fi pomeniţi pomeniți întru Împărăţia Împărăția lui Dumnezeu ("''Întru Împărăţia Împărăția Ta când vei veni, pomeneştepomenește-ne pe noi Doamne"''), Hristos însuşi însuși ne vorbeşte vorbește atrăgându-ne atenţia atenția asupra condiţiilor condițiilor intrării în împărăţia împărăția Sa (Matei 5, 3-12). "Să „Să nu te întristezi dacă nu auzi dăruindu-se de fiecare fericire Împărăţia Împărăția cerurilor, ne avertizează Sfântul [[Ioan Gură de Aur]]. Chiar dacă răsplăţile răsplățile sunt diferite totuşi totuși toate duc în Împărăţia cerurilor"Împărăția cerurilor”.
'''Fericiţi Fericiți cei săraci cu duhul, că a acelora este Împărăţia Împărăția Cerurilor''' - sărăcia cu duhul sau smerenia de bună voie (Sfântul [[Ioan Gură de Aur]]) este condiţia esenţială condiția esențială a intrării în ÎmpărăţieÎmpărăție, ea ne deschide porţile porțile cerului pentru că numai cel care îşi cunoaşte își cunoaște nimicnicia însetează după Dumnezeu;
'''Fericiţi Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia''' - plângerea este mântuitoare atunci când este o expresie a pocăinţeipocăinței, a străpungerii inimii şi și a întoarcerii spre Dumnezeu;
'''Fericiţi Fericiți cei blânzi, că aceia vor moşteni moșteni pământul''' - blândeţeablândețea, cel dintâi rod al bunătăţii şi bunătății și al iubirii aproapelui, ne face asemenea lui Hristos: "Învăţaţi„Învățați-vă de la Mine, că sunt blând şi și smerit cu inima şi veţi și veți găsi odihnă sufletelor voastre"voastre”(Matei 11, 29).;
'''Fericiţi Fericiți cei ce flămânzesc şi și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura''' - dreptatea înseamnă aici cucernicie (Sfântul Ioan Gură de Aur), virtutea în general (Sfântul Chiril al Alexandriei) pe care trebuie să o căutăm cu toată dorinţa dorința inimii noastre;
'''Fericiţi Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui''' - milostenia izvorăşte izvorăște din iubirea de Dumnezeu şi și de aproapele şi și se arată prin ajutorarea trupească şi și sufletească a semenilor şi și atrage mila lui Dumnezeu asupra noastră;
'''Fericiţi Fericiți cei curaţi curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu''' - curăţia curăția inimii o dobândim atunci când reuşim reușim să smulgem din ea rădăcinile păcatului, adică poftele şi și gândurile rele, şi și o umplem de iubire şi și de dorinţa dorința după Dumnezeu;
'''Fericiţi Fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema''' - scopul a tot ceea ce facem în viaţă viață trebuie să fie pacea care este dar şi și har de la Duhul Sfânt, semn al prezenţei prezenței Sale care ne transportă în "lăcaşul" „lăcașul” Său (Sfântul Serafim de Sarov);
'''Fericiţi Fericiți cei prigoniţi prigoniți pentru dreptate, ca a lor este împărăţia împărăția cerurilor''' - luptând pentru dreptate, având ca arme adevărul şi și iubirea, până la a fi prigoniţi prigoniți ne identificăm cu Mântuitorul Care a suferit răstignire;
'''Fericiţi veţi Fericiți veți fi voi când vă vor ocărî şi și vă vor prigoni şi și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind mințind din pricina Mea''' - prigonirea nu aduce fericirea decât dacă cel prigonit este cu adevărat nevinovat, dacă ocara este mincinoasă şi și victima este un martor al Adevărului, al lui Hristos ÎnsuşiÎnsuși.
==Note==
==Legături externe==
*en:[http://www.saintjonah.org/services/typica.htm Text of the Typika]*en:[http://www.saintjonah.org/services/liturgydoc.htm Text of the Liturgy]*en:[http://dcnyoca.org/article.php?id=30 The Beatitudes]*en:[http://www.voskrese.info/spl/matthom15.html St. John Chrysostom: Homily 15 on St. Matthew: On the Beatitudes]
[[Categorie:Liturgică]]
[[Categorie:Sfânta Scriptură]]
[[Categorie:Noul Testament]]
[[en:Beatitudes]]
2.314 modificări

Meniu de navigare