Modificări

Salt la: navigare, căutare

Bartolomeu (Anania) al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului

9.347 de octeți adăugați, 10 decembrie 2012 17:36
scrieri
Înaltpreasfinţitul '''IPS Bartolomeu(Valeriu) Anania''' (n. [[18 martie]] 1921, comuna Glăvile, judeţul Vâlcea - , m. [[31 ianuarie]] 2011) a fost [[Arhiepiscop]] [[Arhiepiscopia Vadului Feleacului şi Clujului|al Vadului, Feleacului şi Clujului]] (1993-2011) şi [[Mitropolit]] al [[Mitropolita Albei, Crişanei şi Maramureşului|Albei, Crişanei şi Maramureşului]] în perioada noiembrie 2005- ianuarie 2011. Este cunoscut şi ca scriitor, poet şi dramaturg.
[[Imagine:IPS Bartolomeu Anania.jpg|thumb|right|130px|IPS Bartolomeu]]
La [[21 ianuarie]] 1993 este ales ca ''Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului''. Hirotonirea întru arhiereu şi instalarea în Catedrala din Cluj-Napoca a făcut-o Prea Fericitul Părinte Patriarh [[Teoctist]] pe data de [[7 februarie]] 1993, înconjurat fiind de un sobor de ierarhi şi de o mare mulţime de credincioşi.
Din acest moment a început misiunea de excepţie în fruntea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
 
==Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului==
A trecut la Domnul pe 31 ianuarie 2011 la spitalul din Cluj-Napoca, înconjurat de prieteni şi ucenici.
 
==Scrieri==
 
Poet, publicist, scriitor, traducător al Bibliei, Mitropolitul Bartolomeu a avut o bogată carieră literară<ref>Bibliografie redactată pe baza Bibliografiei cronologice de la finalul volumului postum: Mitropolitul Bartolomeu, ''Corupţia spirituală. Texte social-politice'', Eikon, Cluj-Napoca, 2011, pp. 371-384.</ref>
Viitorul mitropolit publică pentru prima dată în revista teologică ''Ortodoxia'' versurile „Pământ şi cer”, în anul 1935, iar cariera de publicist şi-o începe la revista Vremea în anul 1937. Un an mai târziu, îşi face debutul în dramaturgie, cu un scenariu radiofonic în versuri intitulat ''Jocul fugilor''.
 
Încă din perioada interbelică, devine colaborator al mai multor reviste teologice şi laice – politice, sociale şi de cultură.
 
Până în prezent, există şi două iniţiative de publicare a unor ediţii integrale ale operei lui Bartolomeu Valeriu Anania, respectiv la editura Limes din Cluj-Napoca (integrala operei literare, începută în 2003) şi la Editura Polirom, Iaşi (serie de autor, din anul 2010).
 
Pe lângă vasta sa operă literară şi de traducere, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu a contribuit consistent şi la revizuirea treptată a cărţilor de cult româneşti, propunând diferite rectificări, aduceri la zi şi reformulări pe care le considera mai apropiate de logica şi spiritul limbii române şi totodată mai respectuoase şi faţă de spiritul limbii de origine. Cea mai mare parte a propunerilor sale au fost acceptate de [[Sfântul Sinod]] al Bisericii Ortodoxe Române<ref>Sumarele şedinţelor Sf. Sinod din anii 1990-2010, publicate în revista ''Biserica Ortodoxă Română'', înregistrează intervenţiile succesive ale IPS Bartolomeu în acest sens.</ref>
 
===Scrieri literare===
====Dramaturgie====
*''Mioriţa'', poem dramatic, Ed. pentru Literatură, Bucureşti, 1966; reeditat: ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999.
*''Meşterul Manole'', poem dramatic în versuri, ed. pentru Literatură, Bucureşti, 1968.
*''Du-te vreme, vino vreme! '', poem dramatic, ed. Tineretului, Bucureşti, 1969.
*''Păhărelul cu nectar'', fantezie dramatică în versuri, pentru copii, ed. Ion Creangă, Bucureşti, 1969.
*''Steaua Zimbrului'', poem dramatic, ed. Eminescu, Bucureşti, 1971.
*''Poeme cu măşti'', volum de teatru, Cartea Românească, Bucureşti, 1972.
*''Greul pământului'', ed. Eminescu, Bucureşti, 1982.
*''Hoţul de mărgăritare'', parabolă în patru acte, ed. Casa Dokia, Cluj-Napoca, 1993; reeditat: Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001.
*3 volume de Teatru, ed. Limes, Cluj-Napoca, 2007 (vol. 5, 6, 7 – Opera literară)
*''Teatru I'', ed. Polirom, Iaşi, 2010 (serie de autor)
*''Teatru II'', ed. Polirom, Iaşi, 2010 (serie de autor)
====Versuri====
*''Geneze'', Cartea Românească, Bucureşti, 1971.
*''File de acatist'', ed. bibliofilă, colecţia caietelor „Noi”, Detroit, 1976; reeditat: ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1981; ed. arhidiecezană, Cluj-Napoca, 1996.
*''Anamneze'', ed. Eminescu, Bucureşti, 1984.
*''Imn Eminescului'', 1989, poem difuzat la Radiofuziunea Română în ianuarie 1990; ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992; reed. 1995
*''Poeme alese'', ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1998.
*''Poeme'', ed. Limes, Cluj-Napoca, 2006 (vol. IV din Opera literară).
*''Poeme'', ed. Polirom, Iaşi, 2010 (serie de autor)
====Proză====
*''Străinii din Kipukua'', roman, Cartea Românească, Bucureşti, 1979; reeditat: ed. Limes, Cluj-Napoca, 2003 (Opera literară 1); Polirom, Iaşi, 2010 (serie de autor).
*''Amintirile peregrinului apter'', nuvele şi povestiri, Cartea Românească, Bucureşti, 1990; reeditat: ed. Paralela 45, Cluj-Napoca, 2000; ed. Limes, Cluj-Napoca, 2004 (Opera literară 2).
 
====Memorialistică şi publicistică ====
*''Rotonda plopilor aprinşi'', Cartea Românească, Bucureşti, 1983; reeditat: ed. Limes, Cluj-Napoca, 2005.
*''Clujul universitar al generaţiei 1946 în memoriile lui Valeriu Anania'', ed. Arhidiecezană, Cluj-Napoca, 1996.
*''De dincolo de ape'', pagini de jurnal şi alte texte, Dacia, Cluj-Napoca, 2000.
*Opera literară, vol. 8-9, Publicistica, ed. Limes, Cluj-Napoca, 2008.
*''Memorii'', ed. Polirom, Iaşi, 2009.
 
===Scrieri teologice, teologico-istorice şi pastorale ===
*''Cerurile Oltului. Scoliile arhimandritului Bartolomeu la imaginile fotografice ale lui Dumitru F. Dumitru'', ed. Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, 1990 (volum trilingv de istorie şi interpretare iconografică)
*''Pro memoria. Acţiunea catolicismului în România interbelică'', ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române [IBMBOR], Bucureşti, 1992; reeditat: ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005.
*''Din spuma mării. Pagini despre religie şi cultură'', eseuri, ed. îngrijită de Sandu Frunză, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995.
*''Pledoarie pentru Biserica neamului'', articole şi studii, ed. Omniscop, Craiova, 1995 (ed. îngrijită de Sandu Frunză).
*''Atitudini'', studii şi conferinţe, ed. Arhidiecezană, Cluj-Napoca, 1999.
*''Introducere în citirea Sfintei Scripturi'' (exegeză biblică), Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001.
*''Apa cea vie a Ortodoxiei'', pastorale şi cuvântări, ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002; reeditat: 2005.
*''Icoana patriei vâlcene'', broşură, ed. Almarom, Râmnicu Vâlcea, 2002
*''Atelier biblic. Caiete de lucru'', ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003.
*''Cartea deschisă a Împărăţiei'', exegeză a [[Sfânta Liturghie|Liturghiei]] ortodoxe, ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005.
*''Corupţia spirituală. Texte social-politice'', ed. îngrijită de Bogdan Ivanov şi Radu Preda, ed. Eikon [Theologia socialis 13], Cluj-Napoca, 2011 [postum]
===Traducerea Bibliei, exegeză şi receptare===
*''Noul Testament. Versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania'', ed. IBMBOR, Bucureşti, 1993; reeditat: ed. bilingvă româno-maghiară, ed. Kalvin János, 1998;
*''Cartea lui Iov. Versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania'', Anastasia, Bucureşti, 1996.
*''Pentateuhul sau Cele cinci cărţi ale lui Moise. Versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania'', ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997.
*''Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului şi regelui David. Versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania'', ed. Arhidiecezană, Cluj-Napoca, 1998.
*''Cântarea Cântărilor. Versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania'', Anastasia, Bucureşti, 1998.
*''Cartea Profetului Isaia. Versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania'', Anastasia, Bucureşti, 1999.
*''Cartea Profetului Ieremia. Versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania'', Anastasia, Bucureşti, 1999.
*''Poezia Vechiului Testament.Cartea lui Iov, Psaltirea, Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul, Cântarea Cântărilor, Plângerile lui Ieremia. Versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania'', ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.
*''Cartea Profetului Iezechiel. Versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania'', Anastasia, Bucureşti, 2000.
*''Cartea Profetului Daniel şi ale celor doisprezece profeţi mici. Versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania'', Anastasia, Bucureşti, 2000.
*''Apocalipsa Sfântului Ioan. Traducere, introducere şi note de Bartolomeu Valeriu Anania'', ed. Paralela 45, Cluj-Napoca, 2001.
*''Biblia sau Sfânta Scriptură, ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, arhiepiscopul Clujului, sprijinit pe numeroase alte osteneli, ed. Institutului Biblic şi de Misiune al bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001; ed. electronică: 2004, 2005.
*''Sfintele Evanghelii după Matei, Marcu, Luca şi Ioan, versiune diortosită, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli'', Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006.
*Bogdan Ivanov, Radu Preda (ediţie îngrijită) ''Biblia cu ilustraţii'', versiunea diortosită de Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu, 8 volume, ed. Litera, Cluj-Napoca, 2011, [postum]
 
====Atelier biblic, exegeză şi receptare====
*''Introducere în citirea Sfintei Scripturi'' (exegeză biblică), Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001.
*''Atelier biblic. Caiete de lucru'', ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003.
*Arhid.Ştefan Iloaie (ed. îngrijită), ''Primele mărturii despre Biblia jubiliară 2001, versiunea Arhiepiscopului Bartolomeu Valeriu Anania'', Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003.
 
==Volume omagiale==
*Arhid. Ştefan Iloaie (ed. îngrijită), ''Logos'' şi Radu Preda (realizator) – ''Arhiepiscopul'', volum şi respectiv CD-Rom omagial la împlinirea a 80 de ani, 2001.
*''Bartolomeu Valeriu Anania. In honorem'', volum omagial, ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001.
*''Rotonda unui suflet aprins pentru Dumnezeu şi Neam, ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2007.
 
==Note==
 
<references/>
[[Categorie:Ierarhi români]]
6.109 modificări

Meniu de navigare