Modificări

Salt la: navigare, căutare

Mănăstirea Dălhăuți

770 de octeți adăugați, 21 noiembrie 2018 19:43
m
Sîmbotin a redenumit pagina Mănăstirea Dălhăuți (Vrancea, România) în Mănăstirea Dălhăuți înlocuind redirecționarea: este unică în lume, nu există risc de ambiguitate
{{Articol de calitate}}{{Mănăstire|nume=Mănăstirea DălhăuţiDălhăuți
|Imagine=[[Imagine:Manastirea_Dalhauti.jpg|250 px|Mănăstirea Dălhăuţi]]
|jurisdicţie= Mitropolia Munteniei şi și Dobrogei|tip=[[călugăr|călugăriţecălugărițe]]
|înfiinţată=începutul sec. XV,<br/>refăcută în 1810
|ctitor=[[StareţStareț]]ul Teoclit
|stareţ=Emanuela Enea
|mărime aprox=20 [[călugăr|călugăriţecălugărițe]]|localizare= {{flag|Romania}} comuna Cârligele, judeţul județul Vrancea,<br/> aprox. 15 km V de Focşani Focșani
|limba liturgică=română
|cântarea=[[cântarea bizantină|bizantină]]
|schituri=
|hramuri=[[Izvorul Tămăduirii]],<br/>[[Mihail (Arhanghelul)|Sfinţii Sfinții Arhangheli Mihail şi și Gavriil]] ([[8 noiembrie]])
|site=
|}}'''Mănăstirea DălhăuţiDălhăuți''' este o mănăstire ortodoxă din România situată în comuna Cârligele, judeţul județul Vrancea (la circa 15 km vest de FocşaniFocșani), aflată în [[episcop]]ia Buzăului şi și Vrancei. Este renumită mai ales pentru că aici se află o [[icoană]] a [[Maica Domnului|Maicii Domnului]], făcătoare de minuni.<br/>A fost mănăstire de [[călugăr]]i de la întemeierea sa (secolul XV după unele surse) şi pînă și până la desfiinţarea desființarea prin decretul comunist nr. 410/1959. A fost reactivată în anul 1990, ca mănăstire de [[călugăr|călugăriţecălugărițe]].
==Istoric==
Situată în mijlocul pădurilor de fag şi și stejar de pe dealul Deleanu, la câţiva câțiva km vest de satul omonim, care aparţine aparține de comuna Cârligele, Mănăstirea Dălhăuţi Dălhăuți este un vechi lăcaş lăcaș de cult ortodox, al cărui istoric nu este complet elucidat nici acum.
Legenda spune că mânăstirea a luat fiinţă ființă încă din secolul al XV-lea (perioada 1464-1469), când doi ciobani originari din Dobrogea, Anufie si Irapalie ''DălhăuşDălhăuș'', au văzut în inima pădurii o lumină neobişnuită şi neobișnuită și au auzit un glas spunându-le: "Aici este izvorul darurilor Mele". Cei doi fraţi frați au înţeles înțeles că [[Maica Domnului]] doreşte dorește să se înalţe înalțe un sfânt lăcaşlăcaș; ei s-au [[călugăr]]it şi și au pus bazele aşezământului așezământului [[monah]]al, construind biserica cu hramul ''[[Izvorul Tămăduirii]]''. Mânăstirea a rămas cunoscută sub numele ''DălhăuţiDălhăuți'', după numele celor doi fraţi Dălhăuş frați Dălhăuș (satul omonim a fost întemeiat mai târziu - un vechi document păstrat la Arhivele Naţionale Naționale din Bucureşti București dă mărturie despre existenţa existența acestui sat în anul 1615). Legenda mai spune că ei au fost ajutaţiajutați, la ridicarea bisericii, şi și de un ucenic al [[Sfânt]]ului [[Nicodim de la Tismana]], iar altarul bisericii l-au facut făcut chiar acolo unde se aratase arătase lumina văzută de fraţii Dălhăuşfrații Dălhăuș.
Mai târziu, pe la începutul secolului al XVII-lea, la Mănăstirea Dălhăuţi Dălhăuți s-a ridicat o a doua biserică, tot din lemn, având hramul ''[[Mihail (Arhanghelul)|Sfinţii Sfinții Arhangheli Mihail şi și Gavriil]]''.<br/>Referitor la această biserică, există şi și prima mărturie scrisă, şi și anume ''[[pisanie|pisania]]'' având textul::''Aceasta sfântă şi și dumnezeiască biserică s-au făcut din temelie în zilele stăreţiei sfinţiei stăreției sfinției sale Teoclit, la anul 1810, iar acum in zilele sfinţiei sfinției sale stareţului starețului Dionisie, s-au mai înnoit si s-au împodobit cu catapeteasma săpată şi și poleită, cum şi și altarul si tinda şi și slonul. S-au zugravit, după cum se vede, în zilele Măriei sale, Grigorie Dimitrie Ghica Voievod, a Presfinţiei Presfinției sale Chir Chesarie, episcopul Buzăului, la leat 1827, iulie 20''.[[Imagine:RO_VN_Dalhauti_Monastery_39.jpg|left|thumb|380px|'''Pisania bisericii din lemn de la Mănăstirea DălhăuţiDălhăuți''']]
Din această pisanie nu reiese însă clar dacă [[stareţstareț]]ul Teoclit a ridicat această biserică pe terenul gol (caz în care poate fi considerat ca fiind ''ctitorul'' mănăstirii), sau doar a ''refăcut'' o biserică mult mai veche (din anul 1625, după unele surse).
O a treia biserică, cu hramul ''[[Constantin cel Mare|Sfinţii Împăraţi Sfinții Împărați Constantin şi și Elena]]'', a fost ridicată la Mănăstirea Dălhăuţi Dălhăuți între anii 1840-1850 de către Smaranda Perieţeanu şi Periețeanu și Constantin Angelescu, în timpul [[arhimandrit|arhimandritului]] Venedict, stareţ stareț la [[Mănăstirea Poiana Mărului]] (judeţul județul Buzău), care răspundea şi și de Schitul DălhăuţiDălhăuți. Această biserică se află însă în stare de ruină - abandonată in perioada comunistă, lovită de cutremurul din 1977, biserica nu mai este funcţionalăfuncțională.
La Mănăstirea Dălhăuţi Dălhăuți a vieţuitviețuit, vreme de aproape 20 de ani, [[Sfânt]]ul [[Cuvios]] [[Vasile de la Poiana Mărului]], cel pomenit în [[Biserica Ortodoxă Română]] la [[25 aprilie]], mare duhovnic şi și inegalabil îndrumător spre rostirea rugăciunii inimii: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă pe mine, păcătosul!". El a venit aici în anul 1715, refugiindu-se din Ucraina; a devenit preot şi și mai apoi a condus obştea obștea monahală ca [[egumen]] până în anul 1733, când s-a mutat, împreună cu 12 ucenici ai săi, pentru a întemeia [[Mănăstirea Poiana Mărului|Schitul Poiana Mărului]] din Munţii Munții Buzăului.<div style="clear:both;"></div>
==Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului==
[[Imagine:Icoana_Dalhauti.jpg|left|thumb|300px|'''Mănăstirea Dălhăuţi Dălhăuți - Icoana Maicii Domnului''']]
Unul dintre motivele pentru care Mănăstirea Dălhăuţi Dălhăuți era vestită în toată Ţara Românească şi și chiar şi și în Moldova, era faptul că aici se afla (şi și se află şi și în prezent) [[icoană|icoana]] făcătoare de minuni a [[Maica Domnului|Maicii Domnului]].
Această icoană are o poveste uimitoare. Se spune că ar fi una dintre cele şapte șapte icoane pictate de însuşi însuși [[Apostolul Luca|Sfântul Apostol şi și Evanghelist Luca]]; specialiştii specialiștii sunt însă de părere că icoana a fost pictată câteva secole mai târziu, fiind o copie după o icoană a Sfântului Apostol şi și Evanghelist Luca. Anufie DălhăuşDălhăuș, ctitorul legendar al mânăstirii DălhăuţiDălhăuți, ar fi adus-o de la [[Constantinopol]], după cucerirea de către turcii lui Mehmed al II-lea ''Fatih'' (1453). Pe drumul de întoarcere, Anufie a fost însă prins şi și jefuit de turci, iar icoana - tăiată cu iataganele şi și aruncată în podul unui grajd. Batjocura turcilor nu a rămas însă fără urmări: în timpul nopţiinopții, un vuiet neobişnuit neobișnuit cutremură grajdul, iar caii se comportă atât de violent, încât se omoară între ei. Zgomotul şi și nechezatul cailor alertează grăjdarii care-şi și găsesc şi și ei sfârşitul sfârșitul în acel haos. Stareţul Starețul Anufie încearcă să explice turcilor cauza acestui dezastru prin intervenţia intervenția Maicii Domnului, dar este condamnat la moarte, iar icoana e aruncată în mare. Monahul scapă însă cu viaţă viață datorită faptului că ienicerul care trebuie să-l omoare era un român ajuns in robie la turci. Acesta îl eliberează, cu condiţia condiția să nu mai calce prin Constantinopol (devenit Istanbul). Întors în ţară țară cu sentimentul amar al pierderii icoanei sfinte, Anufie se retrage pe malul Mării Negre să mediteze în singurătate. Seara se lasă încet. La orizont, roşeaţa roșeața cerului se contopeşte contopește cu albastrul întunecat al mării. În acest decor de o rară frumuseţefrumusețe, o lumină orbitoare pare că merge pe apă apropiindu-se tot mai mult, iar Anufie nu-şi și poate explica acest fenomen. A doua zi, se întoarce iar la malul mării. De data aceasta, soarele ce se naşte naște din mare îi dezvăluie icoana sfântă plutind pe apă. Recuperarea icoanei sfinte stârneste stârnește lacrimi de bucurie pe obrazul lui întristat. Descoperă cu tristeţe tristețe feţele fețele Fecioarei şi și Pruncului Sfânt fuseseră rănite cu iataganele in mai multe locuri. Acele răni au făcut să curgă sânge adevărat. Anufie a adus icoana la Mănăstirea Dălhăuţi Dălhăuți - cicatricile de pe feţele fețele Fecioarei şi și Pruncului Sfânt se văd şi și astăzi, ca şi și cum ar fi făcute în carne adevărată.
Şi Și astăzi, aşezată așezată în biserică, Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului este deosebit de frumoasă, remarcându-se printre celelalte icoane din ţară țară prin unicitatea ei: Maica Domnului ţine ține Pruncul în partea dreaptă şi și capul ei este aplecat foarte mult asupra Fiului, cu duioşieduioșie, iar chipul Fecioarei Maria revarsă o lumină dumnezeiască. Puţine Puține sfinte icoane ale Maicii Domnului din ţara țara noastră inspiră atâta evlavie şi înălţare și înălțare sufletească.
De-a lungul timpului, sfântă icoană a făcut multe [[Făcător de minuni|minuni]] şi și zilnic credincioşii credincioșii aduc mulţumire mulțumire Maicii Domnului. În vreme de calamităţi calamități (secetă, inundaţii inundații etc.), icoana este purtată în procesiune prin satele dimprejurul mânăstirii şi și de fiecare dată a fost de un real ajutor.
==Mănăstirea Dălhăuţi Dălhăuți în prezent==[[Imagine:Mânăstirea_Dălhăuţi_2.jpg|right|thumb|375px|'''Mănăstirea Dălhăuţi Dălhăuți - vedere de ansamblu''']]Mănăstirea Dălhăuţi Dălhăuți a fost mănăstire de [[călugăr]]i de la întemeiere şi pînă și până la desfiinţarea desființarea sa prin decretul comunist nr. 410/1959. [[Biserica Ortodoxă Română]], prin strădania Preasfinţitului Preasfințitului Părinte Episcop Epifanie al Buzăului, a reactivat această mănăstire în anul 1990, ca mănăstire de [[călugăr|călugăriţecălugărițe]].
Între anii 1979-1990, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului fusese transferată forţat forțat la Muzeul de la Posada, apoi la Muzeul de Artă din BucureştiBucurești, pierzându-i-se urma. Cu binecuvântarea Preasfinţitului Preasfințitului Părinte [[Episcop]] Epifanie al Buzăului şi și Vrancei şi și prin străduinţa străduința maicii stareţe starețe de atunci, Emilia FocşaFocșa, icoana a fost readusă la Mănăstirea DălhăuţiDălhăuți, fiind aşezată așezată în sfânta biserică spre bucuria, mângâierea şi și ajutorul celor care, cu evlavie şi și cu dreaptă credinţăcredință, se închină înaintea ei.
La ora actuală, Mănăstirea Dălhăuţi Dălhăuți este unul dintre cele mai bine organizate aşezăminte așezăminte monahale din Eparhia Buzăului si și Vrancei. În ultima perioada de timp, aici s-au construit o [[clopotniţăclopotniță]] impozantă, un corp nou de [[chilie|chilii şi ]] și s-a amenajat un muzeu într-o clădire nouă. Mănăstirea Dălhăuți este inclusă în ''Lista monumentelor istorice din România'', având codul de clasificare VN-II-a-B-20832.<ref>[http://www.cultura.ro/page/17 Cultura.ro - Lista monumentelor istorice din România], accesat 8 octombrie 2012</ref> ==Galerie de imagini==<gallery>Fișier:Dalhauti 2018 a.jpg|Biserica de lemn „Sf. Arhangheli” - fotografie din mai 2018Fișier:Dalhauti 2018 b.jpg|Biserica de lemn „Sf. Arhangheli” (2018)Fișier:Dalhauti 2018 c.jpg|Biserica „Izvorul Tămăduirii” de la Mănăstirea DălhăuțiFișier:Dalhauti 2018 d.jpg|Mănăstirea Dălhăuți: turnul-poartăFișier:Dalhauti 2018 e.jpg|Mănăstirea Dălhăuți - incinta (2018)</gallery>
==Surse==
*[http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-dalhauti-96692.html Mănăstirea DălhăuţiDălhăuți]
*[http://www.crestinortodox.ro/reportaj/icoana-maicii-domnului-facatoare-de-minuni-manastirea-dalhauti-focsani-72306.html Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni]
*[http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_D%C4%83lh%C4%83u%C8%9Bi Wikipedia.ro - Mănăstirea DălhăuţiDălhăuți==Note==<references/>
==Legături externe==
*[http://www.vrancea.djc.ro/ObiectiveDetalii.aspx?ID=328&lacas=true Direcţia Direcția pentru Cultură, Culte şi și Patrimoniu Cultural Naţional Național Vrancea]*[http://www.revistafelicia.ro/da_reportaj-manastirea_dalhauti_izvorul_darurilor_dumnezeiesti__1004631.htm Mănăstirea Dălhăuţi Dălhăuți (Revista „Felicia”)]
*[http://www.jurnalul.ro/jurnalul-national/taiata-cu-iataganul-40249.htm Jurnalul Național - Costin Anghel, ''Tăiată cu iataganul'', 1 august 2005]
[[Categorie:Mănăstiri din România|DălhăuţiDălhăuți]][[Categorie:Articole de calitate|DălhăuţiDălhăuți]]
13.190 de modificări

Meniu de navigare