Modificări

Salt la: navigare, căutare

Pantelimon

650 de octeți adăugați, 28 iulie 2019 00:06
+el,pt
{{Articol de calitate}}{{Sfinti|nume= Sfântul Mare Mucenic şi și tămăduitor Pantelimon|Imagine= [[Imagine:sf_pantelimon.jpg|300 px|'''Icoana Sf. Mare Mucenic şi și Tămăduitor Pantelimon''']]
|nastere= 275, [[Nicomidia]], Asia Mică
|adormire= 303, decapitat în timpul [[Persecuţii Persecuții împotriva creştinilorcreștinilor|''marii persecuţiipersecuții'']] , Nicomidia
|localizare= [[Nicomidia]], Imperiul Roman
|recunoastere= pan-ortodoxă
|etnie= greco-roman
|tip= [[martirMare Mucenic]]
|canonizare=
|calendar= [[27 iulie]]
|biserici= [[Mănăstirea Sfântul Pantelimon (Muntele Athos)]], [[Biserica "Sfântul Pantelimon" „Sfântul Pantelimon” - Foişorul Foișorul de Foc (BucureştiBucurești)]] şi și multe altele
|site=
|}}[[Sfânt]]ul Mare [[Mucenic]] şi și tămăduitor '''Pantelimon''' a trăit între anii 275 - 303 d. Hr. A pătimit şi și a fost martirizat în timpul [[Persecuţii Persecuții împotriva creştinilorcreștinilor|''marii persecuţiipersecuții'']] a creştinilorcreștinilor, ordonată de împăratul [[DiocleţianDioclețian]].<br>Este Face parte din categoria „doctorior fără de arginți”, fiind considerat ca fiind ocrotitor al medicilor şi și tămăduitor al bolnavilor.<br>[[PrăznuirePraznic|Prăznuirea]] sa în [[Biserica Ortodoxă]] se face pe [[27 iulie]].
==ViaţaViața==Sfântul Pantelimon s-a născut în anul 275 în cetatea [[Nicomidia]], din Asia Mică. La naştere naștere a primit numele de ''Pantoleon'', care înseamnă "cel puternic în toate ca un leu". După ce a primit învăţătura creştină şi învățătura creștină și [[botez]]ul de la Sf. Mucenic [[Ermolae]] (cel pomenit în calendarul ortodox la [[26 iulie]]), numele său a devenit ''Pantelimon'' ("cel cu totul milostiv").
Tatăl său, Eustorgius, era păgân, dar mama sa ([[sfânt]]a Euvula, pomenită în calendar la [[30 martie]]) era creştinăcreștină. Sf. Pantelimon a reuşit reușit să-l aducă la credinţa creştină şi credința creștină și pe tatăl său, iar după moartea acestuia, şiși-a împărţit împărțit toată averea săracilor.
Încredinţat Încredințat spre educaţie educație lui Eufrosin, un medic de renume al acelor timpuri, Pantelimon a devenit un medic foarte priceput şi și căutat; pentru că nu primea plată pentru tratamentele pe care le făcea, el este slăvit printre "''doctorii fără de arginţiarginți''". Deşi Deși foarte tânartânăr, în curând a ajuns la o cunoaştere desăvârşită cunoaștere desăvârșită (pentru acea vreme) a artei medicale. Însuşi Însuși împăratul Maximian (unul dintre cei patru ''tetrarhi'' care conduceau Imperiul Roman în acea perioadă), care îi remarcase calităţilecalitățile, intenţiona intenționa să îl ia la palat ca medic particular.
Prin credinţă şi credință și harul primit de la Dumnezeu, Sf. Pantelimon a reuşit reușit să vindece un orb din naşterenaștere. Vestea s-a răspândit cu repeziciune, ajungând şi și la urechile împăratului Maximian. Acesta îl chemă în faţa fața sa pe cel căruia Pantelimon îi redase vederea şi și îi puse întrebari întrebări despre mijloacele pe care le folosise doctorul pentru a reuşi reuși această minune. Precum orbul din naştere naștere despre care ne relatează [[Evanghelie|Evanghelia]], omul răspunse cu simplitate că Pantelimon îl vindecase chemând Numele lui Hristos şi și că această minune îi adusese nu numai vederea, ci şi adevarata și adevărata lumină, aceea a credinţei creştinecredinței creștine.<br>Chiar în acel timp (mai exact în anul 303), împăratul [[DiocleţianDioclețian]] şi ceilalţi și ceilalți trei tetrarhi (Maximian, Galerius și Constantin Chlorus) au emis o serie de edicte de revocare a drepturilor legale ale creștinilor și le cereau acestora să respecte practicile religioase tradiționale din Roma antică (printre care închinarea la statuile zeilor din temple și aducerea de jertfe acestora). Din această cauză, împăratul Maximian, închinător la idoli, a poruncit ca Pantelimon să fie adus în faţa fața lui şi și i-a cerut lepădarea de la credinţa credința cea adevărată. El i-a reproşat reproșat sfântului că ar fi trădat încrederea pe care i-o acordase şi și l-a acuzat ca îl insultă pe Asclepios (zeul medicilor şi și al tămăduirii la grecii antici şi și la romani) şi și pe ceilalţi ceilalți zei prin credinţa credința sa în Hristos, "un om mort prin crucificare", aşa așa cum s-a exprimat împăratul. Sfântul îi răspunse că atât credinţa credința cât şi și mila faţă față de adevăratul Dumnezeu sunt superioare tuturor bogăţiilor şi bogățiilor și onorurilor acestei lumi de deşertăciune şi deșertăciune și pentru a-şi și întări argumentele îi ceru lui Maximian să îl pună la încercare. Fu adus un paralitic, asupra căruia preoţii preoții păgâni spuseră incantaţiile incantațiile lor, salutate batjocoritor de către Sfânt. Cum eforturile lor rămaseră fără efect, Pantelimon îşi înălţa își înălța rugăciunea către Dumnezeu şi și luând pe paralitic de mână, îl ridică în Numele lui Hristos. Numeroşi Numeroși păgâni, văzându-l pe om mergând plin de bucurie, crezură atunci în adevăratul Dumnezeu, în timp ce preoţii preoții păgâni insistau pe lângă împărat să fie ucis acest rival periculos.
==Martiriul==
La somaţia somația imperativă a împăratului Maximian de a se lepăda de credinţa credința cea adevărată, Sf. Pantelimon a refuzat închinarea la idoli şi și a mărturisit din nou, cu multă tărie, credinţa credința sa în [[Iisus Hristos]]. Nu s-a lăsat înspăimântat nici de bătăile cumplite la care a fost supus, nici de foc. Supus la diverse chinuri, din porunca împăratului, el a rămas nevătămat. Maximian, văzând puterea credinţei credinței lui Pantelimon şi și refuzul său constant de a se închina zeilor păgâni, a poruncit să fie decapitat. Când i-a fost tăiat capul nu a curs sânge, ci lapte, iar măslinul uscat de care fusese legat martirul a înverzit pe dată şi și a rodit cu fructe din belşugbelșug. Auzind acestea, împăratul a poruncit ca şi și trupul sfântului şi și acel măslin să fie arse. Mai târziu, după plecarea soldaţilor soldaților lui Maximian, credincioşii credincioșii au scos din cenuşă cenușă trupul neatins de foc al Sf. Pantelimon şi și l-au îngropat cu mare cinste pe proprietatea lui ''Arnantios Scolasticul''.
==MoaşteleMoaștele==
[[Imagine:St_Panteleimon.jpg|thumb|250 px|right|Icoană din sec. XIII a Sf.Pantelimon<br>([[Mănăstirea Sfânta Ecaterina (Sinai, Egipt)|Mănăstirea Sf. Ecaterina, Muntele Sinai]])]]
Capul Sf. Pantelimon se păstrează la [[Mănăstirea Sfântul Pantelimon (Muntele Athos)|Mănăstirea Sfântul Pantelimon]] ("''Rusikon''") de la [[Muntele Athos]].
Părţi Părți din [[moaştemoaște]]le sfântului Pantelimon se află şi și în România. Ele au fost aduse din Orientul apropiat de către [[preot]]ul Dimitrie Popescu şi și donate, în anul 1931, catedralei episcopale din ConstanţaConstanța. Au fost aşezate așezate într-o raclă de argint, sub un baldachin, lângă [[Altar|Sfântul Altar]].<brref>[https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/social/monument-de-arhitectura-catedrala-ortodoxa-sfintii-apostoli-petru-si-pavel-reabilitata-cu-patru-milioane-517402.html Nicoleta Baciu, ''Monument de arhitectură: Catedrala ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”''], 24 octombrie 2014, ''Ziua de Constanța''</ref> În anul 1950, sediul episcopal a fost mutat la GalaţiGalați, şi și astfel, Preasfinţitul Preasfințitul Chesarie Păunescu, [[Episcop]]ul Dunării de Jos, a dus moaştele moaștele Sf. Pantelimon la GalaţiGalați, unde au rămas până în anul 1993, când, odată cu reînfiinţarea reînființarea [[Arhiepiscop]]iei Tomisului, IPS Lucian Florea a readus sfintele moaşte moaște la ConstanţaConstanța, în Catedrala Arhiepiscopală "Sfinţii „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel"și Pavel”.<brref>[http://ziarulceahlaul.ro/sfantul-pantelimon-ocrotitorul-medicilor-si-tamaduitorul-bolnavilor/ Irina Nastasiu, ''Sfântul Pantelimon, ocrotitorul medicilor și tămăduitorul bolnavilor''], 27 iulie 2015, ''Ziarul Ceahlăul''</ref> Pe data de [[26 iulie]] a fiecarui fiecărui an (în ajunul prăznuirii sfântului) Arhiepiscopul Tomisului conduce procesiunea cu moaştele moaștele Sf. Pantelimon pe străzile municipiului ConstanţaConstanța.
==Imnografie==
[[Tropar]], [[glas]]ul al 3-lea:
:Purtătorule de chinuri, Sfinte şi și tămăduitorule Pantelimoane, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli greșeli sufletelor noastre.
[[Condac]], glasul al 5-lea:
:Următor fiind Celui milostiv, şi și dar de tămăduiri de la Dânsul luând, purtătorule de chinuri şi și mucenice al lui Hristos Dumnezeu, cu rugăciunile tale bolile noastre cele sufleteşti sufletești vindecă-le, gonind pururea smintelile luptătorului, de la cei ce strigă cu credinţăcredință: MântuieşteMântuiește-ne pe noi, Doamne.
===Din Acatist===
[[Condac]]ul 1:
::''Înaintea celui cu chip şi nevinovăţie și nevinovăție îngerească, a vrednicei slugi a Domnului nostru, care prin nestrămutată credinţă credință s-a învrednicit a sta alături de scaunul nemuritorului împărat, Pantelimon, ridicăm rugăciunile noastre şi și cerem să ne asculte durerile şi și cu puterea ce-i este dată de la Dumnezeu ca un doctor fără de arginţiarginți, să ne cerceteze degrabă şi și să înlăture de la noi bolile sufleteşti şi trupeştisufletești și trupești, ca izbăviţi izbăviți cu platoşa bunătăţii platoșa bunătății sale, în tresăltări de bucurie, să-i cântăm: Bucură-te, Mare Mucenice şi și tămăduitorule Pantelimoane!''
==Iconografie==
[[Dionisie din Furna]] arată că Sf. Pantelimon se zugrăveşte zugrăvește sub chipul unui tânăr, fără barbă, cu părul creţcreț. Atunci când se zugrăveşte zugrăvește mucenicia lui, Dionisie arată că Sf. Pantelimon se săvârşeşte săvârșește tăindu-i-se capul; el este reprezentat ca un tânăr, fiind legat de un măslin înflorit, cu capul tăiat, şi și căruia îi curge lapte din grumaz.<ref>Dionisie din Furna - ''Erminia picturii bizantine'', editura Sophia, BucureştiBucurești, 2000, p. 158, 201 şi și 210. ISBN 973-99692-0-8</ref>
==Note==
==Surse==
*[http://www.calendar-ortodox.ro/luna/iulie/iulie27.htm Sinaxar - 27 iulie - Pomenirea Sfântului măritului, marelui Mucenic şi și tămăduitor Pantelimon]*[http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfantul-pantelimon/sfantul-pantelimon-ocrotitor-medicilor-tamaduitor-bolnavilor-73083.html Sfântul Pantelimon, ocrotitor al medicilor şi și tămăduitor al bolnavilor]
*[[w:Saint Pantaleon|Saint Pantaleon - Wikipedia]]
*[http://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-sfantului-pantelimon-67089.html Acatistul Sf. Pantelimon]
==Legături externe==
* [http://www.lacasuriortodoxe.ro/stiri/manastiri-ortodoxe/3707-procesiune-deosebita-sfantul-mare-mucenic-si-tamaduitor-pantelimon-in-arhiepiscopia-tomisului-.html Procesiune deosebită: Sfântul Mare Mucenic şi și Tămăduitor Pantelimon, în Arhiepiscopia Tomisului]* [http://www.radiorenasterea.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=374:procesiune-cu-moatele-sfantului-pantelimon-la-constana&catid=35:stiri Radio RenaştereaRenașterea: Procesiune cu moaştele moaștele Sfântului Pantelimon, la ConstanţaConstanța]
[[Categorie:SfinţiSfinți]][[Categorie:Mari Mucenici]]
[[Categorie:Articole de calitate]]
[[Categorie:Doctori fără de arginți]]
[[el:Παντελεήμων, Άγιος]]
[[en:Panteleimon]]
[[es:Pantaleimon]]
[[el:Παντελεήμων, Άγιος]]
[[mk:Свети великомаченик Пантелејмон]]
[[pt:Pantelimão, o Médico]]
5.854 de modificări

Meniu de navigare