Modificări

Salt la: navigare, căutare

Patrichie al Irlandei

953 de octeți adăugați, 3 februarie 2020 12:37
fără descrierea modificării
{{Cutie Biografie Episcopi| Nume = Sf. Patrichie al Irlandei| Imagine = [[ImageImagine:Patrick of Ireland.jpg|right|frame200 px|Sfântul Patrichie al Irlandei]]| Afiliere =| Reşedinţă = | Formulă = | Titlul = [[Episcop]] de Armagh| Perioada = 732 - [[5 iunie]] 754| Predecesor = | Succesor = | Hirotonire preot = | Hirotonire episcop = 430| Consecratori =| Titluri precedente =| Funcţii =| Data naşterii = 387 (sau 390)| Locul naşterii = Kilpatrick, lângă Dumbarton, Scoția| Data morţii = 17 martie 461| Locul morţii = Saul, Downpatrick, Irlanda|}}Părintele nostru în rând cu [[sfânt|sfinţiisfinții]] '''Patrichie al Irlandei''' (engl. ''St. Patrick''), [[episcop]] de Armagh şi și [[luminător]] al Irlandei, s-a născut în Britania secolului al IV-lea. Capturat şi și dus în Irlanda ca sclav, el reuşeşte reușește să evadeze şi și să se reîntoarcă acasă. Mai târziu, se întoarce în Irlanda, ducând creştinismul creștinismul poporului de acolo. [[Praznic|Prăznuirea ]] sa în [[Biserica Ortodoxă]] se face la [[17 martie]].
==Viaţa==Sfântul Patrichie s-a născut în jurul anului 390 Împreună cu sfinții [[Columba din Iona]] (probabil în 387[[9 iunie]]), în Kilpatrick, lângă Dumbarton, și [[Brighita din Scoţia. Numele său vine din latinescul ''Patricius''Kildare]] ([[1 februarie]]), care înseamnă ''naştere înaltă''. Părinţii săi făceau parte din minoritatea creştină sfântul Patrichie este unul din Britania; tatăl său, Calpurnius, era cei trei [[diaconsfinți]], „fiul lui Potitus, preot, protectori ai Irlandei. Toți trei sunt înmormântați împreună în Downpatrick din satul Bannavem Taburniæ”County Down (provincia Ulster) în celebra colină Hill of Down.
La vârsta de 16 ani ==Viața==Sfântul Patrichie s-a fost capturat născut în timpul unui raid de piraţi şi dus jurul anului 390 (probabil în Irlanda387), ca sclav, pentru a avea grijă de turme de oi. În acea perioadă el s-a rugat frecvent şiîn Kilpatrick, pentru prima datălângă Dumbarton, a ajuns la credinţa adevărată în Dumnezeudin Scoția. La vârsta de 22 de aniNumele său vine din latinescul ''Patricius'', el are o viziune în care Dumnezeu îi spune să se pregătească să plece înseamnă ''naștere înaltă''. Părinții săi făceau parte din minoritatea creștină din Irlanda. CurândBritania; tatăl său, Calpurnius, era [[diacon]], reuşeşte să scape şi după ce merge pe jos 200 de mile ajunge la o corabie care îl duce în Anglia. Într-un vis„fiul lui Potitus, vede poporul irlandez chemându-l: „Te implorămpreot, tinere sfânt să vii şi să călătoreşti din nou printre noi”satul Bannavem Taburniæ”.
La vârsta de 16 ani Patrichie a fost capturat în timpul unui raid de pirați și dus în Irlanda, ca sclav, pentru a avea grijă de turme de oi. În acea perioadă el s-a rugat frecvent și, pentru prima dată, a ajuns la credința adevărată în Dumnezeu. La vârsta de 22 de ani, el are o viziune în care Dumnezeu îi spune să se pregătească să plece din Irlanda. Curând, reușește să scape și după ce merge pe jos 200 de mile ajunge la o corabie care îl duce în Anglia. Într-un vis, vede poporul irlandez chemându-l: „Te implorăm, tinere sfânt să vii și să călătorești din nou printre noi”.  Sfântul Patrichie primeşte educaţie primește educație clericală şi și este hirotonit de Sfântul [[Gherman de Auxerre|Gherman]], episcop de Auxerre. În jurul anului 430 el este hirotonit episcop, după care se reîntoarce în Irlanda. Acolo, el propovăduieşte propovăduiește [[Evanghelie|Evanghelia]], merge la şedii șefii de triburi, obţinând obținând permisiunea lor să propovăduiască şi supuşilor și supușilor acestora. În timpul episcopatului său este atacat pentru un păcat pe care îl mărturisise unui prieten apropiat, un păcat comis "în cel mult o oră" când avea doar 15 ani, dar făr fără să sufere din cauza aceasta. El a înfiinţat înființat o administraţie administrație episcopală şi și a dus un stil de viaţă viață [[Asceză|monahal]]. Sfântul Patrichie a murit în Saul, Downpatrick, Irlanda, la 17 martie 461.
==Lucrări atribuite Sfântului Patrichie==
===''Confessio''===
<sup>[[#Legături externe şi și izvoare|1]]</sup> Sfântul Patrichie a scris această lucrare semi-autobiografică ca un efort dedicat lui Dumnezeu, explicând povestea vieţii vieții lui pentru a-i inspira şi și pe alţi credincioşi alți credincioși să-şi și ducă viaţa viața în Dumnezeu. Pe lângă acestea, el a dorit să răspundă grijilor clerului său apropiat privitor la păstrarea de către el a scaunului episcopal.
===''Epistola''===
<sup>[[#Legături externe şi și izvoare|2]]</sup> Sfântul Patrichie a scris această scrisoare soldaţilor soldaților regelui Coroticus pentru a-i pedepsi pentru că au capturat creştini creștini din turama turma lui Patrichie ca sclavi.
===Explicaţii Explicații ale Sfintei Treimi===Sfântul Patrichie este adesea considerat cel care a comparat [[Sfânta Treime]] cu trifoiul alb, irlandez, spunând că aşa așa cum trfoiul trifoiul are trei părţi părți dar rămâne unul şi și Sfânta Treime are trei persoane dar este un singur Dumnezeu. (icoana [[OCA]]<sup>[[#Legături externe şi și izvoare|3]]</sup>)
===Lorica Sfântului Patrichie===
<sup>[[#Legături externe şi și izvoare|4]]</sup> ''Lorica'' înseamnă ''pavăză pentru piept'' în latineştelatinește. Povestea acestei rugăciuni spune că Patrichie şi și ucenicii săi foloseau această rugăciune deosebit de frumoasă ca să se apere de oamenii care doreau să îi ucidă pe când călătoreau prin Irlanda. Mai este numită şi și ''Strigătul cerbului'' (''Fáed Fíada'') pentru că inamicii săi vedeau cerbi, nu oameni. Se poate să nu fi fost scrisă de Patrichie, dar reflectă accentuarea sa teologică asupra Treimii.
:Mă leg astăzi
:Mă leg astăzi
:cu vârtutea Întrupării lui Hristos şi și a Botezului Său,:cu vârtutea Răstignirii Sale şi și a Îngropării,:cu vârtutea Învierii Sale şi și a ÎnălţăriiÎnălțării,:cu vârtutea Venirii Sale în Ziua JudecăţiiJudecății.
:Mă leg astăzi
:în nădejdea învierii spre răsplată,
:în rugăciunile Patriarhilor,
:în prorociile ProfeţilorProfeților,
:în propovăduirea Apostolilor,
:în credinţa credința Mărturisitorilor,:în nevinovăţia nevinovăția sfintelor fecioare,:în faptele oamenilor drepţidrepți.
:Mă leg astăzi
:cu lumina soarelui,
:cu strălucirea lunii,
:cu frumuseţea frumusețea focului,
:cu scânteierea fulgerului,
:cu iuţimea iuțimea vântului,
:cu adâncimea mării,
:cu trăinicia pământului,
:Mă leg astăzi
:pentru ca Puterea lui Dumnezeu să mă povăţuiascăpovățuiască,
:tăria lui Dumnezeu să mă sprijinească,
:înţelepciunea înțelepciunea lui Dumnezeu să mă înveţeînvețe,
:ochiul lui Dumnezeu să vegheze asupra mea,
:uUrechea Urechea lui Dumnezeu să mă audă,
:cuvântul lui Dumnezeu să-mi dea grai,
:mâna lui Dumnezeu să mă povăţuiascăpovățuiască,:calea lui Dumnezeu să rămână în faţa fața mea,
:scutul lui Dumnezeu să mă acopere,
:oastea lui Dumnezeu să mă apere,
:împotriva tuturor celor ce gândesc să mă vatăme,
:fie ei aproape sau departe,
:fie ei mulţi mulți sau puţinipuțini.
:Chem astăzi toate aceste vârtuţivârtuți:împotriva oricărei puteri vrăjmaşe şi vrăjmașe și fără de milă:care ar putea să atace trupul şi și sufletul meu,:împotriva descântecelor proorocilor mincinoşimincinoși,:împotriva legilor negre ale păgânătăţiipăgânătății,
:împotriva legilor mincinoase ale ereziei,
:împotriva înşelăciunilor înșelăciunilor idolatriei,
:împotriva vrăjilor femeilor, făurarilor sau druizilor,
:împotriva oricărei ştiinţe științe care leagă sufletul omului.
:hristoase, apără-mă astăzi
:de toată otrava, de foc,
:ca să pot primi răsplată bogată.
:Hristos cu mine, Hristos în faţa fața mea,
:hristos în spatele meu, Hristos înlăuntrul meu,
:hristos dedesubtul meu, Hristos deasupra mea,
:hristos la dreapta mea, Hristos la stânga mea,
:hristos în cetate, Hristos în căruţăcăruță, Hristos în corabie,
:hristos în inima tuturor celor care se gândesc la mine,
:hristos în gura tuturor celor ce vorbesc cu mine,
==Lucrări despre Patrichie==
*Lucrarea lui Muirchu, ''Viaţa Viața Sfântului Patrichie'', scrisă în jurul anului 683 (două secole după moartea lui Patrichie), este cea mai veche lucrare existentă, cunoscută despre Sfântul Patrichie.<sup>[[#Legături externe şi și izvoare|5]]</sup>
==Imnografie==
:Ai umplut Irlanda cu strălucirea Evangheliei:
:Tăria de neînvins a Treimii!
:Acum, când stai în faţa fața Mântuitorului,:Roagă-te ca El să ne ţină țină în credinţă şi credință și iubire!
[[Condac]] (Glas 4)
:Din sclavie ai scăpat la libertatea slujitrii slujirii lui Hristos::Şi Și te-a trimis să scoţi scoți Irlanda din legăturile demonului.
:Ai semănat Cuvântul Evangheliei în inimi păgâne.
:În călătorii şi și pericole ai fost asemeni Apostolului Pavel!
:Primind răsplata strădaniilor tale în rai,
:Neîncetând să te rogi pentru turma pe care ai adunat-o pe pământ,
:Sfinte episcop Patrichie!
==Surse şi și legături externe==
*<sup>1</sup> [http://www.ccel.org/ccel/patrick/confession.i.html ''Confessio'' of Saint Patrick] (in [http://www.amdg.be/sankt/confess.htm French])
*<sup>2</sup> [http://www.iol.ie/~santing/patrick/CoroticusFrame.htm ''Letter to Coroticus'']
[[Categorie:Sfinţi Sfinți celtici şi și anglo-saxoni]]
[[Categorie:Episcopi]]
[[Categorie:Propovăduitori]]
[[Categorie:Monahi]]
[[Categorie:Făcători de minuni]]
[[Categorie:Sfinți misionari]]
[[Categorie:Ortodoxia în Regatul Unit]]
[[Categorie:Ortodoxia în Irlanda]]
[[en:Patrick of Ireland]]
[[es:Patricio de Irlanda]]
Birocrați, interwiki, renameuser, Administratori
16.569 de modificări

Meniu de navigare