Modificări

Salt la: navigare, căutare

Școala catehetică din Alexandria

1.308 octeți adăugați, 24 septembrie 2011 11:56
traducere
{{Traducere EN}}'''Școala catehetică din Alexandria''' este cea mai veche și mai renumită din școlile teologice ale creștinismului timpuriu. The school was the focus for the development of the first system of Christian theology and the allegorical method of biblical exegesisA fost unul din centrele unde s-au dezvoltat prima prezentare sistematică a teologiei creştine şi metoda alegorică de interpretare a textului [[Biblia|Sfintei Scripturi]]. After the După controversele [[Christologyhristologie|Christologicalhristologice]] controversies of the fifth and sixth centuries its influence waneddin secolele al V-lea şi al VI-lea, influenţa sa a scăzut treptat. During the last decade of the nineteenth century the În anul 1893, [[Church of Biserica din Alexandria (Copticcoptă)|Coptic Church of Biserica Coptă din Alexandria]] in concept re, inspirându-se din vechea Şcoală, a reîntemeiat-established the Catechetical school as the Coptic Theological Seminaryo sub forma unui Seminar teologic copt.
==IstorieIstoric==In antiquityÎn antichitate, the city of oraşul Alexandria was famous for its schoolsera celebru pentru şcolile sale. Such schools as the Şcoli precum ''MuseumMusaion'' founded by Ptolemy-ul întemeiat de Ptolemeu, the ''Serapeum'', and the -ul şi ''SebastiumSebasteum'' were noted for the scholarship of their directors and for their large libraries-ul erau renumite pentru erudiţia profesorilor şi bogăţia bibliotecilor lor. Alături de acestea mai existau şi o serie de şcoli iudaice. The presence of these institutions as well as many Jewish schools formed an environment for Christian learning as wellÎn acest context s-au dezvoltat şi instituţiile de educaţie creştină.
According to StPotrivit spuselor Fer. [[JeromeIeronim]] the origins of a Christian school in , Şcoala catehetică din Alexandria can be traced the îşi avea originile în vremea propovăduirii Sf. Apostol [[Apostle MarkApostolul Marcu|Marcu]] who appointed the first leader of the school, Stcare l-a numit pe Sf. JustusIustus, who later was the sixth viitorul [[bishopepiscop]] of al [[Biserica Ortodoxă din Alexandria|Alexandriei]] drept primul conducător al şcolii. Other opinions point to an origin of the Catechetical school in the last decade of the second century. In form, the school was Această şcoală era organizată informal– cursurile se desfăşurau prin casele profesorilor, that is, instruction was in the homes of the instructors not in designated buildings or facilitiesiar nu în nişte clădiri anume stabilite. In the beginningIniţial, the school functioned to ready candidates for admission to the Christian faithşcoala avea scopul de a-i instrui pe [[catehumen]]i în credinţa creştină înainte de primirea [[Botez|botezului]].
The Catechetical school grew in fame under the leadership of Reputaţia Şcolii catehetice a long line of scholars, including crescut sub conducerea unor profesori erudiţi precum [[Pantanaeus of Pantaneus din Alexandria|PantanaeusPantaneus]], [[Clement of Alexandriaal Alexandriei|Clement]], [[Origen]], [[Heraklas of AlexandriaHeraclas al Alexandriei|HeraklasHeraclas]], and Didymus the Blind. Origen was considered the father of theology in the Christian Church and was active in the field of commentary and comparative Biblical studies, as demonstrated in his şi [[Hexapla]]. The school taught doctrine as well as instruction in Christian life, as Origen explained saying, ''If you want to receive [[Baptism]], you must first learn about God’s Word, cut away the roots of your vices, correct your barbarous wild lives, and practice meekness and humility. Then, you will be fit to receive the grace of the Holy Spirit''. In the broader sense, the school had a spiritual and educational effect on the [[clergy]] and [[laity|laymanDidim cel Orb]] throughout the church.
The school attracted students from all of the Christian world of its time. Many of the students became leaders and bishops in their own local churches. Many leaders of the school rose to become Origen a fost considerat părintele teologiei în Biserica creştină: în lucrarea lui, [[archbishopHexapla]]s of , el se ocupă de comentariul biblic şi studiul comparativ al textelor Scripturii. Şcoala din Alexandriaîşi iniţia studenţii atât în învăţătura cât şi în viaţa creştină, după cum explica Origen: ''Dacă vrei să primeşti Botezul, trebuie să învăţaţi mai întâi despre Cuvântul lui Dumnezeu, să tăiaţi rădăcina patimilor, să vă îndreptaţi vieţile voastre sălbatice şi barbare şi să învăţaţi blândeţea şi smerenia. Among these were [[Peter of Alexandria|Peter]]Atunci veţi fi vrednici să primiţi harul Duhului Sfânt''. În sens mai larg, şcoala funcţiona ca o instituţie de educaţie teologică şi materială, impactul ei extinzându-se asupra [[Achillas of Alexandria|Achillascler]], and ului şi [[Dioscorus of Alexandriamirean|Dioscorusmirenilor]]din întreaga Biserică.
In addition to theologyŞcoala atrăgea studenţi din întreaga lume creştină a vremii. Mulţi dintre studenţii şcolii au ajuns conducători şi episcopi ai Bisericilor din ţinuturile lor de origine. Mai mulţi conducători ai şcolii au ajuns arhiepiscopi ai Alexandriei. Între aceştia îi amintim pe [[Petru I al Alexandriei|Petru]], other subjects were included in the scope of studies at the school[[Ahila al Alexandriei|Ahila]], [[Clement al Alexandriei|Clement]] şi [[Dioscor al Alexandriei|Dioscor]]. The subjects included science  Mulţi profesori, mathematicsprintre care şi Sfântul Ieronim au vizitat şcoala din Alexandria pentru schimbul de idei şi discuţiile cu profesorii de acolo. Această şcoală nu era limitată la subiectele teologice. Se predau şi ştiinţele, humanitiesmatematica şi ştiinele umaniste şi filosofia. Studiul filosofiei le permitea studenţilor să se folosească de metodele şi tehnicile de argumentaţie filosofică în disputele lor cu filosofii păgâni. Tot în Şcoala din Alexandria a fost concepută şi metoda comentariului biblic prin întrebare şi răspuns. Cu 15 secole înaintea inventării limbajului Braille, and philosophyse foloseau tehnici de sculptare în lemn pentru a permite şi studenţilor orbi să înveţe să scrie şi să citească. The study of philosophy enabled the students to use philosophic techniques against the arguments of pagan philosophers În ciuda reputaţiei sale extraordinare, angajarea profesorilor săi în disputele hristologice, mai ales în sprijinul lui [[Dioscor al Alexandriei|Dioscor]], corelată cu invaziile [[islam|musulmanilor]] din secolele V-VI au dus la decăderea şcolii, iar aceasta şi-a pierdut poziţia de prestigiu în sânul Bisericii Ortodoxe. Un Seminar teologic copt urmând modelul colegiului teologic al şcolii din Alexandria a fost înfiinţat în 1893. Noua şcoală în prezent campusuri în Alexandria, Cairo, New Jersey şi Los Angeles, unde preoţi şi teologi [[Biserica din Alexandria (coptă)|copţi]] şi alte persoane calificate predau printre altele teologie creştină, istorie, limbă şi artă (cor, muzică, iconografie şi tapiţerie) coptă.
After the times of the Christological controversies and the [[Islam|Muslim]] invasions of the fifth and sixth centuries the school lost its position in the Orthodox Church.
==Surse==
*en: [http://en.wikipedia.org/wiki/Catechetical_School_of_Alexandria Wikipedia: Catechetical School of Alexandria]*en: [http://www.copticchurch.net/topics/patrology/schoolofalex/I-Intro/chapter1.html An Introduction to the School of Alexandria]
[[Categorie: Istoria Bisericii]]
6.119 modificări

Meniu de navigare