Modificări

Salt la: navigare, căutare

Iba de Edesa

1.952 de octeți adăugați, 5 martie 2014 11:45
m
Viața: corect. leg. int.
{{Traducere EN}}'''Ibas din Edesa''' (sau '''Iba''') a fost episcop de Edesa în secolul al V-lea, pe vremea controverselor [[Nestorianism|nestoriene]]. Faptul că s-a asociat cu adepţii nestorianismului şi că a criticat la un moment dat acţiunile Sf. [[Chiril al Alexandriei]] i-a făcut pe mulţi să aibă îndoieli cu privire la ortodoxia credinţei sale. Scrierile sale au fost [[anatema|anatemizate]], dar nu şi el ca persoană.
'''==Viața==Nu se ştiu prea multe despre tinereţea lui Ibas de . Sursele îl menţionează pentru prima dată ca [[preot]] al Bisericii din Edesa''' a fost în vremea păstoriei [[episcop de ]]ului Rabbula din Edesa. Edesa se găsea în nordul Mesopotamiei antice (acum în secolul al Vsud-lea, pe vremea controverselor estul Turciei). În vreme ce Rabbula se opunea învăţăturilor lui [[Nestorie]] şi ale lui [[NestorianismTeodor de Mopsuestia|nestorieneTeodor din Mopsuestia]]. His association with partisans of Nestorianism and, at the timeIbas, care era conducătorul şcolii din Edesa, s-a plasat pe o poziţie opusă celei a critic of the actions of [[Chiril episcopului său. Era un admirator al Alexandriei]] placed him under scrierilor lui Teodor pe care le-a cloud concerning his orthodoxy. While his writings were anathematized hetradus în limba siriacă, personally, wasn'tajutând totodată la răspândirea lor în întregul Răsărit.
==Viața==His early life is largely unknownŞcoala din Edesa era recunoscută întreaga Persie, ceea ce crea condiţii favorabile pentru răspândirea învăţăturilor lui Teodor în Răsărit. Ibas first appeared as a În timp ce Rabbula se arăta foarte îngrijorat de învăţăturile evident [[presbytererezie|eretice]] in the church of Edessa during the episcopate of Bishop Rabbula of Edessa. Edessa was in the northern part of ancient Mesopotamia - now southeastern Turkey. While Rabbula was opposed to the views of ale acestuia şi se străduia să obţină [[Nestoriusanatema|anatemizarea]] and Theodore of Mopesuestiaşi arderea acestora, biserica din Edesa se arăta favorabilă învăţăturilor lui Teodor şi îl sprijinea pe Ibas, who was in charge of the school of Edessa, took opposition to his [[bishop]]'s stand. He admired the writings of Theodore and translated them into Syriac and disseminated them throughout the eastîmpotriva episcopului Rabbula.
The school of Edessa was popular throughout Întrucât participase, ca preot, la al [[Sinodul III Ecumenic|Treilea Sinod Ecumenic]] de la Efes, Ibas avusese prilejul să observe pornirile autocratice ale lui [[Chiril al Alexandriei|Chiril]]. Ulterior, într-o scrisoare către Maris, episcop de Beit-Ardaşir în Persia and the east and provided opportunities for propagating Theodore's beliefs, Ibas povesteşte cele văzute la Sinod. While Rabbula was very concerned with these clearly În această scrisoare îl critică pe Nestorie cu asprime pentru faptul că acesta refuzase să îi recunoască [[heresyMaica Domnului|hereticalMaicii Domnului]] doctrines and endeavored to get the doctrines anathematized and burnedtitlul de Theotokos (Născătoare de Dumnezeu). Deşi se pronunţa împotriva învăţăturilor lui Nestorie, the church of Edessa favored Theodore'Ibas critica însă metodele folosite de Chiril pentru a obţine condamnarea lui Nestorie şi l-a acuzat pe Chiril de [[apolinarism]]. A denunţat totodată cele Douăsprezece Capitole (Anateme) împotriva lui Nestorie [http://saraca.orthodoxphotos.com/biblioteca/Anatematismele_Sf_Chiril.htm], considerând că autorul cădea în [[erezie]] pentru că ar fi negat unirea celor două Firi – divină şi umană – în Persoana lui Iisus Hristos.<ref>Phillippe Labbe, iv. 661, v. 510</ref>. Ulterior, Ibas s teachings and supported Ibas against his bishop-a împăcat cu Chiril, iar la [[Sinodul IV Ecumenic|Sinodul de la Calcedon]] l-a anatemizat pe Nestorie atât verbal cât şi în scris. De aceea, RabbulaPărinţii sinodali l-au reabilitat şi l-au declarat ortodox.
Having attended the [[Third Ecumenical Council]] at Ephesus as După moartea episcopului Rabbula în jurul anului 436, Ibas a [[priest]], fost ales ca urmaş al acestuia. Însă cei mai vehemenţi opozanti ai nestorianismului s-au împotrivit cu îndârjire şi alegerii lui Ibas knew of ca episcop şi s-au străduit să obţină [[Cyril of Alexandriadepunere din treaptă|Cyril'sdepunerea]] autocratic sideacestuia sub acuzatia de erezie. LaterCei patru nemulţumiţi – patru preoţi penume Samuel, Chir, in a letter to MarisEvloghie şi Maras –, sprijiniţi de Uranius, episcop [[bishopeutihianism|eutihian]] of Beit-Ardaschir in Persia, de Himeria au adus aceste acuzaţii împotriva lui Ibas wrote of his experiences at the council. In the letter he severely criticized Nestorius on his stand to not recognized the title înaintea patriarhului [[TheotokosBiserica Ortodoxă a Antiohiei|Antiohiei]] for the Virgin Mary. While against Nestorius, Ibas criticized Cyril's methods of procuring the condemnation of Nestorius, and accused Cyril of [[ApollinarianismDomnus II al Antiohiei|Domnus al II-lea]]. He also denounced Cyril's twelve chapters as Domnus l-a convocat pe Ibas la un [[heresysinod]] that denied the doctrine of the union of two Natures in one Personîn Antiohia în anul 445. Deşi Ibas nu a putut participa, anunţându-l pe patriarh printr-o scrisoare, <ref>Phillippe Labbe, ibid. iv. 661, v. 510739</ref>. Domnus l-a sprijinit pe Ibas later reconciled with Cyril and, during the [[Fourth Ecumenical Council|Fourth Council]] at Chalcedon, anathematized Nestorius both orally and in writing. The Fathers of the Council then rehabilitated him, declaring him orthodoxnedorind să sprijine acuzaţiile împotriva lui.
After Bp. Rabbula died about 436, Ibas was elected his successor. ButÎn anul 448, those people who had strong anti-Nestorian views bitterly opposed Ibas' election and planned to secured his în timpul [[depositionPostul Mare|Postului Mare]] on charges of preaching heretical doctrines, cei patru au înaintat o plângere oficială împotriva lui Ibas. The malcontents, four priests, Samuel, Cyrus, Eulogius, and MarasDomnus nu a putut s-o ignore. inspired by the Eutychian Uranius, [[bishop]] of HimeriaDe aceea, laid before the Patriarch of Antiochdupă Paşti, [[Domnus II of Antioch|Domnus II]] l-a complaint against convocat pe Ibasînaintea unui sinod la care se adunaseră doar câţiva episcopi. Domnus summoned Ibas at a [[synod]] at Antioch in 445venit înaintea sinodului pentru a se apăra împotriva acuzaţiilor, dintre care cele mai multe erau nesemnificative. Although Dar existau şi câteva acuzaţii serioase: blasfemia, anatemizarea lui Chiril şi faptul că-l acuzase de erezie, precum şi faptul că el, Ibas excused himself by letter,<ref>ibidar fi fost nestorian. iv. 739</ref> Dar, întrucât doar doi dintre acuzatori erau de faţă, patriarhul Domnus supported Ibas and was not to ready to entertain the charges against himşi sinodul au refuzat să continue audierile în absenţa martorilor principali.
During Lent in 448Disputa s-a mutat apoi la Constantinopol, the accusers again made their complaintunde împăratul [[Teodosie al II-lea]] şi arhiepiscopul [[Flavian Mărturisitorul|Flavian]] al Constantinopolului au decis retrimiterea cazului către sinodul răsăritean, this time in a manner too formal to ignore. After Paschaînsă au hotărât să organizeze o audiere înaintea unei comisii imperiale, Domnus called Ibas before a poorly attended council. Ibas personally defended himself against the accusationso procedură [[drept canonic|necanonică]], most of which were trivialdar care beneficia de autoritatea unui decret imperial. But, Episcopii numiţi pentru a number of accusations could not be ignoredface parte din acest tribunal nu se numărau printre prietenii lui Ibas: speaking blasphemous words, anathematizing Cyril and charging him with heresy, and that he, Uranius era conducătorul mişcării împotriva lui Ibas, was a Nestorian. However, only two of the accusers were present and Patr. Domnus and the council declined to proceed without the principle witnessesiar Fotie de Tir şi Eustatie de Bierut (Beirut) îşi datorau amândoi scaunul episcopal lui Uranius.
The dispute then moved to Constantinople where emperor [[Theodosius II]] and AbpIniţial procesul trebuia să fie organizat la Tir, însă a fost mutat la Bierut pentru a evita orice tulburări. [[Flavian the Confessor|Flavian]] of Constantinople remanded the case back to the East to be heard by an imperial commissionÎn apărarea lui, Ibas a preceding that was contrary to the prezentat un memoriu adresat judecătorilor şi semnat de mai mulţi [[canoncler]]sici din eparhia lui care negau categoric că acesta ar fi rostit vreodată o vreo blasfemie <ref>Labbe, but that bore the strength of an imperial decreeiv. The bishops named to the tribunal were not friends of 667-671</ref>. Atunci doar trei martori au susţinut acuzaţia şi au prezentat tribunalului o scrisoare scrisă în anul 433 de Ibasepiscopului Maris de Ardaşir, namely Uraniusîn Persia <ref>ibid. iv. 659-662</ref>. Ca urmare, the ringleader of the movement against Ibas, and Photius of Tyre and Eustathius of Bierut, who both owed their sees to Uraniustribunalul a evitat să ia o hotărâre categorică şi a acceptat rezolvarea situaţiei prin înţelegerea între părţi.
Initially, the trial was set in Tyre, but was moved to Bierut to avoid disturbances. In his defense, Adversarii lui Ibas presented a memorial to the judges signed by many of his [[clergy]] denying that he ever said any of the alleged blasphemies <ref>Labbe, iv.667au acceptat să-671</ref>. Thenşi retragă acuzaţiile, only three witnesses supported the accusation and presented iar acesta a letter written in 433 by Ibas to Bishop Maris of Hardaschir in Persia <ref>ibid. iv. 659promis că avea să uite tot ce se petrecuse şi să-662</ref>. As result the tribunal avoided any judicial decision and agreed to a settlementi trateze pe acuzatorii lui ca pe fiii lui duhovniceşti şi să înainteze orice alte probleme ar fi apărut patriarhului Domnus al Antiohiei.
Ibas' enemies agreed to withdraw their accusations, and he promised that he would forget the past, regard his accusers as his children, and send any new difficulty for settlement to Domnus of Antiocha răspuns satisfăcător şi cu privire la chestiunile teologice. Additionally, to avoid suspicion of malversation, the church revenues of Edessa would be administered by ''economy''. Ibas gave equal satisfaction on the theological issues. Publicly he anathematize Nestorius, and declared that his doctrine was that agreed upon by L-a anatemizat public pe Nestorie şi a declarat că învăţătura pe care o mărturisea el era cea asupra căreia se puseseră de acord [[John of AntiochIoan al Antiohiei]] and Cyril of Alexandriaşi Sf. Chiril al Alexandriei. He also accepted the decrees of Ephesus equally with those of [[Nicea]] as due to the inspiration of the Holy SpiritA declarat că accepta hotărârile Sinodului de la Efes ca fiind egale cu cele de la Niceea şi date sub inspiraţia Duhului Sfânt. The agreement was signed on Acordul a fost semnat pe [[February 25februarie]], 449 with . Doar Uranius alone dissentings-a opus. <ref>ibid. iv. 630-648</ref>
The peace did not last longPacea nu a durat multă vreme. The Eutychian partyPartida eutihiană, aided by the intrigues of Chysaphius and Dioscorus, got emperor Theodosius încurajată de intrigile lui Hrisafios şi Dioscor l-a făcut pe împăratul Teodosie al II to convene a council on -lea să convoace pe [[August 1august]], 449 in Ephesusun [[Sinodul tâlhăresc de la Efes|sinod]] la Efes, with Dioscorus presidingprezidat de [[Dioscor al Alexandriei|Dioscor]]. The council was to adjudicate whether at the council of Acest sinod urma să stabilească dacă sinodul convocat în anul 448 in Constantinople had properly deposed Patr. la Constantinopol îl depusese în mod legitim pe patriarhul Flavian of Constantinople and excommunicated Eutychesal Constantinopolului şi îl excomunicase pe [[Eutihie]]. But the council was also used against Dar sinodul a fost folosit şi împotriva lui Ibas. During his absence from Edessa reports of his heterodoxy spread such that his welcome there became hostile. He was obliged to leave town and ask the În timpul absenţei lui din Edesa, zvonurile despre rătăcirea lui de la credinţă erau atât de răspândite încât la întoarcere acesta a fost primit cu o asemenea măsură încât a fost nevoit să părăsească oraşul şi să se pună sub protecţia unui Magister militia for protectionmilitum. All appeals to the civil government were in vainToate apelurile pe care le-a făcut la administraţia civilă au fost zadarnice. When Chaereas Când Haereas, the governor of guvernatorul din Osrhoene, came to Edessa on a venit la Edesa pe [[April 12aprilie]], 449, he was met by a mob that included fost întâmpinat de o mulţime de oameni, între care se găseau mai mulţi [[abbotmonah]]s, i şi chiar [[monkstareţ]]si, and their partisans who clamored for immediate expulsion and condemnation of iar sprijinitorii lor au cerut expulzarea şi condamnarea imediată a lui Ibas and his followersşi a sprijinitorilor săi.
With În absenţa lui Ibas absentşi pe fondul tulburărilor populare, Chaereas began Haereas a series of inquiries and trials in an atmosphere of mob agitation in which the old charges on Ibas were recounted and found "proven"început o serie de anchete şi procese care au „dovedit” vechile acuzaţii împotriva acestuia. Based on Chaereas' reportPe baza raportului lui Haereas, the emperor ordered the assignment of împăratul a new bishop who would command confidence in the people to be substituted for decis numirea unui nou episcop în locul lui Ibas, care să recâştige încrederea poporului.<ref>Perry, The Second Synod of Ephesus</ref> While only a legally constituted [[synod]] could depose himDeşi numai un sinod legal constituit îl putea depune, his enemies took gratitude in his treatment as he was treated as a common adversarii lui s-au răzbunat pe el tratându-l ca pe un criminalde rând, dragged from place to placetârându-l dintr-un loc în altul, as he was placed in twenty different prisons and forced to change quarters some forty timesde la o închisoare la alta şi silindu-l să se mute de mai bine de patruzeci de ori. <ref>Labbe, iv. 634; Liberat.c. 12; Facund. lib. vi. c.i</ref>
At the second session of the [[Robber Council of Ephesus]] on Ibas, care se afla în închisoare la Antiohia a fost depus în a doua sesiune a Sinodului de la Efes de pe [[August 22august]], 449, Ibas, who was in prison in Antioch and was not called to defend himselfla care nu a putut participa şi înaintea căruia nu a fost chemat să se apere. <ref>Labbe, iv. 626, 634</ref>, was deposed.
After the Robber Council Pope După Sinodul de la Efes, Papa [[Leo the Great Leon cel Mare |Leo Leon I]] of Rome approached al Romei s-a adresat împărătesei [[Pulcheria the EmpressÎmpărăteasa |Pulcheria]], emperor Theodosius' sister for help in reversing the council's decisionssora împăratului Teodosie, cerându-i ajutorul pentru a răsturna hotărârile sinodului. After the emperor's death in July După moartea împăratului în iulie 450 and Pulcheria's marriage to şi căsătoria Pulcheriei cu Marcian, the new emperor, nou împărat Marcian, summons a general council that convened under Patr. convocat un sinod ecumenic prezidat de patriarhul [[Anatolius of ConstantinopleAnatolie al Constantinopolului|AnatoliusAnatolie]] at la [[ChalcedonCalcedon]] in în anul 451. At the council, the status of the bishops deposed by the Robber council was consideredLa acest sinod s-a rediscutat şi situaţia episcopilor depuşi de sinodul de la Efes. The councilDupă îndelungi deliberări, after much discussion restored sinodul a decis reaşezarea lui Ibas unanimously on the condition that he anathematize Nestorius and Eutyches and accept the tome of Leoîn scaunul episcopal cu condiţia ca acesta să-i anatemizeze pe Nestorie şi Eutihie şi să primească Tomosul lui Leon. Ibas consented without hesitationa acceptat fără ezitare. He was restored as bishop of EdessaA fost repus în scaunul episcopal al Edesei. Nonnus, who had been chosen bishop on care fusese ales episcop după depunerea lui Ibas' deposition, having been legitimately ordainedşi-a păstrat rangul episcopal, was allowed to retain his episcopal rankîntrucât fusese hirotonit canonic, and on iar la moartea lui Ibas's death, pe [[October 28octombrie]], 457, succeeded him as metropolitan i-a succedat pe scaunul episcopal al Edesei.<ref>Labbe, iv. 891, 917</ref>
==Note==
==Surse==
[[:en:Ibas of Edessa|OrthodoxWiki:Ibas of Edessa]], după:*en:[[wikipedia:Ibas_(Assyrian_bishop)]] *en:[http://www.newadvent.org/cathen/07614a.htm Ibas bishop]
==Legături externe==
*en:[http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.xi.xviii.xviii.html ibas Canon XVIII.]*en:[http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.xii.i.html CCEL: Fifth Ecumenical Council] *en:[http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Council_of_EphesusWikipedia:Second Council of Ephesus]
[[Categorie: Episcopi]]
[[Categorie: Episcopi de Edesa|Edesa]]
 
[[en:Ibas of Edessa]]
13.089 de modificări

Meniu de navigare