Modificări

Salt la: navigare, căutare

Maxim Mărturisitorul

482 de octeți adăugați, 8 martie 2011 22:47
Scrieri
==Scrieri==
He left many writings (some of which are collected in the De la Sfântul Maxim ne-au rămas numeroase scieri din care unele au fost incluse în [[PhilokaliaFilocalia]]) that are still widely read today; some are doctrinal. O parte din aceste scrieri sun dogmatice, but many more describe the însă cele mai multe sunt dedicate descrierii vieții contemplative life and offer spiritual advice. He also wrote widely on liturgical and [[hermeneutics|exegetical]] subjects, oferind ample îndrumări ascetice. His theological work was later continued by StAlte scrieri abordează teme de liturgică și hermeneutică. Ignorate vreme de secole de teologii apuseni, scrierile Sfântului Maxim ocupă un loc special în teologia răsăriteană, Părinți precum [[Simeon Noul Teolog]] and by St. sau [[Grigorie Palama]]fiind considerați drept continuatori ale direcțiilor intelectuale și spirituale ale Sfântului Maxim.
His writings includeDin scrierile sale fac parte următoarele:
*''Întrebări lui Răspunsuri către Talasie'' - O suită de 65 de întrebări şi răspunsuri legate de locuri tot atâtea pasaje dificile din [[Sfânta Scriptură]];*''Ambigua'' - o lucrare exegetică la sfântul O explorare a pasajelor dificile întâlnite în scrierile areopagitice și în cele ale Sfântului [[Grigorie Teologulde Nazianz]], concentrate pe probleme hristologice;*Parafraze ''Scholia'' - Comentarii la lucrările scrierile timpurii ale lui [[Dionisie Areopagitul]] (though many of the works that have come down under Maximus;*''Mistagogia'' name are now held to be the work of John of Scythopolis, who wrote in the first half of the 6th century, some 100 years before Maximus)– Comentariu și meditație cu privire la Sfânta [[Liturghie]];*Mai multe tratate dogmatice împotriva monoteliţilor''Comentariu la Psalmul 59'';*''Liber AsceticusTâlcuire la Tatăl nostru'';*''Capita Capete despre dragoste'' - Maxime cu privire la viața duhovnicească grupate în colecții de Caritatecâte-o sută;*''Capete teologice'';*''MistagogiaCuvânt ascetic'' – Dialog cu privire la viața monastică;*''Viața Fecioarei (Biografie)'' - i interpretare mistică la [[Sfânta Liturghie]]cea mai timpurie biografie completă a Maicii Domnului.
==Citate==
2 modificări

Meniu de navigare