Modificări

Salt la: navigare, căutare

Petru I al Alexandriei

259 de octeți adăugați, 28 ianuarie 2011 18:19
fără descrierea modificării
{{Traducere ENÎmbunătăţire}}
Sfântul Sfinţit [[Mucenic]] '''Petru al Alexandriei''' was the head of the a fost liderul [[Catechetical School of Şcoala Catehetică din Alexandria|Şcolii Catehetice din Alexandria]] and was şi a fost [[Archbishoparhiepiscop]] of the al [[Church of Biserica Ortodoxă a Alexandriei|Bisericii din Alexandria]] during the rise of the the în timpul înfloririi [[Arianism|Arianerezie]] i [[heresyarianism|ariene]] during the early years of the fourth centuryla începutul secolului al IV-lea. He was A primit moarte [[martyrmucenic]]ed during the persecutions of ească în timpul persecuţiilor împăratului [[DiocletianDiocleţian]]. Hieromartyr Peter is commemorated of Sfinţitul Mucenic Petru este pomenit în [[24 noiembrie|24]] sau, în alte tradiţii, pe [[25 noiembrie|25]].
==LifeViaţa==St Peter’s birth and early life is largely knownNaşterea şi prima parte a vieţii Sfântului Petru se cunosc în mare. He is believed to have grown up under the tutelage of Archbishop TheonasSe crede că a crescut sub tutela arhiepiscopului Teona, Peter’s predecessor as Archbishop of Alexandriapredecesorul lui Petru în scaunul arhieresc al Alexandriei. Peter led the Catechetical School of Petru a condus Şcoala Catehetică din Alexandria which at the time was the center of theology of the Churchcare era la vremea aceea centrul teologiei Bisericii. Peter was chosen as the Archbishop of Petru a fost ales arhiepiscop de Alexandria in the year în anul 300 upon the death of his mentor, Theonasdupă moartea mentorului său, Teona, who had recommended Peter to the church leaders as his successorcare l-a recomandat pe Petru liderilor Bisericii ca succesorul său.
Three years laterTrei ani mai târziu, in în 303, the persecutions of Roman Emperor Diocletian beganau început persecuţiile împăratului roman Diocleţian. With the rise of the persecutionsOdată cu extinderea persecuţiilor, Peter established rules in Alexandria for the re-admittancePetru a stabilit în Aleandria, reguli pentru readmiterea, after appropriate penancedupă o pocăinţă adecvată, to the church of those who lapsed from the faithînapoi în Biserică a celor care căzuseră din credinţă. His rules brought opposition from those extremistsRegulile sale i-au adus opoziţia extremiştilor, led by conduşi de [[Meletius of Meletie de Lycopolis|MeletiusMeletie]], Bishop of episcop de Lycopolis, who thought them too lenientcare l-a considerat pe Petru prea îngăduitor. In În anul 306, Peter was forced to leave Petru a fost obligat să părăsească Alexandria due to renewal of the persecutions by the Romansdin cauza reluării persecuţiilor romane. During the time he was in hidingÎn perioada în care a stat ascuns, Meletius usurped Peter position as Meletie a uzurpat poziţia lui Petru ca [[bishopepiscop]] of de Alexandria and began to consecrate his followers as bishopsşi a început să-şi hirotonească adepţii ca episcopi, even to chiar şi în [[seescaun]]s of standing bishops who were in prison for defending their Faithele unde episcopii titulari erau în închisoare pentru apărarea credinţei. Among Meletius’ Printre cei [[ordinationhirotonire|hirotoniţi]]s was that of Ariusde Meletie se afla şi Arie, the future viitorul [[hereticeretic]], who denied the divinity of Christcare nega divinitatea lui Hristos. Upon his return to După reîntoarcerea sa la Alexandria, Peter anathematized and excommunicated Arius after he refused to correct his position and submit to the truthPetru l-a anatemizat şi excomunicat pe Arie după ce acesta a refuzat să-şi corecteze poziţia şi să revină la adevăr.
In În 311, Peter returned to Petru s-a reîntors la Alexandria during , într-o pauză a pause in the persecutionspersecuţiilor, but was soon arrested and sentenced to deathdar a fost arestat curând şi condamnat la moarte. Upon hearing of his sentenceLa aflarea sentinţei, a large number of peopleo mulţime numeroasă, expressing their outrageexprimându-şi revolta, assembled at the gate of the prison where he was helds-a adunat la porţile închisorii unde era ţinut. To avoid Pentru a riotevita o răzmeriţă, with its resulting bloodshedcu vărsarea de sânge pe care ar fi provocat-o, Peter suggested to the Roman authorities that they secrete him through the back of the prison so he might be taken away secretly to execution. His executioners took Peter from the prison in the dark of night to the place where StPetru le-a sugerat autorităţilor romane să-l ascundă în fundul închisorii astfel încât să poată fi duspe ascuns la locul execuţiei. Călăii l-au laut pe Petru din închisoare în întunericul nopţii şi dus la locul unde primise moarte mucenicească şi Sfântul [[Apostle MarkApostolul Marcu|MarkMarcu]] had been martyred and, there, Peter was beheadedşi acolo Petru a fost decapitat. Tradition notes that on that night a pious virgin heard Tradiţia menţionează că în acea noapte o fecioarp pioasă a voice from the heaven declaring, auzit o voce din ceruri spunând: “[[Apostle PeterApostolul Petru|PeterPetru]] was the first among the Apostlesa fost primul dintre Apostoli; Peter is the last of the Alexandrian martyrsPetru este ultimul mucenic al Alexandriei.”
During the time of Peter’s life as archbishop he nurtured the Church of În perioada în care Petru a fost arhiepiscop, el a hrănit Biserica din Alexandria, seeing it strengthened and grow in spite of the persecutionsfăcând-o mai puternică şi mai mare în ciuda persecuţiilor. After his executionDupă executarea sa, his people gathered at the place of his death where they collected his body and head and proceeded to the poporul s-a adunat la locul execuţiei sale unde au luat trupul şi capul şi l-au dus la [[cathedralcatedrală]]. At the cathedral they dressed him in his bishop’s vestments and sat him on his throne at the high place in the Acolo l-au îmbrcat în haine de episcop şi l-au aşezat pe tronul său din [[altar]]. During his life St. Peter always sat on În timpul vieţii sale, Sfântul Petru a stat întotdeauna pe un taburet lângă tronul pe care nu a footstool next the the throne as he would never sit on itstat niciodată. He once explained he did not dare sit on the throne because whenever he approached his throne he saw a heavenly light shining on it and sensed the presence of Odată, el a explicat că nu îndrăzneşte să stea pe tron deoarece oricine se apropie de acesta vede o lumină divină strălucind din el şi simte prezenţa puterii divine power.
==WritingsScrieri==StSfântul Petru este cunoscut ca un mare teolog şi campion al Ortodoxiei. Peter is known as a great theologian and champion of Orthodoxy. The Councils of Sinoadele de la [[Third Ecumenical CouncilSinodul III Ecumenic|EphesusEfes]] and şi de la [[Fourth Ecumenical CouncilSinodul IV Ecumenic|ChalcedonCalcedon]] consulted passages in his book, au consultat pasaje din cărţile sale: ''On the DivinityDespre Divinitate'' (of Jesus Christa lui Iisus Hristos). The most widely known and esteemed of his works by the Church are his Cele mai cunoscute şi preţuite în Biserică sunt ''Penitential Canons.Canoanele de penitenţă''ale sale.
{{start box}}
{{successionsuccesiune|beforeînainte=[[Theonas of Teona de Alexandria|TheonasTeona]]|titletitlu=Bishop of Episcop de Alexandria|yearsani=300-311|afterdupă=[[Achillas of Ahila de Alexandria| AchillasAhila]]}}
{{end box}}
*en: [http://en.wikipedia.org/wiki/Meletius_of_Lycopolis Wikipedia: Meletius of Lycopolis]
[[Categorie: Episcopi]][[Categorie: Mucenici]][[Categorie: Patriarhi ai Alexandriei]]
[[en:Peter of Alexandria]]
4.112 modificări

Meniu de navigare