Modificări

Salt la: navigare, căutare

Magi

1.387 de octeți adăugați, 25 decembrie 2018 05:28
m
aranjare în pagină
{{Articol de calitate}}[[ImageImagine:Nativity of Christ - Adoration of the Magi.jpg|thumb|right300px|Icoană a închinării Magilor]]'''Magii''' au venit ”de „de la Răsărit” ca să se închine ”regelui „regelui Iudeilor”, adică pruncului [[Iisus Hristos]], care tocmai se [[Crăciun|născuse]]. Istoria magilor este povestită de [[Apostolul Matei]] în [[Evanghelia după Matei|evanghelia sa]].
==Textul Evangheliei după Matei 2, 1-16==
<blockquote>
1. Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând:2. Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi și am venit să ne închinăm Lui.3. Şi Și auzind, regele Irod s-a tulburat şi și tot Ierusalimul împreună cu el.4. Şi Și adunând pe toţi toți arhiereii şi și cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos?5. Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa așa este scris de proorocul:6. "Şi „Și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti ești nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi ieși Conducătorul care va paşte paște pe poporul Meu Israel"Israel”.7. Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua.8. Şi trimiţânduȘi trimițându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi Mergeți și cercetați cu de-amănuntul despre Prunc şiși, dacă Îl veţi veți afla, vestiţivestiți-mi şi și mie, ca, venind şi și eu, să mă închin Lui.9. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi și iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi și a stat deasupra, unde era Pruncul.10. Şi Și văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte.11. Şi Și intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi și căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi și deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi și smirnă.12. Iar luând înştiinţare înștiințare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara țara lor.13. După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi și pe mama Lui şi și fugi în Egipt şi și stai acolo până ce-ţi ți voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă.14. Şi Și sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi și pe mama Lui şi și a plecat în Egipt.15. Şi Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: "Din „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu"Meu”.16. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şiși, trimiţând trimițând a ucis pe toţi toți pruncii care erau în Betleem şi și în toate hotarele lui, de doi ani şi și mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.
</blockquote>
==Etimologie și , istorie, profeție==În toate limbile de azi '''Magi''' provine din grecescul dintr-o transliterație latină a grecescului μαγοι, care la rândul lui vine din limba persană veche: ''maguŝ''<ref>en.Wikipedia.org, art. „Biblical Magi”</ref>.
După Herodot (și istoricii contemporani), magii erau o castă religioasă persană (meză) sau un trib persan cu atribuții sacerdotale în zoroastrism<ref>Xavier Léon-Dufour, ''Dictionnaire du Nouveau Testament'', Ed. du Seuil, Paris, 1975, art. „Mages”</ref>. De-a lungul timpului, această castă a avut adeseori și atribuții politice în Persia. <ref>„Μάγος”, Κωνσταντίνου Γ., Λεξικόν των Αγίων Γραφών, Γρηγόρης, Αθήνα 1973 (c1888), σελ. 586.</ref>
Probabil că și magii care au venit să se închine Pruncului erau în același timp nobili importanți în țara lor, și de aceea ar fi fost lipsit de curtoazie ca ei să circule prin Iudeea fără să treacă mai întâi pe la Ierusalim să-l onoreze pe regele [[Irod cel Mare]]. La rândul lui, regele Irod i-a primit în această calitate de oameni cu putere în țara lor. Deși aceștia erau păgâni și disprețuiți din punct d evedere regigiosde vedere religios, obiectul vizitei magilor l-a interesat pe regele Irod, care în ultima parte a domniei a devenit din ce în ce mai paranoic și mai superstițios (după ce și-a ucis mai mulți copii și membri ai familiei de frica unor posibile comploturi).
Zvonul despre scopul vizitei magilor a creat o oarecare efervescență în tot Ierusalimul, nu doar pentru că anunța nașterea lui Mesia, ci și pentru că toată lumea aștepta sfârșitul dictaturii crude a lui Irod, care dura de 40 de ani.
Istoricește, această calitate nobiliară a magilor veniți să se închine Pruncului este și unul din motivele pentru care [[Sfânta Tradiție|tradiția]] i-a numit uneori ”regi” „regi” sau ”prinți”„prinți”.
Biblic, Părinții au apropiat închinarea magilor de prorocia lui Isaia, capitolul 60, unde se profețește că ”vor „vor umbla regi întru lumina ta” (Isaia 60, 3) și: ”Caravane „Caravane de cămile te vor acoperi, şi și dromadere din Madian şi și Efa. Toate sosesc din ŞebaȘeba, încărcate cu aur şi și cu tămâie, cântând laudele Domnului.” (Isaia 60, 6). De asemeni, Psalmul 71 spune: ”Împăraţii „Împărații Tarsisului şi și insulele daruri vor aduce, împăraţii împărații arabilor şi și ai reginei Saba prinoase vor aduce.” (Psalm 71, 10). Și: ”Şi „Și va fi viu şi și se va da lui din aurul Arabiei şi și se vor ruga pentru el pururea; toată ziua îl vor binecuvânta pe el.” (Psalm 71, 15). În fine, Psalmul 67 spune: ”luat„luat-ai daruri de la oameni” (Psalm 67, 19). Și: ”Pentru locaşul „Pentru locașul Tău, din Ierusalim, Îţi Îți vor aduce împăraţii împărații daruri.” (Psalm 67, 30).
==Magi și înțelepți==
În mod paradoxal, tradiția îi consideră pe acești magi niște înțelepți, deși ei erau niște preoți păgâni care, între altele, intrepretau interpretau fenomenele cerești și astronomice.
Cartea [[Faptele Apostolilor]] folosește același termen de ”mag” „mag” pentru a desemna pe vrăjitorii păgâni și eretici Simon Magul (FA 8, 9-13) și Elimas vrăjitorul (FA 13, 6-11).
Totuși, tradiția Bisericii îi consideră pe magii de la Răsărit care s-au închinat Pruncului drept înțelepți pentru că lor li s-a descoperit Nașterea lui Hristos și steaua (pe care unii Sfinți Părinți o consideră un [[Îngeri|înger]]) li s-a arătat și i-a îndrumat ca să-l găsească pe Iisus în iesea ieșea din peștera de lângă Betleem. Ei sunt înțelepți și pentru că nu s-au lăsat înțelați înșelați de vorbele lui Irod și nu i-au dat de veste când l-au găsit pe Pruncul Iisus. Ci, primind înștiințare în vis de la Dumnezeu, s-au întors în țara lor pe altă cale, evitând întâlnirea cu Irod și trimișii lui.
==Închinarea magilor==
Nu se cunoaște momentul la care Magii s-au închinat ajuns în Betleem să se închine Pruncului , dar Evanghelia după Matei sugerează că ei au ajuns la Ierusalim (puțin) după nașterea lui Iisus ca lui Mesia, iar Irod a făcut calcule de timp după spusele magilor ca Mântuitorului lumii întregisă determine aproximativ vârsta Pruncului, a întregii omenități: ”Şi intrând în casă„doi ani și mai jos, au văzut după timpul pe Prunc împreună cu Mariacare îl aflase de la magi” (Matei 2, 16). De aceea, mama Luicei mai mulți din istoricii Noului Testament ortodocși consideră ca închinarea Magilor s-a petrecut cel mai probabil după aducerea Pruncului la Templul din Ierusalim, şi căzând la pământ40 zile după naștere <ref>„Μάγοι”, Κολιτσάρας Θ. Ιωάννης, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile lorΕγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν της Αγίας Γραφής, I-au adus Lui daruri: aur'Η Ζωή', tămâie şi smirnă2η έκδ.” (Matei 2, 11)Αθήναι 1998, σελ. 211-212.</ref>.
Acestea sunt darurile care se aduceau Magii s-au închinat Pruncului Iisus ca lui Mesia, ca Mântuitorului lumii întregi, a întregii omenități: „Și intrând în vechime unui rege sau împăratcasă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, dar și unui zeu: Regele sirian Seleucius al IIcăzând la pământ, s-au închinat Lui; și deschizând vistieriile lor, I-lea Calinicusis a oferit aceleași au adus Lui daruri de : aur, tămâie și smirnă zeului Apolon în templu de la MIlet la anul 243 î.Hr” (Matei 2, 11).
Acestea sunt darurile care se aduceau în vechime unui rege sau împărat, dar și unui zeu: Regele sirian Seleucius al II-lea Calinicusis a oferit aceleași daruri de aur, tămâie și smirnă zeului Apolon în templu de la Milet la anul 243 î.Hr. Imnografia sărbătorii Nașterii Domnului înţelege înțelege aceste daruri ca pe nişte niște semne şi și simboluri: aur, pentru că Hristos este împărat; tămâie, ca unui [[Sfânta Treime|Dumnezeu]]; şi și smirnă, ca Aceluia ce avea să pătimească, să moară şi și să fie îngropat cu smirna şi și aromele aduse de [[Mironosiță|femeile mironosiţemironosițe]].
Am văzut că aceste daruri sau prinoase apar și în profețiile din Isaia 60 și Psalmul 71.
==Identitatea magilor==
Evanghelia după Matei nu precizează nici câți erau acești magi, și nici cine erau exact, și nici cum se numeau. Acest gen de „imprecizie” biblică se datorează de obicei faptului că această informație era binecunoscută contemporanilor evanghelistului Matei, și autorul nu consideră necesar să încarce povestirea cu fapte, informații și detalii care îl deviază de la esențialul povestirii lui.
Tradiția latină și de pare să se acorde cu cea greacă în a spune că magii erau trei - Gaspar (Caspar), Melcior și Baltazar -, numele lor putând varia:
* Melchior sau Melichior
* Caspar sau Gaspar (gr. Γιάσπερος) sau: Gathaspa,Jaspar, Jaspas, etc.
* Baltazar, Baltasar, Bitisarea etc.
În tradiția etiopiană numele celor trei magi sunt: Hor, Karsudan și Basanater.
În tradiția armeniană armeană numele lor sunt: Kagpha, Badadakharida și Badadilma. În același timp, istoricul Chuck Missler menționează o altă tradiție armenianăarmeană, care îi identifică pe cei trei magi ca: Baltazar al Arabiei, Melchior al Persiei și Gasper al Indiei. Tot în tradiția armenianăarmeană, o evanghelie apocrifă a copilăriei lui Iisus, tradusă în secolul XI din siriacă, vorbește de trei magi, cu numele de Melchior, Baltasar și Gaspar <ref>Καραβιδόπουλος Δ. Ιωάννης, Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα (Βιβλική Βιβλιοθήκη #13), τόμ. Α΄, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 109.</ref>. Acestea vin să întărească tradiția latină și greacă, cea mai comun acceptată.
Conform tradiţiei tradiției greacă și latină preluată și de Biserica Ortodoxă, cei trei magi au fost botezaţi botezați de [[Apostolul Toma]] şi și au devenit [[episcop]]i. Biserica îi prăznuieşte prăznuiește pe magi ca pe [[sfinţisfinți]], ziua lor de [[Praznic|prăznuire]] fiind în Biserica Ortodoxă [[25 decembrie]].
==Moaște==
La [[Mănăstirea Xiropotamu (Muntele Athos)|Mănăstirea Xiropotamu]] de la [[Muntele Athos]] e se găsesc parte din darurile aduse de Magi.
La [[Mănăstirea Sfântul Pavel (Muntele Athos)]] se găsesc părticele din darurile făcute de Magi la nașterea Mântuitorului (monedele de aur, cu boabe de smirnă și tămâie cusute pe ele) într-o raclă mică din aur din secolul al XV-lea. Au fost donate mănăstirii în secolul XV de Mara Branković, fiica regelui Serbiei Đurađ Branković, soție a sultanului otoman Murat al II-lea. Acestea reprezintă o parte din relicvele Palatului din [[Constantinopol]], care s-ar fi aflat acolo încă din secolul al IV-lea.
În secolul al XIII-lea, Marco Polo povestește că a văzut la anul 1270 în cetatea Saba (Saveh - la sud de Teheran) cele trei morminte ale Magilor: ”In „În Persia is the city of este cetatea Saba, from which the Three de unde au venit și unde s-au întors cel Trei Magi set out and in this city they are buried, in three very large and beautiful monumentsși unde ei sunt înmormântați în trei mari și frumoase morminte monumentale, side by sideunul lângă altul. And above them there is a square building[...] Trupurile lor sunt încă neputrezite, beautifully keptcu părul și bărbile întregi. The bodies are still entire” <ref>Polo, Marco, with hair and beard remaining''Cartea minunilor lumii'', Cartea I, Cap.XI. – http://www.iranian.com/Travelers/Dec97/MarcoPolo/index.html</ref>
A Shrine of the Three Kings at Cologne CathedralRacla celor Trei Magi care se găsește în catedrala din Köln conține, according to traditionconform tradiției, contains the bones of the Three Wise Menoase sau [[moaște]] ale celor trei magi. Reputedly they were first discovered by Saint Helena on her famous pilgrimage to Palestine and the Holy Lands. She took the remains to the church of Hagia Sophia in Constantinople; they were later moved to Milan (some sources say by the city's bishopConform [[Sfânta Tradiție|tradiției]], rămășițele pământești ale celor trei magi au fost descoperite de către sfânta împărăteasă [[Elena]], Eustorgius Imama sfântului [[26Constantin cel Mare]], în cursul pelerinajului ei binecunoscut în Palestina și Țara Sfântă. Sfânta Elena ar fi adus aceste moaște în biserica [[Sfânta Sofia (Constantinopol)|Sfânta Sofia]] din Constantinopol, before being sent to their current resting place by the Holy Roman Emperor Frederick de unde se pare că au fost duse la Milano de cruciați, înainte de a fi trimise la Köln de către împăratul Frederic I in AD , în anul 1164. The Milanese celebrate their part in the tradition by holding O versiune elaborată a medieval costume parade every 6 Januaryacestei istorii este scrisă în secolul al XIV-lea de clericul carmelitan Ioan din Hildesheim († 1375) în cartea lui, ''Historia Trium Regum'' („Istoria celor Trei Regi”) <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Hildesheim</ref>.
A version of the detailed elaboration familiar to us is laid out by the 14th century cleric John of Hildesheim's Historia Trium Regum ("History of the Three Kings"). In accounting for the presence in Cologne of their mummified relics, he begins with the journey of Helena, mother of Constantine I to Jerusalem, where she recovered the True Cross and other relics: Queen Helen… began to think greatly of the bodies of these three kings, and she arrayed herself, and accompanied by many attendants, went into the Land of Ind… after she had found the bodies of Melchior, Balthazar, and Gaspar, Queen Helen put them into one chest and ornamented it with great riches, and she brought them into Constantinople... and laid them in a church that is called Saint Sophia.==Note==<references/>
==Surse==
* (en) [http://en.OrthodoxWiki.org/Magi], art. „Magi”* (el) [http://el.OrthodoxWiki.org/Τρεις_μάγοι], art. „Τρεις μάγοι”* (en) [http://en.Wikipediawikipedia.org/wiki/Biblical_Magi], art. „Biblical Magi”
* Xavier Léon-Dufour, ''Dictionnaire du Nouveau Testament'', Ed. du Seuil, Paris, 1975
==Note==<references/> [[Categorie:Sfinţi Sfinți biblici]]
[[Categorie:Noul Testament]]
[[el:Τρεις μάγοι]]
[[en:Magi]]
12.866 de modificări

Meniu de navigare