Modificări

Salt la: navigare, căutare

Îngeri

5.881 de octeți adăugați, 8 august 2019 17:15
Îngerii îi păzesc pe oamenii credincioși în toate căile lor
[[Image:Synaxis of the Holy Angels.JPG|right|frame|[[Sobor]]ul Sfinţilor Sfinților Îngeri]]
{{Îngeri}}
Cuvântul '''înger''' înseamnă "mesager" sau "trimis" şi și acest cuvânt exprimă natura serviciului angelic făcut oamenilor. La îngeri ne referim de asemenea ca la "Puteri ale Paradisului fără de trup". Îngerii sunt organizaţi în câteva ordine angelice, sau Ierarhii Îngereşti. Cea mai importantă dintre aceste clasificări este cea făcută de cel ce-şi spunea [[Dionisie Areopagitul]] în secolul al IV-lea sau al V-lea în cartea sa ''Despre ierarhia cerească''.
În această lucrare autorul a intercalat câteva pasaje ambigue din [[Noul Testament]], în special [[Epistola către Efeseni|Efeseni]] 6:12 şi [[Epistola către Coloseni|Coloseni]] 1:16, pentru a construi o schemă din trei Ierarhii, Sfere şi Triade de îngeri, fiecare Ierarhie conţinând trei Ordine sau Grupuri. În ordine descrescătoare a puterii, acestea sunt:
==Tipologie== Îngerii sunt organizați în câteva ordine angelice, sau Ierarhii Îngerești. Cea mai importantă dintre aceste clasificări este cea făcută de cel ce-și spunea [[Dionisie Areopagitul]] în secolul al IV-lea sau al V-lea în cartea sa ''Despre ierarhia cerească''.  [[Image:Synaxis of the Bodiless Powers - Nine Orders.jpeg|thumb|left|200px|Cele nouă cete îngerești.]]În această lucrare autorul a intercalat câteva pasaje ambigue din [[Noul Testament]], în special Efeseni 6:12 și Epistola către Coloseni 1:16, pentru a construi o schemă din trei Ierarhii, Sfere și Triade de îngeri, fiecare Ierarhie conținând trei Ordine sau Grupuri. În ordine descrescătoare a puterii, acestea sunt <ref>Apud Dionysius the Areopagite, [http://www.esoteric.msu.edu/VolumeII/CelestialHierarchy.html The Celestial Hierarchy], cap. VI-IX.</ref>: *'''Prima Ierarhie:'''**''[[Serafim]]ii''(gr. Σεραφείμ)**''[[Heruvim]]ii''(gr. Χερουβείμ)**''[[Tron]]urile''(gr. Θρόνους)
*'''A doua Ierarhie:'''
**''[[PuteriStăpâniri]]le''(gr. Κυριότητες) **''[[StăpâniriVirtuțile (îngerești)|Virtuțile]]le''(gr. Δυνάμεις) **''[[PrincipatePuteri]]le''(gr. Εξουσίες)
*'''A treia Ierarhie:'''
**''[[Virtuţile (îngereşti)|VirtuţilePrincipate]]le''(gr. Αρχές)**''[[Arhanghel]]ii''(gr. Αρχάγγελους)**''[[Înger]]ii''(gr. Αγγέλους)
Încercaţi Încercați comparaţi comparați acest model al [[Trinitate|TrinităţiiTrinității]] din Lumea Imaterialălumea imaterială, neîntrupată şi și invizibilă cu cel existent în lumea noastră întrupată, materială şi și vizibilă:
*'''SpaţiuSpațiu:'''
**''Lungime''
**''Lărgime'' sau ''LăţimeLățime''**''ÎnălţimeÎnălțime'' sau ''Adâncime''
*'''Timp:'''
**''Trecut''
**''Gaze''
Cu toate acestea, trebuie să fim un pic precauţi precauți să nu luăm modelul numitului Dionisie la modul concret, căci el este singura sursă pe care sursele disponibile nu concordă cu privire la structurarea ierarhiei cerești. <ref> Astfel, Sf. [[Ioan Damaschinul]] propune (în ''Despre credința ortodoxă'') o clasificare asemănătoare. Pentru o avem pentru un asemenea sistem comparație între diferitele ierarhii propuse de clasificareteologi ortodocși și catolici din perioada medievală, a se vedea [http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_angelic_hierarchy#Choirs_scheme_in_medieval_theology w:Choirs scheme in medieval theology] </ref>. Autorul însuşi însuși a fost un avocat destul de imparţial imparțial al [[apofatism]]ului, care insistă mai mult asupra unei descrieri negative a lui [[Dumnezeu]]. TotuşiTotuși, mulţi mulți l-au acuzat pe autor că a pendulat între Ortodoxie şi și Neoplatonism, un sistem filozofic grecesc păgân; aceşti acești critici spun că cele trei grupuri de câte trei a ierarhiei angelice derivă din [[Neoplatonism]]::''Conceptul elenic elenistic al lumi lumii ca "ordine" și "ierarhie"," stricta diviziune a lui Platon între lumile "inteligibile":''şi și "sensibile" şi și gruparea neoplatonică a fiinţelor ființelor în "triade" reapare în scrierile faimoase ale unui:''unui misterios scriitor de la începutul secolului al VI-lea care a scris sub pseudonimul de Dionisie Areopagitul.''<ref>''Teologia Bizantină: Orientări istorice şi și teme doctrinare'' de Dr. [[John Meyendorff]]. New York: Fordham University Press, 1974, p. 27. ISBN 0-8232-0967-9.</ref>
Mai mult, comparaţia spaţiului comparația spațiului ceresc cu cel terestru cade dacă luăm în considerare ştiinţa știința modernă care ne povesteşte povestește despre cea de-a patra categorie de materie şi și de un număr discutabil de dimensiuni (vezi "Teoria Sforii" pentru cei interesaţiinteresați). Acestea fiind zise, acest articol nu este scris pentru a discredita în totalitate pe cel care a publicat sub pseudonimul de Dionisie şi și care a fost foarte stimat până în zilele noastre de numeroşi numeroși [[Părinţi Părinți ai Bisericii]] şi și de [[teolog]]i.
==Învăţătura Învățătura ortodoxă despre îngeri==Ca şi și întreaga [[creaţie]]creație, îngerii sunt creaţi creați de Dumnezeu, din nimic, nu din ceva preexistent şi și nici din fiinţa ființa lui Dumnezeu. Învăţătura Învățătura Bisericii despre îngeri are la baza datele Sfintei Scripturi. Chiar dacă referatul biblic despre creaţie creație nu vorbeşte vorbește în mod precis, determinat, despre crearea îngerilor, acest adevăr este exprimat prin cuvintele: "La început a făcut Dumnezeu cerul şi și pământul" ([[Facere]] 1, 1). Cerul înseamnă lumea spirituală a puterilor cereşticerești, a îngerilor, iar pământul, lumea materială. Existenţa Existența îngerilor este afirmată, însă, în mod clar, şi și în multe locuri din [[Sfânta Scriptură]], de la prima ei carte până la ultima. Astfel, după scoaterea din rai a primilor oameni, îngerii păzeau drumul spre [[pomul vieţiivieții]] (Facere 3, 24), un înger a oprit pe [[Avraam]] de a jertfi pe fiul sau [[Isaac]] (Facere 22, 11) ; Iacob vede în vis, la Betel, îngeri ai lui Dumnezeu suindu-se şi și coborând pe o scara între cer şi și pământ (Facere 28, 12-13) ; îngerul Domnului se arată lui Balaam (Numeri 22, 22 şi și următoarele).
Îngerii slujesc lui Iisus după ispita din pustie (Matei 4, 11) şi și tot un înger Îl întăreşte întărește în grădina din Ghetsimani (Luca 22, 43). îngerii vestesc femeilor mironosiţe mironosițe învierea lui Hristos (Matei 28, 2-8 ; Marcu 16,  5-8 ; Luca 24, 4-8 ; Ioan, 20, 12) ; un înger se arată [[apostoli]]lor la [[înălţareÎnălțarea Domnului|înălțare]] şi și le anunţă anunță a doua venire întru mărire a Mântuitorului ([[Fapte]] 1, 10, 11).
Starea morală actuală a îngerilor buni este una de sfinţenie şi sfințenie și de ne-păcătuire, dar nu prin însăşi însăși natura lor, ci prin harul divin. Conlucrând cu harul divin, îngerii s-au desăvârşit desăvârșit în bine, aşa așa încât nu pot sa păcătuiască. Deci nepăcătuirea îngerilor este rezultatul rezistenţei rezistenței lor faţă față de ispite, al persistenţei persistenței în bine şi și al întăririi prin harul dumnezeiesc.
==Îngerii în Biblie==
===ÎnfăţişăriÎnfățișări=== [[Image:Archangel Gabriel fresco.jpg|thumb|left|[[Gavriil (Arhanghelul)|Arhanghelul Gavriil]] (frescă)]]Ei pot apărea în vis oamenilor sau pot lua înfăţişare înfățișare omenească.
Îngerii pot apărea în [[vis]] cum i se întâmplă lui [[Dreptul Iosif|Iosif]] când un înger îi vesteşte naşterea vestește nașterea lui Iisus (Mt1.18-24, Lc2.16). Un alt înger îi spune tot în vis să fugă în Egipt pentru că Irod va căuta pruncul să-l omoare şi și apoi să se reîntoarcă în ţară țară pentru că Irod murise.(Mt2.13-21)
Îngerii pot lua înfăţişare înfățișare omenească precum cei doi bărbaţi bărbați care-l vizitează pe Lot şi și care, convingându-se de [[homosexualitatehomosexualitatea|stricăciunea sexuală]] a locuitorilor Sodomei, distrug [[homosexualitatea|Sodoma]] şi și Gomora (Fac19.1-29). [[Iacov]] se întâlneşte întâlnește cu nişte niște îngeri în locul pe care avea să-l numească Mahanaim(Tabără îndoită), aici împăcându-se cu Esau, fratele său. (Fac32.1-33.11). Aravna Iebusitul vede îngerul care ucisese prin ciumă 70 000 de oameni în Israel ca pedeapsă pentru [[păcat]]ul lui [[David]].(1Cron21.20)
===Îngerii le spun oamenilor credincioşi credincioși ce să facă===
Doi îngeri îi spun lui [[Lot]] să plece cu familia lui din Sodoma pentru a-şi și salva vieţile viețile (Fac19.12-13). Un înger îi spune lui [[Ilie Tesviteanul|Ilie]] să le zică solilor împăratului Samariei, Ahazia că acesta va muri. În [[Cartea lui Iov]] Elihu vorbeşte vorbește de un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea, care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze (Iov33.23-30)
[[Apostolul Matei|Matei]] relatează cum, aflând că logodnica sa este însărcinată, Iosif, bărbatul [[Fecioara Maria|Mariei]], deoarece era un om neprihănit, şi și nu voia s-o facă de ruşine rușine înaintea lumii şi și -a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului, şi și i -a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea, este de la [[Duhul Sfânt]]. Ea va naşte naște un Fiu, şi și -i vei pune numele [[Iisus]], pentru că El va mântui pe poporul Lui de [[păcat]]ele sale.``Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi și a luat la el pe nevastă-sa. Şi Și el i -a pus numele Iisus (Mt1.18-24, Lc2.16)
Un înger i se arată lui [[Dreptul Iosif]] în vis şi și îi spune să plece cu pruncul Hristos şi și cu mama Lui şi și să fugă şi și să rămână în Egipt până îi va da de ştire știre din nou pentru că Irod avea să caute Pruncul să-l omoare. După moartea lui Irod (care masacrase toţi toți pruncii de parte bărbătească de până la doi ani), îngerul îi apare din nou în vis lui Iosif şi și îi spune să se reîntoarcă în ţara țara lui Israel căci au murit cei ce căutau să ia viaţa viața Pruncului, ceea ce Iosif face întocmai. (Mt2.13-21)
La sfârşitul sfârșitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze în spre ziua dintâi a săptămânii, [[Maria Magdalena|Maria MagdalinaMagdalena]] şi și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Şi Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit şi și a prăvălit piatra de la uşa ușa mormântului, şi și a şezut șezut pe ea. Înfăţişarea Înfățișarea lui era ca fulgerul, şi și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui, şi și au rămas ca nişte morţiniște morți. Dar îngerul a luat cuvântul, şi și a zis femeilor: ,,Nu vă temeţitemeți; căci ştiu știu că voi căutaţi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi Veniți de vedeţi vedeți locul unde zăcea Domnul; şi duceţiși duceți-vă repede de spuneţi spuneți ucenicilor Lui că a [[învierea|înviat]] dintre cei morţimorți. Iată că El merge înaintea voastră în Galilea; acolo Îl veţi veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.``(Matei 28.1-7, Lc 24.23).
[[Corneliu]] era om cucernic şi și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe [[mila|milostenii]] norodului, şi și se ruga totdeauna lui [[Dumnezeu]]. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el, şi și i -a zis: ,,Cornelie!`` Corneliu s-a uitat ţintă țintă la el, s-a înfricoşatînfricoșat, şi și a răspuns: ,,Ce este, Doamne?`` Şi Și îngerul i -a zis: ,,Rugăciunile şi și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi și El Şi Și -a adus aminte de ele. Trimete acum nişte niște oameni la Iope, şi și cheamă pe Simon, zis şi și [[Apostolul Petru|Petru]]. El găzduieşte găzduiește la un om, numit Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare: acela îţi îți va spune ce trebuie să faci.`` (FA 10.3,7,22)
Un înger îi zice lui [[Apostolul Filip|Filip]] să meargă spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza, unde întâlneşte întâlnește un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a Etiopienilor iar apoi duhul îi spune să ajungă carul acestuia şi și Filip îi lămureşte lămurește un pasaj din [[Sfânta Scriptură|Scriptură]] unde era vorba despre Iisus şi și apoi, dând peste o apă, îl botează pe acesta căci famenul mărturiseşte mărturisește [[credinţacredința]] sa că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. (FA8.26,29)
Un înger îi spune lui [[Apostolul Pavel|Pavel]], aflat pe o corabie în mijlocul unei furtuni grozave să nu se teamă căci Dumnezeu are în plan ca el să stea în faţa fața Cezarului şi și îi mai spune că Dumnezeu îi dăruieşte dăruiește lui pe toţi toți cei din corabie, asigurându-l astfel că şi ceilalţi și ceilalți vor scăpa. Iar Pavel le spune celor de pe corabie acest lucru îndemnându-i să se linişteascăliniștească. (Fa27.21-26)
===Îngerii vestesc viitorul===
Îngerii îi spun lui Lot că vor nimici Sodoma (Fac19.13). Un înger îi vesteşte vestește lui Ilie că are un drum lung de făcut(3Regi 19.3-8). Un înger îi vesteşte vestește lui Ilie că Ahazia va muri. Un înger îi vesteşte vestește Lui Iosif naşterea nașterea lui Iisus şi și faptul că acesta va mântui poporul de păcatele sale(Mt1.18-24 Lc2.16). Un înger îi vesteşte vestește lui Iosif că Irod va căuta pruncul să-l omoare (Mt2.13). Un înger îi vesteşte vestește lui Zaharia naşterea nașterea lui Ioan Botezătorul şiși-l pedepseşte pedepsește pentru necredinţă necredință (Lc1.8-25). [[Gavriil (Arhanghelul)|Îngerul Gavriil]] o anunţă anunță pe fecioara Maria că este binecuvântată între femei pentru va avea un fiu de la Duhul Sfânt care va fi chemat Fiul lui Dumnezeu şi și o anunţă anunță că Elisabeta, rudenia ei are deja un fiu care este în a şasea șasea lună. (Lc1.26-38). Un înger se înfăţişează înfățișează unor păstori cărora le vesteşte naşterea vestește nașterea Mântuitorului, le spune semnul după care îl vor cunoaştecunoaște: veţi veți găsi un prunc înfăşat înfășat în scutece şi și culcat într-o iesle.`` Şi Și deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu, şi și zicând: ,,Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi și pace pe pământ între oamenii plăcuţi plăcuți Lui.`` După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţiialții: ,,Haidem să mergem până la Betleem, şi și să vedem ce ni s-a spus şi și ce ne -a făcut cunoscut Domnul.`` (Lc2.1-15)
===Îngerii îi întăresc pe oamenii credincioşi credincioși în încercări, păzindu-i în toate căile lor, izbăvindu-i din mari pericole===
====Îngerul păzitor====
[[Iisus]] le spune ucenicilor că îngerii acestor micuţi copilaşi micuți copilași [[smereniesmerenia|smeriţismeriți]] care [[credinţacredința|cred]] în El văd pururea faţa fața lui Dumnezeu care este în ceruri. (Matei 18.1-11)
Chiar înainte de arestare, în timp ce Iisus se ruga zicând: ,,Tată, dacă voieştivoiești, depărtează paharul acesta de la Mine! TotuşiTotuși, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.`` Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să -L întărească. (Lc22.43) [[Ucenic]]ii săi dormeau la momentul acela.====Îngerii îi păzesc pe oamenii credincioşi în toate căile lor====Psalmistul arată că graţie faptului că cineva îşi face din [[Dumnezeu]] adăpost şi turn de scăpare, Dumnezeu va porunci îngerilor săi să-l păzească în toate căile sale; ei îl vor duce de mâini ca nu cumva piciorul să-şi lovească de vreo piatră şi va păşi peste lei şi năpârci şi va călca peste pui de lei şi peste şerpi.(Ps91.1-9-13).
'''Un înger ====Îngerii îi izbăveşte păzesc pe oamenii credincioși în toate căile lor====Psalmistul arată că grație faptului că cineva își face din primejdie pe trei iudei credincioşi aruncaţi [[Dumnezeu]] adăpost și turn de scăpare, Dumnezeu va porunci îngerilor săi să-l păzească în foc'''toate căile sale; ei îl vor duce de mâini ca nu cumva piciorul să-și lovească de vreo piatră și va păși peste lei și năpârci și va călca peste pui de lei și peste șerpi (Ps 90.1-9-13).
Aruncându-i într-un cuptor '''Un înger îi izbăvește din primejdie pe trei iudei ( Şadrac, Meşac şi Abed-Nego) care nu vroiau [[idolatria|să se închine unui chip de aur]] făcut de el, Nebucadneţar vede că aceştia umblă slobozi şi nevătămaţi prin cuptor fiind însoţiţi de cineva care avea o faţă de fiu de Dumnezeu. Atunci îi scoate de acolo şi spune ,,Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a trimes pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi cari s-au [[credinţa|încrezut]] în El, au călcat porunca împăratului şi [[mucenic|şi-au dat mai degrabă trupurile]] lor decât să slujească şi să se închine altui dumnezeu decât Dumnezeului lor! După aceea, împăratul a înălţat pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego la mare cinste, credincioși aruncați în ţinutul Babilonului.(Daniel 3)foc'''
'''Un înger închide gura leilor şi Aruncându-i într-un cuptor pe trei iudei ( Șadrac, Meșac și Abed-Nego) care nu vroiau [[închinarea la dumnezei străini|să se închine unui chip de aur]] făcut de el, Nebucadnețar vede că aceștia umblă slobozi și nevătămați prin cuptor fiind însoțiți de cineva care avea o față de fiu de Dumnezeu. Atunci îi scoate de acolo și spune ,,Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego, care a trimes pe îngerul Său și a izbăvit pe slujitorii Săi cari s-au [[credința|încrezut]] în El, au călcat porunca împăratului și [[mucenic|și-au dat mai degrabă trupurile]] lor decât să slujească și să se închine altui dumnezeu decât Dumnezeului lor! După aceea, împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abed-Nego la mare cinste, în ținutul Babilonului. (Daniel rămâne nevătămat'''3)
'''Un înger închide gura leilor și Daniel rămâne nevătămat''' Pentru că nu puteau să-i găsească vreo vină, cei din anturajul lui Dariu îi propun împăratului să dea o poruncă împărătească prin care oricine se închină vreunui alt Dumnezeu sau altui om afară de Dariu să fie aruncat în groapa cu lei. Acesta acceptă, oamenii împăratului îl pândesc pe [[Daniel]] şi și îl pârăsc la împărat care, mâhnit, vrea să-l scape dar până la urmă îl aruncă în groapa cu lei zicând că Dumnezeul căruia îi slujea să-l scape. Şi aşa Și așa se întâmplă. Dimineaţa Dimineața îl găseşte găsește pe Daniel nevătămat care îi spune că îngerul Domnului a închis gura leilor pentru că a fost găsit nevinovat înaintea Lui. (Daniel 6)
===Îngerii sunt grabnici ajutători===
Un înger îi lasă lui [[Ilie Tesviteanul|Ilie]] turtă coaptă pe nişte niște pietre încălzite şi și un ulcior cu apă în două rânduri pentru a-l întări pentru lungul drum (de 40 zile) până la Horeb( 3Regi 19.3-8)
'''Un înger îi eliberează pe apostoli'''
Marele preot şi și cei din partida [[saduchei]]lor, [[invidia|invidioşiinvidioși]] pe semnele, [[minuniminune|minunile]]le şi și [[boala|vindecările]] făcute de apostoli îi întemniţează întemnițează pe aceştia aceștia dar un înger al Domnului a deschis uşile temniţeiușile temniței, noaptea, i -a scos afară, şi și le -a zis: ,,DuceţiDuceți-vă, staţi stați în Templu, şi vestiţi și vestiți norodului toate cuvintele vieţii vieții acesteia.`` Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineaţă dimineață în Templu, şi și au început să înveţe învețe pe norod. Marele preot şi și cei ce erau cu el, au venit pe neaşteptateneașteptate, au adunat [[Sobor]]ul şi și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel, şi și au trimes la temniţă temniță să aducă pe apostoli. (FA5.19)
'''Petru eliberat din închisoare de înger'''
În noaptea zilei când avea de gând Irod să -l înfăţişeze înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostaşiostași, legat de mâini cu două lanţurilanțuri; şi nişte și niște păzitori păzeau temniţa temnița la uşăușă. Şi Și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neaşteptateneașteptate, şi și o lumină a strălucit în temniţătemniță. Îngerul a deşteptat deșteptat pe [[Apostolul Petru|Petru]], lovindu -l în coastă, şi și i -a zis: ,,Scoală-te, iute!`` Lanţurile Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i -a zis: ,,Încinge-te, şi și leagă-ţi încălţăminteleți încălțămintele.`` Şi Și el a făcut aşaașa. Îngerul i -a mai zis: ,,Îmbracă-te în haină, şi și vino după mine.`` Petru a ieşit ieșit afară, şi și a mers după el, fără să ştie știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia şi și a doua, au ajuns la poarta de fer, care dă în cetate, şi și ea li s-a deschis singură; au ieşitieșit, şi și au trecut într-o uliţăuliță. Îndată, îngerul a plecat de lângă el. Când şi și -a venit Petru în fire, a zis: ,,Acum văd cu adevărat că Domnul a trimes pe îngerul Său, şi și m-a scăpat din mâna lui Irod şi și de la tot ce aştepta aștepta poporul Iudeu.`` (FA12.7-11) '''Îngerii, duhuri slujitoare''' [[Image:Synaxis of the Archangels.jpg|thumb|right|Soborul Netrupeștilor Puteri]]Îngerii sunt ,,toți duhuri slujitoare trimese să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni [[mântuirea]]”(Evrei 1.1-14). Un înger îi spune lui [[Apostolul Ioan|Ioan]] să nu se închine lui căci el este ,,un împreună slujitor cu tine, și cu frații tăi, proorocii, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta’’ și îi spune să se închine lui Dumnezeu.``(Apoc22.8-9)
===Îngerii vindecători===
La scăldătoarea Betezda, lângă Poarta Oilor, în Ierusalim zăceau o mulţime mulțime de bolnavi, orbi, şchiopișchiopi, uscaţiuscați, cari aşteptau mişcarea așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora, din când în când, în scăldătoare, şi și turbura apa. Şi Și cel dintâi, care se pogora în ea, după turburarea apei, se făcea sănătos, orice [[boala|boală]] ar fi avut. (Ioan 5.4). Acolo [[Iisus]] se întâlneşte întâlnește cu un om care era bolnav de 38 de ani care se plânge că n-are pe nimeni să-l arunce în scăldătoare şi și altul se băgă înaintea lui. Mântuitorul îl vindecă pe loc.===Îngerii se implică real în luptă pe pământ şi și în cer===Dumnezeu îi spune lui [[Moise]] să se suie în ţara țara pe care a jurat că o va da [[Avraam]], lui [[Isaac]] şi și lui [[Iacov]] căci El va trimite un înger pentru a izgoni pe CananiţiCananiți, AmoriţiAmoriți, HetiţiHetiți, FereziţiFereziți, Heviţi şi IebusiţiHeviți și Iebusiți. (Exod.33.1-2). Când au venit să-l aresteze pe Iisus Şi Și unul din cei ce erau cu Iisus, a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot, şi și i -a tăiat urechea. Atunci Iisus i -a zis: ,,Pune-ţi ți sabia la locul ei; căci toţi toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Crezi că n-putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini [[Sfânta Scriptură|Scripturile]], cari zic că aşa așa trebuie să se întâmple?`` În clipa aceea, Iisus a zis gloatelor: ,,Aţi ieşit Ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii şi și cu ciomege, ca să Mă prindeţiprindeți. În toate zilele şedeam ședeam în mijlocul vostru, şi învăţam și învățam norodul în Templu, şi și n-aţi ați pus mâna pe Mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin prooroci.`` Atunci toţi toți ucenicii L-au părăsit şi și au fugit.(Matei 26.51-56) [[Mihail (Arhanghelul)|Mihail]] și îngerii lui l-au învins pe [[diavol|balaurul]] (Cel Rău) și pe îngerii lui (duhurile necurate) care au fost aruncați pe pământ(Apoc12.7-10).Un înger l-a legat pe Cel Rău pentru mii de ani; acesta va fi dezlegat apoi pentru puțină vreme, va amăgi pe unii dar în final va fi aruncat în iezerul de foc și de pucioasă, unde este și fiara și proorocul mincinos, și vor fi chinuiți acolo zi și noapte, în vecii vecilor. (Apoc20.1-10) ===Îngerii pot şi și pedepsi pe cei necredincioşinecredincioși===Îngerii îi lovesc cu orbire pe cei care erau la uşa ușa casei lui Lot care vroiau să spargă uşa şi ușa și să se împreuneze cu ei (care aveau înfăţisare înfățisare omenească).(Fac19.11) Îngerii nimicesc Sodoma, făcând să plouă pucioasă şi și foc din cer. (Fac19.13,24) Îngerul Domnului ucide prin ciumă 70 000 de oameni în Israel pentru păcatul lui [[David]] de a fi iniţiat inițiat o numărătoare a poporului şi și în momentul când se pregătea să nimicească de tot Israelul, lui Dumnezeu I se face [[mila|milă]] şi și porunceşte poruncește ca îngerul să-şi și tragă mâna şi și să se oprească.( 2Sam24, 1 Cron 21). Un înger îl pedepseşte pedepsește pe trufaşul trufașul Sanherib care batjocorise Numele Domnului şi și ucide 185 000 de oameni din tabăra acestuia într-o singură noapte, protejând Israelul lui [[EzechiaIezechia]] şi și împlinind profeţia profeția lui [[Isaia]]. Sanherib este forţat forțat apoi să se întoarcă la Ninive unde este omorât de fiii săi, pe când se ruga în templu.(4Regi 19.20-37, 2Cron32.21). Psalmistul se roagă lui Dumnezeu să trimită îngerul său spre cei care vor să-i ia viaţa şi viața și acesta să-i gonească şi și să-i urmărească. (Ps35.5-6). Psalmistul vorbeşte vorbește de o droaie de îngeri aducători de nenorociri, referindu-se la aceia care au declanşat declanșat cele 10 urgii ale lui Dumnezeu împotriva lui Faraon. (Ps78.42-49-51). [[Apocalipsa Sf. Ioan Teologul|Apocalipsa]] vorbește de șapte îngeri care țineau cele șapte urgii pregătite pentru necredincioși. (Apoc15) Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărăteştiîmpărătești, a şezut șezut pe scaunul lui împărătesc, şi și le vorbea. Norodul a strigat: ,,Glas de Dumnezeu, nu de om!``Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Şi Și a murit mâncat de viermi. (FA7.21) ===Legea şi și Apocalipsa au fost trimise prin îngeri===Lui Moise i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. [[Apostolul Ştefan Ștefan (Întâiul-mucenic)|ŞtefanȘtefan]] arată ca lui Moise i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Când l -a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta; şiși, pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului, care i -a zis: ,Eu sunt Dumnezeul părinţilor părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, şi și Dumnezeul lui Iacov.` Şi Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i -a zis: ,Scoate-ţi încălţămintea ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai, este un pământ sfânt.(FA7.30,35). El (Moise) este acela care, în adunarea Israeliţilor Israeliților din pustie, cu îngerul, care i -a vorbit pe muntele Sinai, şi și cu părinţii noştripărinții noștri, a primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă. (FA7.38)Ştefan Ștefan îi mustră pe evreii necredincioşinecredincioși, ai căror urmaşi urmași erau marele preot şi și saducheii care-l acuzau, spunându-le că ei au primit Legea dată prin îngeri şi și n-au păzit-o. (FA7.53) [[Apostolul Pavel]] spune că Legea ,,a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină ,,SămânţaSămânța``, căreia îi fusese făcută făgăduinţafăgăduința; şi și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor.”(Ga3.19). În [[Epistola către evrei]] apostolul arată: ,,Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit’’(Evrei 2.2)În [[Apocalipsa Sf. Ioan Teologul|Cartea apocalipsei]] se arată că descoperirea despre sfârșitul lumii a fost făcută trimițând un înger la [[apostolul Ioan]]. (Apoc1.1-2) ===Îngerii și Dumnezeu===Îngerii sunt tari în putere, împlinesc poruncile lui [[Dumnezeu]], ascultă de glasul cuvântului Lui, binecuvântează pe Dumnezeu. (Ps103.20) și îl laudă (Ps148.2). După ce biruiește și a treia și ultima ispită, [[diavol|Cel Rău]] îl lasă și deodată vin la Iisus niște îngeri să-I slujească. (Matei 4.11, Mc1.13) Iisus îi spune lui [[Nataniel]], israelitul în care nu era vicleșug și lui [[Apostolul Filip|Filip]]: ,,Adevărat, adevărat vă spun, că, de-acum încolo, veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului.``(Ioan1.51) Și fără îndoială, mare este taina evlaviei... ,,Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în [[Duhul Sfânt|Duhul]], a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.``(1Tim3.16)===Numărul îngerilor===Numărul îngerilor este de foarte mare (Evrei12.22, Apoc5.11). [[Apostolul Ioan]] relatează în Apocalipsa sa faptul că a auzit glasul unor îngeri și ,,era numărul lor zeci de mii de zeci de mii și mii de mii." ===Îngerii sunt secerătorii de la sfârșitul veacului===[[Iisus]] le spune ucenicilor că la a doua venire a Sa (despre care nici îngerii nu știu când va fi- Matei 24.36, Mc13.32) vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă, (Matei 24.31) însoțit de îngerii săi. (Matei 16.27, Mat 25.31, Mc8.38, Lc9.26, 2Tes1.7). Atunci pe oricine Îl va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu; dar cine se va lepăda de El înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu.(Lc12.8,9). Hristos va trimete pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare, și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.(Matei 24.31, 13.27). Îngerii sunt secerătorii de la sfârșitul veacului care vor arunca pe cei ce au săvârșit fărădelegea în cuptorul aprins al [[iad]]ului, acolo unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților, în timp ce cei neprihăniți vor străluci ca soarele în [[rai]], așa cum arată Iisus în [[pilda neghinei]] (Mat13.24-43). În [[pilda bogatului nemilostiv ]] Hristos relatează cum [[sărăcia|săracul]] Lazăr a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam.(Lc16.22) Hristos le spune [[farisei]]lor și cărturarilor care-l acuzau că mănâncă cu păcătoșii [[pilda oii rătăcite]] și le spune că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru nouăzeci și nouă de oameni neprihăniți cari n-au nevoie de pocăință și [[pilda banului pierdut]] și apoi le spune că tot așa este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește.(Lc15.10)``
== Sursa ==
* ''Orthodox Life'', Vol. 27, Nr. 6 (Nov.-Dec., 1977), pag. 39-47.
* alte surse
==Bibliografie==
#Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 1997, București, ISBN 973-9130-88-7
#Biblia sau Sfânta Scriptură, versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Valeriu Anania, "Introducere" la Cărțile regilor, pp. 307-308, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001, ISBN 973-9332-86-2
#Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6
==Site-uri externe==
*[http://www.orthodoxinfo.com/death/angels2.aspx Învăţăturile Învățăturile Bisericii privind Îngerii]
*[http://www.esoteric.msu.edu/VolumeII/CelestialHierarchy.html ''Ierarhia Cerească'' de Sfântul Dionisos Aeropagitul]
*[http://www.zeitun-eg.net/members_contrib/PopeShenoudaIII_TheANGELS.pdf ''Îngerii'' de H.H. Pope Shenouda III (Format: PDF)]
Birocrați, interwiki, renameuser, Administratori
15.945 de modificări

Meniu de navigare