Modificări

Salt la: navigare, căutare

Smirnă

196 de octeți adăugați, 21 decembrie 2020 12:50
m
Corectare diacritice. Actualizare link-uri.
'''Smirna''', alături de [[tămâie]], este tot o jertfă a naturii, adusă lui [[Sfânta Treime|Dumnezeu ]] prin omul dreptcredincios. Mirosul de smirnă, cu mult mai fin şi și mai subtil decât cel de tămâie, mângâie pe tot omul ce stă în [[Biserică]], aşteptând așteptând cu evlavie odihna promisă de Mântuitorul [[Iisus Hristos]]. În slujbele Bisericii de Răsărit, totul se aduce înapoi Dăruitorului, sunetul şi și culoarea, mirosul şi și gustul, lemnul, piatra şi și aurul. În slujbele creştinilorcreștinilor, aceştia aceștia întorc toate Celui care le-a dăruit mai întâi.:Cu toţii toți am auzit de tămâie, însă nu şi și de smirnă. Pe scurt, smirnă este un produs superior tămâiei, având o culoare galben închis, uneori cu puncte albe, care are un miros deosebit de plăcut. Ca şi și tămâia, încă din vechime, smirnă constituie unul din darurile preţioase prețioase care se puteau face cuiva. :Smirna este în tradiţia tradiția multor popoare creştine creștine simbolul cuminţenieicumințeniei, înfrânării şi înţelepciuniiși [[înțelepciunea|înțelepciunii]]. Chiar în tradiţia tradiția româneasca există expresii de genul: "Să „Să stai cuminte smirnă" smirnă” sau "a „a tăcut smirnă"smirnă”, care ilustrează foarte bine valenţele valențele psiho-spirituale cu care este investita această răşinărășină, adusă de pe tărâmurile pe care a păşit pășit Mântuitorul Iisus, împreună cu apostolii [[apostol]]ii Săi.:[[Rugăciunea ]] rostită de [[preot]], în momentul în care binecuvintează binecuvântează smirnă, este binecunoscută bine-cunoscuta rugăciune rostită şi și la tămâie. Aceasta este atât de cuprinzătoare, încât am putea începe şi și termina doar cu aceasta. "Tămâie iţi „Tămâie iți aducem ŢieȚie, Hristoase, Dumnezeul nostru, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind-o în jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul Preasfântului Tău Duh." 
==Ce este smirna ==
Smirna este o substanţă răşinoasăsubstanță rășinoasă, obţinută obținută prin aceeaşi aceeași metodă ca şi și tămâia: crestarea unor arbuşti arbuști exotici din ''Familia Stryaccea'', numiţi "numiți ''Styrax Benzoin"'', "''Styrax macrothyrsus"'', "''Styrax paralleloneurus"'', "''Styrax tokinozis"''. Pliniu compară arborele de smirnă cu ienupărul, iar Discoride îl asemănă cu salcâmul. Unii naturalişti naturaliști numesc arborele care dă smirnă ''Balsamodendron Myrrha''.  Copăceii exotici din care iese smirnă pot ajunge până la înălţimea înălțimea de 4-5 4–5 metri. Arbustul mai este răspândit în Sumatra, Java, Malaezia, Vietnam, Cambodgia, China, Thailanda. Styraxul creşti şi crește și în Siria şi și Palestina, în Arhipelagul Indonezian şi și Italia. Printre cele mai renumite zone de produs smirnă se numără, încă şi și astăzi, Yemenul şi și Etiopia.:La sfârşitul lui sfârșitul lunii august, încep să apară flori albe şi și verzi, iar în trunchiul arborelui se formează noduri. El este atunci incizat şiși, în urma acestei operaţii„operații”, se va scurge o răşină rășină galbenă, care se va usca pe trunchiul arborelui. Se va închide la culoare şi și va fi culeasă în timpul lunilor de vară. Ceea ce se scurge din coaja acestora se întăreşteîntărește, în contact cu aerul, devenind un produs tare căutat şi și scump, atât în cultul religios, cât şi și în industria farmaceutică şi și parfumerie.:Cuvântul "''smirnă" îşi '' își trage originea dintr-un cuvânt ebraic vechi, care înseamnă "''a fi amar"''. Potrivit acestui sens, smirnă smirna este cu adevărat o substanţă substanță tare amară, de altfel, ca mai toate răşinoaselerășinoasele. Având iniţial inițial o culoare galben deschisă, odată . Odată cu solidificarea acesteia, ea capătă o culoare roşiaticăroșiatică-brună. Prin ardere, smirnă smirna degajă un minunat miros, acesta conţinând mulţi conținând mulți vapori de acid benzoic, component cu acţiune acțiune farmaceutică.:Smirnă Smirna este mult apreciată şi și în industria farmaceutică. Smirnă este antiinflamatoare a un antiinflamator al căilor respiratorii, cei ce se bucură de mirosul de smirnă ajutându-şiși, simultan, şi și trupul. Ea mai este folosită şi și ca produs cu proprietăţi proprietăți antioxidante, antiseptice, astringente, sedative şi și expectorante. Afecţiuni Afecțiuni pentru care se recomandă: guturai, gripă, bronşitabronșită; oboseală, astenie; stări de nelinişteneliniște, agitaţie agitație psihică, incapacitate de concentrare; indigestie, balonare; sensibilitate la răceli (infecţii infecții respiratorii); circulaţie circulație periferică deficitară (mâini şi și picioare reci). == Smirna şi și locul acesteia în cultul creştin creștin ==Smirna este adesea pomenită în [[Sfânta Scriptură]], cu precădere însă în [[Vechiul Testament]]. Dintre locurile în care este pomenită aceasta, le aducem ca mărturie pe următoarele: "Cine„Cine-i acel ce din pustiu se-nalţă nalță ca o coloană fumegândă, amestec viu de smirnă şi și tămâie, din arta făcătorilor de mir?" (”<ref>Cântarea Cântărilor 3, 6) "Apoi </ref> „Apoi s-au aşezat așezat să mănânce. Şi Și dacă şiși-au ridicat privirea, iată că o caravană de ismailiţi ismailiți venea de la Galaad, avându-şi și ei cămilele încărcate cu tămâie şi și balsam şi și smirnă, pe care mergeau să le descarce în Egipt". (” <ref>Facerea 37, 25) </ref> Iuda şi și Israelul făceau negoţ negoț cu smirnă şi și primeau în schimb grâu, ceară, miere, untdelemn şi și balsam, după cum aflăm din cartea lui [[Cartea profetului Iezechiel |Iezechiel]]. (27,17).:Sfântul Evanghelist [[Apostolul Matei |Matei]] ne spune că smirna, alături de aur şi și de tămâie, a fost unul din darurile pe care Magii magii l-au adus Mântuitorului la Naşterenaștere: "Şi„Și, intrând în casă, L-au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Sa; şi și căzând la pământ, I s-au închinat; şi și deschizându-şi și visteriile, I-au adus daruri: aur, tămâie şi și smirnă." (”<ref>Matei 2, 11). </ref> [[Dreptul Nicodim|Nicodim ]] a folosit smirnă, amestecată fiind cu alte arome, la îmbălsămarea trupului lui Iisus: "Şi „Și a venit şi și Nicodim, cel care venise la El mai înainte noaptea, aducând ca la 100 de litre de amestec de smirnă şi și aloe." (”<ref>Ioan 19, 39).</ref> :Smirna aduce aminte de jertfa curată pe care omul trebuie să o aducă lui Dumnezeu. Omul trebuie să moară lumii acesteia, pline de amărăciunea păcatelor[[păcat]]elor, şi și să devină duhovnicesc, spre a se înălţa înălța la Dumnezeu precum fumul cel binemirositor al smirnei. Alături de tămâie, smirnă intră şi și ea în compoziţia compoziția Sfântului şi și Marelui Mir.[[Imagine:smirna-(1).jpgMir]]. ==Note==<references /> [[ImagineCategorie:smirna-(2).jpgObiecte liturgice]] [[Media:[[Mediaen:Exemplu.oggMyrrh]]
1.035 de modificări

Meniu de navigare