Modificări

Salt la: navigare, căutare

Astrologia

12.796 de octeți șterși, 4 septembrie 2014 07:46
fără descrierea modificării
Dincolo de glumele care se fac pe seama credinţei în zodii (horoscop )[[Image:Zodiac , această credinţă existăsec 16. Este curiospng|thumb|200px|right|Zodiac, dar oamenii sec 16]]{{Spiritualitate didactică}}'''Astrologia''' reprezintă un ansamblu de credințe eronate care refuză pornesc de la ideea unui că astrele cerului determină caracteristicile omului și destinul acestuia atât la naștere cât și în timpul vieții. Comunitatea științifică a respins în repetate rânduri concluziile celor ce se ocupă cu astfel de practici.[[DumnezeuSfânta Scriptură]] interzice categoric acest [[păcat]] Creator(ea era pedepsită cu moartea în legea ebraică), preferă să se supună unor berbeci imaginari care aleargă prin stele. O gospodină trece cu vederea cuvintele lui este expresia [[Iisusînchinarea la dumnezei străini|Hristosidolatriei]] (încălcând astfel prima poruncă a [[Decalog]]ului: ,,Să nu ai alți dumnezei în afară de Mine"iubeşte pe aproapele tău"), dar o ascultă pe prezentatoarea TVși, dacă îi zice: "astăzi veţi avea o zi greade multe ori, evitaţi conflictele cu cei apropiaţi"(zodia a [[iubirea de arginți|iubirii de arginți]].În lipsa [[pocăință|pocăinței]] practicanții acestei ocupații nu vor vedea [[împărăția lui Dumnezeu]].. - horoscopul zilei)Cei cu înclinații spre astfel de practici sunt chemați să citească [[Sfânta Scriptură]], să meargă regulat la biserică, să se [[mărturisire|spovedească]] și să se [[euharistie|împărtășească]] și să ceară sfatul [[preot|preoților]] bisericii.
Faptul că omul e îndreptat spre latura tainică a existenţei sale, vorbeşte despre dualitatea naturii umane. Pe de o parte, lumea imediată, văzută, iar pe de altă parte, lumea mistică, necunoscută şi nesigură, dar prezentă în chip latent în fiecare. Omul crede, dacă nu în Dumnezeu, atunci în orice altceva. De exemplu, studenţii din Iaşi nu trec în timpul sesiunii pe sub peretele fostei edituri "Junimea", pentru că nu le merge la examene. Alţii, din aceleaşi motive, nu calcă pe capacele de canalizare.
Lumea interioară ==Sfânta Scriptură==Astrologia încalcă prima poruncă a acestor oameni e o lume caleidoscopicăDecalogului care arată cine este adevăratul [[Dumnezeu]] și interzice închinarea la dumnezei străini:"Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului și din casa robiei/, dezordonată, care îşi lasă amprenta asupra modului Să n-ai alți dumnezei în afară de gândire şi de receptareMine!"<ref>Exod</ref>Închinarea la astre este interzisă, stă scris în [[Cartea Deuteronomului]]: "Privind la cer și văzând soarele, luna, stelele și toată oștirea cerului, să nu te lași amăgit ca să te închini lor, nici să le slujești" <ref>Deut. 4, 19</ref>Casele devin necurate prin practicarea astrologiei, arată proorocul [[Ieremia]]: Și casele Ierusalimului și casele regilor lui Iuda vor fi necurate, ca Tofetul, pentru că pe acoperișul tuturor caselor s-aduce tămâie întregii oștiri cerești și se săvârșesc turnări în cinstea dumnezeilor străini".<ref>Ier19. De aici fragmentarismul lumii moderne şi13</ref> Acesta anunță cuvântul Domnului: , ,Voi sfărâma poporul acesta și cetatea aceasta, așa cum am sfărâmat vasul olarului, care nu mai alespoate fi făcut la loc"<ref>Ier19.11</ref> și prevestește venirea nenorocirilor peste cetățile care , postmoderne, lumea clip și-urilor şi a colajelorau învârtoșat inima și nu ascultă cuvintele" lui Dumnezeu.<ref>Ier19.15</ref>
Omul are nevoie de repere în univers==Regii și astrologia==În vremea lui [[Osea]] oamenii s-au dedat la idolatrie, vrăjitorie, ghicire, ei ,, el nu poate să existe de s-au închinat la sinetoată oștirea cerului".<ref>4 Regi 17. Experienţa 16</ref>[[teama|friciiManase]], împărat criminal, idolatru, vrăjitor (care mai târziu s-a pocăit de păcatele sale și a dat slavă lui Dumnezeu) ,,s-a închinat la toată oștirea cerească, slujind acesteia."<ref>4Regi21.3, 2Cron33.3</ref> El ,, a singurătăţiizidit altare întregii oștiri a cerurilor, ne împinge spre credinţele în cele mai ciudatedouă curți ale Casei Domnului."<ref>2Cron33.5</ref> Spre deosebire de aceștia [[Iov]] s-a păstrat neatins de acest păcat.<ref>Iov31. E adevărat26-27</ref> [[Iosia]], împărat credincios a poruncit ,, există stele şi constelaţiisă scoată din templul Domnului toate lucrurile făcute pentru Baal, fiecare cu nume şi traiectorii propriipentru Astarte și pentru toată oștirea cerului și să le ardă afară din Ierusalim, dar cum putem crede că un corp iraţional poate influenţa în vreun fel fiinţa atât de complexă valea Chedronului, iar cenușa lor să o ducă la Betel./A izgonit după aceea pe preoții idolilor pe care este omul? Ce-i dreptpuseseră regii Iudei, ca să facă tămâieri pe înălțimi, în complexitatea sacetățile Iudei și în împrejurimile Ierusalimului, și care tămâiau pe Baal, soarele, omul poate să creadă chiar şi că luna, stelele și toată oștirea cerului."<ref>4Regi23.4-5</ref>==Pedepse==Cei care se închinau la astre erau pedepsiți cu moartea: De se va afla la tine, în vreuna din cetățile tale, pe care nu e decât un bolovanți le va da Domnul Dumnezeul tău, bărbat sau femeie, poate care -i hotărască soarta! Această credinţă mă fi făcut rău înaintea ochilor Domnului Dumnezeului tău, călcând legământul Lui,Și se va duce cu gândul și se va apuca să slujească altor dumnezei și se va închina acelora, sau soarelui, sau lunii, sau la personajul lui Creangătoată oștirea cerească, ceea ce eu n-am poruncit;Și ți se va vesti și vei auzi aceasta, care plângea de frica bolovanului de sare să cercetezi bine și de se va adeveri aceasta și se va fi făcut urâciunea aceasta în Israel,Să scoți pe bărbatul acela sau pe sobăfemeia aceea care au făcut răul acesta la porțile tale și să-i ucizi cu pietre.<ref>Deut. 17.2-5</ref>
Sfinţii Părinţi spun că obişnuinţele sunt a doua fire. De aceea, omul care ascultă mai multă vreme horoscoapele, ajunge, în cele din urmă, să fie o umbră a semnului său zodiacal. Aceşti oameni nu îşi dau seama că devin foarte vulnerabili, pentru că e destul să-i afli zodia şi poţi face cu el ce vrei, îl manipulezi ca pe un zombi, ceea ce e valabil, mai ales, pentru femei.==Calculele astrologilor incorecte astronomic==
Noi suntem invitaţi să imităm sau pe Hristos'''"'''Din punct de vedere astronomic calculele astrologice sunt extrem de discutabile, sau berbeciideoarece data echinocțiului de astăzi nu mai corespunde cu data echinocțiului de acum 2000-2500 de ani (azi soarele nu mai răsare la 0° în constelația Berbecului, taurii şi racii zodiacali. Imitând, devenim, susţine ascetica ortodoxăci el a migrat până la 7° în constelația Peștilor - cf. Dar, desigur, fiecare e liber să aleagă ceea ce vrea el să devină[61;126]).
Ierodiacon [[Savatie Bastovoi]]În fața unui asemenea impas astrologii au adoptat două atitudini: ori și-au modificat calculele după un "zodiac migrator", ori - cum au făcut marea majoritate - nu au ținut seama de faptul că realitatea astronomică este diferită de cea după care calculează ei și au preferat să își păstreze sistemul de calcul.
Despre astrologie Pentru un observator exterior această neconcordanță ar trebui să stârnească suspiciune. Dacă aceste calcule ale astrologilor ar fi corecte cel puțin din punct de vedere astronomic, aceasta ar fi un argument - chiar dacă insuficient - sau în favoarea caracterului științific al îndeletnicirilor lor. Dar faptul că astrologii încearcă să demonstreze valabilitatea propriilor calcule (care le sfidează pe cele științifice) cu ajutorul statisticilor eficienței în "ghicire", acest lucru ar trebui să vădească faptul că astrologia nu este deloc o știință, ci doar o artă magică (totuși, fiecare astrolog pretinde că sistemul său se potrivește perfect realității cosmice și, sub un pretins caracter științific, atrage oamenii în cursa ocultismului).'''"descifrarea tainelor cereşti'''<ref> Cit. din Danion Vasile, [http://www.sfaturiortodoxe.ro/_horoscop.htm "Despre horoscop, cutremure si ghicirea viitorului]")</ref>
"Fără contactul cu fiinţele spirituale, nu ar exista nici o dezvăluire astrologică" [10;49].==Studii==
Studiile au eșuat repetat în a demonstra corelații semnificative statistic între predicțiile astrologice și variabilele operațional- mărturia definite. <ref>Shawn Carlson A Double-blind Test of Astrology Nature, 318, 419 1985</ref>Testele de tip efect size(care studiază tăria corelației dintre două variabile) care au ipoteze fundamentate astrologic au demonstrat că media acurateței predicțiilor astrologice nu este mai mare decât cea întâmplătoare. De exemplu, când s-a făcut testarea variabilelor cognitive, comportamentale, etc ale unui fost astrolog -lot de 2000 de cazuri de gemeni născuți la câteva minute unul de altul, aceasta nu a arătat o influență celestă asupra caracteristicilor umane.<ref>Dean and Kelly. "Is Astrology Relevant to Consciousness and Psi?". http://www.imprint.co.uk/pdf/Dean.pdf.</ref>
Una dintre ideile fundamentale ale cunoaşterii neopăgâne Psihologii experimentaliști au sugerat câteva efecte diferite care pot contribui la impresia de exactitate astrologică. O tendință observată este că omul nu trebuie cunoscută sub numele de înclinația de confirmare, când oamenii cărora le sunt date un set de predicții multiple sunt tentați și le amintească mai ţină cont mult pe cele exacte(hits) decât pe cele inexacte(misses). În consecință, oamenii tind să-și amintească setul de vreo autoritate supremăpredicții ca fiind mult mai exact decât a fost realmente. Al doilea fenomen psihologic este Efectul Forer, că trebuie să scape care se referă la tendința umană de a acorda rate înalte de povara unui Dumnezeu exactitate acelor descrieri ale personalității lor care supraveghează lumea şi să îşi ia destinul în propriile mâinile sunt prezentate ca fiind croite special pentru ei, când de fapt ele sunt vagi și suficient de generale pentru a se aplica unor mase mari de oameni.<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology</ref>
Cuvântul [[libertate]] ==Rostul stelei magilor=='''"'''Marea majoritate a astrologilor susțin că Biblia este strigat astăzi cu putere de către diferite categorii plină de oameni şi cu diferite scopurireferințe astrologice, cel cea care li se pare cea mai adesea exprimând libertatea omului evidentă fiind despre steaua care i-a călăuzit pe cei trei Magi spre locul Nașterii Mântuitorului. Rostul acestei stele nu era însă de a călca în picioare tradiţiile de orice fel şi arăta valoarea astrologiei ci, după cum arată Tradiția creștină, era tocmai de a urca -i aduce pe soclu statuia unui impunător păgâni - care se ocupau cu practicile magice - să se închine Fiului lui Dumnezeu. Steaua Magilor marchează sfârșitul închinării păgâne și chemarea tuturor neamurilor la [[credința|credință]] în Dumnezeul cel în Treime lăudat. Cum spune atât de frumos Condacul [[idolCrăciun]]ului: libertatea de "Nașterea Ta, Hristoase, răsărit-a fugi lumii lumina cunoștinței. Că printr-însa ceia ce slujeau stelelor de Dumnezeula stea s-au învățat să se închine Ție, Soarelui dreptății... ."'''"'''<ref> Cit. din Danion Vasile, [http://www.sfaturiortodoxe.ro/_horoscop.htm "Despre horoscop, cutremure si ghicirea viitorului"])</ref>
Autorii eretici fac o substituţie interesantă: în locul Dumnezeului care ocroteşte creaţia, ei aşează o lege care guvernează lumea: legea ciclicităţii timpului. New-Age, Noua Eră, apare tocmai datorită acestei ciclicităţi: intrăm, vrem sau nu, în Era Vărsătorului.==Sfânta Tradiție==
Supunerii faţă de Dumnezeu i se preferă "supunerea'''" fată '''[[Sfânta Tradiție]] abundă de influenţa stelelor. Pretinsa libertate new-age-istă nu este altceva decât o robie faţă texte care combat astrologia și toate practicile legate de capriciile astrelorghicit.
Dacă nimeni În scrierea sa ''Despre idoli'', [[Tertulian]] nota: "Între diferitele îndeletniciri ale oamenilor nu se poate contesta o schimbare să nu observăm unele arte sau profesii care apare înlesnesc [[închinarea la dumnezei străini|închinarea la idoli]]. De astrologi nici nu se face să mai vorbim, întrucât însă unul din ei a cutezat să se justifice de faptul că continuă să practice această profesie, am de gând să spun câteva cuvinte în legătură cu aceasta. Nu voi spune că a așeza nume de dumnezei falși în cer, a le atribui un fel de atotputernicie și a-i abate pe bolta cereascăoameni de la înălțarea rugăciunilor către Dumnezeu, dacă nimeni insuflându-le credința că destinul lor este invariabil predeterminat de astre - nu are cum să nege voi spune că toate acestea ar fi totuna cu venerarea unor dumnezei falși. Eu afirm însă că astrologia, în acest caz, se asemuiește îngerilor căzuți care s-au îndepărtat de la Dumnezeu pentru a înșela neamul omenesc... Dacă magia este pasibilă de pedeapsă, iar astrologia reprezintă o modificare observabilă astronomicvarietate a ei, atunci împreună cu genul este condamnabilă și specia. Astfel, din timpul apariției [[Evanghelie]]i, tot soiul de sofiști (în schimb orice conexiune astrologică poate fi pusă la îndoialăsensul de "înțelepți închipuiți" - n.n.), astrologi, vrăjitori, magi și ghicitori trebuie să fie obligatoriu pedepsiți" [50;54].
Pentru cei care cred în astrologieÎn ''Dogmatica'' Sfântului [[Ioan Damaschin]] găsim următoarele precizări: "elinii spun că prin răsăritul, apusul și prin conjuncția acestor stele, a soarelui și a lunii, se conduc destinele noastre. Cu aceasta se ocupă astrologia. Dar noi susținem că ele sunt semne de ploaie, de secetă, de frig, de căldură, de umezeală, de uscăciune, de vânturi și de altele asemenea, dar nici într-un caz semne ale faptelor noastre, căci noi am fost făcuți liberi de Creator și suntem stăpânii faptelor noastre. Dacă facem toate din cauza mișcării stelelor, facem cu necesitate ceea ce facem: iar ceea ce se face cu necesitate nu este nici [[virtute]], nici [[păcat|viciu]]. Iar dacă nu am dobândit nici virtute, nici viciu, atunci nu suntem vrednici nici de laude, nici de pedepse. Dumnezeu va fi nedrept dacă dă unora bunătăți, iar altora necazuri. Apoi Dumnezeu nu ar cârmui și nici nu ar purta de grijă de făpturile Sale, în zodiac şi în alte rătăciri asemănătoaredacă toate s-ar conduce și s-ar produce din necesitate. De prisos ar fi rațiunea noastră, perspectiva ortodoxă asupra acestor probleme căci nu poate am fi luată stăpânii nici unei fapte și în deșert am delibera. Dar negreșit rațiunea ni s-a dat în considerarescopul deliberării; sunt prea multe pentru aceea tot ce este rațional este și liber"dovezi" care contrazic viziunea [[Biserica|Bisericii]18;58].
Pentru cei care sunt fii Sfântul [[credinţa|credincioşiSimeon al Tesalonicului]] ai Bisericii, nimic scria (împotriva celor ce susțineau că cercetarea astrologică nu este mai important decât învăţătura [ceva rău): "a vorbi despre noroc, despre ursitori, despre explicarea nașterilor, după zodii sau stele și pentru citirile de stele e lucru nebunesc și fără de Dumnezeu... însă bunătățile și răutățile noastre se mișcă după a noastră singură voință" [mântuire|mântuitoare53;516]] propovăduită . Nu este greu de observat că Sfântul Simeon se referea foarte precis tocmai la formele de Hristosastrologie practicate astăzi, Fiul lui Dumnezeuși nu la vechea închinare la stele. El contesta pretenția astrologilor de a fi în măsură să ghicească viitorul folosindu-se de mersul astrelor. Pentru că oamenii sunt liberi să aleagă binele sau răul, şi nimic și nici o configurație planetară nu este mai periculos decât lepădarea de poate să stânjenească această învăţăturăalegere. '''"'''<ref> Cit. din Danion Vasile, [http://www.sfaturiortodoxe.ro/_horoscop.htm "Despre horoscop, cutremure si ghicirea viitorului")</ref>
Oamenii trebuie să îşi pună următoarea întrebare==Teologi contemporani=='''"'''Îngrijorat de răspândirea largă a practicilor de acest gen, marele teolog român [[Ioan Gh. Savin]] scria: intrăm "Sunt și la noi mulți, foarte mulți adepți ai unor astfel de practici: de la femeia din periferia de oraș sau de la sate, care-și caută în cafea sau nu intrăm întrumblă cu datul în cărți, și până la simandicoasele fete care cred că au temeiuri științifice de a-o Nouă Eră? Dacă intrămși cerceta destinul după prescripțiile științelor ascunse! Dintre aceștia, atunci concepţiile creştine trebuie ajustate astfel încât să nu contrazică realitateamulți se cred și se prenumără între fiii Bisericii. Și încă dintre fiii cei buni. Dacă nu intrăm, atunci trebuie să ne ferim Cu aceeași pioșenie cu care-și aprind candela în fața icoanei Mântuitorului sau cu care își duc sărindarul la cutare biserică cu toate puterile sfinți făcători de înşelarea minuni, își poartă pașii și spre prezicătorul care pe zi ce trece câştigă tot le va citi din stele și din liniile mâinii sau ale scrisului viitorul. Un astfel de creștinism însă e mai aproape de magie decât de Hristos. Acest amestec între magie și religie, între [[Dumnezeu]] și [[diavol|Lucifer]], între [[vrăjitoria|Simon Magul]] și [[Iisus|Hristos]], între puterea demonică și bunătatea divină nu înseamnă decât cea mai mult terencompletă renegare a creștinismului.E apostazie directă" [54;45].'''"'''<ref> Cit. din Danion Vasile, [http://www.sfaturiortodoxe.ro/_horoscop.htm "Despre horoscop, cutremure si ghicirea viitorului"])</ref>
Hristos, Fiul ==Închinătorii la astre nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, ne-a învăţat că avem de trăit o singură viaţă, în care suntem liberi să alegem binele sau răul şi că, după moarte, ne aşteaptă [[rai]]ul sau [[iad]]ul. Dacă noi vrem să credem că în viaţă suntem influenţaţi de tot felul de configuraţii planetare sau că ne vom mai reîncarna de câteva ori, nimeni nu ne stă împotrivă. Dar prin aceasta ne asumăm libertatea de a respinge învăţătura lui Hristos.==
Aproape oricine ştie astăzi să răspundă la întrebareaDomnul anunță astfel [[Judecată|Ziua Judecății]] prin gura proorocului [[Sofonie]]: ce este astrologia? Majoritatea dicţionarelor prezintă astrologia ca fiind ştiinţa ce se ocupă de studierea influenţelor astrelor asupra vieţii omeneşti şi asupra destinului universului. Încă ,,voi distruge din cele mai vechi timpuri oamenii au căutat să facă o legătură între ceea ce vedeau locul acesta pe cer şi ceea ce li se întâmpla în viaţa de zi cu zi. Cercetările istorice atestă faptul că practicarea astrologiei avea o largă răspândire Baal până la popoarele păgâne: în Babilonultimele lui rămășițe, în Egiptnumele slujitorilor săi, în Grecia şi în Imperiul Romanîmpreună cu al preoților;/Și pe toți cei ce se închină, în Indiape acoperișuri, în Persia, în China şi Japoniaoștirii cerului."<ref>Sofonie 1. Această răspândire pe un teritoriu atât de întins justifică într4-un fel amploarea revenirii practicilor astrologice în vremurile noastre. Astrologia este una din uşile prin care credinţele păgâne intră în forţă în societatea contemporană.5</ref>
Există trei tipuri de astrologie: în primul (şi cel mai vechi) planetele sunt considerate zeităţi„Cei care împart cerul, care pândesc stelele, în al doilea planetele sunt considerate obiecte ale căror emanaţii impersonale care influenţează vieţile oamenilorvestesc, după lunile noi, iar în al treilea astrologia simbolică - planetele ce are să se află într-o corespondenţă magică cu oameniiîntâmple, vor ajunge ca miriștea pe care îi influenţează prin rezonanţă. Pentru astrologi, zodiacul este o "centură" imaginară a cerului care include 12 constelaţiiarde focul, 12 semne astrologice despre și nu-și vor scăpa viața din flăcări. Căci nu va fi jăratec la care consideră că i-ar influenţa pe oameni (Balanţăsă se încălzească, Săgetător, Fecioarănici vatră ca să stea dinaintea ei”, avertizează proorocul [[Isaia]].<ref>Is47..).12-15</ref>
Cea mai serioasă provocare iniţiată de astrologi este cea privitoare [[Apostolul Pavel]] și [[apostolul Ioan]] arată că închinătorii la New-Ageidoli nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu<ref>1Cor6. Se afirmă că după două mii de ani în care lumea a stat sub semnul zodiacal al Peştilor şi sub pecetea învăţăturii lui Hristos9 , intrăm într-o Eră a VărsătoruluiGal5.20, într-o eră plină de promisiuni ispititoareApoc21. Trecerea de la o eră la alta se calculează în funcţie de Marele An zodiacal. Calcularea acestui an este însă variabilă. Într-una dintre cele mai cunoscute metode de împădurire a timpului (cea adaptată şi de Rudolf Steiner, întemeietorul sistemului antropozofic) Marele An avea 25000 de ani obişnuiţi8, iar o lună 2160 de aniApoc22.15</ref>
În vremurile în care trăim se face trecerea „Afară câinii și vrăjitorii și desfrânații și ucigașii și închinătorii de la o lună zodiacală la alta. Anul precis al trecerii este dificil de precizat, deoarece "specialişti" nu au căzut de acord asupra acestor calcule. Levi Dowling susţinea că începutul Erei Noi are loc în 1910, Adolph Graf Keyserling şi Alain-Astrologul în 1962. De la Carl Gustav Jung ne-au rămas două posibile date ale Marii Treceri: anul 1997 şi anul 2154idoli și toți cei ce lucrează și iubesc minciuna!” (Apoc22.15)
Perioada aproximativă a dezvoltării mitului New Age o constituie anii 60-70. Pentru multă lume trecerea în Noua Eră a fost legată automat de trecerea în mileniul III. Cum era de aşteptat, această trecere a căpătat valenţe spirituale.==Note==<references />
Din punct de vedere astronomic calculele astrologice sunt extrem de discutabile, deoarece data echinocţiului de astăzi nu mai corespunde cu data echinocţiului de acum 2000-2500 de ani (azi soarele nu mai răsare la 0° în constelaţia Berbecului, ci el a migrat până la 7° în constelaţia Peştilor � cf. [61;126]).
În faţa unui asemenea impas astrologii au adoptat două atitudini: ori şi-au modificat calculele după un "zodiac migrator", ori - cum au făcut marea majoritate - nu au ţinut seama de faptul că realitatea astronomică este diferită de cea după care calculează ei şi au preferat să îşi păstreze sistemul de calcul. Pentru un observator exterior această neconcordanţă ar trebui să stârnească suspiciune. Dacă aceste calcule ale astrologilor ar fi corecte cel puţin din punct de vedere astronomic, aceasta ar fi un argument - chiar dacă insuficient - în favoarea caracterului ştiinţific al îndeletnicirilor lor. Dar faptul că astrologii încearcă să demonstreze valabilitatea propriilor calcule (care le sfidează pe cele ştiinţifice) cu ajutorul statisticilor eficienţei în "ghicire", acest lucru ar trebui să vădească faptul că astrologia nu este deloc o ştiinţă, ci doar o artă magică (totuşi, fiecare astrolog pretinde că sistemul său se potriveşte perfect realităţii cosmice şi, sub un pretins caracter ştiinţific, atrage oamenii în cursa ocultismului). Trebuie să recunoaştem că deschiderea faţă de această falsă ştiinţă este foarte mare. Astrologia apare multora drept o formă civilizată de ghicire a viitorului - care nu are aproape nimic în comun cu ţigăncile care ghicesc la colţ de stradă - an de an numărul celor interesaţi de acest subiect creşte. Răspândirea acestei practici nu a avut loc la întâmplare. Teozofii, cei care au încercat fără succes să îl impună ca figură mesianică pe Krishnamurti, sunt cei care au demarat reabilitarea astrologiei. Doi astrologi, West şi Toonder, cercetând geneza astrologiei contemporane în America, au ajuns la concluzia că "Doamnei Blavatsky şi Mişcării Teozofice pe care a fondat-o ea le datorează astrologia renaşterea... Teozofia, dintr-o singură lovitură, ... a inspirat o cercetare reînnoită şi serioasă a astrologiei, mai întâi în Anglia, apoi nu după mult timp în Germania, în Franţa şi în America" [10;18]. John Ankenberg şi John Weldon considerau că cele trei canale de la care a avut loc această renaştere sunt: Mişcarea Teozofică, Sistemul Antropozofic al lui Rudolf Steiner şi rosicrucianismul modern. Campania de promovare a astrologiei se duce cât se poate de elegant. Personalităţi precum prinţesa Diana, Joan Collins, Liza Minelli, Jane Fonda, Olivia Newton-John, sunt numai o mică parte dintre simpatizanţii acestei "arte". "Astrologia, asemenea oricărei alte arte sau ştiinţe omeneşti, cum ar fi fizica nucleară sau psihoterapia, poate fi folositoare când este practicată în supunere fată de Domnia lui Isus Christos, dar este periculoasă spiritual sau psihologic atunci când este practicată în spiritul lumii, al cărnii sau al diavolului" [10;35], mărturisea un "creştin". Pentru mulţi oameni [[credinţa]] în Hristos nu are nimic incompatibil cu practicarea astrologiei. Iată ce afirma mediumul Jean Dixon despre "ghicitul în stele"Categorie: "unii din prietenii mei consideră aceasta ca o practică ciudată pentru o romano-catolică. Totuşi, după cum înţeleg eu, [[Biserica CatolicăSpiritualitate]] şi multe alte organizaţii religioase n-au condamnat niciodată studiul astrologiei... N-am experimentat niciodată vreun conflict între credinţa mea şi îndrumarea pe care am primit-o din partea bisericii mele pe de-o parte şi cunoştinţa pe care o găsesc în stele pe de altă parte (...). Astrologia se potriveşte în planul lui Dumnezeu pentru omenire, ajutându-ne să ne înţelegem atât talentele, cât şi defectele" [10;34]. Din citatele de mai sus - primul venit din mediul protestant, al doilea din cel catolic, se poate trage concluzia că în [[Sfânta ScripturăCategorie:Păcate]] - care este citită în ambele medii - nu se găsesc temeiuri pentru combaterea astrologiei. Dar diferenţierea între cele două forme de astrologie - bună şi rea - este asemenea diferenţierii celor două forme de magie - albă şi neagră. De fapt, nu există decât un singur fel de astrologie şi un singur fel de magie, ambele inspirate de aceeaşi sursă întunecată. Concepţia potrivit căreia astrologia este o ştiinţă ca oricare alta nu este greu de contestat. La o analiză atentă observăm că singurul element invocat de astrologi în apărarea acestei practici este numărul mare de preziceri împlinite. De fapt, acest număr nu este chiar atât de mare pe cât pretind astrologii, ci este aproximativ acelaşi cu cel al oricărei alte forme "clasice" de ghicit. Dacă astrologia ar fi o ştiinţă, atunci oricine ar putea să o înveţe după un manual bun. Însă, desi există multe manuale de astrologie, practic ele nu sunt "eficiente". Marii astrologi recunosc că tainele astrologiei nu se pot dobândi decât în urma unei îndelungate pregătiri "spirituale", excepţie făcând doar cei care au o deosebită înzestrare nativă pentru aceasta. Iniţierea în tainele astrologiei este asemănătoare iniţierii în oricare altă formă de vrăjitorie. Esenţială este dobândirea unei receptivităţi care să permită descifrarea configuraţiilor astrale. Unii astrologi recunosc că sunt ghidaţi de diferite spirite în "munca" lor, spirite fără de care nu ar putea să descifreze viitorul. Toţi astrologii "de calitate" sunt mediumi, chiar dacă nu toţi conştientizează că ideile care le vin în minte în chip spontan sunt inspirate de o altă entitate. Puţini dintre cei care percep clar influenţele unor astfel de entităţi îşi dau seama că au de-a face cu diavolul; majoritatea sunt convinşi că astfel de spirite sunt "benefice" (chiar "îngeri de lumină"), şi se deschid fără reţinere influenţelor "superioare". Un fost astrolog făcea următoarea observaţie: "Dacă privim sincer la astrologie, începem să vedem că adepţii acestui sistem - fără să o ştie - bat la uşa prin care se stabileşte comunicarea cu fiinţe spirituale cunoscătoare, totuşi înşelătoare. În cele din urmă, acea uşă se deschide, şi această deschidere produce o schimbare înfricoşătoare în viaţa adeptului. El sau ea se maturizează în dexteritate într-un mod inimaginabil: ca un medium al spiritelor." [10;49]. În cartea sa Un manual de ocultism, astrologul Sefarial constată că "arta astrologică este considerată a fi cheia ştiinţelor oculte" [10;18]. Aproape toţi vrăjitorii folosesc diferite forme de astrologie. Faimoasa vrăjitoare Sybil Leek mărturisea: "Astrologia este ştiinţa mea, vrăjitoria este religia mea..." [10;18]. Ea observa strânsa legătură dintre astrologie şi chiromanţie, numerologie şi celelalte ramificaţii ale [[vrăjitorie]]i. "Astrologia, prin urmare, a jucat un rol major în toate "ştiinţele" magice: alchimia, magia neagră, chemarea spiritelor, necromanţia şi chiar practici magice mai simple, cum ar fi folosirea talismanelor" [10;20], observa Lawrence Jerome. După ce ne-am oprit puţin asupra legăturii strânse dintre astrologie şi vrăjitorie, să vedem încă o direcţie din care se poate constata rătăcirea în care se află astrologii: cercetarea concepţiei lor despre persoana lui Hristos (din moment ce peste 70% dintre ei cred în reîncarnare, este firesc ca părerea lor să fie deformată). O declaraţie standard a concepţiei astrologilor o avem de la astrologul Marcus AllenCategorie: "Cristos a avut toate cele şapte planete antice... toate unindu-se în Peşti... astfel că El a fost Peştele suprem, absolut... şi astfel El a inaugurat Era Peştilor care acum se termină odată cu ivirea zorilor Vărsătorului, care este inaugurată de cea de-a doua venire a vieţii lui Hristos în interiorul fiecăruia dintre noi... În Era Vărsătorului, fiecare este Avatar (mare iluminat n.n.), fiecare este pus pe aceeaşi lungime de undă cu eul lui superior" [10;27]. Vedem afirmată aici o răstălmăcire new-age-istă (una între multe altele) a celei de-a doua veniri a lui [[Iisus|Hristos]], potrivit căreia El nu va veni cu slavă, cum arată [[Sfânta Scriptură]], ci noi înşine vom deveni Hristoşi prin conştientizarea "dumnezeirii" noastre. Este cel puţin suspect faptul că, în afara celor trei Magi de la Răsărit, timp de două mii de ani astrologii au uitat să spună oamenilor că se află în Era Peştilor, în care potrivit calculelor lor [[mântuirea]] trebuia căutată la picioarele lui Hristos. Dacă ar fi fost sinceri în rătăcirea lor - şi nu ar fi fost inspiraţi de [[diavolOrtodoxiei]], ar fi trebuit ca în acest interval să îndemne lumea spre Hristos (deşi acest lucru nu ar fi folosit [[Biserică|Bisericii]] - căci recunoaşterea [[adevăr]]ului de către ei s-ar fi asemănat cu cea a femeii cu duh pitonicesc pomenită în Sfânta Scriptură). Marea majoritate a astrologilor susţin că Biblia este plină de referinţe astrologice, cea care li se pare cea mai evidentă fiind despre steaua care i-a călăuzit pe cei trei Magi spre locul Naşterii Mântuitorului. Rostul acestei stele nu era însă de a arăta valoarea astrologiei ci, după cum arată Tradiţia creştină, era tocmai de a-i aduce pe păgâni - care se ocupau cu practicile magice - să se închine Fiului lui Dumnezeu. Steaua Magilor marchează sfârşitul închinării păgâne şi chemarea tuturor neamurilor la [[credinţă|credinţa]] în Dumnezeul cel în Treime lăudat. Cum spune atât de frumos Condacul [[Crăciun]]ului: "Naşterea Ta, Hristoase, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei. Că printr-însa ceia ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii... ." Să vedem ce spune Sfânta Scriptură despre cei care practică astrologia: "Privind la cer şi văzând soarele, luna, stelele şi toată oştirea cerului, să nu te laşi amăgit ca să te închini lor, nici să le slujeşti" (Deut. 4, 19). Iar "de se va afla la tine, în vreuna din cetăţile tale pe care ţi le va da Domnul Dumnezeul tău, bărbat sau femeie care să fi făcut rău înaintea ochilor Domnului Dumnezeului tău, călcând legământul Lui, şi se va duce şi se va apuca să slujească altor dumnezei şi se va închina acelora, sau soarelui, sau lunii, sau la toată oştirea cerească, (...) să scoţi pe bărbatul acela sau pe femeia aceea care au făcut răul acesta la porţile tale şi să-i ucizi cu pietre" (Deut. 17, 3-5). După cum se vede, Dumnezeu a poruncit foarte categoric poporului ales să nu se închine la stele. Închinarea aceasta era una dintre cele mai vechi forme de astrologie. Oamenii care credeau că vieţile lor sunt influenţate de stele nu şovăiau să li se închine. Chiar dacă în zilele noastre au rămas puţini oameni care cinstesc stelele ca pe nişte zeităţi, totuşi numărul celor care "ghicesc în stele", al celor care practică astrologia, este foarte mare. După cum arată Sfânta Scriptură, osânda lor este aceeaşi cu cea a vrăjitorilor (de fapt, astrologia - ca orice altă metodă de ghicire a viitorului - este tot o formă de vrăjitorie, chiar dacă pare mai nevinovată). În [[Vechiul Testament]] se arată că pedeapsa care îi aşteaptă pe vrăjitori era moartea. În zilele noastre vrăjitorii au nu numai dreptul să facă ce vor, ci chiar să îşi facă publice convingerile, indiferent de modul în care aceste convingeri influenţează mediul social. Dar chiar dacă pentru vrăjitorii contemporani nu există pedepse penale, pe cei care mor nepocăiţi Dumnezeu îi va pedepsi cu osândă veşnică în chinurile [[iad]]ului (statistic, numărul vrăjitorilor şi ereticilor care se pocăiesc înainte de a muri este infim). Practicarea astrologiei, ca a oricărei alte forme de vrăjitorie, atrage după sine pedeapsa lui Dumnezeu peste întreaga comunitate care aprobă astfel de practici. În Cartea Proorocului [[Ieremia]] vedem cum închinarea la stele aduce mânia lui Dumnezeu peste aşezările idolatre, vedem cunoscuta prevestire a dărâmării Ierusalimului: "Casele Ierusalimului şi casele regilor lui Iuda vor fi necurate ca Tofetul pentru că pe acoperişul tuturor caselor se aduce tămâie întregii oştiri cereşti şi se săvârşesc turnări în cinstea dumnezeilor străini. (...) Iată voi aduce asupra cetăţii acesteia şi asupra celorlalte cetăţi toate nenorocirile pe care le-am rostit împotriva ei, pentru că şi-a învârtoşat inima şi nu ascultă cuvintele Mele" (Ier. 19, 13-15). Precum a fost dărâmat Ierusalimul, aşa se vor dărâma şi cugetele cele viclene ale celor care se ocupă cu [[vrăjitoria]]. Iar mânia Domnului va fi greu de îndurat. În Sfânta Scriptură găsim relatarea curăţirii templului Domnului de toate cele ce slujeau la închinarea idolească: "Regele a poruncit lui Hilchia, arhiereul, preoţilor de mâna a doua şi celor ce stăteau de strajă la prag să scoată din templul Domnului toate lucrurile făcute pentru Baal, pentru Astarte şi pentru toată oştirea cerului şi să le ardă afară din Ierusalim" (IV Regi 23, 4). O astfel de curăţire ar trebui să aibă loc în sufletul fiecărui creştin care îşi dă seamă că s-a aflat în înşelare. Aşa cum [[diavol]]ul nu s-a sfiit să spurce Templul Domnului, tot aşa nu s-a sfiit să spurce şi unele comunităţi creştine: uneori a reuşit să îl înşele chiar pe păstor, iar acolo unde păstorul i-a stat împotrivă, necuratul a încercat să îi atragă în rătăcire măcar pe credincioşi. Fără a ne lepăda de o asemenea înşelare, nu vom putea să fim ai lui Hristos şi nu vom putea fi temple ale [[Duhul Sfânt|Duhului Sfânt]]. [[Sfânta Tradiţie]] este plină de texte care combat "ghicitul în stele". În scrierea sa Despre idoli, [[Tertulian]] nota: "Între diferitele îndeletniciri ale oamenilor nu se poate să nu observăm unele arte sau profesii care înlesnesc închinarea la [[idoli]]. De astrologi nici nu se face să mai vorbim, întrucât însă unul din ei a cutezat să se justifice de faptul că continuă să practice această profesie, am de gând să spun câteva cuvinte în legătură cu aceasta. Nu voi spune că a aşeza nume de dumnezei falşi în cer, a le atribui un fel de atotputernicie şi a-i abate pe oameni de la înălţarea rugăciunilor către Dumnezeu, insuflându-le credinţa că destinul lor este invariabil predeterminat de astre - nu voi spune că toate acestea ar fi totuna cu venerarea unor dumnezei falşi. Eu afirm însă că astrologia, în acest caz, se asemuieşte îngerilor căzuţi care s-au îndepărtat de la Dumnezeu pentru a înşela neamul omenesc... Dacă magia este pasibilă de pedeapsă, iar astrologia reprezintă o varietate a ei, atunci împreună cu genul este condamnabilă şi specia. Astfel, din timpul apariţiei [[Evanghelie]]i, tot soiul de sofişti (în sensul de "înţelepţi închipuiţi" - n.n.), astrologi, vrăjitori, magi şi ghicitori trebuie să fie obligatoriu pedepsiţi" [50;54]. Îngrijorat de răspândirea largă a practicilor de acest gen, marele teolog român [[Ioan Gh. Savin]] scria: "Sunt şi la noi mulţi, foarte mulţi adepţi ai unor astfel de practici: de la femeia din periferia de oraş sau de la sate, care-şi caută în cafea sau umblă cu datul în cărţi, şi până la simandicoasele fete care cred că au temeiuri ştiinţifice de a-şi cerceta destinul după prescripţiile ştiinţelor ascunse! Dintre aceştia, mulţi se cred şi se prenumără între fiii Bisericii. Şi încă dintre fiii cei buni. Cu aceeaşi pioşenie cu care-şi aprind candela în faţa icoanei Mântuitorului sau cu care îşi duc sărindarul la cutare biserică cu sfinţi făcători de minuni, îşi poartă paşii şi spre prezicătorul care le va citi din stele şi din liniile mâinii sau ale scrisului viitorul. Un astfel de creştinism însă e mai aproape de magie decât de Hristos. Acest amestec între magie şi religie, între [[Dumnezeu]] şi [[diavol|Lucifer]], între [[Simon Magul]] şi [[Iisus|Hristos]], între puterea demonică şi bunătatea divină nu înseamnă decât cea mai completă renegare a creştinismului. E apostazie directă" [54;45]. În Dogmatica Sfântului [[Ioan Damaschin]] găsim următoarele precizări: "elinii spun că prin răsăritul, apusul şi prin conjuncţia acestor stele, a soarelui şi a lunii, se conduc destinele noastre. Cu aceasta se ocupă astrologia. Dar noi susţinem că ele sunt semne de ploaie, de secetă, de frig, de căldură, de umezeală, de uscăciune, de vânturi şi de altele asemenea, dar nici într-un caz semne ale faptelor noastre, căci noi am fost făcuţi liberi de Creator şi suntem stăpânii faptelor noastre. Dacă facem toate din cauza mişcării stelelor, facem cu necesitate ceea ce facem: iar ceea ce se face cu necesitate nu este nici [[virtute]], nici [[păcat|viciu]]. Iar dacă nu am dobândit nici virtute, nici viciu, atunci nu suntem vrednici nici de laude, nici de pedepse. Dumnezeu va fi nedrept dacă dă unora bunătăţi, iar altora necazuri. Apoi Dumnezeu nu ar cârmui şi nici nu ar purta de grijă de făpturile Sale, dacă toate s-ar conduce şi s-ar produce din necesitate. De prisos ar fi raţiunea noastră, căci nu am fi stăpânii nici unei fapte şi în deşert am delibera. Dar negreşit raţiunea ni s-a dat în scopul deliberării; pentru aceea tot ce este raţional este şi liber" [18;58]. Vechile Pravile bisericeşti nu au trecut cu vederea arta "ghicitului în stele", ci au arătat netemeinicia concepţiei potrivit căreia viaţa omului ar fi influenţată de planete: "Viaţa omului nu are nici un soroc pus, nici este vreunui om vremea scrisă mai înainte, sau socoteala impusă ca atâţia ani să trăiască; cu sfatul şi voia lui Dumnezeu, atunci omul moare; iară către cei care iubesc pricirea (adică [[cearta]] n.n.), vom răspunde şi vom zice că nu se află la Dumnezeu să fie făcut vreun lucru fără de cale..., şi iarăsi de ar fi fost mai înainte o hotărâre şi o predestinaţie a omului, atâţia ani să trăiască, nimeni nu s-ar vindeca vreodată de vreo [[boală]]; şi nici n-ar chema vreodată pe vreun doctor, pentru că acea hotărâre ce a hotărât mai înainte Dumnezeu ar fi neschimbată, însă hotarul şi sorocul vieţii a tot omul este porunca lui Dumnezeu, care nimenea nu poate să o priceapă" [53;516]. Sfântul [[Simeon al Tesalonicului]] scria (împotriva celor ce susţineau că cercetarea astrologică nu este ceva rău): "a vorbi despre noroc, despre ursitori, despre explicarea naşterilor, după zodii sau stele şi pentru citirile de stele e lucru nebunesc şi fără de Dumnezeu... însă bunătăţile şi răutăţile noastre se mişcă după a noastră singură voinţă" [53;516]. Nu este greu de observat că Sfântul Simeon se referea foarte precis tocmai la formele de astrologie practicate astăzi, şi nu la vechea închinare la stele. El contesta pretenţia astrologilor de a fi în măsură să ghicească viitorul folosindu-se de mersul astrelor. Pentru că oamenii sunt liberi să aleagă binele sau răul, şi nici o configuraţie planetară nu poate să stânjenească această alegere.
2.314 modificări

Meniu de navigare