Modificări

Salt la: navigare, căutare

Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul

1.711 octeți adăugați, 14 ianuarie 2015 06:40
m
diacritice noi (cu virgulă)
'''Rugăciunile începătoare''':
În numele [[Dumnezeu Tatăl|Tatălui şi ]] și al [[Iisus|Fiului şi ]] și al [[Duhul Sfânt|Sfântului Duh]], Amin.Slavă ŢieȚie, Dumnezeul nostru, Slavă ŢieȚie!Slavă ŢieȚie, Dumnezeul nostru, Slavă ŢieȚie!Slavă ŢieȚie, Dumnezeul nostru, Slavă ŢieȚie!Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului[[adevăr]]ului, Care pretutindenea eşti şi ești și toate le împlineştiîmplinești, Vistierul bunătăţilor şi bunătăților și dătătorule de viaţăviață, vino şi și Te sălaşluieşte sălășluiește întru noi, şi și ne curăţeşte curățește pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşteși mântuiește, Bunule, sufletele noastre.Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiestemiluiește-ne pe noi!Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara fără de moarte, miluiestemiluiește-ne pe noi!Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara fără de moarte, miluiestemiluiește-ne pe noi!Slava Tatalui si Slavă Tatălui și Fiului si Sfantului și Sfântului Duh si și acum si și pururea si in și în vecii vecilor. Amin.Preasfanta Preasfântă Treime, miluiestemiluiește-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele curățește [[păcat]]ele noastre. StapaneStăpâne, iarta faradelegile iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Numele TauTău.Doamne miluiestemiluiește, Doamne miluiestemiluiește, Doamne miluiestemiluiește.Slava Tatalui si Slavă Tatălui și Fiului si Sfantului și Sfântului Duh si și acum si și pururea si in și în vecii vecilor. Amin.Tatal Tatăl nostru, Care esti in ești în ceruri, sfinteascasfințească-Se numele TauTău, vie imparatia împărăția Ta, fie voia Ta, precum in în cer si și pe pamantpământ. Painea noastra Pâinea noastră cea spre fiintaființă, da ne-o noua astazinouă astăzi, si și ne iarta noua gresalele iartă nouă greșalele noastre, precum si și noi iertam gresitilor nostriiertăm greșiților noștri. Si Şi nu ne duce pe noi in ispitaîn ispită, ci ne izbaveste izbăvește de cel raurău.Pentru rugaciunile rugăciunile [[Fecioara Maria|Preasfintei Nascatoare Născătoare de Dumnezeu]], ale Sfintilor Parintilor nostri si Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfintilor[[Sfinți]]lor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiestemiluiește-ne pe noi. Amin.
'''Condacele si și Icoasele''':
'''Condacul 1''':
Prin tine izbavinduizbăvindu-ne de tot necazul, dupa după datorita multumiremulțumire, pe tine aparatorul si apărătorul și fierbinte sprijinitorul nostru te rugam[[rugăciune|rugăm]], cel ce ai indraznire catre îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozeste slobozește pe noi ca sa-ti cantamți cântăm: BucuraBucură-te, Sfinte [[Ioan Botezătorul|Ioane]], preacinstite InaintemergatoruleÎnaintemergătorule!
'''Icosul 1''':
Inger inaintestatator[[Înger]] înaintestătător, al cetelor dreptilordrepților, tu esti ești Ioane proorocule, ca stralucind că strălucind cu dumnezeiasca luminadumnezeiască lumină, luminezi pe toti toți cei ce lauda dumnezeiasca laudă dumnezeiască pomenirea ta, si și cu fierbinteala si fierbințeală și dragoste te maresc si măresc și zic catre către tine asaașa:
BucuraBucură-te, stea de lumina purtatoare lumină purtătoare lumii;BucuraBucură-te, faclie stralucitoare făclie strălucitoare a toata fapturatoată făptura;BucuraBucură-te, cadere cădere de pierire [[diavol|demonilor]];BucuraBucură-te, ridicarea pamantenilor pământenilor celor cazuticăzuți;BucuraBucură-te, lumina necuprinsa lumină necuprinsă de ochii omenestiomenești;BucuraBucură-te, adanc adânc mare vazut văzut de gandurile credinciosilorgândurile credincioșilor;BucuraBucură-te, ca tu esti povatuitorul mantuiriiești povățuitorul [[mântuire|mântuirii]];BucuraBucură-te, ca luminezi inimile credinciosilorcredincioșilor;BucuraBucură-te, datatorule dătătorule de bucurie al crestinilorcreștinilor;BucuraBucură-te, pierzatorul pierzătorul blestemului pamantenilorpământenilor;BucuraBucură-te, prin care se lumineaza fapturaluminează făptura;BucuraBucură-te, prin care se goneste gonește necazul;BucuraBucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite InaintemergatoruleÎnaintemergătorule!'''Condacul 2''':
Condacul 2Văzând toți prealuminată vedenia ta, proorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci, atingându-te cu mâna de creștetul Stăpânului, ai grăit așa:Aliluia!
Vazand toti prealuminata vedenia ta, proorocule, si noi zicem ca preamaritul tau chip cu nepriceputa instrainare noua se arata, caci, atingandu-te cu mana de crestetul Stapanului, ai grait asa'''Icosul 2''': Aliluia!
Icosul 2Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință a lăuda, numele tău, dumnezeiescule Ioane proorocule și cel mai întâi tuturor cetelor drepților? Ci rugăciune cu cântare aducem ție așa:
Intelegere din buze intinateBucură-te, cum este cu putinta luminătorul vedeniei celei neobișnuite;Bucură-te, plinirea a multă lumină;Bucură-te, laudă dumnezeiască a laudaSfinților lui Hristos;Bucură-te, numele taucer cinstit al Drepților lui Dumnezeu;Bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi;Bucură-te, sănătate preaminunată împărțită credincioșilor;Bucură-te, minune mult mărită de îngeri;Bucură-te, dumnezeiescule Ioane proorocule si cel ce ești rana demonilor de mult plâns;Bucură-te, lumină mai intai tuturor cetelor dreptilor? Ci rugaciune cu cantare aducem tie asa:strălucită decât soarele;Bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc;Bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor;Bucură-te, povața și lumina orbilor;Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergatorule!
Bucura-te, luminatorul vedeniei celei neobisnuite;Bucura-te, plinirea a multa lumina;Bucura-te, lauda dumnezeiasca a Sfintilor lui Hristos;Bucura-te, cer cinstit al Dreptilor lui Dumnezeu;Bucura-te, cunostinta fara de numar ce o daruiesti cantaretilor tai;Bucura-te, sanatate preaminunata impartita credinciosilor;Bucura-te, minune mult marita de ingeri;Bucura-te, cel ce esti rana demonilor de mult plans;Bucura-te, lumina mai stralucita decat soarele;Bucura-te, zarea focului celui dumnezeiesc;Bucuraste, luminarea si dulceata credinciosilor;Bucura-te, povata si lumina orbilor;Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!'''Condacul 3''':
Condacul 3Putere din cer, Ioane proorocule, dăruiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune cea purtătoare de lumină și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință cântă lui Dumnezeu:Aliluia!
Putere din cer, Ioane proorocule, daruieste noua celor ce laudam infricosatoarea si uimitoarea ta minune cea purtatoare de lumina si ca aurul stralucitoare si preamarita, ca luminezi inimile credinciosilor, celor ce cu credinta canta lui Dumnezeu'''Icosul 3''': Aliluia!
Icosul 3Toată lumea te are pe tine mare apărător și bun ajutor întru nevoi; pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor, și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine, și întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ție:
Toata lumea Bucură-te, făcătorule de multe minuni;Bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă;Bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași;Bucură-te are pe tine mare aparator si bun ajutor intru nevoi, mângâietor al firilor celor necăjite; Bucură-te, că te rogi pentru aceea ca noi către Domnul;Bucură-te, că tu pe un aparator tiranul îl gonești de la noi;Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor;Bucură-te, că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate;Bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor;Bucură-te, mărgăritarul cel luminat al credinciosilorlui Hristos;Bucură-te, si grabnic izbavitorprin care se luminează lumea;Bucură-te, prin care s-a gonit vicleșugul;Bucură-te cinstim pe tine, si intru pomenirea ta daruri ca acestea aducem tie:Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
Bucura-te, facatorule de multe minuni;Bucura-te, intelepte datator de porunca noua;Bucura-te, fierbinte risipitor de vrajmasi;Bucura-te, mangaietor al firilor celor necajite;Bucura-te, ca te rogi pentru noi catre Domnul;Bucura-te, ca tu pe tiranul il gonesti de la noi;Bucura-te, ca luminezi inimile credinciosilor;Bucura-te, ca indepartezi gandurile cele pline de rautate;Bucura-te, fierbinte folositor al bolnavilor;Bucura-te, margaritarul cel luminat al lui Hristos;Bucura-te, prin care se lumineaza lumea;Bucura-te, prin care s-a gonit viclesugul;Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!'''Condacul 4''':
Condacul Din toate necazurile slobozești pe toți, care cu [[iubirea|dragoste]] și bucurie săvârșesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane proorocule și botezătorule; căci, ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!'''Icosul 4''':
Din toate necazurile slobozesti pe totiSoare purtător de lumină, care sfeștnic cu dragoste si bucurie savarsesc pomenirea ta cea purtatoare strălucire de luminaaur, Sfinte Ioane proorocule si botezatorule; caci, ca o faclie purtatoare de straluciresfințește, luminezi curățește pe cei ce lauda pe Dumnezeu cu cantareaprăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți, grăind ție așa: Aliluia!
Icosul 4:Bucură-te, sfeștnicul luminii celei neapuse;Bucură-te, scaun de nematerialnic foc;Bucură-te, mângăierea sufletească a pământenilor celor necăjiți;Bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor [[boala|bolnavi]];Bucură-te, stâlpul de bucurie cel în chip de foc al drepților;Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită, și frumusețea oamenilor;Bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înoată;Bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi;Bucură-te, stea mai luminată decât soarele;Bucură-te, sfeștnic strălucitor cu raze de aur;Bucură-te, dătătorule de daruri [[înțelepciunea|înțelepților]];Bucură-te, ajutătorul celor lipsiți;Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
Soare purtator de lumina, sfesnic cu stralucire de aur, sfinteste, curateste pe cei ce praznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiasca, ca se infricoseaza toti, graind tie asa'''Condacul 5''':
Bucura-te, sfesnicul luminii celei neapuse;Bucura-te, scaun de nematerialnic foc;Bucura-te, mangaierea sufleteasca a pamantenilor celor necajiti;Bucura-teProorocule, sanatate trupeasca a oamenilor celor bolnavi;Bucura-tevrând să mântuiasca Domnul pe pământeni din înșelăciune, stalpul de bucurie cel in chip de foc ai ieșit din pustie ca un Înaintemergător al dreptilor;Bucura-teDomnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul, cetate de Dumnezeu saditaSfinte, si frumusetea oamenilor;Bucurași toate le-te, carmaci prealuminat celor ce inoata;Bucura-te, hranitor preamarit al celor flamanzi;Bucura-te, stea mai luminata decat soarele;Bucura-te, sfesnic stralucitor ai luminat cu raze de aurdumnezeiască cunoștință;Bucura-te, datatorule de daruri inteleptilor;Bucura-te, ajutatorul celor lipsiti;Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorulepentru aceea cântăm lui Dumnezeu așa: Aliluia!
Condacul '''Icosul 5''':
ProoroculeVăzut-au fiii oamenilor, vrand sa mantuiasea Domnul pe pamanteni din inselaciuneproorocule, cinstită mâna ta, ai iesit din pustie ca un Inaintemergator al Domnului si ai inmultit când s-a atins să boteze pe pamant darul din destulDomnul și s-au înfricoșat, Sfinte, si toate leși cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-ai luminat cu dumnezeiasea cunostinta; pentru aceea cantam lui Dumnezeu asaau nevoit a cânta ție așa: Aliluia!
Icosul 5:Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos;Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor;Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor;Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor;Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui [[Iisus|Hristos]];Bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu;Bucură-te, [[minune]]a minunilor cu multă mărire;Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire;Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat;Bucură-te, comoara darului cea preacinstită;Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici;Bucură-te, podoaba cea cinstită a [[preot|preoților]];Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
Vazut-au fiii oamenilor, proorocule, cinstita mana ta, cand s-a atins sa boteze pe Domnul si s-au infricosat, si cantare dumnezeiasca cu buna alcatuire s-au nevoit a canta tie asa'''Condacul 6''':
Bucura-te, slujitorul Capul tău cel prealuminat al lui Hristos;Bucuradumnezeiesc tăindu-te, intelepciunea tuturor neamurilor;Bucurați-tese, doctore luminat al bolnavilor;BucuraIoane proorocule Irodiada purtându-tel se minuna, gonitorul cel infricosator al demonilor;Bucuracă n-te, frumusetea cea prealuminata a Bisericii lui Hristoscunoscut de ce se mustra;Bucura-te, loc preacinstit și acum ca un înger petreci și cu bun miros al lui Dumnezeu;Bucura-teoamenii vorbești, minunea minunilor cu multa marire;Bucura-te, dare cinstita cu multa daruire;Bucura-teiar [[ucenic]]ii, vas duhovnicesc prealuminat;Bucura-tevăzând tăierea ta, comoara darului cea preacinstita;Bucuratânguindu-tese, luminatorule al maritilor mucenici;Bucura-te, podoaba cea cinstita a preotilor;Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatoruleau cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Condacul '''Icosul 6''':
Capul tau cel dumnezeiesc taindu-ti-seProorocule, Ioane proorocule Irodiada purtandu-l se minuna, ca n-când ai zis: nu sunt vrednic a cunoscut dezlega curelele de la picioarele Celui ce se mustra; si acum ca un inger petreci si cu oamenii vorbestivine după mine, iar uceniciis-au înfricoșat toți auzind acestea, vazand taierea ta, tanguindu-sepână când au văzut pe Acela botezat, și cântând au cantat lui Dumnezeugrăit către tine unele ca acestea: Aliluia!
Icosul 6Bucură-te, mărgăritar de mult preț;Bucură-te, gura cântărilor celor cinstite;Bucură-te, laudă cea dulce a proorocilor;Bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor;Bucură-te, graiul cel frumos al pustnicilor;Bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți;Bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor;Bucură-te, făclia cea prealuminată a Bisericii;Bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor;Bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor;Bucură-te, piatră scumpă de mult preț;Bucură-te, făclie mult-luminoasă;Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!'''Condacul 7''':
ProoroculeMare acoperitor și folositor, cand ai zis: nu sunt vrednic a dezlega curelele ca pe un turn de la picioarele Celui ce vine dupa minetărie, ste-au infricosat toti auzind acesteaa aflat pe tine Ioane lumea, pana cand au vazut pe Acela botezatcel ce ești mai cinstit decât toți pământenii, și decât toți drepții și preacuvioșii și arhiereii, si cantand au grait catre tine unele ca acesteacă se spăimântează toți cunoscându-ți viața cea nematerialnică și de aceea cântă lui Dumnezeu:Aliluia!
Bucura-te, margaritar de mult pret;Bucura-te, gura cantarilor celor cinstite;Bucura-te, lauda cea dulce a proorocilor;Bucura-te, arma cea nebiruita a credinciosilor;Bucura-te, graiul cel frumos al pustnicilor;Bucura-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoti;Bucura-te, turnul cel nebiruit al credinciosilor;Bucura-te, faclia cea prealuminata a Bisericii;Bucura-te, hranitorul saracilor si al strainilor;Bucura-te, vindecatorul orbilor si al schiopilor;Bucura-te, piatra scumpa de mult pret;Bucura-te, faclie mult-luminoasa;Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!'''Icosul 7''':
Condacul 7Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor, prin tine, Ioane, căci, fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremură, ne-a sfințit pe noi, și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea:
Mare acoperitor si folositorBucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești;Bucură-te, ca pe un turn pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești;Bucură-te, luminarea și lauda științelor;Bucură-te, desfătarea și bucuria dreptcredincioșilor; Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de tarietaină;Bucură-te, crin cu bun miros;Bucură-te, vedenie înfricoșătoare;Bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele;Bucură-a aflat pe tine Ioane lumeate, păzitorul cel ce esti mai cinstit decit toti pamanteniinebiruit al pământenilor;Bucură-te, si decat toti dreptii si preacuviosii si arhiereiiscară cea cu buna-suire a credincioșilor;Bucură-te, ca prin care se spaimanteaza toti cunoscanduînnoiesc cele de jos;Bucură-ti viata cea nematerialnica si te, prin care se închină cele de aceea canta lui Dumnezeu: Aliluiasus;Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
Icosul 7'''Condacul 8''':
Aratat-Vedenie străină dacă a faptura noua Stapanul tuturorvăzut [[Zaharia]] pentru tine, prin tinefiul lui, Ioaneproorocule, cacis-a spăimântat când a văzut pe [[Gavriil (Arhanghelul)|Gavriil]], fiind atins crestetul Stapanului de mana ta care tremura, nea cărui frică a rămas mut până când te-a sfintit pe noiai născut, si și îndată a luminat pe cei ce graiesc catre tine unele ca acesteacântat lui Dumnezeu:Aliluia!
Bucura-te, datatorul bucuriei celei dumnezeiesti;Bucura-te, pierzatorul blestemului inselaciunii celei diavolesti;Bucura-te, luminarea si lauda stintelor;Bucura-te, desfatarea si bucuria dreptcredinciosilor; Bucura-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taina;Bucura-te, crin cu bun miros;Bucura-te, vedenie infricosatoare;Bucura-te, ca umpli de buna mireasma sufletele;Bucura-te, pazitorul cel nebiruit al pamantenilor;Bucura-te, scara cea cu buna-suire a credinciosilor;Bucura-te, prin care se innoiesc cele de jos;Bucura-te, prin care se inchina cele de sus;Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!'''Icosul 8''':
Condacul 8Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare, și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semințiile vrăjmașilor și, lăudându-te, te măresc cu tocmită cântare așa:
Vedenie straina daca Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor;Bucură-te, vas cinstit al Domnului;Bucură-te, cântare înfrumusețată a vazut Zaharia pentru tineStăpânului;Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și [[rai|Rai]] de hrană;Bucură-te, fiul luiloc de Dumnezeu umblat și lumina vieții;Bucură-te, Ioane prooroculecă ai înflorit rodul curăției;Bucură-te, scă izvorăști râul înțelepciunii;Bucură-a spaimantat cand a vazut pe Gavriilte, săditorul livezii celor fără de a carui frica a ramas mut pana cand materie;Bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase;Bucură-te, prin care ne-am luminat toți;Bucură-te, prin care s-au [[mântuire|mântuit]] credincioșii;Bucură-te, că izvorăști luminarea dreptei credințe;Bucură-ai nascutte, Sfinte Ioane, si indata a cantat lui Dumnezeu: Aliluiapreacinstite Înaintemergătorule!
Icosul 8'''Condacul 9''':
Cu totul esti tu celor din nevoi straja tareÎnfricoșatu-s-a [[Elisabeta]], si ocarmuitorilor slava si stapaniedacă a văzut pe Maica lui Iisus, ca prin tinevenind către dânsa la închinare, Ioane, credinciosii biruiesc și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate semintiile vrajmasilor si, laudanduluminează-te, te maresc cu tocmita cantare asane și pe noi care cântăm lui Dumnezeu:Aliluia!
Bucura-te, izbavirea si curatirea pacatelor;Bucura-te, vas cinstit al Domnului;Bucura-te, cantare infrumusetata a Stapanului;Bucura-te, cetate de Dumnezeu sadita si Rai de hrana;Bucura-te, loc de Dumnezeu umblat si lumina vietii;Bucura-te, ca ai inflorit rodul curatiei;Bucura-te, ca izvorasti raul intelepciunii;Bucura-te, saditorul livezii celor fara de materie;Bucura-te, lucratorul odraslei celei nestricacioase;Bucura-te, prin care ne-am luminat toti;Bucura-te, prin care s-au mantuit credinciosii;Bucura-te, ca izvorasti luminarea dreptei credinte;Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!'''Icosul 9''':
Condacul 9Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa:
InfricosatuBucură-ste, tăinuitorule al celor negrăite;Bucură-a Elisabetate, daca a vazut pe Maica lui Iisusdezlegătorule al stricăciunii celui întâi-zidit;Bucură-te, venind catre dansa la inchinaredătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie;Bucură-te, si pruncul in pantecele ei surpătorul [[mândria|mândriei]] celor potrivnici;Bucură-te, reazem și tărie dreptmăritorilor ocârmuitori;Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor domni;Bucură-te, că luminezi ochii inimilor;Bucură-te, că întuneci gândurile cele rele;Bucură-te, cântare frumoasă și cu bucurie a grait: Cel ce luminezi toatebun miros;Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune;Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor;Bucură-te, lumineazaarătătorul minunilor celor multe;Bucură-ne si pe noi care cantam lui Dumnezeu: Aliluiate, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
Icosul 9'''Condacul 10''':
Daca au intrat in urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei intelegand dezlegarea celor nevazute Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce vor sa fiealeargă către tine, toti s-au minunat si au grait asala dumnezeiască pomenirea ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare; că ai îndrăznire către Dumnezeu, și poți să izbăvești din nevoi pe cei ce cu [[iubirea|dragoste]] Îi cântă Lui: Aliluia!'''Icosul 10''':
Bucura-teZid ești oamenilor, tainuitorule al celor negraite;Bucura-te, dezlegatorule al stricaciunii celui intai-zidit;Bucura-te, datatorul cunostintei de cele ce vor sa fie;Bucura-teSfinte Ioane, surpatorul mandriei celor potrivnici;Bucura-teși turn nebiruit întru războaie, reazem si tarie dreptmaritorilor ocarmuitori;Bucura-te, tarie si folositor credinciosilor domni;Bucura-teprin folosirea ta cea nebiruită, ca luminezi ochii inimilorse biruiesc taberele vrăjmașilor;Bucura-teiar noi, fiind mântuiți grăim către tine unele ca intuneci gandurile cele rele;Bucura-te, cantare frumoasa si cu bun miros;Bucura-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune;Bucura-te, doctorul sufletelor si al trupurilor;Bucura-te, aratatorul minunilor celor multe;Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!acestea:
Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor;Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor;Bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război;Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină;Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină;Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc;Bucură-te, că izvorăști râul vindecării;Bucură-te, că din tine curg pâraie minunate;Bucură-te, steaua care luminezi lumea;Bucură-te, lumină care luminezi cele întunecate;Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor;Bucură-te, povață și lumina orbilor;Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!'''Condacul 1011''':
Proorocule SfinteBotezătorule, izbaveste pentru mulțimea minunilor tale celor vrednice de toate nevoile pe toti cei ce alearga catre tinelaudă, la dumnezeiasca pomenirea ta cea purtatoare de lumina si ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârșim cu raze stralucitoare; ca ai indraznire catre Dumnezeuvrednicie, față de darurile tale, si poti sa izbavesti din nevoi pe cei care le dăruiești nouă celor ce cu dragoste Ii canta Luicântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
'''Icosul 1011''':
Zid esti oamenilor, Sfinte Purtătorule de lumină și dumnzeiescule Ioaneproorocule, si turn nebiruit intru razboaie, ca, prin folosirea ta cea nebiruita, se biruiesc taberele vrajmasilor; iar noi, fiind mantuiti graim catre tine unele cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție rugăciuni și graiuri ca acestea:
BucuraBucură-te, folositorul cel tare săracilor și al pamantenilorvăduvelor;BucuraBucură-te, alungatorul cel tare vindecătorule al dusmanilormultor neputincioși și [[boala|bolnavi]];BucuraBucură-te, cel ce biruiesti tabere in zile de razboilauda cea dulce a celor necăjiți;BucuraBucură-te, cel ce daruiesti sfaturi de tainamângâierea frumoasă a celor osteniți;BucuraBucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de tainaîntărirea cea preamărită și minunată a credincioșilor;BucuraBucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiescproorocia și îngrădirea de apărare a Bisericilor;BucuraBucură-te, ca izvorasti raul vindecariică celor ce înoată tu le ești povățuitor;BucuraBucură-te, ca din tine curg paraie minunatecă te-ai arătat doctor celor bolnavi;BucuraBucură-te, steaua care luminezi lumealocul hranei celei fără de moarte;BucuraBucură-te, lumina care luminezi cele intunecate[[pacea]] vieții celei nestricăcioase;BucuraBucură-te, umblarea si taria schiopilorțarină a pomilor celor înfloriți;BucuraBucură-te, povata si lumina orbilorrădăcină din odraslă pururea vie;BucuraBucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite InaintemergatoruleÎnaintemergătorule!
'''Condacul 1112''':
Proorocule Sfinte BotezatoruleBotezătorule, pentru multimea minunilor tale celor vrednice de laudadă dar dumnezeiesc din cer cântăreților tăi, de ti-am aduce cantari si glasuri care sa minuneze tot neamul omenesc, nimic că luminezi ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu savarsim cu vrednicie, fata de darurile cântă cinstitei tale, pe care le daruiesti noua celor ce cantam biserici și lui Dumnezeu: Aliluia!
'''Icosul 1112''':
Purtatorule Se luminează credincioșii de lumina si dunmezeiescule Ioane prooroculea ta vedere, lăudându-te cu infricosatoarele si luminatele tale minuni lumineaza si straluceste inima noastra a celor cântări prea mărite, căci ca un [[Rai]] frumos dumnezeiesc și stăpânesc, Botezătorule Sfinte, înmiresmezi sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu dragoste aducem tie rugaciuni si graiuri ca acesteafierbințeală și-ți cântă așa:
BucuraBucură-te, folositorul saracilor si al vaduvelormărgăritarul cel frumos și de mult preț;BucuraBucură-te, vindecatorule al multor neputinciosi si bolnaviizvorul cel preafrumos și preabogat;BucuraBucură-te, lauda cea dulce a celor necajitivasul cel iubitor de mir [[înger]]ilor și oamenilor;BucuraBucură-te, mangaierea frumoasa a celor osteniti;Bucura-te, intarirea cea preamarita si minunata a credinciosilornumele cel scump al proorocilor și al [[apostol]]ilor;BucuraBucură-te, proorocia si ingradirea de aparare a Bisericilorsabie înfricoșătoare asupra ereticilor;BucuraBucură-te, ca pecetea celor ce inoata tu le esti povatuitordouă Testamente;BucuraBucură-te, ca te-ai aratat doctor celor bolnavică izbăvești din nevoi pe cei robiți;BucuraBucură-te, locul hranei celei fara de moartecă biruiești pe cei protivnici credincioșilor;BucuraBucură-te, pacea vietii celei nestricacioasefloarea cea preafrumoasă a dreptei credințe;BucuraBucură-te, tarina a pomilor mirul celor infloriti;Bucura-te, radacina din odrasla pururea viecu bun dar;BucuraBucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite InaintemergatoruleÎnaintemergătorule!
'''Condacul 1213''':(acest condac se zice de trei ori)
Sfinte botezatoruleIoane proorocule, da dar dumnezeiese dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din cer cantaretilor taitoate nevoile, ca luminezi ca o faclie prealuminata pe cei credinciosi si arzi și-i scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce nu canta cinstitei tale biserici si te laudă cu credință, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
Apoi se zice iarăși '''Icosul 121''':
Se lumineaza credinciosii de a ta vedereÎnger înaintestătător, laudandu-te cu cantari prea mariteal cetelor drepților, caci ca un Rai frumos dumnezeiesc si stapanesctu ești Ioane proorocule, Botezatorule Sfintecă strălucind cu dumnezeiască lumină, inmiresmezi sfintind luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, și cu fierbințeală și dragoste te lauda pe măresc și zic către tine cu fierbinteala si-ti canta asaașa:
BucuraBucură-te, margaritarul cel frumos si stea de mult pretlumină purtătoare lumii;BucuraBucură-te, izvorul cel preafrumos si preabogatfăclie strălucitoare a toată făptura;BucuraBucură-te, vasul cel iubitor cădere de mir ingerilor si oamenilorpierire demonilor;BucuraBucură-te, numele cel scump al proorocilor si al apostolilorridicarea pământenilor celor căzuți;Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești;Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor;BucuraBucură-te, sabie infricosatoare asupra ereticilorcă tu ești povățuitorul mântuirii;BucuraBucură-te, pecetea celor doua Testamentecă luminezi inimile credincioșilor;BucuraBucură-te, ca izbavesti din nevoi pe cei robitidătătorule de bucurie al creștinilor;BucuraBucură-te, ca biruiesti pe cei protivnici credinciosilorpierzătorul blestemului pământenilor;BucuraBucură-te, floarea cea preafrumoasa a dreptei credinteprin care se luminează făptura;BucuraBucură-te, mirul celor cu bun darprin care se gonește necazul;BucuraBucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite InaintemergatoruleÎnaintemergătorule!
și '''Condacul 131''': (acest condac se zice de trei ori)
Sfinte Ioane prooroculePrin tine izbăvindu-ne de tot necazul, dulceata lumiidupă datorită multumire, frumusetea cerului cea impatrit luminatape tine apărătorul și fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, primind aceasta rugaciune de acumcel ce ai îndrăznire către Domnul, izbaveste pe toti din toate nevoile, sine slobozește pe noi ca să-ți cântăm: Bucură-i scoate din chinul cel ce va sa fie pe cei ce te lauda cu credinta, cantand lui Dumnezeu: AliluiaSfinte [[Ioan Botezătorul|Ioane]], preacinstite Înaintemergătorule!
Apoi se zice iarasi Icosul 1[[CategorieInger inaintestatator, al cetelor dreptilor, tu esti Ioane proorocule, ca stralucind cu dumnezeiasca lumina, luminezi pe toti cei ce lauda dumnezeiasca pomenirea ta, si cu fierbinteala si dragoste te maresc si zic catre tine asa: Bucura-te, stea de lumina purtatoare lumii;Bucura-te, faclie stralucitoare a toata faptura;Bucura-te, cadere de pierire demonilor;Bucura-te, ridicarea pamantenilor celor cazuti;Bucura-te, lumina necuprinsa de ochii omenesti;Bucura-te, adanc mare vazut de gandurile credinciosilor;Bucura-te, ca tu esti povatuitorul mantuirii;Bucura-te, ca luminezi inimile credinciosilor;Bucura-te, datatorule de bucurie al crestinilor;Bucura-te, pierzatorul blestemului pamantenilor;Bucura-te, prin care se lumineaza faptura;Bucura-te, prin care se goneste necazul;Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule! si Condacul 1: Prin tine izbavindu-ne de tot necazul, dupa datorita multumire, pe tine aparatorul si fierbinte sprijinitorul nostru te rugam, cel ce ai indraznire catre Domnul, din toate nevoile ne slobozeste pe noi ca sa-ti cantam: Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!Acatiste]]
13.228 de modificări

Meniu de navigare