Modificări

Salt la: navigare, căutare

Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos

242 de octeți adăugați, 13 iunie 2010 12:26
Rugăciunile începătoare
Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos
== '''Rugăciunile începătoare'''==
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Uşa milostivirii deschide-o nouă binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
'''SIMBOLUL CREDINŢEI'''
Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfant Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut Om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru.
'''Tropar'''
Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti viaţa fără de moarte, atunci iadul ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate puterile cereşti au strigat ! Dătătorule de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
'''Canon de umilinţă către Domnul nostru Iisus Hristos'''
'''Cântarea întâia'''
În adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea prea-înarmată; iar Cuvântul întrupându-Se a pierdut păcatul cel prea rău; Domnul cel preaslăvit, căci cu slava S-a preaslăvit.
Fecioară, care ai născut pe Iisus al meu, roagă-L să mă izbăvească de gheena, căci tu singură eşti rugătoare pentru cei scârbiţi, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită şi mă învredniceşte vieţii celei veşnice, ceea ce eşti cu totul fără prihană.
'''Catavasie'''
Păzeşte-ne de nevoi pe noi robii Tăi, milostive, că noi cu deadinsul către Tine scăpăm, ca la Izbăvitorul Cel milostiv, Stăpânul a toate, Domnul Iisus.
'''Svetlina'''
Cele cereşti şi cele pământeşti cu cuvântul Tău le-ai adus întru fiinţa, ca un Atotputernic; iar cetele îngerilor cu cutremur stând înaintea Ta, neîncetat laudă Iţi aduc Ţie, Stăpâne, Celui ce pe toate marginile le-ai strălucit cu lumina Ta, prin care şi noi strigăm Ţie! mântuieşte-ne pe noi cu milostivirea Ta.
A ta folosinţă agonisind, Preacurată, şi cu rugăciunile tale de nevoi izbăvindu-ne, cu crucea Fiului tău, pretutindenea fiind păziţi, după datorie pe tine toţi cu bună credinţă, te slăvim
'''Cântarea a patra'''
Ai venit din Fecioară, nu sol, nici înger, ci Tu însuţi, Doamne, Te-ai întrupat şi m-ai mântuit pe mine omul; pentru aceasta strig către Tine : Slavă puterii tale, Doamne !
Cu totul lăudata, ceea ce ai născut pe Iisus Domnul, pe Acela roagă-L să izbăvească de munci pe toţi cei ce te laudă pe tine şi te numesc după adevăr, Născătoare de Dumnezeu.
'''Cântarea a cincea'''
Lumînarea celor ce zăceau în întuneric şi mântuirea celor desnădăjduiţi Tu eşti, Hristoase, Mântuitorul meu; şi la Tine mânec, Împăratul păcii, luminează-mă cu strălucirea Ta, că nu ştiu alt Dumnezeu afară de Tine
Fecioară, de Dumnezeu născătoare, care ai născut pe Iisus, pe Acela roagă-L, Curată, să mântuiască pe toţi ortodocsii, pe călugări şi pe mireni şi să izbăvească de gheenă pe toţi cei ce strigă : nu ştim altă ajutătoare tare afară de tine !
'''Cântarea a şasea'''
De adâncul păcatelor fiind înconjurat, chem adâncul cel nepătruns al milostivirii Tale; scoate-mă din stricăciune Dumnezeule.
Fecioară preacurată, ceea ce ai născut pe Iisus, Hristosul meu, tu care singură esti neîntinată, curăţeşte-mă acum cu isopul rugăciunilor tale pe mine cel întinat.
'''Catavasia'''
Păzeşte-ne de nevoi pe noi robii Tăi, Milostive, că noi cu dinadinsul către Tine scăpăm, ca la Izbăvitorul cel preamilostiv, Stăpânul a toate, Domnul Iisus.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi !
Slava Tatalui si Slavă Tatălui şi Fiului si Sfantului şi Sfântului Duh si şi acum si şi pururea si in şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Preasfântă Treime, miluiestemiluieşte-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele curăţeşte păcatele noastre. StapaneStăpâne, iarta faradelegile iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele TauTău.
Doamne miluiestemiluieşte, Doamne miluiestemiluieşte, Doamne miluiestemiluieşte.
Slava Tatalui si Slavă Tatălui şi Fiului si Sfantului şi Sfântului Duh si şi acum si şi pururea si in şi în vecii vecilor. Amin.
Tatal Tatăl nostru, Care esti in eşti în ceruri, sfinteascasfinţească-Se numele TauTău, vie imparatia împărăţia Ta, fie voia Ta, precum in în cer si şi pe pamantpământ. Painea noastra Pâinea noastră cea spre fiintafiinţă, da ne-o noua astazinouă astăzi, si şi ne iarta noua gresalele iartă nouă greşalele noastre, precum si şi noi iertam gresitilor nostriiertăm greşiţilor noştri. Si Şi nu ne duce pe noi in ispitaîn ispită, ci ne izbaveste izbăveşte de cel raurău.
Pentru rugaciunile rugăciunile Preasfintei Nascatoare Născătoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor SfintilorSfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiestemiluieşte-ne pe noi. Amin.
Cand Când Te-ai pogorat pogorât la moarte, Cel ce esti viata fara eşti viaţă fără de moarte, atunci iadul ai omorat omorât cu stralucirea strălucirea Dumnezeirii; iar cand când ai inviat înviat pe cei morti morţi din cele de dedesubt, toate puterile ceresti cereşti au strigat ! Datatorule Dătătorule de viataviaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, slava Tieslavă Ţie.
Slava Tatalui si Slavă Tatălui şi Fiului si Sfantului şi Sfântului Duh
Cand Când Te-ai pogorat la moarte, Cel ce esti viata fara eşti viaţă fără de moarte, atunci iadul ai omorat cu stralucirea strălucirea Dumnezeirii; iar cand când ai inviat înviat pe cei morti morţi din cele de dedesubt, toate puterile ceresti cereşti au strigat ! Datatorule Dătătorule de viataviaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, slava Tieslavă Ţie.
Si Şi acum si şi pururea si in şi în vecii vecilor. Amin.
Toate tainele tale sunt mai presus de cuget; toate sunt preamaritepreamărite, Nascatoare Născătoare de Dumnezeu; cu curatia curaţia fiind pecetluita si pecetluită şi cu fecioria pazitapăzită, cu adevarat Maica adevărat Maică te-ai cunoscut, nascand născând pe Dumnezeu Cel adevaratadevărat, pe Care roagaroagă-L sa mantuiasca să mântuiască sufletele noastre.
Doamne miluieste miluieşte ( de 40 ori )
Ceea ce esti eşti mai cinstita decat cinstită decât Heruvimii si şi mai marita fara mărită fără de asemanare decat asemănare decât Serafimii, care fara stricaciune fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvantul Cuvântul L-ai nascutnăscut, pe tine cea cu adevarat Nascatoare adevărat Născătoare de Dumnezeu te marimmărim.
Slava Tatalui si '''Slavă Tatălui şi Fiului si Sfantului şi Sfântului DuhSi Şi acum si şi pururea si in şi în vecii vecilor. Amin.'''
==Articole înrudite==
23 de modificări

Meniu de navigare