Modificări

Salt la: navigare, căutare

Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos

799 de octeți adăugați, 13 iunie 2010 10:25
Rugăciunile începătoare
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă !
'''Condacul 12''' :
Dăruieşte-mi har, Dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, şi mă primeste primeşte pe mine, cel ce ma pocaiescmă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepadat lepădat de Tine, si ma cheama şi mă cheamă pe mine trandavultrândavul, precum de demult pe Pavel, care Te prigonea pe Tine, si ma şi mă auzi pe mine, cel ce-Ti cant Tie Ţi cânt Ţie : Aliluia !'''Icosul 12 ''' :Slavind invierea Slăvind învierea Ta, Te laudam toti si lăudăm toţi şi credem cu Toma ca Domn si şi Dumnezeu estieşti, Cel ce sezi şezi de-a dreapta Tatalui si Tatălui şi va sa vii sa judeci viii si mortiişi morţii. Atunci adica ma invredniceste sederii adică mă învredniceşte şederii de-a dreapta pe mine, cel ce zic :
Iisuse, Imparatul Împăratul cel mai inainte înainte de veci, mantuiestemântuieşte-ma;Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine inmiresmeazaînmiresmează-ma;Iisuse, caldura căldura cea iubitaiubită, incalzesteîncălzeşte-ma;Iisuse, acoperamantul acoperământul cel mai inainte înainte de veci, acoperaacoperă-ma;Iisuse, vestmantul veştmântul cel luminat, infrumuseteazaînfrumuseţează-ma;Iisuse, margaritarul mărgăritarul cel cinstit, lumineazaluminează-ma;Iisuse, piatra cea scumpascumpă, straluceste străluceşte peste mine;Iisuse, soarele dreptatiidreptăţii, lumineazaluminează-ma;Iisuse, lumina cea sfantasfântă, straluceste străluceşte peste mine;Iisuse, de durerile cele sufletesti si trupesti izbavestesufleteşti şi trupeşti izbăveşte-ma;Iisuse, scoate-ma din mana mâna potrivnicului;Iisuse, izbavesteizbăveşte-ma de focul cel nestins si şi de alte chinuri vesniceveşnice;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiestemiluieşte-ma !< H1>'''Condacul 13 ''' : O, preadulce si intru şi întru tot indurate îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primeste primeşte acum aceasta putina rugaciune această puţină rugăciune a noastranoastră, precum ai primit cei doi bani ai vaduvei si pazeste mostenirea văduvei şi păzeşte moştenirea Ta de vrajmasii vrăjmaşii cei vazuti si vazuţi şi cei nevazutinevăzuţi, de venirea altor neamuri asupra noastranoastră, de neputinte si neputinţe şi de foamete, de toate scarbele si ranile scârbele şi rănile cele aducatoare aducătoare de moarte, si şi din chinurile cele viitoare scoate-ne pe noi, care cantam Tie cântăm Ţie : Aliluia !
( Acest condac se zice de trei ori )
Dupa După aceasta se zice iar si şi Icosul intai întâi : Facatorul ingerilor si Făcătorul îngerilor şi Doamne al Puterilor ... , Si Şi condacul intai întâi : Aparatorul Apărătorul cel mai mare si şi Doamne ...
RUGACIUNE CATRE ''RUGĂCIUNE CĂTRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOSDoamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plans pentru Lazar si lacrimi de intristare si de milostivire ai varsat pentru dansul, primeste lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindeca patimile mele.! Cu ranile Tale, tamaduieste ranile mele. Cu Sangele Tau, curateste sangele meu si amesteca in trupul meu mireasma trupului Tau, celui de viata facator. Fierea, cu care vrajmasii Te-au adapat, sa indulceasca amaraciunea cu care potrivnicul m-a adapat. Trupul Tau intins pe Cruce, sa intinda catre Tine mintea mea, cea trasa jos de diavoli. Capul Tau, pe care l-ai aplecat pe Cruce, sa inalte capul meu cel palmuit de potrivnici. Preasfintele Tale maini, pironite de cei faradelege pe Cruce, sa ma traga spre Tine din prapastia pierzarii, precum a fagaduit preasfanta gura Ta. Fata Ta, cea batjocorita cu palmuiri si cu scuipari, sa umple de stralucire fata mea cea intinata in faradelegi. Duhul Tau, pe care l-ai incredintat Tatalui cand erai pe Cruce, sa ma povatuiasca spre Tine, prin harul Tau. Nu am inima plina de durere ca sa te caut; nu am pocainta, nici umilinta, care intorc pe fii la mostenirea lor; nu am lacrimi mangaietoare, Stapane. S-a intunecat mintea mea cu cele lumesti si nu poate sa caute spre Tine cu durere. S-a racit inima mea de atatea ispite si nu poate sa se infierbante cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunatatilor, daruieste-mi pocainta nestirbita si inima indurerata, ca sa poprnesc cu tot sufletul in cautarea Ta; caci fara de Tine ma voi instraina de tot binele. Da-mi asadar, Bunule, harul Tau. Tatal, Care Te-a nascut din sanurile Sale fara de ani si mai inainte de veci, sa innoiasca in mine inchipuirea icoanei Tale. Te-am parasit, Doamne; sa nu ma parasesti. Am iesit de la Tine; iesi in cautarea mea. Du-ma la pasunea Ta. Numara-ma intre oile turmei Tale preaalese. Hraneste-ma impreuna cu ele din verdeata dumnezeiestilor Tale Taine. Caci inima lor curata este salasul Tau si se vede intr-ansa stralucirea descoperirilor Tale. Stralucirea Ta este mangaierea si odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine in necazuri si in toate felurile de chinuri. Acestei straluciri ma invredniceste si pe mine nevrednicul cu harul si cu iubirea de oameni a Mantuitorului nostru Iisus Hristos, in vecii vecilor. Amin.Cantarea a sapteaCei trei tineri au calcat porunca potrivnica lui Dumnezeu de a se inchina chipului de aur in campul Deira si fiind aruncati in mijlocul focului, racorindu-se, au cantat : Bine esti cuvantat Dumnezeul parintilor nostri !''
Doamne Iisuse Hristoase Iisuse, nimani nDumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazăr şi lacrimi de întristare şi de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primeşte lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindecă patimile mele.! Cu rănile Tale, tămăduieşte rănile mele. Cu Sângele Tau, curăţeşte sângele meu şi amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău, celui de viaţă făcător. Fierea, cu care vrăjmaşii Te-au adăpat, să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a gresit adăpat. Trupul Tău întins pe pamant din veacCruce, să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, ope care l-ai aplecat pe Cruce, Iisuse al să înalţe capul meucel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fărădelege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Faţa Ta, cea batjocorită cu pălmuiri şi cu scuipări, să umple de strălucire faţa mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredinţat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povăţuiască spre Tine, prin harul Tău. Nu am inima plină de durere ca să te caut; nu am gresit eupocăinţa, nici umilinţa, ticalosul si ratacitulcare întorc pe fii la moştenirea lor; nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumeşti şi nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite şi nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Pentru aceastaCi Tu Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Iisuse al meuvistierul bunătăţilor, dăruieşte-mi pocăinţă neştirbită şi inimă îndurerată, strig catre ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine : milostivestemă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi aşadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-te spre a născut din sânurile Sale fără de ani şi mai înainte de veci, să înnoiască în mineînchipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, cel Doamne; să nu mă părăseşti. Am ieşit de la Tine; ieşi în căutarea mea. Du-mă la păşunea Ta. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrăneşte-mă împreună cu ele din verdeaţa dumnezeieştilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălaşul Tău şi se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Straălucirea Ta este mângâierea şi odihna celor ce cant s-au ostenit pentru Tine în necazuri şi în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învredniceşte şi pe mine nevrednicul cu harul şi cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.'''Cântarea a şaptea'''Cei trei tineri au călcat porunca potrivnică lui Dumnezeu de a se închina chipului de aur în câmpul Deira şi fiind aruncaţi în mijlocul focului, răcorindu-se, au cântat : Bine esti cuvantat eşti cuvântat Dumnezeul parintilor nostri părinţilor noştri !
Hristoase Iisuse, strabatenimeni n-ma cu frica Ta, strig catre Tinea greşit pe pământ din veac, o, Iisuse al meu si ma indrepteaza acum la limanul cel linistit, ca mantuindu-maprecum am greşit eu, ticălosul şi rătăcitul. Pentru aceasta, Iisuse al meu indurate, sastrig către Tine : milostiveşte-Ti cant Tiete spre mine, strigand cel ce cânt : Bine esti cuvantat eşti cuvântat Dumnezeul parintilor nostri părinţilor noştri !
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului DuhHristoase Iisuse, străbate-mă cu frica Ta, strig către Tine, o, Iisuse al meu şi mă îndreptează acum la limanul cel liniştit, ca mântuindu-mă, Iisuse al meu îndurate, să-Ţi cânt Ţie, strigând : Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri !
Hristoase Iisuse, de mii de ori eu ticalosul, o, Iisuse al meu, am fagaduit Tie a mea pocainta, dar am mintit, patimasul; pentru aceasta, Iisuse al meu, strig catre Tine : lumineaza sufletul meu care petrece fara de intelegere, Hristoase Dumnezeule al parintilor nostri !Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.Hristoase Iisuse, de mii de ori eu ticălosul, o, Iisuse al meu, am făgăduit Ţie a mea pocăinţă, dar am minţit, pătimaşul; pentru aceasta, Iisuse al meu, strig către Tine : luminează sufletul meu care petrece fără de înţelegere, Hristoase Dumnezeule al părinţilor noştri !
Ceea ce ai nascut pe Hristos Iisus, in chip minunat si mai presus de fire, pe Acela roaga-L, ceea ce esti cu totul fara de prihana, sa ierte toate pacatele mele cele mai presus de fire, Fecioara, ca, mantuindu-ma sa strig : Bine esti cuvantata ceea ce ai nascut pe Dumnezeu cu trup !Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Cantarea a optaPe Dumnezeu Cel Ceea ce Sai născut pe Hristos Iisus, în chip minunat şi mai presus de fire, pe Acela roagă-a pogorat in cuptorul cel L, ceea ce eşti cu foc la tinerii cei totul fără de prihană, să ierte toate păcatele mele cele mai presus de demult si vapaia in racoreala a prefacut-ofire, Fecioară, ca, laudatimântuindu-L fapturi ca mă să strig : Bine eşti cuvântată ceea ce ai născut pe Domnul si-L preainaltati intru toti vecii.Dumnezeu cu trup !
'''Cântarea a opta'''Pe Tine, Iisuse al meu, Te rog : precum ai izbavit pe desfranata, Iisuse al meu, Dumnezeu Cel ce S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii cei de multe greselidemult şi văpaia în răcoreală a prefăcut-o, asa si lăudaţi-L făpturi ca pe mine, Iisuse Hristoase al meu, izbavesteDomnul şi-ma si curateste sufletul meu cel intinat, Iisuse al meuL preaînalţaţi întru toţi vecii.
La dulcetile celor necuvantatoare m-am plecatPe Tine, Iisuse si necuvantator m-am facutal meu, si lorTe rog : precum ai izbăvit pe desfrânata, oIisuse al meu, de multe greşeli, aşa şi pe mine, Iisuse Hristoase al meu Mantuitorule, cu adevarat mizbăveşte-am asemanat, eu ticalosul, ca un patimas; pentru aceastamă şi curăţeşte sufletul meu cel întinat, Iisuse izbaveste-ma de toata josniciaal meu.
Binecuvantam pe TatalLa dulceţile celor necuvântătoare m-am plecat, pe Fiul si pe Sfantul DuhIisuse şi necuvântător m-am făcut, Dumnezeuşi lor, o, Iisuse al meu Mântuitorule, cu adevărat m-am asemănat, eu ticălosul, ca un pătimaş; pentru aceasta, Iisuse izbăveşte-mă de toată josnicia.
Am cazutBinecuvântăm pe Tatăl, Iisusepe Fiul şi pe Sfântul Duh, intre talharii cei stricatori de suflet si sunt dezbracat acum de haina cea tesuta de Dumnezeu, Iisuse al meu si zac plin de rani grele; toarna untdelemn si vin, Hristoase al meu.
Si Am căzut, Iisuse, între tâlharii cei stricători de suflet şi sunt dezbrăcat acum si pururea si in vecii vecilor. Aminde haina cea ţesută de Dumnezeu, Iisuse al meu şi zac plin de răni grele; toarnă untdelemn şi vin, Hristoase al meu.
Ceea ce ai purtat, mai presus de cuvant, pe Iisus Hristos, Dumnezeul meu, Nascatoare de Dumnezeu, Marie, pe Acela roaga-L Şi acum şi pururea sa mantuiasca de nevoi pe robii si cantaretii tai, Fecioara, ceea ce nu stii de barbatşi în vecii vecilor. Amin.
Cantarea a nouaPe DumnezeuCeea ce ai purtat, Cuvantul, Care cu intelepciune mai presus de cuvantcuvânt, pe Iisus Hristos, Dumnezeul meu, Născătoare de la Dumnezeu a venit ca sa innoiasca , Marie, pe Adam cel cazut cumplit in stricaciune din pricina mancarii; Acela roagă-L pururea să mântuiască de nevoi pe Cel robii şi cântăreţii tăi, Fecioară, ceea ce din Sfanta Fecioara in chip negrait S-a intrupat pentru noi credinciosii, cu un gand in cantari sa-L slavimnu ştii de bărbat.
'''Cântarea a noua'''Pe ManaseDumnezeu, Iisuse al meuCuvântul, pe vamesulCare cu înţelepciune mai presus de cuvânt, de la Dumnezeu a venit ca să înnoiască pe desfranata, Adam cel căzut cumplit în stricăciune din pricina mâncării; pe desfranatul, milostive Iisuse si pe talharul am intrecut, Iisuse al meuCel ce din Sfânta Fecioară în chip negrăit S-a întrupat pentru noi credincioşii, cu fapte de rusine si de ocara, Iisuse. Ci Tu, Iisuse al meu, intampinandu-ma, mantuiesteun gând în cântări să-maL slăvim.
Pe toti cei ce au gresit de la AdamManase, Iisuse al meu, mai inainte de lege si in legepe vameşul, pe desfrânata, pe desfrânatul, milostive Iisuse, si dupa lege si in legea haruluişi pe tâlharul am întrecut, Iisuse al meu, i-am covarsit cu patimilefapte de ruşine şi de ocară, eu, ticalosul, ca un patimas; ci Iisuse. Ci Tu, Iisuse al meu, cu judecatile Tale mantuiesteîntâmpinându-mă, mântuieşte-ma.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului DuhPe toţi cei ce au greşit de la Adam, Iisuse al meu, mai înainte de lege şi în lege, Iisuse, şi după lege şi în legea harului, Iisuse al meu, i-am covarsit cu patimile, eu, ticălosul, ca un pătimaş; ci Tu, Iisuse al meu, cu judecăţile Tale mântuieşte-mă.
Sa nu fiu osebit, Iisuse al meu, de slava Ta cea negraita; sa nu aflu, Iisuse, partea cea de-a stanga, preadulce Iisuse; ci Tu, impartasindu-ma oilor Tale celor de-a dreapta, Hristoase Iisuse al meu, fa-mi odihna ca un indurat.Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Si acum si pururea si in vecii vecilor. AminSă nu fiu osebit, Iisuse al meu, de slava Ta cea negrăită; să nu aflu, Iisuse, partea cea de-a stângă, preadulce Iisuse; ci Tu, împărtăşindu-mă oilor Tale celor de-a dreapta, Hristoase Iisuse al meu, fă-mi odihna ca un îndurat.
Pe Iisus, Nascatoare de Dumnezeu, pe Care L-ai purtat, Marie, Fecioara curata, ceea ce singura nu stii de barbat, roaga-L ca pe Fiul tau si Facatorul, sa izbaveasca pe cei ce alearga la tine, de ispite, de nevoi si de focul ce va sa fieŞi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
SvetlinaPe Iisus, Născătoare de Dumnezeu, pe Care L-ai purtat, Marie, Fecioară curată, ceea ce singura nu ştii de bărbat, roagă-L ca pe Fiul tău şi Făcătorul, să izbăvească pe cei ce aleargă la tine, de ispite, de nevoi şi de focul ce va să fie.
Iisuse, datatorul intelepciunii si al gandului, indreptatorul celor saraci, folositorul celor lipsiti, doctorul celor bolnavi, tamaduieste si lumineaza, Iisuse, inima mea cea acoperita cu ranile pacatelor si cu stricaciunea patimilor, Iisuse, si ma mantuieste.'''Svetlina'''
A Nascatoarei de Dumnezeu :Iisuse, dătătorul înţelepciunii şi al gândului, îndreptătorul celor săraci, folositorul celor lipsiţi, doctorul celor bolnavi, tămăduieşte şi luminează, Iisuse, inima mea cea acoperită cu rănile păcatelor şi cu stricăciunea patimilor, Iisuse, şi mă mântuieşte.
A Născătoarei de Dumnezeu : Cu stralucirea strălucirea Celui ce a rasarit răsărit din tine, FecioaraFecioară, mintea mea o stralucestestrăluceşte, inima o lumineazaluminează, intunericul pacatelor il izgoneste si întunericul păcatelor îl izgoneşte şi pierde ceata ceaţa lenii mele.
Stihiri :
Numele Tau Tău cel minunat, Iisuse, Mantuitorul Mântuitorul nostru, ingerii Il lauda in îngerii Îl laudă în ceruri si şi noi, pacatosiipăcătoşii, pe pamantpământ, cu buze de tina, Il cantamÎl cântăm, pentru care miluiestemiluieşte-ne pe noi.
Numele Tau Tău cel preamare, Mantuitorul sezator Mântuitorul şezător de-a dreapta TataluiTatălui, in în ceruri se cinstestecinsteşte; iar pe pamant negraita intruparea pământ negrăită întruparea Ta se slaveste si pogorarea slăveşte şi pogorârea Ta in în iad infricoseaza înfricoşează pe diavoli, de care si şi pe noi ne izbavesteizbăveşte, Hristoase Dumnezeule si şi ne mantuieste mântuieşte pe noi.
Avacum, ca intrîntr-o ghicitura ghicitură mai inainte cunoscand înainte cunoscând lucrurile Tale cele minunate, cu frica s-a mirat. Si Şi apropiindu-se anii ai fost cunoscut desfranatilor si talharilordesfrânaţilor şi tâlharilor, Iisuse, iar eu, ticalosulticălosul, petrec in nebagare în nebăgare de seamaseamă; ci macar măcar de acum inaintedaînainte dă-mi mie intelepciunea si înţelepciunea şi frica Ta, indurateîndurate, si şi mare milamilă.
Slava Tatalui si Slavă Tatălui şi Fiului si Sfantului şi Sfântului DuhSi Şi acum si şi pururea si in şi în vecii vecilor. Amin.
Nascatoare Născătoare de Dumnezeu, ceea ce esti izbavitoare eşti izbăvitoare tare celor ce nadajduiesc in nădăjduiesc în tine, indrepteazaîndreptează-ne la linistea liniştea cea lina lină a dumnezeiestii dumnezeieştii voiri, cu indraznirea îndrăznirea ta cea de MaicaMaică, pe care o ai catre către Fiul tau, Maica Maică a lui Dumnezeu.
Cuvine-se cu adevarat sa adevărat să te fericim pe tine Nascatoare Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si fericită şi prea nevinovata si nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara fără de moarte, miluiestemiluieşte-ne pe noi !Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara fără de moarte, miluiestemiluieşte-ne pe noi !Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara fără de moarte, miluiestemiluieşte-ne pe noi !
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
23 de modificări

Meniu de navigare