Modificări

Salt la: navigare, căutare

Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos

1.361 de octeți adăugați, 10 iunie 2010 19:18
Rugăciunile începătoare
Stăpână, care ai născut pe Iisus Dumnezeu, roagă-L pentru noi netrebnicii robii tăi, Preacurată, ca să ne izbăvim de munci cu rugăciunile tale, noi cei întinaţi, ceea ce eşti fără de întinăciune, primind în tine slava cea de-a pururea.
'''Cantarea Cântarea a treia'''Pe piatra credintei intarinducredinţei întărindu-ma, Tu ai deschis gura mea asupra vrajmasilor vrăjmaşilor mei; ca s-a veselit duhul meu a canta Tie cânta Ţie : nu este Sfant Sfânt ca Dumnezeul nostru si şi nu este drept afara afară de Tine, Doamne.
Auzi, Iubitorule de oameni, Iisuse al meu, pe robul TauTău, care striga strigă cu umilinta si ma izbaveste umilinţă şi mă izbăveşte de osanda si osândă şi de munci, Iisuse al meu, Cel ce esti singurul indelungîndelung-rabdatorrăbdător, Iisuse preadulce, mult milostive.
RidicaRidică-ma, Iisuse, pe mine, robul TauTău, cel ce cad cu lacrimi, Iisuse al meu si ma mantuiesteşi mă mântuieşte, Iisuse al meu, pe mine cel ce ma intorc si ma izbaveste Stapanemă întorc şi mă izbăveşte Stăpâne, de gheena, Iisuse preadulce, mult milostive.
Slava Tatalui si Slavă Tatălui şi Fiului si Sfantului şi Sfântului Duh
Vremea, Iisuse al meu, pe care mi-ai dat-o, in în patimi am cheltuit-o, Iisuse al meu; drept aceea, nu ma lepada pe mine, Iisuse al meu, ci ma cheamamă cheamă, Te rog, StapaneStăpâne, Iisuse preadulce, si ma mantuiesteşi mă mântuieşte.
Si Şi acum si şi pururea si in şi în vecii vecilor. Amin.
FecioaraFecioară, care ai nascut născut pe Iisus al meu, roagaroagă-L sa ma izbaveasca să mă izbăvească de gheena, caci căci tu singura esti rugatoare singură eşti rugătoare pentru cei scarbitiscârbiţi, ceea ce esti eşti de Dumnezeu daruita si ma invredniceste vietii dăruită şi mă învredniceşte vieţii celei vesniceveşnice, ceea ce esti eşti cu totul fara prihanafără prihană.
Catavasie
PazestePăzeşte-ne de nevoi pe noi robii TaiTăi, milostive, ca noi cu deadinsul catre către Tine scapamscăpăm, ca la Izbavitorul Izbăvitorul Cel milostiv, Stapanul Stăpânul a toate, Domnul Iisus.
Svetlina
Cele ceresti si cereşti şi cele pamantesti pământeşti cu cuvantul Tau cuvântul Tău le-ai adus intru fiintaîntru fiinţa, ca un Atotputernic; iar cetele ingerilor îngerilor cu cutremur stand inaintea stând înaintea Ta, neincetat lauda Iti neîncetat laudă Iţi aduc TieŢie, StapaneStăpâne, Celui ce pe toate marginile le-ai stralucit strălucit cu lumina Ta, prin care si şi noi strigam Tiestrigăm Ţie! mantuiestemântuieşte-ne pe noi cu milostivirea Ta.
Slava Tatalui si Slavă Tatălui şi Fiului si Sfantului şi Sfântului Duh
Iisuse preadulce, lumina lumii, lumineaza luminează ochii sufletului meu, Fiul lui Dumnezeu, cu lumina Ta cea dumnezeiasca stralucitoaredumnezeiască strălucitoare, ca sa Te laud pe Tine, lumina cea neinserataneînserată.
Si Şi acum si şi pururea si in şi în vecii vecilor. Amin.
A ta folosinta folosinţă agonisind, PreacurataPreacurată, si şi cu rugaciunile rugăciunile tale de nevoi izbavinduizbăvindu-ne, cu crucea Fiului tautău, pretutindenea fiind pazitipăziţi, dupa după datorie pe tine toti toţi cu buna credintabună credinţă, te slavimslăvim
Cantarea Cântarea a patraAi venit din FecioaraFecioară, nu sol, nici ingerînger, ci Tu insutiînsuţi, Doamne, Te-ai intrupat si întrupat şi m-ai mantuit mântuit pe mine omul; pentru aceasta strig catre către Tine : Slava Slavă puterii tale, Doamne !
VindecaVindecă, Iisuse al meu, ranile rănile sufletului meu, Iisuse al meu si ma şi mă scoate Te rog din mana mâna lui veliar celui stricator stricător de suflete, Iisuse al meu Milostive si ma mantuiesteşi mă mântuieşte.
Am gresitgreşit, Iisuse al meu preadulce, Indurate Îndurăte Iisuse al meu, mantuiestemântuieşte-ma pe mine cel ce scap sub acoperamantul tauacoperământul tău, Iisuse indelungîndelung-rabdatorule si imparatiei răbdătorule şi împărăţiei Tale ma invrednicestemă învredniceşte.
Slava Tatalui si Slavă Tatălui şi Fiului si Sfantului şi Sfântului Duh
N-a gresitgreşit, Iisuse al meu, nimeni precum am gresit greşit eu ticalosulticălosul; ci cad rugandurugându-ma : Iisuse al meu, mantuiestemântuieşte-ma simă şi-mi daruieste mostenirea vietiidăruieşte moştenirea vieţii, Iisuse al meu.
Si Şi acum si şi pururea si in şi în vecii vecilor. Amin.
Cu totul laudatalăudata, ceea ce ai nascut născut pe Iisus Domnul, pe Acela roagaroagă-L sa izbaveasca să izbăvească de munci pe toti toţi cei ce te lauda laudă pe tine si şi te numesc dupa adevardupă adevăr, Nascatoare Născătoare de Dumnezeu.
Cantarea Cântarea a cinceaLuminarea Lumînarea celor ce zaceau in intuneric si mantuirea zăceau în întuneric şi mântuirea celor desnadajduiti desnădăjduiţi Tu estieşti, Hristoase, Mantuitorul Mântuitorul meu; si şi la Tine manecmânec, Imparatul paciiÎmpăratul păcii, lumineazaluminează-ma cu stralucirea strălucirea Ta, ca nu stiu ştiu alt Dumnezeu afara afară de Tine
Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluiestemiluieşte-ma.
Tu esti eşti lumina mintii minţii mele, Iisuse al meu; Tu esti mantuirea eşti mântuirea sufletului meu celui desnadajduitdesnădăjduit, MantuitoruleMântuitorule; Tu, Iisuse al meu, de munci si şi de gheena ma izbaveste gheenă mă izbăveşte pe mine cel ce strig : MantuiesteMântuieşte-ma, Iisuse al meu, Hristoase, pe mine ticalosulticălosul.
Slava Tatalui si Slavă Tatălui şi Fiului si Sfantului şi Sfântului Duh
Cu totul fiind surpat de patimi , de ocaraocară, Iisuse al meu, trimite-mi mana mână de ajutor si ma şi mă scoate pe mine, cel ce strig : MantuiesteMântuieşte-ma, Iisuse al meu, Hristoase, pe mine, ticalosul ticălosul !
Si Şi acum si şi pururea si in şi în vecii vecilor. Amin.
FecioaraFecioară, de Dumnezeu nascatoarenăscătoare, care ai nascut născut pe Iisus, pe Acela roagaroagă-L, CurataCurată, sa mantuiasca să mântuiască pe toti toţi ortodocsii, pe calugari si călugări şi pe mireni si sa izbaveasca şi să izbăvească de gheena gheenă pe toti toţi cei ce striga strigă : nu stim alta ajutatoare ştim altă ajutătoare tare afara afară de tine !
Cantarea Cântarea a saseaşaseaDe adancul pacatelor adâncul păcatelor fiind inconjuratînconjurat, chem adancul adâncul cel nepatruns nepătruns al milostivirii Tale; scoate-ma din stricaciune stricăciune Dumnezeule.
Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluiestemiluieşte-ma.
Iisuse al meu, Hristoase mult milostive, primesteprimeşte-ma pe mine cel ce ma marturisesc Tiemă mărturisesc Ţie, o, Iisuse si ma mantuieste si ma şi mă mântuieşte şi mă scoate din stricaciunestricăciune, Iisuse al meu.
Slava Tatalui si Slavă Tatălui şi Fiului si Sfantului şi Sfântului Duh
Iisuse al meu, pe desfranata si desfrânata şi pe desfranatul si desfrânatul şi pe Manase si şi pe vamesul vameşul am covarsit covârşit cu patimile, o, Iisuse al meu si şi pe talharultâlharul, Iisuse si şi pe niniviteni.
Si Şi acum si şi pururea si in şi în vecii vecilor. Amin.
Fecioara preacurataFecioară preacurată, ceea ce ai nascut născut pe Iisus, Hristosul meu, tu care singura singură esti neintinataneîntinată, curatestecurăţeşte-ma acum cu isopul rugaciunilor rugăciunilor tale pe mine cel intinatîntinat.
Catavasia
PazestePăzeşte-ne de nevoi pe noi robii TaiTăi, Milostive, ca noi cu dinadinsul catre către Tine scapamscăpăm, ca la Izbavitorul Izbăvitorul cel preamilostiv, Stapanul Stăpânul a toate, Domnul Iisus.
Apoi rugaciunea rugăciunea aceasta :
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Care cercetezi faptura făptura Ta, Caruia Căruia sunt aratate arătate patimile mele si neputinta şi neputinţa firii noastre omenesti si taria pizmasului omeneşti şi tăria pizmaşului nostru, Tu insuti ma acopera însuţi mă acoperă de rautatea răutatea lui, pentru ca puterea lui este tare, iar firea noastra patimasa si taria neputincioasanoastră pătimaşă şi tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Cel ce stii neputinta noastraştii neputinţa noastră, Care si porti şi porţi greutatea neputintei neputinţei noastre, pazestepăzeşte-ma de tulburarea cugetelor si şi de potopul patimilor si faşi fă-ma vrednic acestei slujbe sfinte a Ta, ca nu cumva in în poftele mele cele intinate sa întinate să pierd dulceata dulceaţa ei si sa ma şi să mă aflu fara fără de rusine si fara ruşine şi fără de frica inaintea frică înaintea Ta. Ci, Doamne, preadulcele meu Iisuse, miluiestemiluieşte-ma si ma mantuiestemă şi mă mântuieşte.
'''CONDACELE SI ŞI ICOASELE ACATISTULUI MANTUITORULUI MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOSCondacul 1 :Aparatorul cel mai mare si Doamne, Biruitorul iadului, ca cei ce ne-am izbavit de moartea cea vesnica, cele de lauda aducem Tie noi, robii Tai si zidirea Ta. Ci, ca Cel ce ai indurari nenumarate, izbaveste - ne pe noi din toate nevoile, care-Ti strigam Tie ! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !Icosul 1 :Facatorul ingerilor si Doamne al puterilor, deshide-mi mie, nepriceputului, mintea si limba, spre lauda preacuratului Tau nume, precum ai deschis auzul si limba celui surd si gangav de demult, ca sa graiesc si eu acestea :'''
'''Condacul 1''' :Apărătorul cel mai mare şi Doamne, Biruitorul iadului, ca cei ce ne-am izbăvit de moartea cea veşnică, cele de laudă aducem Ţie noi, robii Tăi şi zidirea Ta. Ci, ca Cel ce ai îndurări nenumărate, izbăveşte - ne pe noi din toate nevoile, care-Ţi strigăm Ţie ! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă !'''Icosul 1''' :Făcătorul îngerilor şi Doamne al puterilor, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea şi limba, spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul şi limba celui surd şi gângav de demult, ca să grăiesc şi eu acestea : Iisuse, preaminunate, mirarea ingerilorîngerilor;Iisuse, preaputernice, izbavirea stramosilorizbăvirea strămoşilor;
Iisuse, preadulce, slava patriarhilor;
Iisuse, preaslavitepreaslăvite, taria ocarmuitorilortăria ocârmuitorilor;
Iisuse, preaiubite, plinirea proorocilor;
Iisuse, preaminunate, intarirea întărirea mucenicilor;Iisuse, prealine, bucuria calugarilorcălugărilor;Iisuse, preamilostive, dulceata preotilordulceaţa preoţilor;Iisuse, preainduratepreaîndurate, infranarea înfrânarea pustnicilor;Iisuse, preadulce, bucuria preacuviosilorpreacuvioşilor;Iisuse, preacurate, mintea cea intreaga întreagă a celor curati curaţi cu fecioria; Iisuse, Cel mai inainte înainte de veci, mantuirea pacatosilormântuirea păcătoşilor;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiestemiluieşte-ma !'''Condacul 2 ''' :VazandVăzând, Doamne, pe vaduva văduva care plangea plângea foarte sişi, precum atunci, milostivindu-Te, ai inviat înviat pe fiul ei, pe care il îl ducea sa-l ingroapeîngroape, asa inviaza si aşa înviază şi sufletul meu cel omorat omorât cu pacatelepăcatele, Iubitorule de oameni, si şi Te milostiveste milostiveşte spre mine, care-Ti cant Tie Ţi cânt Ţie : Aliluia !'''Icosul 2 ''' :Intelegerea Înţelegerea cea neinteleasa cautand neînţeleasă căutând Filip sa o inteleagaînţeleagă, graia grăia : Doamne, arata noua arată nouă pe TatalTatăl. Iar Tu ai zis catre dansul către dânsul : Atata vreme fiind cu Mine, au n-ai cunoscut ca Tatal că Tatăl este intru întru Mine si şi Eu intru Tatal întru Tatăl ? De aceea, TieŢie, Celui ce esti eşti necuprins, cu frica Iti graim frică Iţi grăim :
Iisuse, Dumnezeule cel mai inainte înainte de veci;Iisuse, Imparatule Împăratule cel prea-puternic;Iisuse, Stapane Stăpâne cel indelungîndelung-rabdatorrăbdător;Iisuse, Mantuitorule Mântuitorule cel preamilostiv;Iisuse, pazitorul păzitorul meu cel preabun;Iisuse, curateste pacatele curăţeşte păcatele mele;Iisuse, ridica faradelegile ridică fărădelegile mele;Iisuse, iarta nedreptatile iartă nedreptăţile mele;Iisuse, nadejdea nădejdea mea, nu ma lasa mă lăsa pe mine;Iisuse, ajutorul meu, nu ma lepada mă lepăda pe mine;Iisuse, Ziditorul meu, nu ma uita pe mine;Iisuse, Pastorul Păstorul meu, nu ma pierde pe mine;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiestemiluieşte-ma !'''Condacul 3 ''' :Iisuse, Care ai imbracat îmbrăcat cu putere de sus pe Apostolii Tai Tăi care sedeau in şedeau în Ierusalim, imbracaîmbracă-ma si mă şi pe mine, cel golit de toate faptele cele bune, cu caldura căldura Duhului Tau Tău celui SfantSfânt, sişi-mi da mie sa cant Tie să cânt Ţie cu dragoste : Aliluia !'''Icosul 3 ''' :Iisuse, Cel ce ai multime mulţime de indurariîndurări, Care ai chemat pe vamesivameşi, pe pacatosi si păcătoşi şi pe cei necredinciosinecredincioşi, nu ma trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca niste nişte mir de mult pretpreţ, primeste cantarea primeşte cântarea aceasta :
Iisuse, puterea cea nebiruitanebiruită;Iisuse, mila cea fara fără de sfarsitsfârşit;Iisuse, frumusetea frumuseţea cea prealuminataprealuminată;Iisuse, dragostea cea nebiruitanebiruită;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu;
Iisuse, miluiestemiluieşte-ma pe mine pacatosulpăcătosul;Iisuse, auzi-ma pe mine cel zamislit in faradelegizămislit în fărădelegi;Iisuse, curatestecurăţeşte-ma pe mine, cel nascut in pacatenăscut în păcate;Iisuse, invataînvaţă-ma pe mine, netrebnicul;Iisuse, lumineazaluminează-ma pe mine, intunecatulîntunecatul;Iisuse, curatestecurăţeşte-ma pe mine, intinatulîntinatul;Iisuse, scoate-ma pe mine, desfranatuldesfrânatul;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiestemiluieşte-ma !'''Condacul 4 ''' :Vifor de ganduri indoielnice avand inlauntrugânduri îndoielnice având înlăuntru, Petru se afunda; iar vazanduvăzându-Te pe Tine, Iisuse, fiind cu trup si umbland şi umblând pe apaapă, Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu adevaratadevărat, sişi, primind mana mâna Ta cea mantuitoaremântuitoare, a zis : Aliluia !
'''Icosul 4 ''' :Auzit-a orbul, Doamne, ca Tu treci pe cale si şi a strigat : Iisuse, Fiul lui David, miluiestemiluieşte-ma; si chemanduşi chemându-l i-ai deschis ochii lui. Lumineaza Luminează cu mila Ta si şi ochii cei cugetatori cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig si graiesc şi grăiesc :
Iisuse, ziditorul celor de sus;
Iisuse, rascumparatorul răscumpărătorul celor de jos;Iisuse, pierzatorul pierzătorul celor de dedesubt;Iisuse, infrumusetatorul fapturilorînfrumuseţătorul făpturilor;Iisuse, mangaierea mângâierea sufletului meu;Iisuse, luminatorul mintii luminătorul minţii mele;
Iisuse, veselia inimii mele;
Iisuse, sanatatea sănătatea trupului meu;Iisuse, Mantuitorul Mântuitorul meu, mantuiestemântuieşte-ma;Iisuse, luminatorul luminătorul meu, lumineazaluminează-ma;Iisuse, izbavesteizbăveşte-ma de tot chinul;Iisuse, mantuiestemântuieşte-ma pe mine, nevrednicul;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiestemiluieşte-ma !'''Condacul 5 ''' :Precum ne-ai rascumparat răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sangele sângele cel izbavitor izbăvitor din Dumnezeu, Iisuse, asa aşa ne scoate pe noi din lanturile lanţurile cu care sarpele şarpele ne-a impiedicatîmpiedicat, prin patimile cele trupestitrupeşti, prin indemnurile îndemnurile spre desfranare si desfrânare şi prin trandavirea trândăvirea cea rea, pe noi, cei ce-Ti cantam Tie Ţi cântăm Ţie : Aliluia !'''Icosul 5 ''' :Vazand Văzând pruncii evreilor in în chip omenesc pe Cel ce a zidit pe om cu mainile si cunoscandumâinile şi cunoscându-L pe El a fi StapanulStăpânul, s-au nevoit cu stalpari stâlpari a-I placea plăcea Lui, strigand strigând : Osana ! Iar noi aducem Tie cantareŢie cântare, graind grăind :
Iisuse, Dumnezeul cel adevaratadevărat;
Iisuse, Fiul lui David;
Iisuse, Imparatul Împăratul cel preaslavitpreaslăvit;
Iisuse, Mielul cel nevinovat;
Iisuse, Pastorul Păstorul cel prealuminat;Iisuse, pazitorul păzitorul prunciei mele;Iisuse, indreptatorul tineretilor îndreptătorul tinereţilor mele;Iisuse, lauda batranetilor bătrâneţilor mele;Iisuse, nadejdea nădejdea cea de la moartea mea;Iisuse, viata viaţa mea de dupa după moarte;Iisuse, linistea liniştea mea la judecata Ta;Iisuse, dorirea mea, nu ma rusina mă ruşina atuncea;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiestemiluieşte-ma !'''Condacul 6 ''' :Vestirea si şi graiurile propovaduitorilor propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtatori purtători plinind-o, Iisuse, pe pamant pământ Te-ai aratat si arătat şi cu oamenii ai vietuitvieţuit, Cel ce esti eşti neajuns, si şi durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu ranile rănile Tale noi tamaduindutămăduindu-ne, ne-am deprins a canta cânta : Aliluia !'''Icosul 6 ''' :RasaritRăsărit-a in în lume luminarea adevarului Tau si adevărului Tău şi s-a izgonit inselaciunea înşelăciunea cea diavoleascadiavolească, Mantuitorul Mântuitorul nostru, ca idolii nerabdand taria nerăbdând tăria Ta au cazutcăzut, iar noi, dobandind mantuiredobândind mântuire, multumire Iti mulţumire Iţi aducem, cantand asa cântând aşa :
Iisuse, adevarul adevărul cel ce izgonesti inselaciuneaizgoneşti înşelăciunea;
Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile;
Iisuse, ImparateÎmpărate, intaritorul întăritorul tuturor tariilortăriilor;Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petrci intru milapetreci întru milă;Iisuse, painea vietiipâinea vieţii, saturasatură-ma pe mine cel flamandflămând;Iisuse, izvorul intelepciuniiînţelepciunii, adapaadapă-ma pe mine cel insetatînsetat;Iisuse, vestmantul veştmântul cel de veselie, imbracaîmbracă-ma pe mine cel intinatîntinat;Iisuse, acoperamantul acoperământul cel de bucurie, acoperaacoperă-ma pe mine nevrednicul;Iisuse, datatorul dătătorul celor ce cer, da-mi sa plang să plâng pentru pacatele păcatele mele;Iisuse, Cel ce afli pe cei ce Te cautacaută, afla si află şi sufletul meu;Iisuse, deshizatorul deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticaloasaticăloasă;Iisuse, rascumparatorul pacatosilorrăscumpărătorul păcătoşilor, curateste faradelegile curăţeşte fărădelegile mele;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiestemiluieşte-ma !'''Condacul 7 ''' :Vrand sa Vrând să descoperi taina cea ascunsa ascunsă din veac, ca un miel spre junghiere Te-ai adus, Iisuse, si şi ca o oaie fara fără de glas inaintea înaintea celor ce o tund, si şi ca un Dumnezeu din morti morţi ai inviat si înviat şi cu slava slavă la ceruri Te-ai inaltat si înălţat şi ne-ai ridicat pe noi, care-ti cantam Tie ţi cântăm Ţie : Aliluia !'''Icosul 7 ''' :AratatArătat-a faptura minunatafăptură minunată, aratanduarătându-Se nouanouă, Facatorul Făcătorul : ca din FecioaraFecioară, mai presus de fire S-a intrupat si întrupat şi din mormant mormânt a inviatînviat, nestricand pecetilenestricând peceţile, si şi la Apostoli prin usile incuiate uşile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunanduminunându-ne, cu credinta graim credinţă grăim acestea :
Iisuse, Cuvantul Cuvântul cel necuprins;Iisuse, Cuvantul Cuvântul cel nevazutnevăzut;Iisuse, puterea cea neajunsaneajunsă;Iisuse, intelepciunea înţelepciunea cea mai presus de cuget;Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins in în scris;Iisuse, domnia cea nenumarata nenumărată cu anii;Iisuse, imparatia împărăţia cea nebiruitanebiruită;Iisuse, stapanirea stăpânirea cea fara fără de sfarsitsfârşit;Iisuse, taria tăria cea preainaltapreaînaltă;Iisuse, puterea cea vesnicaveşnică;Iisuse, Facatorul Făcătorul meu, miluiestemiluieşte-ma;Iisuse, Mantuitorul Mântuitorul meu, mantuiestemântuieşte-ma;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiestemiluieşte-ma !'''Condacul 8 ''' :Vazand straina intruparea Văzând străină întruparea lui Dumnezeu, sa ne instrainam înstrăinăm din lumea cea desarta si deşartă şi mintea spre cele dumnezeiesti sa dumnezeieşti să o suim, ca pentru aceasta Dumnezeu pe pamant pământ S-a pogoratpogorât, ca sa ne ridice la ceruri pe noi, cei ce-I cantam cântăm Lui : Aliluia !'''Icosul 8 ''' :Cu totul era intre între cei de jos, si şi dintre cei de sus nicicum nu S-a despartit despărţit Cel negraitnegrăit, cand când de voie pentru noi a patimitpătimit, si şi cu moartea Sa moartea noastra noastră a omoratomorât-o, si şi cu Invierea Învierea Sa a daruit viata dăruit viaţă celor ce-I canta cântă :
Iisuse, bucuria inimii;
Iisuse, taria tăria trupului;
Iisuse, lumina sufletului;
Iisuse, repejunea mintiiminţii;Iisuse, bucuria cunostinteicunoştinţei;Iisuse, nadejdea nădejdea cea aleasaaleasă;Iisuse, pomenirea cea preavesnicapreaveşnică;
Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri;
Iisuse, slava mea cea preainaltapreaînaltă;Iisuse, dorirea mea, nu ma lepada mă lepăda pe mine;Iisuse, Pastorul Păstorul meu, cautacaută-ma pe mine;Iisuse, Mantuitorul Mântuitorul meu, mantuiestemântuieşte-ma;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiestemiluieşte-ma !'''Condacul 9 ''' :Toata Toată firea ingereascaîngerească, Iisuse, fara fără de incetare slaveste preasfant încetare slăveşte preasfânt numele Tau in Tău în ceruri, strigand strigând : SfantSfânt, SfantSfânt, SfantSfânt! iar noi pacatosii păcătoşii pe pamantpământ, cu buzele de tinatină, cantam cântăm : Aliluia !'''Icosul 9 ''' :Pe ritorii cei mult graitori ii grăitori îi vedem tacand tăcând ca niste pesti fara nişte peşti fără de glas despre Tine, Iisuse, Mantuitorul Mântuitorul meu; ca nu se pricep sa spuna să spună cum Dumnezeu cel neschimbat petreci si şi om deplin. Iar noi, minunanduminunându-ne de o taina taină ca aceasta, cu credinta graim credinţă grăim acestea :
Iisuse, Dumnezeul cel preavesnicpreaveşnic;Iisuse, Imparatul imparatilorÎmpăratul împăraţilor;Iisuse, Stapanul stapanilorStăpânul stăpânilor;Iisuse, Judecatorul Judecătorul celor vii si şi a celor mortimorţi;Iisuse, nadejdea nădejdea celor fara fără de nadejdenădejde;Iisuse, mangaierea mângâierea celor ce plangplâng;Iisuse, slava saracilorsăracilor;Iisuse, nu ma judeca pe mine dupa după faptele mele;Iisuse, curatestecuraţeşte-ma dupa mă după mare mila Ta;Iisuse, izgoneste izgoneşte de la mine trandavireatrândăvirea;Iisuse, lumineazaluminează-mi gandul gândul cel tainic al inimii;Iisuse, da-mi aducere aminte de moarte;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiestemiluieşte-ma !'''Condacul 10 ''' :Vrand sa mantuiesti Vrând să mântuieşti lumea, Rasaritule Răsăritule al rasariturilorrăsăriturilor, venind catre către apus, la firea noastra noastră cea intunecataîntunecată, Te-ai smerit pana până la moarte; drept aceea s-a preainaltat preaînălţat numele Tau Tău mai mult decat decât tot numele si şi de la toate fapturile ceresti si pamantesti făpturile cereşti şi pământeşti auzi : Aliluia !'''Icosul 10 ''' :Imparate Împărate cel preavesnicpreaveşnic, Mangaietorule Mângăietorule cel adevaratadevărat, Hristoase, curatestecurăţeşte-ne pe noi de toata intinaciuneatoată întinăciunea, precum ai curatit curăţit pe cei zece leprosileproşi, si şi ne tamaduieste tămăduieşte pe noi, precum ai tamaduit tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vamesulvameşul, ca sa cantam Tie să cântăm Ţie cu umilinta umilinţă acestea :
Iisuse, vistierul cel nestricat;
Iisuse, bogatia bogaţia cea neimputinataneîmpuţinată;
Iisuse, hrana cea tare;
Iisuse, bautura băutura cea nesecatanesecată;Iisuse, imbracamintea saracilorîmbrăcămintea săracilor;Iisuse, folositorul vaduvelorvăduvelor;Iisuse, aparatorul apăraătorul celor lipsitilipsiţi;Iisuse, ajutatorul ajutătorul celor ostenitiosteniţi;Iisuse, indreptatorul îndreptătorul celor strainistrăini;Iisuse, carmaciul cârmaciul celor ce inoata înoată pe mare;Iisuse, linistea liniştea celor invaluitiînvăluiţi;Iisuse, Dumnezeule, ridicaridică-ma pe mine, cel cazutcăzut;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiestemiluieşte-ma !'''Condacul 11 ''' :Cantarea Cântarea cu totul de umilinta umilinţă aduc TieŢie, eu, nevrednicul, si şi strig Tie Ţie ca si şi cananeeanca : Iisuse, miluiestemiluieşte-ma, ca nu am fiicafiică, ci trup, care cumplit este stapanit stăpânit de diavolul si şi cu patimi si şi cu urgie este aprins, sişi-mi da tamaduire dă tămăduire mie celui ce-Ti cant Ţi cânt : Aliluia !'''Icosul 11 ''' :Luminatorul Luminătorul cel primitor de lumina lumină al celor din intunericul necunostinteiîntunericul necunoştinţei, Pavel, care mai inainte înainte Te izgonea pe Tine, socotind puterea glasului celui de Dumnezeu inteleptitor înţelepţitor s-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Asa si Aşa şi mie, lumineazaluminează-mi luminile cele intunecate întunecate ale sufletului, ale celui ce graiesc Tie grăiesc Ţie :
Iisuse, Imparatul Împăratul meu cel preatare;
Iisuse, Dumnezeul meu cel preaputernic;
Iisuse, Domnul meu cel fara fără de moarte;Iisuse, Ziditorul meu cel preaslavitpreaslăvit;Iisuse, Indreptatorul Îndreptătorul meu cel preabun;Iisuse, Pastorul Păstorul meu cel preainduratpreaîndurat;Iisuse, Stapanul Stăpânul meu cel preamilostiv;Iisuse, Mantuitorul Mântuitorul meu cel preamilosardpreamilostiv;Iisuse, lumineazaluminează-mi mintea cea intunecata întunecată cu patimile;Iisuse, tamaduiestetămăduieşte-mi trupul cel ranit rănit cu pacatelepăcatele;Iisuse, curatestecurăţeşte-mi mintea de gandurile gândurile cele desartedeşarte;Iisuse, pazestepăzeşte-mi inima de gandurile gândurile cele viclene;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiestemiluieşte-ma !'''Condacul 12 ''' :DaruiesteDăruieşte-mi har, Dezlegatorule Dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, si ma şi mă primeste pe mine, cel ce ma pocaiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepadat de Tine, si ma cheama pe mine trandavul, precum de demult pe Pavel, care Te prigonea pe Tine, si ma auzi pe mine, cel ce-Ti cant Tie : Aliluia !
Icosul 12 :
Slavind invierea Ta, Te laudam toti si credem cu Toma ca Domn si Dumnezeu esti, Cel ce sezi de-a dreapta Tatalui si va sa vii sa judeci viii si mortii. Atunci adica ma invredniceste sederii de-a dreapta pe mine, cel ce zic :
23 de modificări

Meniu de navigare