Modificări

Salt la: navigare, căutare

Grigorie al II-lea al Constantinopolului

487 de octeți adăugați, 9 aprilie 2010 15:49
fără descrierea modificării
{{Traducere ENÎmbunătăţire}}
Preafericitul '''Grigorie al II-lea al Ciprului''' (gr. Γρηγόριος ο Κύπριος) a fost [[Patriarh]] de [[Constantinopol]] între anii 1283 şi 1289. S-a opus cu tărie învăţăturii despre [[filioque]] pe care Biserica Romano-Catolică a adăugat-o la [[Crez]].
==Viaţa==
Gregory was born in Grigorie s-a născut în 1241 into într-o familie de clasă mijlocie de origine nobilă. La naştere a middle class family that was of noble originprimit numele de Gheorghe. At birth he was given the name George. The family lived on Cyprus during the time of the Frankish occupation of the islandFamilia locuia în Cipru în vremea ocupaţiei france a insulei. On Latin occupied CyprusÎn Ciprul ocupat de latini, Gregory found the level of gaining an education among the Greeks limitedGrigorie a aflat că poate accede la o educaţie mai înaltă faţă de nivelul grecilor din insulă, so he became astfel că el a devenit student in a Latin schoolla o şcoală latină. As he had difficulty learning LatinDeoarece avea dificultăţi la învăţarea limbii latine, the knowledge he gained of grammar and Aristotle's Logic was limitedcunoştinţele pe care le-a dobândit în domeniul gramaticii şi logicii aristoteliene au fost limitate. He had to look elsewhere for the education he wantedEl a fost nevoit să caute în altă parte învăţătura pe care o dorea.
His quest for Căutarea sa referitoare la o educaţie înaltă în retorici l-a good education in rhectorics carried him to the mainlanddus pe continent, to Ephesus in la [[Efes]] în Asia MinorMică, then to Niceaapoi la [[Niceea]] şi, and finally to Constantinople to study under George ulterior, la [[Constantinopol]] unde a studiat cu Gheorghe Acropolites?. In În 1261, the Latin forces occupying Constantinople were ejected from the city, and the court then returnedtrupele latine care ocupau Constantinopolul sunt scoase din oraş şi curtea imperială se reîntoarce. Gregory joined the intellectual life of the city and became a teacher and Grigorie aderă la viaţa intelectuală a oraşului şi devine profesor şi participant in the Paleologian renaissancela renaşterea paleologiană. Among his students was Nikephoros Printre studenţii săi s-a aflat şi Nichifor Chumnos.
In În 1283, Gregory was chosen Patriarch of ConstantinopleGrigorie este ales Patriarh de Constantinopol. Occupying the patriarchal Ocupând [[seeScaunul Episcopului|scaun]]ul patriarhal, he inherited the political and religious problems that had grown through the Latin occupation and the unionist el a moştenit şi problemele religioase şi politice care crescuseră în timpul ocupaţiei latine şi în urma [[Council of Sinodul din Lyon|Sinodului unionist]] of din Lyon din 1274. The issues that arose from the aggressive attempts for union with Rome by Emperor Michael Disputele aprinse apărute din cauza tentativelor insistente de unire cu Roma ale împăratului Mihail al VIII and Patr. John -lea şi patriarhului Ioan al XI -lea Beccus became entangled with the controversy over the au devenit şi mai încurcate prin controversa din jurul ‘’filioque’‘.
In the Spring of În primăvara lui 1285, Gregory called the Synod of Blachernae to resolve the dispute between the followers of Grigorie a convocat Sinodul din Vlaherne pentru a rezolva disputa dintre discipolii lui [[Arsenius Arsenie Autoreianus of Constantinoplede Constantinopol|ArseniusArsenie]] and şi [[Joseph Iosif al II of Constantinople-lea al Constantinopolului|Josephus Iosif al II-lea]] concerning their unionists positions and the privitor la poziţiile lor unioniste şi la filioque. During the synodÎn timpul sinodului, Gregory presented his position on the Grigorie şi-a prezentat poziţia referitor la filioque in his în lucrarea sa Tome<ref>[[http://www.geocities.com/trvalentine/orthodox/tomos1285.html]] Exposition of the Expunere a ''Tomus'' of Faith Against -ului credinţei împotriva lui Beccus</ref> opposing John XI’s theological innovationopunându-se inovaţiei teologice a lui Ioan al XI-lea. In his TomeÎn lucrarea sa, Gregory presented not just Grigorie nu a repeat of the formulations of Photius and Athanasius, but prezentat doar o repetare a formulelor lui Fotie şi Atanasie ci a adus şi o contribuţie teologică raţională care s-a reasoned theological contribution that worked out the implications of writings of the încheiat cu implicaţiile scrierilor [[Cappadocian FathersPărinţii capadocieni|Părinţilor capadocieni]] and şi ale lui [[John of DamascusIoan Damaschin]] on the procession of the ul despre lucrarea [[Holy SpiritDuhul Sfânt|Duhului Sfânt]].
PatrContemporanii Patriarhului Grigorie nu au sesizat impactul intuiţiilor acestuia. Gregory’s contemporaries did not see the impact of his insightful wordsAceste cuvinte au devenit premergătoarele teologiei palamite din secolul al XIV-lea. These words became the forerunner of fourteenth century Palamite Theology. While his contemporaries generally accepted his orthodoxyDeşi contemporanii săi i-au acceptat, în general, ortodoxia, they pressured him to resignel a fost forţat să demisioneze, which he did in ceea ce el a şi făcut în 1289. That he did resign and not continue to press the issue is evidence of his pastoral sensitivity to the importance of healing of the political divisions that were tearing the church during his lifetimePrin aceea că el a demisionat şi nu a continuat să preseze pe acest subiect, este o dovadă a sensibilităţii sale pastorale faţă de importanţa vindecării divizării politice care se abătuse asupra bisericii din timpul vieţii sale.
Patr. Gregory Patriarhul Grigorie al II is noted for his many published works and his autobiography-lea s-a remarcat prin numeroasele sale lucrări publicate şi prin autobiografia sa. He reposed in El a adormit în Domnul în 1290.
==Note==
{{start box}}
{{succesiune|
înainte=[[John Ioan al XI -lea Beccus]]|titlu=[[List of Patriarchs of ConstantinopleListă a patriarhilor de Constantinopol|Patriarch of ConstantinoplePatriarh de Constantinopol]]|
ani= 1283-1289 |
după=Athanasius Atanasie I}}
{{end box}}
*[[w:Patriarch_Gregory_II_of_Constantinople]]
[[CategoryCategorie: Episcopi]][[CategoryCategorie: Patriarhi de Constantinopol]]
[[en:Gregory II of Constantinople]]
4.112 modificări

Meniu de navigare