Modificări

Salt la: navigare, căutare

Calendarul iulian revizuit

749 de octeți adăugați, 25 iulie 2008 10:33
transfer text traducere
{{Traducere ENÎmbunătăţire}}
The '''Revised Julian CalendarCalendarul Iulian Revizuit''' is a calendar that was considered for adoption by several Orthodox churches at a este calendarul luat în considerare pentru adoptare de câteva biserici ortodoxe la [[synodsinod]] in Constantinople in May ul din Constantinopol din mai 1923. The synod synchronized the new Sinodul a sincronizat noul calendar with the cu [[Calendarul Gregorian Calendar]] by specifying that prin aceea că [[October 1octombrie]], 1923, in the din [[Julian CalendarCalendarul Iulian]] will be a devenit [[October 14octombrie]] in the Revised Julian Calendarîn Calendarul Iulian Revizuit, thus dropping thirteen dayseliminând astfel 13 zile. It then adopted Atunci a fost adoptată regula anului bisect care diferă de cea a leap year rule that differs from that of the Calendarului Gregorian calendar: Years evenly divisible by four are leap yearsanii care se divid cu 4 sunt ani bisecţi, except that years evenly divisible by cu excepţia anilor care se divid cu 100 are not leap yearscare nu sunt bisecţi, unless they leave a remainder of doar dacă nu dau un rest de 200 or sau 600 when divided by când se divid cu 900, in which case they are leap yearscaz în care ei nu sunt bisecţi. This means that the two calendars will first differ in Acest lucru înseamnă că cele două calendare vor fi diferite în 2800, which will be care va fi un an bisect în Calendarul Gregorian dar un an obişnuit în Calendarul Iulian Revizuit. Această regulă a leap year in the Gregorian Calendar, but anului bisect a common year in the Revised Julian Calendar. This leap year rule was proposed by fost propusă de Milutin Milankovic, an astronomical delegate to the synod representing the governments of the Serbs, Croatiansun delegat astronom trimis la sinod de către sârbi, and Slovenescroaţi şi sloveni.
Milankovic selected this rulea ales această reglă, which produces care duce la un an average year length of mediu în lungime de 365.242222… daysde zile, because it was within two seconds of the then current length of the pentru că avea două secunde diferenţă faţă de anul tropical ''meanmediu'' tropical yearde atunci. HoweverCu toate acestea, the anul ''echinocţiului vernal equinox'' year is slightly longereste puţin mai lung, so for a few thousand years the Revised Julian Calendar doesn't do as good astfel încât pentru câteva mii de ani, Calendarul Iulian Revizuit nu este la fel de bun ca cel Gregorian la a job as the Gregorian Calendar at keeping the ţine echinocţiul vernal equinox on or close to în sau aproape de [[March 21martie]]. But the length of a day is increasing by about Dar deoarece ziua creşte cu aproape 1.7 milliseconds per century millisecunde pe secol (due to tidal accelerationdatorită acceleraţiei mareei), so the number of days per year decreases by about numărul de zile pe an scade cu aproape 0.0001 each millenniumla fiecare mileniu. This means that in the long runAceasta înseamnă că pe termen lung, the Revised Julian Calendar will also be inaccurate even if the mean Calendarul Iulian Revizuit va deveni nepotrivit chiar dacă anul tropical year is the basismediu este baza.
The Revised Julian calendar was adopted by the Orthodox Churches of Calendarul Iulian Revizuit a fost adoptat de Bisericile Ortodoxe din [[Church of ConstantinopleBiserica Ortodoxă a Constantinopolului|ConstantinopleConstantinopol]], [[Church of Biserica din Alexandria|Alexandria]], [[Church of AntiochBiserica Antiohiei|AntiochAntiohia]], [[Church of GreeceBiserica Ortodoxă a Greciei|GreeceGrecia]], [[Church of CyprusBiserica Ortodoxă a Ciprului|CyprusCipru]], [[Church of RomaniaBiserica Ortodoxă Română|RomaniaRomânia]], [[Church of PolandBiserica Ortodoxă a Poloniei|PolandPolonia]], and şi [[Church of BulgariaBiserica Ortodoxă Bulgară|Bulgaria]] (the last in ultima în 1963), called the numindu-se biserici pe '''''New CalendaristsStil Nou'''''. It was rejected by the Orthodox Churches of A fost respins de Bisericile Ortodoxe din [[Church of JerusalemBiserica Ortodoxă a Ierusalimului|JerusalemIerusalim]], [[Church of RussiaBiserica Ortodoxă a Rusiei|RussiaRusia]], [[Church of SerbiaBiserica Ortodoxă Sârbă|Serbia]], [[Church of UkraineBiserica Ortodoxă a Ucrainei|UkraineUcraina]], and şi [[Church of GeorgiaBiserica Ortodoxă a Georgiei|Georgia]], and the acestea numindu-se pe [[Old CalendaristsStil Vechi]]. Despite the fact that the Russian Orthodox Church continues to use the Julian Calendar for both its Cu toate că Biserica Ortodoxă Rusă a continuat să folosească Calendarul Iulian atât pentru [[fixed feastssărbători fixe|sărbătorile fixe]] and for Paschacât şi pentru Paşti, Milankovic stated that it had already adopted the new a declarat că deja adoptase noul calendar by October în octombrie 1923! (It must have repudiated its decision shortly thereafter.Îşi va repudia decizia curând după aceea)
The synod also adopted an astronomical rule for În plus, sinodul a adoptat o regulă astronomică pentru [[PaschaPaşte]]: Pascha is the Sunday after the midnight-to-midnight day at the meridian of the Paştele este în Duminica de după ziua de la miezul nopţii la miezul nopţii de pe meridianul [[Church of the Holy Sepulchre Biserica Sfântului Mormânt (JerusalemIerusalim)|Church of the Holy SepulchreBiserica Sfântului Mormânt]] in Jerusalem during which the first full moon after the din Ierusalim în timpul căreia are loc prima lună nouă de după echinocţiul vernal equinox occurs. Although the instant of the full moon must occur after the instant of the Cu toate că momentul lunii pline trebuie să aibă loc după cel al echinocţiului vernal equinox, it may occur on the same dayele pot avea loc în aceeaşi zi. If the full moon occurs on a SundayDacă luna plină are loc Duminica, Easter is the following SundayPaştele se ţine în duminica următoare. HoweverCu toate acestea, all Orthodox churches rejected this rule and continue to use the Julian Calendar to determine the date of Pascha toate bisericile ortodoxe au respins această regulă şi continuă să folosească Calendarul Iulian la calculul datei Paştilor (except for the Churches of cu excepţia Bisericilor din [[Church of FinlandBiserica Ortodoxă a Finlandei|FinlandFinlanda]] and şi [[Church of EstoniaBiserica Ortodoxă a Estoniei|Estonia]], which use the Gregorian care folosesc [[Paschalionpascalia]]gregoriană).
==Legături externe==
*[http://www.crestinortodox.ro/Eroarea_calendarului_Iulian__indreptarea_lui_in_Apus-225-7264.html Eroarea Calendarului Iulian]
==Reference==
*Miriam Nancy Shields, "The new calendar of the Eastern churches", ''Popular Astronomy'' 32 (1924) 407-411. This is a translation of M. Milankovitch, "The end of the Julian calendar and the new calendar of the Eastern churches", ''Astronomische Nachrichten'' No. 5279 (1924).[http://personal.ecu.edu/mccartyr/orthodox-reform.html]
==See also==*Părintele [[Cleopa Ilie]]: "[Paschalionhttp://www.sfaturiortodoxe.ro/pcleopa/nou17.htm Predică despre Anul Nou și despre calendar]", 31 decembrie 1970* Părintele Cleopa: [http://math.arizona.edu/~dumitras/dragos/Cleopa3.html Despre stilul vechi și stilul nou], în ''Ne vorbește părintele Cleopa'' (online).
==Vezi şi==*[[Pascalia]] [[CategoryCategorie:Church HistoryIstoria Bisericii]][[CategoryCategorie:Liturgică]] [[en:LiturgicsRevised Julian Calendar]]
6.119 modificări

Meniu de navigare