Maria din Betania

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Sfintele Maria și Marta, și sfântul Lazăr din Betania

Sfânta mironosiţă Maria din Betania a fost una din femeile care l-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos și i-au fost ucenice. Ea și sora ei Marta sunt trecute de Biserica Ortodoxă în rândul sfinţilor, prăznuirea lor făcându-se la data de 4 iunie. Mai sunt pomenite şi în Duminica a treia după Paşti, numită şi „a Mironosiţelor”. Marta şi Maria au crezut în Hristos încă dinainte ca Acesta să-l învie din morţi pe fratele lor, Sf. Lazăr (17 octombrie). După Înălţarea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi după ce Sfântul Arhidiacon Ştefan a fost ucis, a izbucnit o persecuţie împotriva Bisericii din Ierusalim, iar Dreptul Lazăr a fost izgonit din Ierusalim. Sfintele surori l-au însoţit şi l-au ajutat în propovăduirea Evangheliei în mai multe locuri. Au rămas în Cipru, unde fratele lor a devenit întâiul episcop de Kition, după ridicarea sa din morţi. Nu se ştie care le-a fost sfârşitul.

Apariții în Sfânta Scriptură

Apariții ale Mariei din Betania în Sfânta Scriptură.

  • Matei 26,6-13: Pe când Iisus se găsea în Betania în casa lui Simon leprosul, Sf. Maria vine şi unge picioarele Mântuitorului cu un mir de mare preţ, iar la nemulţumirea ucenicilor cu privire la irosirea mirului răspunde că Maria făcuse ceea ce trebuia, fiind „pentru îngroparea Lui”.
  • Luca 10,38-42: Venind Iisus în casa lui Lazăr, Sf. Maria stă la picioarele lui Iisus, ascultându-I cuvintele, în vreme ce Marta, sora ei se străduia să se îngrijească cu ospătarea mesenilor. Aceasta cerându-I lui Iisus să o îndemne şi pe Maria să o ajute, primeşte de la El cunoscutul răspuns că „Maria partea cea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea”.
  • Ioan 11,1-44: Îmbolnăvindu-se Lazăr, surorile lui îi dau de veste lui Iisus, rugându-L să vină să îl ajute. Până ce acesta ajunge, Sf. Lazăr moare. La venirea Domnului, încă dinainte de învierea lui Lazăr, cele două surori îşi arată convingerea că dacă Iisus ar fi fost de faţă, fratele lor n-ar fi murit.

Imnografie

Sfintele Femei Mironosiţe

Tropar (Glasul 3) [1]

Cu evlavie crezut-aţi în Hristos şi în minunile Lui,
Marta şi Maria, surorile lui Lazăr.
Şi v-aţi împodobit cu daruri strălucitoare,
vrednice aflându-vă a vă număra cu sfinţii;
împreună cu sfântul Lazăr, rugaţi-vă Domnului pentru noi.

Apolytikion (Glasul 3)

Crezut-aţi în Hristos cu credinţă înfocată şi tare
şi pururi aţi slăvit minunate faptele Lui,
câteşidouă împodobindu-vă cu slava sfintelor virtuţi.
De aceea, dimpreună cu fratele vostru veţi sălăşlui
în rândul sfinţilor celor din înălţimi, surori ale lui Lazăr;
şi împreună cu el rugaţi-vă Stăpânului pentru noi toţi,
Marie şi Marta, preaînţelepte.

Condac (Glasul 3)

În cetatea Betaniei din vechime v-aţi sălăşluit
iar acum în Raiul cel de sus vă odihniţi,
unde chipul Domnului străluceşte.
Căci inima şi sufletul aprinse de dor
le-aţi dăruit Aceluia care e Viaţa şi Învierea;
ci dintru înălţimi rugaţi-L, Marie şi Marta,
să ne dăruiască nouă mântuire.
Notă:
  1. Troparele şi condacul sunt traduse din limba engleză .

Legături externe

Unelte personale
Spații de nume
Variante
Acțiuni
Navigare
Donate

Please consider supporting OrthodoxWiki. FAQs

Trusa de unelte
În alte limbi